Slavnostní rozloučení s deváťáky

Jako tradičně jsme se den před předáváním vysvědčení, letos tedy v úterý 29. června rozloučili s letošními absolventy. Ráno jsme se za krásného letního počasí sešli na farní zahradě nejen ve společnosti žáků druhého stupně, ale také s panem starostou a místostarostou, abychom společně prožili předposlední den na základní škole. Po úvodním slovu pana ředitele a přivítání panem starostou si slovo vzali deváťačky Aneta s Denisou a krátce nás provedli devíti roky základní školní docházky. Tato slova poté potvrdila promítaná směs fotek a videí, ve které jsme si připomenuli i předčasně zesnulého pana učitele Chmela. Následně došlo k oficiálnímu kroku – žákům byly předány pamětní listy, některým i ředitelské pochvaly, žáci dostali dárky od obce a zapsali se do pamětní obecní kroniky. Na řadu pak došla vtipná i dojemná originální písnička, ve které deváťáci poděkovali učitelům za jejich přístup, což stvrdili pak dárky, které si pro učitele připravili na památku. Na závěr jsme si všichni zazpívali společně připravenou písničku a jako bonus dostali absolventi heliem naplněné balonky se svými jmény, aby je společně vypustili směrem k oblakům jako symbol toho, že něco staré končí, ale nové začíná.

Bylo to krásné dopoledne a rád bych všem deváťákům, kteří pomohli tak důstojně se rozloučit nejen se školním rokem, ale i pobytem na základní škole, poděkoval a všem popřát mnoho zdaru v budoucím studiu. Fotogalerii naleznete zde.

Mgr. Radim Zapletal, třídní učitel 9. třídy

© 2022 Základní škola Františka Horenského / Prohlášení o přístupnosti / web by icard.cz