Anglický jazyk

Hello students,

zde budou k dispozici materiály k hodinám anglického jazyka pro obě skupiny. Naleznete zde:

 1. písně, které jsou tematicky zvolené ke každé lekci a s dětmi si je v hodinách pouštíme.

 2. Vocabulary list -seznam slovíček ke každé lekci. Seznam může posloužit jako kontrola slovníčku, pokud by někdo nestihl slovíčka během hodiny zapsat a také, pokud by někdo chyběl ve škole, může si tak slovíčka sám doma do slovníčku dopsat. Seznam slovíček bude vytvořen pomocí Google dokumentu, který najdete vždy zde na stránkách u každé lekce. Seznam budu pravidelně aktualizovat a slovíčka doplňovat. Množství slovíček v seznamu se tím pádem může v průběhu lekce zvětšovat, proto prosím berte seznam finální až tehdy, kdy začneme probírat další lekci. 

 3. Procvičování slovíček v aplikaci QUIZLET (vysvětlivky pod textem), kde se budou moci děti slovíčka učit a procvičovat. Součástí aplikace quizlet je i možnost přehrát správnou výslovnost slovíčka, tudíž si zde můžou děti správnou výslovnost zkontrolovat. 

 4. Informace pro nemocné - zde naleznete, čemu jsme se věnovali v hodině AJ, i jaké domácí úkoly máte. Pokud budeme psát při hodině zápis do sešitu gramatiky, prosím zkuste požádat kamaráda ze třídy, aby vám zápis vyfotil a poslal. Pokud by nastal nějaký problém, prosím kontaktujte mě. Pro označení učebnic budu používat zkratky: TB (textbook = učebnice), WB (workbook - pracovní sešit), p (page - strana), ex (exercise - cvičení), HW (homework = domácí úkol)


Aplikace Quizlet

Základ jsou kartičky: z jedné strany je anglický pojem a z druhé přeložený výraz, úplně stejně jako to máte ve slovníčkách. Při kliknutí na kartičku se vám otočí a ukáže ten překlad. Např. Behind – za něčím,… šipkou vpravo nebo vlevo přepínáte na další kartičku. Ve spodní části jsou zobrazené veškeré termíny, kde si můžete poslechnout jejich výslovnost, DOPORUČUJI NAUČIT SE TO I ČÍST SPRÁVNĚ.

APLIKACE BY MĚLA FUNGOVAT I BEZ REGISTRACE

Další část nastavení STUDY (=studovat), ten obsahuje FLASHCARDS (již zmíněná verze kartiček),

LEARN (=učit se, snažíte se přiřadit správný anglický pojem k českému),

možnost WRITE (=psaní, procvičujeme psaní daného pojmu anglicky),

SPELL (=psaní podle poslechu, dítě si poslechne nahrávku a snaží se správně napsat anglický výraz),

TEST (=testování znalostí s různými druhy otázek)

Poslední funkce je PLAY (=hrát), kde jsou možnosti MATCH (spojování pojmů na čas) nebo GRAVITY (rychlé odpovídání ve formě hry)


Pokud by se naskytl jakýkoliv problém, prosím kontaktuje mě na e-mailové adrese: b.rihova@zsborsice.cz


​                                                                                                                                           Barbora Říhová

Hello

Hello Superstars! Hello bugs!

1. Hello song

2. Vocabulary list (seznam slovíček)

   Vocabulary list - Hello

3. Quizlet

    Hello

4. Informace pro nemocné

​7. - 11.9.  TB p2-5, WB p2-5, audio nahrávky vloženy pod textem​

                     dobrovolný úkol WB p3 , ex 3 - dokreslit obrázek

                     dobrovolný úkol WB p5, ex 7 

Lekce 1/Unit 1

Classroom bugs

1. ​School Supplies Song (písnička o školních potřebách)


2. Vocabulary list (seznam slovíček)

     Vocabulary list - Lekce 1

3. Quizlet 

     Unit 1

4. Informace pro nemocné

​14. - 18.9. - TB p6, audio vloženo pod textem

​21. - 25.9. - TB p7-8, WB p6-8 , HW: WB p8, ex 5 - nakreslit a POPSAT své pouzdro stejně jako na obrázku vedle

​28. - 30.9. - TB p9 čtení komiksu - audio pod textem

Lekce 2/Unit 2

The TV show

1. Numbers Song (písnička s čísly 1-20)

2. Vocabulary list

     Vocabulary list - Lekce 2

3. Quizlet

    Unit 2

4. Informace pro nemocné

​1.-9.10. TB p10  - poslech vložen níže, WB p10, zapsat slovíčka do slovníčku (naleznete ve Vocabulary list - lekce 2), čísla 13-20 - zapsat do slovníčku, WB p11

​12.-16.10.TB p11 - poslech vložen níže, TB p12, WB p12-13, dobrovolný úkol - domalovat obrázky na straně 12, cv 6 a str 13, cv 8

Distanční výuka

Dear students,

zde naleznete úkoly a materiály k distanční výuce, která bude probíhat v termínu 14.-30.10.2020. Spolu budeme mít 1 hodinu týdně přes Zoom, a to vždy ve čtvrtek, se skupinou 3B v 11:10 a se skupinou 3A od 12:05. Naše další dvě hodiny budou vždy v pondělí ve 12:05 pro obě skupiny a v úterý taktéž ve 12:05 pro obě skupiny. Tyto hodiny budou probíhat tak, že se v tomto čase podíváte na stránky školy do složky anglického jazyka a zde budete mít vložený úkol a všechny informace k němu. Prosím, čtěte vždy pozorně zadání úkolu. 

Pokud by se naskytl nějaký problém, můžete mi napsat na e-mailovou adresu: b.rihova@zsborsice.cz

​19.10.úkoly pro dnešní den:

 1. Quizlet - dnes si zopakujte číslovky a slovíčka z lekce 2. Brzy budeme psát test, tak je důležité, abyste věděli i jak slovíčka psát. Trénovat psaní můžete například pomocí her v aplikaci Quizlet.

 2. Online pracovní listy - dnes vkládám ke splnění 2online pracovní listy , jeden z nich je na opakování číslovek a jeden na nábytek (zde je i pár slovíček, která neznáte, není potřeba se je učit). Třetí pracovní list je dobrovolný, pokud by vás tento způsob opakování slovíček bavil, a je zaměřen na opakování školních potřeb. Jakmile online pracovní list vyplníte, klikněte na "finish"  ​a poté na "check my answers" ​, zobrazí se vám, které odpovědi byly správně a které ne. Pracovní list můžete zkoušet vyplnit kolikrát budete chtít. Pokaždé, když jej znovu otevřete, bude list prázdný. Pokud by měl někdo jakýkoliv problém, může mě kontaktovat přes e-mail.

Pracovní list - číslovky : podle číslovek poskládejte správný obrázek

Pracovní list - nábytek : nejdříve přiřadíte správné slovíčko k obrázku, v druhé části listu nejdříve kliknete na obrázek, přehraje se nahrávka a vaším úkolem bude z možností vybrat to, co zaznělo na nahrávce

Dobrovolný pracovní list : nejdříve shlédněte video se slovíčky, poté vyberte správnou odpověď na otázku "What colour is the..." (jakou barvu má....)

20.10. - úkoly pro dnešní den:

 1. Pracovní list - dnes poprosím vytisknout pracovní list a vyplněný mi jej zaslat do středečního večera, ať můžu listy opravit a popřípadě na ně reagovat ve čtvrteční hodině přes Zoom. Pracovní list je ve formě PDF, kdo by měl problém s tímto formátem, ozvěte se prosím přes e-mail, zkusila bych list vložit i ve formátu Word.

Zde je překlad instrukcí ke cvičením:

1. Vybarvěte obrázek (používejte jen barvy, které jsou u obrázku v rámečku), poté odpovězte na otázky. 

2. Příklad spočítejte a zapište výsledek (výsledné číslo zapsat slovem!), ať si děti pro ulehčení napíšou číslice u příkladu nad slovíčka

3. Ke každé otázce přiřaď správnou odpověď, do rámečku zapsat písmeno odpovědi

Halloween lesson

Online pracovní listy: vkládám online pracovní listy, pokud byste si chtěli procvičit nebo se naučit nová "halloweenská" slovíčka --> online pracovní list 1, online pracovní list 2


2.11. - úkoly pro dnešní den:

 1. ​Minitest - pod textem je vložen Minitest z lekce 2 (PDF formát). Poprosila bych tento test vytisknout, nechat děti jej vyplnit a poté mi zaslat fotku na e-mail do 3.11. , abych mohla testy opravit a oznámkovat. Ráda bych vás poprosila, abyste děti nechali vyplnit test samostatně. Pokud nemá někdo možnost tisknout. Lze také odpovědi zapsat na prázdný papír a poté fotku poslat na můj e-mail. Poprosím vás tentokrát dodržet termín. Překlad instrukcí ke cvičením: 1.Z písmenek poskládejte slova, která jsou na obrázcích a zapište na linku,  2.Spojte slovíčko s číslicí, 3. Napište otázku, tak, aby byla gramaticky správně (seřaďte slova tak, aby vytvořily otázku)

 2. Quizlet - pravidelně si opakujte slovíčka z první i druhé lekce.

Lekce 3/ Unit 3

Super pets

1. Pets song

2. Vocabulary list: Vocabulary list - Pets

3. Quizlet: Unit 3


3.11. - úkoly pro dnešní den:

 1. Poslechněte si písničku k této lekci

 2. do slovníčku si zapište slovíčka: dog - pes, cat - kočka, fish - ryba, bird - ptáček, rabbit - králík, spider - pavouk, mouse - myš, lion - lev. Protože začínáme novou lekci, pod videem je opět připraven seznam slovíček pro tuto lekci a také je zde odkaz na aplikaci quizlet, ve které si budete moci opakovat slovíčka.

 3. na online hodinu ve čtvrtek si připravte kartičky s obrázky zvířat, která jste si právě zapsali. Záleží na vás, jestli bude obrázek nakreslený jednoduše nebo si s tím dáte práci a obrázky si i vybarvíte. Budou to vše kartičky. Připravte si je tak, aby se vám líbily a aby vás jejich vytváření bavilo. Vkládám ukázku, jak takové kartičky můžete vytvořit z obyčejného bílého papíru. 

9.11. - Úkoly pro dnešní den:

 1. Quizlet - naučte se slovíčka z nové lekce Super pets. Můžete využít aplikaci quizlet.

 2. Vypracuj cvičení 1 + 2 ve WB p14 (se skupinou 3A jsme zvládli cvičení 2 již ve škole)

 3. Dobrovolný úkol - pokud by se chtěl někdo přiučit další "zvířecí" slovíčka a procvičit se v AJ, vkládám odkazy na online pracovní listy: Online pracovní list 1 (Zvol správné slovíčko), Online pracovní list 2 (zadání: zaškrtněte zda je věta pravda- true, nebo lež - false)


10.11. - Úkoly pro dnešní den:

 1. Pexeso - vytvořte si stejné kartičky jako kartičky s obrázky zvířat. Tentokrát na ně nebudeme kreslit ale na každou kartičku napíšeme jedno zvířecí slovíčko - dog, cat, mouse, fish, bird , rabbit, spider , lion. (ukázku naleznete na fotografii níže) Poté všechny kartičky promíchejte a připravte je jako pexeso. Vašim úkolem bude najít co nejvíc párů - obrázek + správné slovíčko. Zahrajte si hru s mamkou, taťkou, starším, mladším bráchou/ségrou nebo babičkou. To vůbec nevadí pokud neumí anglicky, protože vy ano! a můžete tak kontrolovat, zda mají správnou dvojici. 

 2. Make a picture - shlédněte video (níže), kde popisuji mého mazlíčka. Podle popisku nakreslete mazlíčka na prázdný papír. Klidně můžete dokreslit vlastní pozadí nebo cokoliv budete na obrázku chtít mít. Pokud budete chtít, fotografii mi můžete zaslat na e-mail, ale obrázky si určitě ukážeme i v online hodině. Slovíčka, která se vám budou hodit: fluffy - huňatý, spot -skvrna, shiny - zářivý, carrot - mrkev. 

 3. POZOR! Ve čtvrtek, tj 12.11. je změna v rozvrhu. Online hodina angličtiny proběhne pro skupinu A v 8:15 a pro skupinu B v 9:05. Je to jen výjimečně. Mnohokrát děkuji za pochopení. Barbora Říhová.

Moc děkuji za vytvoření obrázku mého králíčka a rodičům za jejich vyfocení a zaslání. Protože si obrázky nechci nechat jen pro sebe, můžete si zde prohlédnout všechny králíčky.

16.11. - Úkoly pro dnešní den:

 1. Vypracuj cvičení 4, WB p15

 2. Zahrej si s mamkou, taťkou, babičkou, dědou, ségrou nebo bráchou BINGO stejně, jako jsme hráli v hodině AJ. Ty si připrav tabulku a tvůj spoluhráč bude "losovat" zvířátka.

 3. Quizlet: pokud budeš chtít, zopakuj si v aplikaci slovíčka ke 3. lekci

23.11. - Úkoly pro dnešní den:

 1. Vypracuj WB p17, ex 6 - fotografii není třeba zasílat, zkontroluji si ve čtvrteční online hodině

 2. Zvířecí hra - odkaz zde: Zvířecí hra, klikni na odkaz, poté na "start", chvíli počkej a pak kliknutím myškou na list jednotlivé listy otáčej. Podívej se na obrázek, přečti vždy otázku nahlas a odpověz podle pravdy: Yes, it is. X No, it isn't. . Např.: Is it a cat? - Yes, it is. Pokud si budeš chtít zahrát víckrát, klikni na "shuffle", listy se zamíchají a můžeš opět odpovídat na otázky.

24.11. - Úkoly pro dnešní den:

 1. Vyplň pracovní list (vložen níže). Fotografii prosím zaslat do večera 25.11. Ráda bych vás poprosila, abyste děti nechali vyplnit pracovní list samostatně. Pokud nemá někdo možnost tisknout. Lze také odpovědi zapsat na prázdný papír a poté fotku poslat na můj e-mail. Poprosím vás tentokrát dodržet termín.                      Překlad instrukcí ke cvičení: 1. Podle obrázku napiš správné slovíčko zvířete, 2. Zvol a zapiš Yes, it is X No, it isn't podle obrázku, 3. K popisu/ větě vyber správný obrázek

Unit 4

Pirates

1. Feelings song

2. Vocabulary list: Vocabulary list - pirates

3. Quizlet: Unit 4

4. Pirate song

Christmas

ho - ho - hoo 

​1. Christmas elf song

2. Santa´s workshop (Santova dílna)

3. Christmas games: Christmas games - Santa tracker

Unit 5

Funny faces

1. Song - head, shoulders, knees and toes

2. Vocabulary list: Vocabulary list - Funny faces

3. Quizlet: Unit 5

DISTANČNÍ VÝUKA 

4.1.2021 - Úkoly pro dnešní den

 1. Quizlet - zopakuj si slovíčka ze 4.lekce a začni se učit nová slovíčka z lekce 5. Můžeš se učit ze slovníčku nebo si zahrát hry pomocí Quizlet.

 2. Song - zazpívej si a zatanči písničku "Head, shoulders, knees and toes" pomůže ti naučit se některá nová slovíčka

​5.1.2021 - Úkoly pro dnešní den

 1. Quizlet - zopakuj si slovíčka z lekce 5 pomocí Quizlet, slovníčku nebo i písničky

 2. Worksheet - klikni na odkaz: Worksheet a zkus správně vyřešit pracovní list. Tvým úkolem je přiřadit správnou bublinu (text) s popisem k obličeji. Správnost tohoto pracovního listu zkontrolujeme společně při online hodině. 

V případě jakýchkoliv nejasností se na mě prosím obraťte skrz e-mail: b.rihova@zsborsice.cz

11.1.2021 - Úkoly pro dnešní den

 1. nová slovíčka - do slovníčku zapište nová slovíčka: glasses - brýle, short - krátký. 

 2. WB p26, ex 5 - vypracujte cvičení 5 na str. 26 (PS), poslechněte si nahrávku, zvolte správné části obličeje z nabídky a poté zakreslete části obličeje do obrázku. Nahrávka vložena níže.

12.1. Úkoly pro dnešní den

 1. Quizlet - opakujte slovíčka lekce 4 a 5​

 2. WB p26, ex 6 - vypracujte cviční 6 na str. 26 (PS), vašim úkolem je popsat nakreslené roboty.  Při popisu nezapomeňte používat slovíčka big, little, long, short.

 3. fotka člena rodiny - na čtvrteční online hodinu si prosím připravte fotografii jednoho člena vaší rodiny. 

Fotku obou úkolů na str. 26 a úkolu z online hodiny (WB p25, ex 4) poprosím zaslat do středečního večera (13.1.2021) na můj e-mail. 


14.1.2021 My friends is a monster

Níže vkládám k dispozici audio nahrávku k příběhu My friend is a monster (TB p27)

18.1. Úkoly pro dnešní den

 1. Pracovní list - vyplňte pracovní list. Fotografii prosím zaslat na můj e-mail do 20.1.2021 Ráda bych vás poprosila, abyste děti nechali vyplnit pracovní list samostatně. Pokud nemá někdo možnost list vytisknout, lze odpovědi zapsat na prázdný papír, kde prosím označte číslo cvičení. Pokud jde o spojování vět, pod číslem cvičení stačí zapsat správné řešení - celé spojené věty. Audio nahrávka k poslednímu úkolu vložena pod textem.

Unit 6

Family photos

1. Family song

​2. Vocabulary list: Vocabulary list - Unit 6

3. Quizlet: Unit 6


19.1. Úkoly pro dnešní den

 1. slovíčka - zapište si do slovníčku následující slovíčka. Protože začínáme novou lekci, vynechejte ve slovníčku pod posledním slovíček řádek a na další nový nadepište nejdříve Lekce 6. Pod tento nadpis zapište slovíčka: Who´s this? - Kdo to je?, This is my... - To je moje..., mum - mamka, dad - taťka, brother - bratr, sister - sestra, grandma - babička, grandad - děda, family - rodina, It´s me. - To jsem já.

         Slovíčka naleznete také ve Vocabulary list (seznam slovíček)

       2. Quizlet - začněte se nová slovíčka pomalu učit. Můžete opět využít aplikace Quizlet.

25.1. Úkoly pro dnešní den

 1. Family song - poslechněte si píseň o rodině 

 2. Quizlet - zopakujte si slovíčka nové lekce

 3. TB p28, ex 1  + ex 2- dokončete cvičení 1, str. 28 v PS, vypracujte cvičení 2 na stejné straně. Věty čtěte nahlas a přiřazujte k nim obrázky. Fotografii celé strany prosím zašlete do středečního večera (27.1.)

Po dohodě s paní učitelkou Janíkovou proběhnou ve čtvrtek, 28.1.2021, obě online hodiny AJ v dřívějších časech. Skupina B od 8:15 a skupina A od 9:10. Mnohokrát děkuji za pochopení.


26.1. Úkoly pro dnešní den

 1. Online pracovní list - dnes si projděte a splňte úkoly v online pracovním listu. Odkaz zde: Pracovní list . Překlad zadání: 1. poslechněte nahrávku a zopakujte správnou výslovnost slovíček, 2. spojte obrázky a správná slova 3. spojte audio nahrávku s obrázkem, 4. spojte audio nahrávku se správným slovem 

 2. Bonus - jako bonusový úkol vkládám další online pracovní list. Tento list je dobrovolný, není třeba mi zasílat fotografie, jak jej plníte. Odkaz zde: Pracovní list 

,1.2. Úkoly pro dnešní den:

 1. Quizlet - zopakujte si slovíčka 6.lekce. Naučte se novou frázi: How many sisters/brothers have you got? (Kolik sester/bratrů máš?) a také odpovědiI´ve got 1/2 sisters/brothers (Mám 1/2 sester/bratrů), I haven´t got brother/sister (Nemám bratra/sestru) . Frázi i odpověď naleznete také v aplikaci Quizlet.

 2. WB p29, ex 3 - vypracujte cvičení 3 v PS, str. 29. Věty v "bublinách" pročtěte několikrát nahlas. Fotografii úkolu zašlete až společně se zítřejším úkolem.

2.2. Úkoly pro dnešní den

 1. How many... - zopakujte novou frázi i odpovědi na ni. 

 2. WB p29, ex 4 - vypracujte cv. 4 v PS, str. 29. Fotografii strany 29 v PS zašlete prosím do zítřejšího večera (3.1.) na můj e-mail.

8.2. Úkoly pro dnešní den

 1. Worksheet - vyplňte pracovní list (vložen pod textem). Ráda bych vás požádala, abyste děti nechali vyplnit pracovní list sami! Fotku vyplněného listu prosím zaslat do středy (10.2.) na můj e-mail. Není třeba list tisknout, opět postačí zapsat číslo cvičení a vedle správné odpovědi. Zadání k jednotlivým cvičením: 1. Napiš členy rodiny podle fotografie (každé číslo označuje jednoho člena), mraky pomůžou napovědět, jak slovíčko zapsat. 2. Napište správnou odpověď na otázku podle obrázku 3. Poslechněte nahrávku (vložena pod textem) a zapište počet bratrů a sester k jednotlivým osobám 

9.2. Úkoly pro dnešní den

 1. Family members - připravte si materiál pro online hodinu. Vytiskněte dokument "Family" (vložen níže) a zakreslete do každého obrazce jednoho člena vaší rodiny. Prostřední obrazec, ovál, je určen přímo pro vás. A pak jen záleží na tom, kam chcete nakreslit mamku, taťku, babičku, dědu a sourozence. Nechala jsem v dokumentu volný spodní roh, kam si můžete přikreslit další čtverec, pokud by někdo měl více sourozenců. Je také možnost nakreslit sourozence do jednoho rámečku společně, pokud chcete nechat spodní roh volný. Komu rámečky postačí, může využít spodní roh na zakreslení celé rodiny společně nebo může dokreslit nějaké zvířátko nebo může dokreslit, co by se mu jednoduše na obrázku líbilo. 

         Vkládám také ukázku, jak by to mohlo ve finále vypadat.

         Fotografii zasílat nemusíte, budeme s tímto dokumentem pracovat ještě ve čtvrtek.

15.2. Úkoly pro dnešní den

 1. Family - dopište popisky ke členům rodiny u pracovního listu, který jsme společně rozepsali při online hodině 

 2. WB p31, ex 7 -vypracuj cvičení 7 na str. 31 v PS

16.2. Úkoly pro dnešní den

 1. WB p32, ex 2vypracuj cvičení 2 na str. 32 v PS

 2. Vocabulary - do slovníčku zapiš nová slovíčka. Nejdříve ale vynechej po posledním slovíčku řádek, nadepiš novou lekci UNIT 7 a pod tento nadpis nová slovíčka: head - hlava, body - tělo, arm - paže, leg - noha, hand - ruka, foot/feet - chodidlo/chodidla, Clap your hands. - zatleskejte rukama, Wave your arms. - zamávejte pažemi, Kick your legs. - Kopejte nohama, Stamp your feet. - Zadupejte nohama, Shake your head. - Zakruťte hlavou

Úkoly ze včerejšího i dnešního dne zašlete prosím vyfocené společně do středečního večera (17.2.). Děkuji. 


Unit 7

The body rap

​1. Body song

2. Vocabulary list: Vocabulary list - Unit 7

3. Quzilet: Unit 7


22.2. Úkoly pro dnešní den

 1.  Song - pusťte si písničku k tématu Body. Doufám, že vám pomůže s novými slovíčky.

 2. Vocabulary - naučte se nová slovíčka, pomocí Quizlet nebo tak, jak vám to vyhovuje. Také si prosím ve slovníku opravte chybu - noha - LEG. Velmi se omlouvám, minulý týden jsem se omylem přepsala. Děkuji za pochopení.


23.2. Úkoly pro dnešní den

 1. WB p 34, ex 1 - vypracuj cv. 1 na str. 34 v pracovním sešitě. Fotografii prosím zaslat do středečního večera (24.2)


1.3. Úkoly pro dnešní den

 1. Vocabulary - stále si opakujte slovíčka této lekce. Máte možnost využít aplikace Quizlet nebo si pustit písničku Body song a spolu s ní slovíčka opakovat.

 2. Song - níže vkládám nahrávku písničky, kterou jsme zpívali a "tančili" při čtvrteční online hodině. Vašim úkolem bude píseň nejdříve přečíst rodičům (TB str. 34), přeložit jim, o čem se v písni zpívá a ideálně s pomocí nahrávky také ukázat, jak jsme na píseň tančili.

2.3. Úkoly pro dnešní den

 1. TB p35 - poslechněte si nahrávku a zkuste najít správného monster broučka. Poté si několikrát pročtěte "bubliny" pod obrázkem.

 2. Roll-a-Monster - při této aktivitě budete potřebovat hrací kostku. V dokumentu (vložen níže) Roll-a-Monster naleznete tabulku, kdy ve sloupečcích jsou uvedeny části těla (body, eyes, mouth, arms, legs) a v řádích číslo na kostce. Budete kreslit postupně dle sloupců. Nejdříve hodíte kostkou a podle toho, jaké číslo padne vyberete ze sloupečku příslušný tvar těla. Jakmile zakreslíte, znovu hodíte kostkou a z dalšího sloupečku vyberete posle čísla tvar očí. Tímto způsobem budete pokračovat až k poslednímu sloupci. Vzniklou příšerku prosím vybarvěte, pokud budeme chtít, klidně jí můžete dotvořit pozadí či dokreslit do obrázku, co se vám líbí. Pod text jsem také vložila video, kde je přímo ukázáno, jakým způsobem při této aktivitě pracovat. Obrázek prosím nevyhazujte a připravte sis jej na čtvrteční online hodinu.                                                                 Fotografii příšerky prosím zaslat do středečního večera (3.3.)


PRÁZDNINOVÝ ÚKOL

 1. Vašim  úkolem bude vyrazit ven, dobře se dívat okolo sebe a zkusit pojmenovat, co nejvíce věcí kolem vás anglicky - můžete jmenovat zvířata; náladu kolemjdoucích, které potkáte; části těla, rodinné příslušníky....zkrátka vše, na co si jen vzpomenete.​ 

 2. Obrázek - poté svůj zážitek z procházky, hřiště, výletu nebo jiné aktivity, u které jste okolní věci pojmenovávali zakreslete a v obrázku popište to, co jste viděli. Níže vložena ukázka.

 3. Video - kdo by nechtěl kreslit, máme tu další možnost a to je při procházce nebo činnosti, kterou jste si zvolili k pojmenování okolních věcí natočit video. Na videu ústně popisujte a ukazovat věci, pocity, lidi, které vidíte.       Př. Jdeme na procházku s rodinou a ve videu mohu říci - This is my mum, this is my dad. He is happy. Poté ukázat na části těla a můžu říci - head, arm, leg. Pokud kolem proběhne pes - na videu říkám This is dog.                                                                                                                                                                                                                     Fantazii se meze nekladou a nic není špatně!! Čím více věcí pojmenujete, tím lépe. Video nebo obrázek zpracujte tak, aby se líbil hlavně vám a abyste si na něm uvědomili, co všechno už anglicky zvládnete.        Úkol budu vyžadovat od všech! Zadávám jej ale před prázdninami proto, abyste se sami rozhodli, kdy úkol zvládnete udělat. Úkol můžete splnit, a mně zaslat, již během příštího týdne. Pouze upozorňuji, že v pondělí a úterý po prázdninách zadám na stránky úkoly tak, jako vždy. Tudíž počítejte s tím, že pokud se rozhodnete úkol splnit až po prázdninách, budete mít nejspíš více práce.  Splněný úkol zašlete během příštího týdne nebo v týdnu po prázdninách na můj e-mail. Pokud by se někdo rozhodl pro video, mám zkušenost, že lepší je zaslat jej přes Messenger nebo WhatssApp. V tomto případě mě prosím kontaktujte e-mailem a já vám sdělím podrobnosti.                                                                                                                                                                   ENJOY THE HOLIDAY!             


15.3. Úkoly pro dnešní den:

 1. Quizlet - opakujte slovíčka 7. lekce

 2. WB p35 - vypracujte cv. 3+4 na str. 35 v PS. Fotografii úkolu poprosím zaslat do středy 17.3.!

 3. Prázdninový úkol - připomínám, že do konce týdne můžete zasílat své obrázky/videa


16.3. Úkoly pro dnešní den:

 1. Quizlet - stále opakujte slovíčka této lekce

 2. TB p 36 - několikrát a nahlas! si přečtěte dva texty - Big Foot, The Loch Ness Monstrer, které jsou v učebnici na str. 36. Otázky pod textem prosím nepročítejte! Soustřeďte se pouze na správnou četbu a výslovnost u obou textů.


22.3. Úkoly pro dnešní den

 1. TB p36 - ještě jednou pročtěte text The Loch Ness Monster a odpovězte na otázky 5-8 pod textem. Správnou odpověď můžete lehce podtrhnout tužkou. Není třeba zasílat fotku úkolu, zkontrolujeme jej společně při čtvrteční online hodině.

 2. Pracovní list - vytiskněte si prosím  pracovní list (vložen pod textem) na online hodinu ve čtvrtek. Prosím, abyste jej nevyplňovali a ideálně jej dětem připravili opravdu ve čtvrtek před hodinou. Děkuji.


23.3. Úkoly pro dnešní den

 1. Vocabulary - zopakujte všechna slovíčka této lekce včetně frází jako "Wave your arms", "Kick your legs"...

 2. WB p36, ex 5+6 - vypracuj úkoly na str. 36 v PS, nahrávka k úkolu vložena níže. Fotografii úkolu prosím zašlete do zítřejšího večera (24.3.)

Superstar Clothes

Unit 8

1. Quizlet: Unit 8

2. Clothes song

​​

29.3. Úkoly pro dnešní den:

 1. Vocabulary - zapiš nová slovíčka do slovníčku. Nejprve ale vynechej pod posledním slovíčkem ve slovníku řádek a nadepiš novou lekci: UNIT 8. Nová slovíčka: hat - čepice, skirt - sukně, shirt - košile, T-shirt - tričko, jacket - bunda, jumper - svetřík, coat - kabát, jeans - džíny, shoes- boty

 2. Easter Egg Hunt - Easter egg hunt je velikonoční zvyk, který se provozuje v anglicky mluvících zemích. Podívej se na krátký příběh na videu a zkus uhádnout, co se při tomto zvyku dělá. Správnou odpověď se dozvíš zítra při zadání úkolu. Zítřejší úkol výjimečně vložím v 11:00. 


30.3. Úkoly pro dnešní den

Easter egg hunt

 Nejdříve si prohlédněte dvě videa. Dozvíte se v nich, o jaký úkol se jedná. Poté si POZORNĚ přečtěte dodatečné informace k úkolu. Videa naleznete pod těmito odkazy: Video 1, Video 2

Dodatečné informace:

I přesto, že jsem se snažila úkoly vymýšlet rozmanitě, může se stát, že někdo bude mít dva stejné. Pokud se tak stane, prosím napište mi tuto informaci na e-mail a také o jaký úkol se jedná. Děkuji.

Zde jsou slovíčka: Slovíčka, která vám pomohou přeložit úkoly, protože některá z použitých slovíček ještě neznáte.

Své úkoly vyfoťte, natočte a prosím, abyste mi je poslali na e-mail do pátku (2.4.).

Moc se na vaše fotky a videa těším


6.4. 2021 Úkoly pro dnešní den

 1. Vocabulary - naučte se nová slovíčka, která máte ve slovníku. Můžete využít i Quizlet.

 2. TB p38 - nejdříve píseň několikrát přečtěte nahlas. Poté učebnici zavřete a připravte si prázdný papír. Pusťte si píseň (vložena níže) a na prázdný papír vypište všechno oblečení, které v písničce uslyšíte. Poslouchat můžete samozřejmě několikrát. (poslat)

 3. WB p38, ex 1vypracuj toto cvičení. (poslat)

Fotografii vypsaných kousků oblečení i pracovního sešitu prosím pošlete do zítřka (7.4.) na můj e-mail.

Pokud si někdo omylem přinesl minulý týden prázdné obaly od vajíček domů, poprosila bych vás o vrácení, ať je můžu použít příště při další hře. U vchodu na horní školu bude připraven ten stejný zelený kyblík jako při hře. Do něj prosím prázdné obaly vraťte. Děkuji mnohokrát.


8.4. Materiál z online hodiny:

 1. Picture cards -  zde je odkaz na online karty z dnešní hodiny: Picture cards


19.4. Úkoly pro dnešní den

 1. Video - podívej se na toto video: Grammar.  Nalezneš v něm vysvětlení látky tak, aby jsi mohl dokončit cv. 5, str. 40 v PS. Doufám, že video postačí k vysvětlení látky. Pro jistotu bych ale ráda poprosila o pomoc rodiče, aby video zhlédli s dětmi, pokud by bylo potřeba látku dětem dovysvětlit. V případě jakýchkoliv nejasností se mi můžete ozvat na e-mail.

 2. WB, p40, ex 5 - dokončete toto cvičení podle návodu na videu. Skupina 3B měla za DÚ z poslední hodinu minulého týdne dokončit také otázky u tohoto cvičení. O těch pro jistotu mluvím ve videu také. Fotografii prosím zaslat do středy 21.4.

 3. Worksheet/pracovní list - bez pomoci rodičů prosím vypracujte pracovní list (vložen níže) a jeho fotografii zašlete do středy 21.4. Rodiče bych poprosila o případnou asistenci u vysvětlení úkolů. Není třeba list tisknout. Můžete psát pouze správné odpovědi na prázdný papír. Poprosila bych jen označit číslem o jaké cvičení se jedná a číslo prosím také uveďte u odpovědí, ať je můžu přiřadit. Děkuji.


20.4. Úkoly pro dnešní den

 1. TB p41 - ​poslechněte si nahrávku (vložena pod textem) další části příběhu My friend is a monster a několikrát nahlas si příběh pročtěte.

 2. Vocabulary - zapište si nová slovíčka. Nejdříve ale vynechejte pod posledním slovíčkem ve slovníku volný řádek a nadepiště UNIT 9. Poté zapište tato slovíčka: pizza - pizza, chips - hranolky, salad - salát, vegetables - zelenina, potatoes - brambory, fish - ryba, sausages - párky, chicken - kuře

Bug Café 

Unit 9

Food song

3.5. Úkoly pro dnešní den

 1. Vocabulary - zopakujte si slovíčka lekce 9 a do slovníku zapište tato nová slovíčka: apple - jablko, orange - pomeranč, banana - banán, ice cream - zmrzlina, yoghurt - jogurt, chocolate - čokoláda, egg - vajíčko. Fotografii prosím zaslat do středy 5.5.

 2. Song - poslechněte si novou písničku k této lekci a všimněte si, jak se odpovídá na otázku: Do you like...? (Máš rád...?)  Jak odpovíme, pokud něco máme rádi a jak odpovíme, pokud něco rádi nemáme. Na obrázku níže najdeš malou nápovědu.

 3. WB p43, ex 4 - zapište odpovědi na otázky ve cv. 4, str. 43. Fotografii prosím zaslat do středy 5.5.


4.3. Úkoly pro dnešní den

 1. Do you like...? - Zopakujte si pomocí písničky, jak odpovídáme na otázku Do you like? Poté zkuste vyplnit následující kvíz --> Quiz. Po kliknutí na odkaz, vepište do kolonky své jméno a poté klikněte na start. Není třeba zasílat fotografii, jak kvíz plníte. Vaše odpovědi bych měla vidět po splnění kvízu. Kvíz můžete vyplnit několikrát

 2. Osmisměrka  - zkuste si pomocí osmisměrky zopakovat slovíčka této lekce. PDF soubor s osmisměrkou. vložen pod textem. Fotografii prosím zaslat do středy 5.5.


Unit 10

Animal safari

Animal song

© 2022 Základní škola Františka Horenského / Prohlášení o přístupnosti / web by icard.cz