YPEF 2018

Pátek 23. března 2018

V pátek 23. března 2018 se našich 6 žáků zúčastnilo soutěže YPEF.  Jedná se o mezinárodní znalostní a praktickou lesnickou soutěž pro žáky a studenty základních a středních škol.

Cílem této soutěže je zlepšit povědomí zejména mládeže o významu lesů a zdůraznit význam lesnictví v současné době. Soutěž se konala na Hájence pod Buchlovem, kde nás uvítal pan Ing. Zůbek z Lesní správy Buchlovice. Žáci psali nejdříve vědomostní test a pak byla praktická část. Úkoly se týkaly lesa, péče o něj, poznávání stromů a lesních živočichů. Před vyhodnocením soutěže si žáci opekli špekáčky a pak s napětím očekávali výsledky svého snažení.

I když neobsadili první tři místa, byli rádi, že se mohli této soutěže zúčastnit a že se dověděli hodně zajímavého o lese a lesnictví.

Ing. Ivana Přikrylová, doprovodný pedagog

fotogalerie

© 2022 Základní škola Františka Horenského / Prohlášení o přístupnosti / web by icard.cz