Zápis do 1. třídy - školní rok 2017/2018.

6. dubna 2017

Srdečně zveme všechny budoucí prvňáčky na zápis do 1. třídy školního roku 2017/2018. Zápis bude probíhat ve čtvrtek 6. dubna 2017 od 14:00 do 17:00.

Věci s sebou k zápisu:

  • žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (budou nachystány v MŠ Boršice a MŠ Stříbrnice, popřípadě si je můžete vytisknout z přiloženého souboru)
  • vyplněný dotazník pro rodiče (zákonné zástupce) (budou nachystány v MŠ Boršice a MŠ Stříbrnice, popřípadě si je můžete vytisknout z přiloženého souboru)
  • rodný list dítěte
  • občanský průkaz rodičů (zákonných zástupců) dítěte

Rodiče (zákonní zástupci), kteří projevili zájem o odklad povinné školní docházky se zúčastní zápisu také, tzn. musí vyplnit písemnou žádost k zápisu a dále musí vyplnit žádost o odklad (bude připravena u zápisu). Samozřejmě nutností zákonných zástupců dítěte je přiložit k žádosti o odklad doporučení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře.

V případě jakéhokoliv dotazu pište paní zástupkyni Mgr. Lence Daníčkové  l.danickova@zsborsice nebo volejte na telefon 576 514 002.

Mgr. Lenka Daníčková, zástupce ředitele ZŠ

© 2022 Základní škola Františka Horenského / Prohlášení o přístupnosti / web by icard.cz