Uvolňování mimořádných opatření ve školství

Neděle 3. května 2020

Vážení rodiče, milí žáci,

na základě doporučení ministerstva zdravotnictví se rozhodlo ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy na uvolňování mimořádných opatření na základních školách. První krok nastane 11. května, kdy bude za předem určených hygienických podmínek umožněna osobní přítomnost žáků 9. třídy ve škole. Hlavním účelem bude jejich příprava na přijímací zkoušky na střední školu. Následovat bude celý 1. stupeň od 25. května. Pro tento případ vydalo MŠMT dokument, který přesně stanovuje podmínky otevření základních škol. Je nutné, aby se s ním všichni zákonní zástupci seznámili. Jelikož záleží na zvážení každého rodiče, zda tyto podmínky bude akceptovat a bude souhlasit s osobní účastí svého dítěte ve škole, je nutné zjistit předběžnou účast. Další nutností bude také čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. (viz níže) Tímto Vás žádáme o odpověď na krátký dotazník, který nám pomůže připravit školu dle stanovených požadavků. (jmenovaný dotazník obdržíte na začátku týdne do své elektronické pošty). Upozorňujeme, že termíny se mohou změnit v souvislosti s vývojem epidemiologické situace. 

Předem děkujeme za spolupráci. 

Mgr. Tomáš Kordula, ředitel ZŠ


Formulář tohoto prohlášení si můžete také vyzvednout v úředních hodinách na horní škole (po - pá 9 - 10 hod).

© 2022 Základní škola Františka Horenského / Prohlášení o přístupnosti / web by icard.cz