Úkoly k samostudiu

Úkoly k samostudiu

V sešitech českého jazyka i matematiky (školní), začněte na NOVÉ stránce pro přehlednost u kontroly, dodržujte úpravu a čitelnost cvičení. Nad stránku nadepiště DOMÁCÍ PROCVIČOVÁNÍ :-)


Pokud byste měli s jakýmkoliv úkolem problém, ozvěte se na emailovou adresu

z. kotackova@zsborsice.cz

Ráda Vám pomůžu.


Zadané úkoly jsou pro všechny žáky povinné.                         


ČESKÝ JAZYK

... vytisknout tabulku druhy zájmen (vyjmenovat druhy zájmen a přiřazená zájmena)

... přepsat ! ze strany 108 do školního sešitu, dát do bubliny (naši, naší)


učebnice   str. 106- 112 pročíst cvičení

                  písemně do školního sešitu 108/ 8a, 110/ 13a, 111/ 17a, 112/ 19a

 PS    procvičování 52, 53, 54, 55


MATEMATIKA

početník č. 1 - dodělat po stranu 34 ( 35 NE- uděláme společně)

PS po str. 15 - jednotky délky, času, hmotnosti, objemu 


 .... přepsat do sešitu ... procvičovat průběžně násobilku

70/30 , 68/21 děleno dvojciferným číslem

71/ 34 sčítání pod sebou, násobení


PŘÍRODOVĚDA

- ZÁPIS viz. foto

... 45 - 47

PS ...  22- 29


VLASTIVĚDA

- - ZÁPIS viz. foto

... 4,5

PS ... 3, 4, 5 


ANGLIČTINA

Začali jsme probírat 4. lekci Time. Přepište si postupně slovíčka ze 4. lekce A, B. (A-What’s the time please, B-My day) dál už nemusíte. + NAUČIT

Vysvětlovali jsme si čtení hodin v angličtině, kdo chyběl nebo nepochopil, dostuduje si na internetu nebo se mi ozve osobně. Učebnice strana 40, případný odkaz: https://www.helpforenglish.cz/article/2008030201-kolik-je-hodin-2

Pracovní sešit strana 32 a 33 procvičování hodin.

Strana 33 cvičení 3: prepositions of time (předložky, které používáme v souvislosti s časem)

Pokud je to den (Monday, Tuesday,…) používáme předložku „ON“

Pokud je to čas (five o’clock, ten to nine,…) používáme předložku „AT“

Opět zopakovat DNY! Někteří neustále chybujete v psaní dnů, tak se to prosím už pořádně naučte.


© 2022 Základní škola Františka Horenského / Prohlášení o přístupnosti / web by icard.cz