Projekt - Stromy okolo nás

Již při výtvarné výchově si děti  byly nasbírat listy a tvořily jejich otisky. Poté si každý vytvořil svůj podzimní strom a vyzdobili jsme s nimi chodbu. V pátek 20.10. jsme dvě hodiny pracovali na projektu Stromy okolo nás. Nejprve jsme, i přes nepřízeň počasí, šli na školní zahradu a tam jsme se snažili zapsat názvy všech stromů, které jsme sázeli. Potom k nim ve třídě ve skupinách napsali název plodu a jejich druh a pokusili jsme se plod i nakreslit. Potom jsme plnili různé úkoly, které se týkaly stromů. Práce nás bavila a snad jsme se i něčemu přiučili.

https://www.zonerama.com/ZSBorsice/Album/3827630