Příprava dýní na "Průvod světlušek" v rámci týdne knihoven

                                         Děkuji všem rodičům za krásné dýně, které žáci přinesly do školy.