Terénní výuka - Medlovský lom

Středa 4. května 2017

Minulý středu jsem pro žáky 9. třídy připravil návštěvu Medlovského lomu. Jejím úkolem bylo v rámci výuky přírodopisu seznámit žáky se zdejší přírodní památkou. Na cestu tam i zpět jsme využili vhodného autobusového spoje, a když se přidalo i krásné počasí, naší terénní exkurzi už nic nebránilo. Během samotné prohlídky si deváťáci přímo na místě ověřili vznik samotné přeměněné horniny – jaspisu porcelanitu. Po vyplnění pracovního listu a odběru několika úlomků se také žáci dozvěděli o jedinečnosti zdejšího geologického skvostu.

Snad se jim tato „netradiční“ výuka přímo v terénu líbila.

Mgr. Tomáš Kordula, ředitel ZŠ

© 2022 Základní škola Františka Horenského / Prohlášení o přístupnosti / web by icard.cz