Zlatý list 2017 - okresní kolo - ZŠ F. Horenského, Boršice

Čtvrtek 4. května 2017

Okolí přehradní nádrže Sovín je pro konání této soutěže přímo ideální, protože se tu nachází trať, která prochází několika ekosystémy (lesopark, louka a vodní nádrž). Na naši pozvánku nám odpovědělo 10 škol (ZŠ a MŠ Zlechov, ZŠ Polešovice, ZŠ Kunovice U Pálenice, ZŠ a MŠ Osvětimany, ZŠ Uherský Ostroh, ZŠ a MŠ Prakšice, ZŠ a MŠ Buchlovice, ZŠ a MŠ Tupesy, ZŠ Uherské Hradiště, Sportovní a naše pořadatelská Základní škola Františka Horenského v Boršicích). Celkem se soutěže zúčastnilo 17 družstev ve starší nebo mladší kategorii tzn. 34 hlídek (102 dětí).

Na organizaci se podílela paní zástupkyně Mgr. Lenka Daníčková, paní učitelka Mgr. Danuše Srnová a 2 nápomocné žákyně naší školy. Přece jen chystání malého občerstvení, zapisování výsledků, pouštění jednotlivých hlídek a mnoho dalšího jeden člověk nezvládne. Paní učitelka Přikrylová měla na starost přípravu otázek rozmístěných po stezce a také jedno stanoviště s lučními bylinami. Další bylo zaměřeno na přírodu lesa a připravil jej pan Ing. Ivan Burda. Poslední, zaměřené na včelařství nachystal pan Výstup se svým synovcem Vojtou Grebeněm. Letošní rok nás svoji návštěvou a poutavým zpracováním 2 stanovišť potěšili dva lesníci z polesí Buchlovic Lesů ČR, pan Ing. Pavel Zůbek a pan Ing. Jakub Navrátil, kterým bych chtěl poděkovat za občerstvení a ceny pro účastníky. Pro všechny žáky i jejich pedagogický doprovod jsme letos připravili malé překvapení v podobě špekáčků, které si mohli po zdárném zvládnutí stezky opéci na ohni. 

V této soutěži není až tak důležité, které družstvo skončí na prvním nebo posledním místě, ale hlavně nadšení dětí z nově nabytých vědomostí, jejich čas strávený v přírodě a náš pocit z dobře odvedené práce je pro nás dostatečnou odměnou.

Teď už opravdu věřím, že se opět za rok sejdeme při pořádání dalšího kola Zlatého listu.

Tentokrát už krajského !!!

Mgr .Tomáš Kordula, ředitel ZŠ F. Horenského


Výsledky soutěže:

STARŠÍ KATEGORIE:                                                                            MLADŠÍ KATEGORIE:

1. místo: ZŠ KUNOVICE U PÁLENICE                                               1. místo: ZŠ UHERSKÝ OSTROH

2. místo: ZŠ A MŠ BUCHLOVICE                                                       2. místo: ZŠ ZLECHOV

3. místo: ZŠ A MŠ PRAKŠICE                                                             3. místo: ZŠ A MŠ PRAKŠICE


© 2022 Základní škola Františka Horenského / Prohlášení o přístupnosti / web by icard.cz