Příprava na "Průvod světlušek"

Ve středu si každý donesl sklenice a krásné podzimní listí, kterým jsme sklenice polepili. Ve čtvrtek jsme sklenice dozdobili provázkem a vložili svíčku. Světluška byla hotová.