Anglický jazyk

13. 1. 2019 - Prosím naučit se báseň Tinker, Tailor, ... - je k poslechu v dolní části této web strany pod číslem 03. V učebnice je na str. 19, cv. 9c. Skupina B má termín v pondělí 21.1., skupina A bude umět nejpozději do pátku 25.1.

Na přelomu listopadu a prosince jsme vypracovali projekt About me - žáci si přinesli obrázky věcí, které mají něco společné s jejich osobou, nalepili si je na větší papír a udělali si k nim anglické popisky. Následně každý svou práci anglicky prezentoval před třídou. Všem se práce povedli, prohlédnout si je můžete zde

Mgr. Radim Zapletal


1. Naučit se básničku "One, two, ..." nejpozději do středy 31. 10. 2018, je k poslechu v příloze.

2. Můžete si pustit písničku s abecedou, opět níže v příloze