Zlatý list 2018

Zlatý list je soutěž pro všechny děti ve věku ZŠ, které mají zájem o přírodu.

Zlatý list je soutěž kolektivů, soutěží šestičlenná družstva rozdělená na dvě tříčlenné hlídky.

Na stanovištích soutěžní stezky odborníci prověřují znalosti dětí z různých přírodovědných oborů.

Součástí hodnocení družstva je i praktická práce pro přírodu.

Soutěž má základní (místní, regionální) a krajská kola. Krajská kola probíhají ve všech 14 krajích ČR.

Vítězové krajských kol postupují do národního kola, které je setkáním nejlepších kolektivů z celé ČR. Je to týdenní soustředění s bohatým programem exkurzí, přednášek a dalších aktivit.

Dobrovolné úkoly

Zlatý list má i svou dobrovolnou část, která nabízí různá přírodovědná pozorování během celého roku. Plnění těchto úkolů sice není povinné, ale může se stát vstupenkou přímo na národní kolo. Nejlepší řešitelé totiž získají tzv. divokou kartu.

1. úkol