Aktuality

ŠKOLNÍ ROK 2018-2019

září 2019 - seznam školních sešitů na nový školní rok naleznete v příloze v sekci "ke stažení"

v září bude vráceno každému žákovi 300 Kč za školní výlet z června 2019, tato částka nebyla z vybraných peněz vyčerpána. 


2019 - 2. pololetí

červen:

28. června - předávání vysvědčení v 8:15 - 9:00 hod a pak hurá na prázdniny:-). Oběd se vydává v 10:00 - 11:30 hod.

27. června - slavnostní rozloučení se školním rokem v tělocvičně a rozloučení se s letošními deváťáky, začátek v 8:15 hod v tělocvičně, ukončení v 11:00 hod, pak odchod domů. Oběd se vydává až od 12. hod!

26. června - sportovní den, sraz v 8:15 na dolní škole, s sebou sportovní obuv jak ven, tak do haly, pokrývku hlavy, svačinu a pití, ukončení akce v 12:20 hod, pak odchod na oběd

25. června - odevzdávají se učebnice, všechny přinést zpět do školy!!!, vyučování 8:15 - 11:55 hod, pak odchod do školní jídelny

24. června - poslední den podle rozvrhu, závěrečná pedagogická porada, ukončení klasifikace. V tento den PŘINÉST VŠECHNY UČEBNICE DO ŠKOLY, ať je pak v úterý pouze prohlédneme a nemusí je nikdo nosit ve středu

19. června - T-Mobile běh, neučí se, běháme na cyklostezce směr Stříbrnice, sejdeme se na horní škole v 8:15 hod, do 9:30 hod máme program, pak se přesuneme na cyklostezku, odkud budeme běhat. Ukončení akce cca 12:00 hod, pak oběd.

14. června - přednáška o třídění odpadu v dopoledním vyučovacím bloku - proběhne to 4. hodinu v rámci hodiny přírodopisu

10. června - výjezd autobusem do Olomouce 6., 7. a 8. třída , exkurze do Pevnosti poznání. Neplatí se nic, sraz v 7:20 hod u obce, odjezd v 7:30 hod. Návrat v odpoledních hodinách.

4. - 5. června - školní výlet - severní Morava, Opavsko, celý druhý stupeň dohromady


květen:

březen - květen - sběr papíru od 7:30 - 8:00 hod na horní škole každou středu

20. května - focení na horním stupni v dopoledních hodinách - slušné oblečení!!!

17. května - Den Země, místo vyučování bude program kolem přehrady na Smraďavce. Sraz v 8:00 hod u dolní školy, odchod na přehradu, s sebou pevnou obuv, teplé oblečení, svačina, pití. Návrat k dolní škole kolem 12:00 hod. V případě, že by ráno pršelo, proběhne vyučování na horní škole podle rozvrhu. 

17. května - Den s Lesy ČR - ZRUŠENO!!!


duben:

25. dubna - třídní schůzky konzultační formou 16:30 - 18:00 horní škola

24. dubna - čtvrtletní porada

18. - 22. dubna - velikonoční prázdniny


březen:

30. března - zveme na farní zahradu na Den Země, vstupenkou je cokoli, co má společného s jablkem (marmeláda, buchty, sirup, mošt, ...)

22. března - v rámci hodiny přírodopisu navštívíme na místním KD mysliveckou výstavu trofejí

21. března - Světový den Downova syndromu, na připomínku tohoto postižení vrozené genetické vady si ve čtvrtek 21.3. oblečeme dvě různé ponožky, které mají upozornit na to, že lidé s touto vadou se ničím neliší od ostatních lidí (ponožky), protože každý jsme jiný (barva ponožek). 

20. března - zasedání školního parlamentu, 8:15 horní škola, zástupci třídy: Denisa Železníková, Tadeáš Rada

14. března - z organizačních důvodů odpadá ve čtvrtek poslední vyučovací hodina - výtvarná výchova, vyučování ukončeno v 11:55 hod, poté odchod na oběd

13. března - z organizačních důvodů odpadá ve středu 13.3. poslední vyučovací hodina - rodinná výchova, vyučování ukončeno v 12:50 hod, poté odchod na oběd

11. března - všechny dívky na 2. stupni se účastní besedy + workshopu na primární prevenci příjmu potravy od 10:15 - 11:45 hod v jedné z učeben horní školy. Pro žákyně je program zdarma, platí jej škola.


únor:

25. února - 3. března - jarní prázdniny, do školy se nejde

19. února - ochutnávka ovoce do škol firmy Wastex (projekt "Ovoce a zelenina do škol")

1. února - pololetní prázdniny, do školy se nejde


2018 - 1. pololetí

leden 2019:

31. ledna - pololetní vysvědčení, vysvědčení se předá 5. vyučovací hodinu, pak odchod na oběd

29. ledna - dopoledne místo vyučování bude lyžování v Osvětimanech, kdo nebude lyžovat, bude procházka po krásách přírody v Osvětimanech:-) Sraz v 8:15 hod u obecního úřadu, odjezd hromadně objednaným autobusem, návrat do 12. hod, pak odchod na oběd, autobus platí škola. Odpolední vyučování zrušeno.

24. ledna - pololetní porada ve 13,30 hod

23. ledna - ve 12. hod uzavření pololetní klasifikace

3. ledna - nástup do školy, vyučování podle rozvrhu, stejně tak i 4. ledna


prosinec:

1. prosince - vánoční jarmark na obci, prodáváme vyrobené výrobky od 13. hodin

20. prosince - v 8:15 hod vánoční koncert v kostele v Boršicích, první vyučovací hodina nebude, do dalších hodin buďte připraveni

21. prosince - neučí se, proběhnou třídní hodiny ve třídách, konec vyučování v 11:55 hod. Připravte si a vezměte z domu hry, dobroty a dobrou náladu.

22. prosince 2018 - 2. ledna 2019 - vánoční prázdniny


listopad:

5. listopadu - účast na koncertu skupiny "Réva" v 8:15 na Kulturním domě, sejdeme se tedy tam nejpozději v 8:10 hod, kdo si chce dát věci do školy, ať si je tam v 8 hod dá a pak jde na kulturák. Vstupné 50 Kč zaplatíme z třídního fondu, máme tam vratku ze zájezdu do Prahy 78 Kč na osobu, takže to z této vratky uhradíme.

20. listopadu - první čtvrtletí klasifikační porada, od 16:30 hod rodičáky formou konzultací na horní škole ve třídě 7. třídy


říjen:

4. října - Seiferos - přehlídka dravců, proběhne v areálu školy, cena 50 Kč za žáka bude zaplacena ze zbytku peněz z loňského roku

11. října - dílničky v Uherské Hradišti na průmyslové střední škole SŠPHZ. Nultá hodina odpadá, odjezd v 8:05 autobusem ze zastávky u obce, sraz v 7:55. Návrat bude opět autobusem do Boršic kolem 10:40, žáci budou zpět odvedeni do školy a pokračují výtvarnou výchovou.

26. října - projektový den, dopoledne 8:15 - 12:00 se budeme vzájemně obohacovat znalostmi z našich 100letých dějin, budou různé aktivity a projektové práce, pak se půjde na oběd. Prosím přijít v bílo-červeno-modrém oblečení, kdo má možnost, může v tzv. retro oblečení. Odpoledne od 14. hod prosím účast našich žáků na dnu otevřených dveří, budeme mít na starost malou tělocvičnu na dolní škole a aktivity, které v ní budou vystaveny pro návštěvníky. Už předem všem díky za účast a váš čas.  

29. - 30. října - podzimní prázdniny, do školy se nejde


září: 

3. září - slavností zahájení školního roku na Kulturním domě v 8:30 hod, po zahájení odchod domů

4. září - začátek v 8:15 na horní škole, vyučování končí v 12:50 hod., proběhnou třídnické hodiny, předání učebnic - přinést si batoh!

5. září - už začíná klasické vyučování podle nového rozvrhu, ten je k dispozici v sekci pro stažení

18. září - první třídní schůzka v 16:30 hod na horní škole

vybíráme za pracovní sešity 445 Kč, prosím nosit do konce září

24. - 26. září - třídenní zájezd do Prahy a okolí, účast žáků 7. - 9. třída, zájezd placen z projektu, moc peněz třeba nebude, počítáme s účastí všech žáků

27. září - ředitelské volno, do školy se nejde

28. září - státní svátek, do školy se nejde

ŠKOLNÍ ROK 2017-2018

2017:

4. září - zahájení nového školního roku na kulturním domě v 9. hod

5. září - nástup do školy v 8:15 hod, proběhne 5 třídnických hodin, ukončení v 12:50

6. září - začíná výuka podle rozvrhu

14. září - první třídní schůzka rodičů v 16:30 hod v učebně šesté třídy na horní škole, účast pokud možno nutná, případně si rodiče sjednají náhradní termín u třídního učitele

20. září - listopad - sběr papíru na horní škole v době 7.30 - 8.00 hod

22. září - zúčastníme se slavnostního otvírání Stezky lovců mamutů v 10. hod, přineste si s sebou učivo na nultou a první dvě hodiny, před 10. hod se přesuneme na místo akce. Po probramu oběd a rozchod domů. Podrobnosti o slavnostním otevření zde. POZOR!!! S sebou oblečení do lesa - pevné boty, bundy, dlouhé kalhoty. Bude zřejmě bahno, tak s tím počítejte.

28. září - státní svátek "Den české státnosti" = sv. Václav - do školy se nejde

29. září - ředitelské volno, do školy se nejde

do konce září vybíráme za pracovní sešity 506 Kč, prosím zaplatit paní hospodářce nebo přinést do školy. Dále vybíráme 100 Kč do fondu SRPŠ.

říjen - vybíráme 45 Kč na akci Marbo, dále 58,50 Kč na zásuvkové pořadače, které jsme žákům pořídili, nějaká koruna může zůstat na další akci - prosím přineste 200 Kč do 15. října. Děkuji.

5. října - změna ve výuce. Místo rodinné výchovy bude zeměpis, věci do zeměpisu s sebou!

12. října - první hodinu bude změna v rozvrhu, místo Čj bude Aj

16. října - účastníme se hudebně-výchovného programu společnosti Marbo, akce proběhne v Boršicích v 8:15 hod, cena 45 Kč. Sraz bude v 8:10 hod u dolní školy, koncert bude v hale. Po ukončení se přesuneme zpět do horní školy. Žáci si nemusí nosit věci do prvních dvou vyučovacích hodin.

26. - 27. října - podzimní prázdniny, do školy se nejde

upozornění od listopadu: v sekci "pro rodiče" naleznete upřesnění ke stahování fotografií ze zonerami

listopad - během tohoto měsíce bude ve čtvrtky změna rozvrhu - po čtvrté hodině bude hned navazovat pracovní výchova, teprve po ní se půjde na oběd. Je to z důvodu výroby výrobků na vánoční jarmark. Pracovat na výrobcích budeme pravidelně čtvrtou a pátou hodinu - proto je nutno, aby si žáci nosili pomůcky pro svou práci.

8. listopadu - nultá hodina v rozvrhu (informatika) odpadá - paní učitelka Zetíková je mimo školu + první hodinu místo matematiky bude angličtina, paní učitelka Vlčková je mimo školu

9. + 24. listopadu - preventivní program Hasík na horní škole ZŠ, proběhne vždy 4. vyučovací hodinu

17. listopadu - státní svátek "Den boje za svobodu a demokracii" - do školy se nejde

20. listopadu - čtvrtletní pedagogická porada + od 16,30 hod rodičák - konzultační formou (ZMĚNA Z 21.11. NA 20.11.!!!)

5. prosince - jedeme na celodenní exkurzi do Moravského zemského muzea v Brně, program i doprava zdarma. Odjezd v 8:15 hod od Obecního úřadu (sraz 8:05), návrat kolem 16 hod tamtéž. Strava není zajištěna, doporučuji jak dopolední svačinu, tak i něco většího na oběd vzít s sebou, do obchodu se nedostaneme. Na programu bude návštěva dvou poboček Moravského zemského muzea jak v centru (exponáty a přednáška k tématu pravěk), tak na okraji města (Lidské mraveniště Ondřeje Sekory).

prosinec - byl ukončen podzimní sběr papíru, skončili jsme na skvělém 2. místě, všem velké díky za námahu a čas. Výsledky zde: 

1.       3.A třída …………….. 69,98 kg na žáka

2.       6. třída………………..  50,30 kg na žáka

3.       5. třída………………..  49,96 kg na žáka

získali jsme i malou odměnu, takže se jako třída můžeme těšit na nějakou společnou hru nebo jinou věc užitečnou pro všechny žáky 6. třídy. Koupíme stolní hru, kterou budeme používat ve volnějších hodinách. 

6. prosince - možná přijde i Mikuláš :-)

12. - 13. prosince jedou paní učitelky z 2. stupně společně se třídami 7., 8., 9. do Prahy a Terezína. V tyto dny bude speciální rozvrh, výuku zajišťují pan ředitel a pánové učitelé Zapletal, Hapala a Chmel. Rozvrh bude změněn na:

úterý - 1. + 2. hodina dějepis a rodinná výchova, 3. a 4. informatika a angličtina, 5. a 6. hodinu tělocvik podle oficiálního rozvrhu

středa - 1.- 4. hodina - projekt Vaříš, vařím, vaříme (na dolní škole), 5. a 6. hodinu tělocvik podle oficiálního rozvrhu. Sraz na dolní škole v 8:15 hod, první dvě hodiny vaří holky, kluci budou mezi tím v tělocvičně. Třetí a čtvrtou hodinu budou vařit kluci, holky budou v tělocvičně. S sebou určitě přinést přezuvky a pomůcky a ingredience pro vaření.

13. prosince - po vzájemné domluvě jsme poslali na účet Nadačního fondu Betlém nenarozeným 1000 Kč na jejich chvályhodnou činnost starání se o těhotné matky v nouzi. Třída přispěla částkou 800 Kč, třídní učitel 200 Kč. Peníze jsme použili z tržby z adventního jarmarku. Celé třídě velké dík.

19. prosince - vánoční koncert v kostele v Boršicích od 8:15 hod, vyučování jinak probíhá přesně podle rozvrhu

22. prosince - odpadá nultá hodina, v 8:15 sraz v tělocvičně, bude společné koledování, pak odchod zpět na horní školu, tam besídka, možnost předat si dárečky a hrát si stolní hry. Přineste si oblíbené hry s sebou, možnost si přinést také občerstvení a různé dobroty. Konec kolem 12:30 hod, pak odvod na oběd.

​23. prosince - 2. ledna 2018 - vánoční prázdniny


2018:

3. ledna - nástup do školy, rozvrh tak, jak má být, tedy nultá hodina informatika a pak další předměty. Během vyučování se přesuneme na dolní školu na akci nazvanou Mozek, po ní se vrátíme zpět a bude se pokračovat podle rozvrhu.

25. ledna - pololetní porada, ukončení klasifikace pro 1. pololetí

31. ledna - předání pololetního vysvědčení (výpis) - proběhne po 4. vyučovací hodině, asi kolem 12:15 hod se přesuneme na oběd, kdo nechodí na oběd, odchod domů. Odpolední vyučování tedy nebude, ale nultá hodina proběhne podle rozvrhu. Ve čtvrtek vyučování podle klasického rozvrhu.

2. února - pololetní prázdniny, do školy se nejde

během celého února bude opět ve čtvrtky zrušena volná hodina na oběd, hodina pracovní výchovy bude o hodinu dřív a teprve pak půjdou žáci na oběd

9. února - čtvrtou vyučovací hodinu nebude hodina AJ, ale proběhne ochutnávka ovoce do škol - vzít s sebou nějaký talířek nebo misku do školy, případně vidličku či lžičku

v tento den byly vyhlášeny výsledky soutěže Biologická olympiáda, které se v rámci školního kola účastnilo pár šesťáků a sedmáků. Všem účastníkům velké díky a umístěným na stupních vítězů samozřejmě velká gratulace. Pár fotek k vidění zde

v únoru pracujeme v rámci rodinné výchovy na průzkumu svého denní režimu, o výsledcích budeme tady informovat. Zatím ve fotogalerii pár fotek z předchozí práce - řešení problému v partě.

19. - 25. února - jarní prázdniny

25. února - 2. března - lyžařský výcvikový kurz, Ski areál Kohútka, Nový Hrozenkov, informace viz zprávy pro rodiče, dokumenty ke stažení ve složce ke stažení

pro ty, kteří na lyžák nejedou, bude platit speciální rozvrh, který si mohou prohlédnout na bakalářích a bude vystaven i zde v této části. V anglickém jazyce budeme určitě pracovat na nějakém projektu, v pondělí 26.2. se dohodneme na tématu a jak budeme pracovat.

rozvrh na dny 25.2. - 2.3. pro ty, kdo nejedou na lyžák:

pondělí - 1. Čj, 2. M, 3. Aj, 4. Čj, 5. Vv a odchod na oběd

úterý - 1. M, 2. Čj, 3. Ov, 4. Dě a odchod na oběd

středa - 1. M, 2. Aj, 3. Dě, 4. Vv a odchod na oběd

čtvrtek - 1. M, 2. Německý jazyk - místo toho projekt, 3. Dě, 4. Rv a odchod na oběd

pátek - 1. Hv, 2. Aj, 3. Čj, 4. Dě a odchod na oběd

12. března - NEJDE SE DO ŠKOLY, vyhlášeno ředitelské volno z důvodu výpadku elektrického proudu v Boršicích

do konce března - je třeba uhradit doplatek na lyžák, částku 665 Kč noste paní hospodářce

14. března - 13. června - opět se sbírá papír, nosit můžete každou středu v 7:30 - 8:30 hod na horní školu

29. března - 2. dubna - velikonoční prázdniny + Pondělí velikonoční, do školy se nejde

5. dubna - čtvrtletní pedagogická porada + od 16,30 hod schůzka rodičů - konzultační formou, začátek společný v 16:30 hod

5. dubna - odpadá odpolední vyučování (pracovní výchova) z důvodu pedagogické porady

13. dubna - místo hodiny přírodopisu bude hodina angličtiny

16. dubna - ráno před vyučováním v 8:05 hod se linkou MHD přesuneme do UH do hasičárny, kde od cca 9. hod proběhne třetí díl výchovně-vzdělávacího programu Hasík. Návrat kolem 12.30 hod do Boršic a půjdeme na oběd nebo domů. Autobus se zaplatí z fondu, s sebou svačinu a pití. Prosím rodiče, kteří mají možnost ráno přivést děti do UH, aby tak učinili a nebylo nás ráno do autobusu moc - děkuji. Ráno bude sraz v 7:45 na zastávce u obce, také odtud mohou rodiče děti vzít směr UH nebo je možné přivézt děti rovnou na autobusové nádraží v UH - tam prosím být v 8:20 hod. 

26. dubna - nelze jít na oběd, protože v jídelně nepůjde elektřina. Zároveň změna rozvrhu - pracovní výchova proběhne v době 12:20 - 13:05 hod, pak vyučování ukončeno

27. dubna - zrušena nultá hodina z organizačních důvodů, začátek vyučování v 8:15 hod

30. dubna - školní zájezd do Zoo Zlín, objednaným autobusem celý druhý stupeň, sraz v 7:30 u obecního úřadu, návrat do 13. hod tamtéž, oběd je možný ve školní jídelně jako v obvyklý den. Vybíráme 100 Kč na autobus (přinést do středy 25.4.), program v ceně 40 Kč zaplatíme z fondu.

Odpoledne od 17. hodin proběhne v obci vzpomínková akce na osvobození Boršic, doporučujeme účast žáků.

1. května - státní svátek (Den práce), do školy se nejde

7. května - vyhlášeno ředitelské volno, do školy se nejde

8. května - státní svátek (Den vítězství), do školy se nejde

16. května - bude možnost zakoupit si květinky u příležitosti dne boje proti rakovině, kdo má zájem, vemte si nějakou kačku s sebou do školy

17. května - zájezd do Budapešti, cena 720 Kč, přihláška je v sekci ke stažení. Do 6.4. vybíráme zálohu 140 Kč, zbytek částky se bude platit až po zájezdu po vyúčtování. Sraz je v 4:15 hod u obecního úřadu, návrat kolem 23:00 hod tamtéž.

24. května - focení

vybíráme tyto částky: doplatek na zájezd do Budapešti = 500 Kč, školní výlet = 500 Kč, planetárium = 260 Kč

29. květen - zájezd do planetária v Brně, celý horní stupeň, cena 260 Kč, odjezd v 7,45 hod od obecního úřadu, návrat kolem 16,15 hod tamtéž. Navštívíme Planetárium (program Země v pohybu) a Moravské zemské muzeum (programy Morava ve 20. století a Svět nerostů)

6. - 7. června - školní dvoudenní výlet do Opavy, Štramberku a okolí společně s 5. třídou, vybíráme do pátku 1.6. částku 500 Kč. Odjezd v 7. hodin od obecního úřadu. Sraz v 6:50 hod u obecního úřadu, info dostali žáci do mailových schránek a je ke stažení v sekci ke stažení.

18. - 19. června - změna rozvrhu, sledujte bakaláře!

20. června - prosím k tomuto datu přinést všechny učebnice do školy, obzvlášť ti, kteří jedou ve čtvrtek a pátek s Pentličkou na folklórní akci

21. června - T-Mobile běh, účast celé školy, sraz v 8:15 na cyklostezce u Cipresu, ukončení akce kolem 12. hod

21. června - část žáků jede s paní uč. Daníčkovou a Vlčkovou do Brna na výstavu Slovanské epopeje (akce obce!), platba 200 Kč za tuto akci bude uhrazena ze zbytku peněz z výletu. Zbývající část peněz bude rozpočítána mezi všechny účastníky zájezdu a vrácena žákům.

25. června - závěrečná klasifikační porada

25. - 27. června - změna délky vyučování - proběhne v 8:15 - 11:55 hod, pak odchod na oběd

25. června - přinést do školy všechny učebnice, budou se předávat páťákům a přebírat od sedmáků

27. června - proběhne sportovní den, sraz v 8:15 hod u sportovní haly, v 11:55 ukončení akce a odchod na oběd. S sebou sportovní obuv a oblečení, svačinu a pití. 

28. června - bude slavnostní rozloučení s deváťáky na sportovní hale, sraz tam v 8:15, akce ukončena kolem 11.hod a půjde se domů. Kdo má zájem jít na oběd, bude se vydávat pro druhý stupeň v 12:30 - 13 hod. Pokud vám to nesedí, odhlaste si oběd!

29. června - vysvědčení za 2. pololetí, sraz v 8:15 hod, ukončení v 9:00 hod, s sebou složku na vysvědčení

2. července - 31. srpna - letní prázdniny