Slavnostní pasování prvňáčků na čtenáře

12.4. 2019

V pátek 12. dubna čekala prvňáčky velká událost, slavnostní pasování na čtenáře na Obecním úřadě v Boršicích. Za zvuku fanfáry přišel pan král se svou družinou a po přivítání vystoupili prvňáčci s krátkým programem, společnou i individuální recitací, hromadnou veselou písní i další, v podání dvou nejmenších prvňaček, které na flétnu doprovodila žákyně 5. třídy. Na závěr svého krátkého vystoupení žáci potěšili všechny přítomné po skupinkách jarním vzkazem. Pak následoval hlavní bod programu, samotná zkouška čtení ze slabikáře, kde každý žák přečetl jeden odstavec a byl králem pomocí meče pasován na čtenáře. Odměnou všem byla knížka Miloslava Tvrze Kde se nosí krky z projektu Knížka pro prvňáčka, průkazka do knihovny i malá sladkost.

Poděkování patří všem organizátorům této akce, Obecnímu úřadu v Boršicích v čele s panem starostou Ing. Romanem Jílkem, ale hlavně paní Petře Víchové.

Dále bych chtěla poděkovat rodičům, prarodičům i příbuzným za hojnou účast a také  ředitelství Základní školy Františka Horenského za podporu této akce.

                                                                                                                                                                 Mgr. Lenka Janíková


https://www.zonerama.com/ZSBorsice/Album/5245453

© 2022 Základní škola Františka Horenského / Prohlášení o přístupnosti / web by icard.cz