Učíme se jinak

2. 11. 2021


V úterý 2. listopadu proběhla výuka na 2. stupni zcela netradičně. Žáci si postupně prošli několika pracovišti, kde plnili zajímavé úkoly. A co je čekalo na jednotlivých stanovištích?

Zážitková výuka VV:

Žáci si vyzkoušeli netradiční techniky práce s barvou. Kreslili kuličkou, rozfoukávali tuš a tvořili obraz pod folií.

ČJ a dějepis

V dílně českého jazyka a dějepisu žáci kolovali po šesti stanovištích s různými úkoly zaměřenými na pravopis, doplnění slov do textu o historii Halloweenu, rozpoznávání hradních strašidel podle jejich popisu, dokončení strašidelného příběhu, složení komiksu a na hru strašidelných aktivit. Za každý ze splněných úkolů sbírali body. Následně byla jejich práce ohodnocena známkou do českého jazyka.

Výuka zeměpisu

Žáci poznali tajemná místa České republiky. Dozvěděli se o nejrůznějších záhadách a legendách, které jsou s danými místy spojeny.

Cizí jazyky (AJ a NJ)

Zde žáci vystřídali několik stanovišť se zábavnými úkoly, kde si mohli procvičit a rozšířit slovní zásobu a dozvědět se i spoustu nového. Spolupracovali při tvoření strašidla (kreslili, stříhali, lepili), dokreslovali obrázek dle návodu v textu psaném cizím jazykem, skládali co nejvíce slov z několika písmenek, přiřazovali stručný popis k halloweenskému pojmu.

Přírodopis, chemie, fyzika.

Na přírodovědném stanovišti (Pp, Ch, Fy) si žáci vyzkoušeli badatelské metody. Prvním cílem bylo objasnit, proč se na podzim mění barva listí. Žáci si museli v třecí misce rozetřít zelené listy stromů společně s kapkou ethanolu, následně vzniklou směs přefiltrovali a výsledný extrakt kápli na připravený filtrační papír. Po vložení do lihu došlo k rozložení jednotlivých barev a kromě zelené se objevila žlutá, hnědá nebo oranžová, které se po většinu roku skrývají pod chlorofylem – zeleným barvivem. Další úkoly byly zaměřené na povrchové napětí kapalin. Žáci si vyzkoušeli, jak jej můžeme změnit a jaký má vliv na tvorbu bublin. Kromě badatelských úkolů se mohli také seznámit s tzv. „Nenewtonovskou“ kapalinou (škrob s vodou v poměru 2:1), která částečně popírá fyzikální zákony nebo si ověřit princip „neviditelného“ písma (mléko, citronová šťáva) a malování ohněm pomocí nasyceného roztoku dusičnanu draselného.


Úsměv na rtu a živá debata mezi dětmi o nových poznatcích jasně hovoří o tom, že se tento projektový den opravdu vydařil.


© 2022 Základní škola Františka Horenského / Prohlášení o přístupnosti / web by icard.cz