ZMĚNA VZDĚLÁVÁNÍ OD 4. LEDNA 2021

Středa 30. prosince 2020

Vážení rodiče, milí žáci,

jak jste již určitě všichni zaregistrovali prostřednictvím médií opět se zpřísňují opatření související s epidemií COVID-19 a tyto změny se týkají i naší základní školy.

Kromě 1. a 2. ročníku všechny třídy přecházejí od 4. ledna zpět na distanční vzdělávání. Během neděle 3. ledna obdržíte přesný rozpis jednotlivých hodin vzdělávání našich žáků, který včetně jejich rozvrhů zveřejníme zde na našich webových stránkách. Navážeme opět na osvědčený systém vzdělávání, které jsme aplikovali během října a listopadu roku 2020.

  • Vzdělávání žáků 3. - 9. třídy bude rozděleno na ONLINE vzdělávání (prostřednictvím programu ZOOM nebo MS TEAMS) a ÚKOLY (zadané přes webové stránky nebo MOODLE).
  • Žáci 1. a 2. tříd nastupují 4. ledna normálně na PREZENČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. I nadále je nutné dodržovat přísná hygienická opatření související s pravidelným větraním a nošením roušek po celou dobu pobytu ve škole. Hudební i tělesná výchova je i nadále zakázána.
  • Vzhledem k tomu, že jídelna v mateřské škole nemá výdejní okénko se stravování ve školní jídelně týká pouze žáků na prezenčním vzdělávání (1. a 2. třída).
  • Zdůrazňuji, že PREZENČNÍ i DISTANČNÍ ZPŮSOB VZDĚLÁVÁNÍ JE ZE ZÁKONA POVINNÝ PRO VŠECHNY ŽÁKY !
  • Školní družina bude včetně ranních hodin normálně v provozu od 4. ledna.

Případné další dotazy týkající se rozvrhu Vám během příštího týdne velmi rádi odpoví jednotliví třídní učitelé.

Mgr. Tomáš Kordula, ředitel školy

© 2021 Základní škola Františka Horenského / Prohlášení o přístupnosti / web by icard.cz