Terezín a Praha

12. a 13. prosince 2017

Ve dnech 12. a 13. prosince absolvovali žáci sedmé, osmé a deváté třídy velkou exkurzi. V úterý jsme vyrazili už v brzkých ranních hodinách autobusem do Terezína. Cesta byla poměrně dlouhá, i s přestávkou trvala pět a půl hodiny. Před desátou hodinou jsme dorazili do Terezína, kde byl pro nás připraven sice dlouhý, ale zajímavý program. Nejdříve jsme v muzeu ghetta zhlédli různá videa k tematice, pak se nás ujaly průvodkyně, provedly nás nejen muzeem, které bylo původně domovem pro chlapce, ale i městem a dalšími důležitými stavbami a budovami, například krematoriem nebo budovou, kde byli ubytováni dospělí židé. Druhá část prohlídky Terezína proběhla v malé pevnosti. Ta byla pro většinu žáků nejzajímavější. Poté jsme vyrazili do Prahy, po ubytování v penzionu a večeři jsme zamířili na Staroměstské náměstí, kde probíhají vánoční trhy s krásnou atmosférou. Druhý den nás čekala návštěva v Národního technického muzea s výukovým programem. Po krátké prohlídce s průvodcem si žáci procházeli expozici s dopravními prostředky sami a vyplňovali pracovní listy. Poté jsme vyrazili do centra města. Pak už nás čekala dlouhá cesta domů. Poděkování patří panu řidiči Krausovi za bezpečnou a příjemnou cestu.

                                                                                                                                        Mgr. Kateřina Zetíková

Fotografie si můžete prohlédnout zde.


© 2022 Základní škola Františka Horenského / Prohlášení o přístupnosti / web by icard.cz