Anglický jazyk

Učivo k procvičování

TRÉNUJTE SLOVESO TO BE

TRÉNUJTE SLOVESO LIKE

TRÉNOVÁNÍ SLOVNÍ ZÁSOBY

PROCVIČOVÁNÍ