Aktuality

ŠKOLNÍ ROK 2019 - 2020

2. POLOLETÍ

březen 2020:

2. - 5. března - jarní prázdniny, do školy se nechodí

12. března - návštěva filmového představení v kině Hvězda v Uh. Hradišti, odjezd zatím orientačně v 7:20 od obce, kino začíná v 8:00 hod, pak návrat zpět do vyučování. Cena 70 Kč za představení + bus. Více podrobností zde: dokumentární film „V síti“ ( ukázka https://www.youtube.com/watch?v=Et55DdJN5aw ), který je zaměřený na Sexting https://cs.wikipedia.org/wiki/Sexting.

16. - 20. března - lyžařský výcvik pro přihlášené v Koutech nad Děsnou

19. března - dílničky na SŠPHZ UH - ještě je v jednání


únor 2020:

3. února - UPOZORŇUJEME, ŽE JE NOVÝ ROZVRH, pohlídejte si bakaláře nebo je ke stažení v sekce "Ke stažení"

17. února - beseda o Peru 3. a 4. hodinu, cena 30 Kč bude uhrazena z fondu

24. února - 5. vyučovací hodinu máme spojenou angličtinu, 6. hodina odpadá!


1. POLOLETÍ

leden 2020:

6. ledna - nástup do školy po prázdninách, vyučování podle rozvrhu

7. ledna - odpadá odpolední tělocvik z organizačních důvodů

22. ledna - kluci - konec vyučování v 12:50 hod, holky ve 12:50 jdou na oběd, pracovka bude v 13:45 - 15:15 hod

​27. ledna - pololetní porada, zrušena 6. vyučovací hodina, konec vyučování ve 12:50 hod, pak odvod na oběd

30. ledna - pololetní vysvědčení, bude předáno 5. vyučovací hodinu, pak odchod na oběd. První 4 hodiny se normálně učí.

31. ledna - pololetní prázdniny, volno, do školy se nejde


prosinec 2019:

10. - 11. prosince - chybí učitelé 6. a 7. třídy, budou suplované hodiny, sledujte bakaláře a případné změny

11. prosince - 4. vyučovací hodinu proběhne beseda na téma Trestná činnost mládeže a páchaná na mládeži

20. prosince - vánoční koncert v kostele v Boršicích v 8:15 hod, po něm vánoční posezení ve třídě, ukončení v 12:40 hod, pak odchod domů nebo na oběd

21. prosince 2019 - 5. ledna 2020 - vánoční prázdniny


listopad 2019:

11. listopadu - elektronické testování ČŠI v 8. třídě na témata související s environmentální výchovou, proběhne 3. - 6. vyučovací hodinu na počítačích, budete rozděleni na poloviny a jedna bude dělat test a druhá se učit. Test trvá 65 minut.

12. listopadu - na 2. stupni vyhlášeno ředitelské volno, do školy se nejde!

14. listopadu - beseda na téma partnerské vztahy s pracovníkem PPP Zlín - 1. a 2. vyučovací hodinu, nutno vyplnit dokument o besedě a přinést zpět do 11. listopadu do školy!

15. listopadu - projektový den 8. + 9. třídy na téma 30. výročí Sametové revoluce

19. listopadu - čtvrtletní porada

26. listopadu - rodičák

29. listopadu - první hodinu se učí, druhou hodinu budeme pracovat na výrobcích pro jarmark, pak účast na programu Pentličky k jejímu výročí, od 10:15 hod do cca 12:00 hod, pak návrat do školy, proběhne třídnická hodina (výrobky na jarmark) a ukončení výuky bude v 12:50 hod, pak odchod domů nebo na oběd!!!


říjen 2019:

1. října - v 17. hodin sraz u letního kina (na parkovišti před dolní školou) kvůli tanečním, setkání s paní Šimíkovou, zástupkyní SRPŠ

3. října - účastníme se besedy v kině Hvězda v UH na téma "Fake News - Jak se vyznat ve světě médií", odjezd po první vyučovací hodině linkovým autobusem ze zastávky Obecní úřad Boršice v 9:23, návrat 12:26 do Boršic. Následně návrat do školy, pokračuje se 6. vyučovací hodinou. První vyučovací hodinu bude dějepis, vezměte si s sebou sešit, budeme hodně psát.

4. října - školní parlament (Železníková, Rada) v 7:15 dolní škola

28. října - státní svátek, do školy se nejde

29. - 30. října - podzimní prázdniny, do školy se nejde

31. října - učí se podle rozvrhu, ale odpoledne od 15:30 hod otvírání zahrady, účast všech žáků VHODNÁ, budu rád, když se tam se všemi uvidím, uděláme si i nějaká fota! Protože není ve škole třídní učitel, tady je mírně upravený rozvrh: 

1. hodina - společná hodina programování s panem ředitelem, nedělíte se do skupin

2. hodina - chemie s paní uč. Přikrylovou - klasická hodina

3. hodina - matematika s paní uč. Vlčkovou - klasická hodina

4. hodina - suplovaná hodina s paní uč. Vlčkovou - doporučuji rozdělit se na dvě poloviny, jedna ať jde na počítače dělat projekt do AJ a druhá ať si dělá úkoly v PS a čte si opakování učiva podle zadání v hodině AJ minulý týden

5. hodina - suplovaná hodina, zatím se nevím s kým, vyměňte se skupiny a dělejte to, co ve 4. hodině, jen prohozeně


září 2019:

2. září - zahájení nového školního roku na Kulturním domě, sraz v 8:45 hod, začátek v 9:00 hod, po skončení zahájení si řekneme, co s sebou na úterý a pak odchod domů; možnost oběda je v 10:30 - 11:45 hod

3. září - do školy na 8:15 hod, s sebou papuče, klíče od skříňky, svačinu, tašku nebo batoh na učebnice, formulář pro rozvrh a přinést si každý RUČNÍK - ve třídách bude mít každý žák místo papírových utěrek SVŮJ RUČNÍK, o který se bude sám starat a nosit si ho prát!!! Rozdáme si učebnice. Budeme mít 5 třídnických hodin, v 12:50 odchod na oběd. Kdo oběd v tento den chce, musí si ho v pondělí přihlásit!  

4. září - od tohoto dne probíhá výuka podle rozvrhu včetně nultých hodin a odpoledního vyučování

13. září - pro zástupce třídy schůzka školního parlamentu na dolní škole v 5.A v 7:15 hod (Rada, Železníková)

17. září - třídní rodičovské schůzky, účast zákonného zástupce nutná, budou se podepisovat nové dokumenty, vybíráme 600 Kč na pracovní sešity a SRPŠ pro žáky, kteří byli loni na školním výletě, ostatní platí 900 Kč

26. září - dílničky na SŠPHZ UH, jede se autobusem do UH v 7:13 ze zastávky Obecní úřad Boršice, návrat kolem 10:30 hod do školy, výuka normálně dál pokračujeakce do budoucna:

21. 4. 2020 - čtvrtletní porada

28. 4. 2020 - rodičák

květen 2020??? - školní výlet do Českého Švýcarska, jede celý 2. stupeň, termín bude upřesněn

10. 6. 2020 - zájezd Bratislava, celý 2. stupeň

24. 6. 2020 - pololetní porada

ŠKOLNÍ ROK 2018-2019

září 2019 - seznam školních sešitů na nový školní rok naleznete v příloze v sekci "ke stažení"

v září bude vráceno každému žákovi 300 Kč za školní výlet z června 2019, tato částka nebyla z vybraných peněz vyčerpána. 


2019 - 2. pololetí

červen:

28. června - předávání vysvědčení v 8:15 - 9:00 hod a pak hurá na prázdniny:-). Oběd se vydává v 10:00 - 11:30 hod.

27. června - slavnostní rozloučení se školním rokem v tělocvičně a rozloučení se s letošními deváťáky, začátek v 8:15 hod v tělocvičně, ukončení v 11:00 hod, pak odchod domů. Oběd se vydává až od 12. hod!

26. června - sportovní den, sraz v 8:15 na dolní škole, s sebou sportovní obuv jak ven, tak do haly, pokrývku hlavy, svačinu a pití, ukončení akce v 12:20 hod, pak odchod na oběd

25. června - odevzdávají se učebnice, všechny přinést zpět do školy!!!, vyučování 8:15 - 11:55 hod, pak odchod do školní jídelny

24. června - poslední den podle rozvrhu, závěrečná pedagogická porada, ukončení klasifikace. V tento den PŘINÉST VŠECHNY UČEBNICE DO ŠKOLY, ať je pak v úterý pouze prohlédneme a nemusí je nikdo nosit ve středu

19. června - T-Mobile běh, neučí se, běháme na cyklostezce směr Stříbrnice, sejdeme se na horní škole v 8:15 hod, do 9:30 hod máme program, pak se přesuneme na cyklostezku, odkud budeme běhat. Ukončení akce cca 12:00 hod, pak oběd.

14. června - přednáška o třídění odpadu v dopoledním vyučovacím bloku - proběhne to 4. hodinu v rámci hodiny přírodopisu

10. června - výjezd autobusem do Olomouce 6., 7. a 8. třída , exkurze do Pevnosti poznání. Neplatí se nic, sraz v 7:20 hod u obce, odjezd v 7:30 hod. Návrat v odpoledních hodinách.

4. - 5. června - školní výlet - severní Morava, Opavsko, celý druhý stupeň dohromady


květen:

březen - květen - sběr papíru od 7:30 - 8:00 hod na horní škole každou středu

20. května - focení na horním stupni v dopoledních hodinách - slušné oblečení!!!

17. května - Den Země, místo vyučování bude program kolem přehrady na Smraďavce. Sraz v 8:00 hod u dolní školy, odchod na přehradu, s sebou pevnou obuv, teplé oblečení, svačina, pití. Návrat k dolní škole kolem 12:00 hod. V případě, že by ráno pršelo, proběhne vyučování na horní škole podle rozvrhu. 

17. května - Den s Lesy ČR - ZRUŠENO!!!


duben:

25. dubna - třídní schůzky konzultační formou 16:30 - 18:00 horní škola

24. dubna - čtvrtletní porada

18. - 22. dubna - velikonoční prázdniny


březen:

30. března - zveme na farní zahradu na Den Země, vstupenkou je cokoli, co má společného s jablkem (marmeláda, buchty, sirup, mošt, ...)

22. března - v rámci hodiny přírodopisu navštívíme na místním KD mysliveckou výstavu trofejí

21. března - Světový den Downova syndromu, na připomínku tohoto postižení vrozené genetické vady si ve čtvrtek 21.3. oblečeme dvě různé ponožky, které mají upozornit na to, že lidé s touto vadou se ničím neliší od ostatních lidí (ponožky), protože každý jsme jiný (barva ponožek). 

20. března - zasedání školního parlamentu, 8:15 horní škola, zástupci třídy: Denisa Železníková, Tadeáš Rada

14. března - z organizačních důvodů odpadá ve čtvrtek poslední vyučovací hodina - výtvarná výchova, vyučování ukončeno v 11:55 hod, poté odchod na oběd

13. března - z organizačních důvodů odpadá ve středu 13.3. poslední vyučovací hodina - rodinná výchova, vyučování ukončeno v 12:50 hod, poté odchod na oběd

11. března - všechny dívky na 2. stupni se účastní besedy + workshopu na primární prevenci příjmu potravy od 10:15 - 11:45 hod v jedné z učeben horní školy. Pro žákyně je program zdarma, platí jej škola.


únor:

25. února - 3. března - jarní prázdniny, do školy se nejde

19. února - ochutnávka ovoce do škol firmy Wastex (projekt "Ovoce a zelenina do škol")

1. února - pololetní prázdniny, do školy se nejde


2018 - 1. pololetí

leden 2019:

31. ledna - pololetní vysvědčení, vysvědčení se předá 5. vyučovací hodinu, pak odchod na oběd

29. ledna - dopoledne místo vyučování bude lyžování v Osvětimanech, kdo nebude lyžovat, bude procházka po krásách přírody v Osvětimanech:-) Sraz v 8:15 hod u obecního úřadu, odjezd hromadně objednaným autobusem, návrat do 12. hod, pak odchod na oběd, autobus platí škola. Odpolední vyučování zrušeno.

24. ledna - pololetní porada ve 13,30 hod

23. ledna - ve 12. hod uzavření pololetní klasifikace

3. ledna - nástup do školy, vyučování podle rozvrhu, stejně tak i 4. ledna


prosinec:

1. prosince - vánoční jarmark na obci, prodáváme vyrobené výrobky od 13. hodin

20. prosince - v 8:15 hod vánoční koncert v kostele v Boršicích, první vyučovací hodina nebude, do dalších hodin buďte připraveni

21. prosince - neučí se, proběhnou třídní hodiny ve třídách, konec vyučování v 11:55 hod. Připravte si a vezměte z domu hry, dobroty a dobrou náladu.

22. prosince 2018 - 2. ledna 2019 - vánoční prázdniny


listopad:

5. listopadu - účast na koncertu skupiny "Réva" v 8:15 na Kulturním domě, sejdeme se tedy tam nejpozději v 8:10 hod, kdo si chce dát věci do školy, ať si je tam v 8 hod dá a pak jde na kulturák. Vstupné 50 Kč zaplatíme z třídního fondu, máme tam vratku ze zájezdu do Prahy 78 Kč na osobu, takže to z této vratky uhradíme.

20. listopadu - první čtvrtletí klasifikační porada, od 16:30 hod rodičáky formou konzultací na horní škole ve třídě 7. třídy


říjen:

4. října - Seiferos - přehlídka dravců, proběhne v areálu školy, cena 50 Kč za žáka bude zaplacena ze zbytku peněz z loňského roku

11. října - dílničky v Uherské Hradišti na průmyslové střední škole SŠPHZ. Nultá hodina odpadá, odjezd v 8:05 autobusem ze zastávky u obce, sraz v 7:55. Návrat bude opět autobusem do Boršic kolem 10:40, žáci budou zpět odvedeni do školy a pokračují výtvarnou výchovou.

26. října - projektový den, dopoledne 8:15 - 12:00 se budeme vzájemně obohacovat znalostmi z našich 100letých dějin, budou různé aktivity a projektové práce, pak se půjde na oběd. Prosím přijít v bílo-červeno-modrém oblečení, kdo má možnost, může v tzv. retro oblečení. Odpoledne od 14. hod prosím účast našich žáků na dnu otevřených dveří, budeme mít na starost malou tělocvičnu na dolní škole a aktivity, které v ní budou vystaveny pro návštěvníky. Už předem všem díky za účast a váš čas.  

29. - 30. října - podzimní prázdniny, do školy se nejde


září: 

3. září - slavností zahájení školního roku na Kulturním domě v 8:30 hod, po zahájení odchod domů

4. září - začátek v 8:15 na horní škole, vyučování končí v 12:50 hod., proběhnou třídnické hodiny, předání učebnic - přinést si batoh!

5. září - už začíná klasické vyučování podle nového rozvrhu, ten je k dispozici v sekci pro stažení

18. září - první třídní schůzka v 16:30 hod na horní škole

vybíráme za pracovní sešity 445 Kč, prosím nosit do konce září

24. - 26. září - třídenní zájezd do Prahy a okolí, účast žáků 7. - 9. třída, zájezd placen z projektu, moc peněz třeba nebude, počítáme s účastí všech žáků

27. září - ředitelské volno, do školy se nejde

28. září - státní svátek, do školy se nejde

© 2020 Základní škola a Mateřská škola Jana Amose Komenského / Prohlášení o přístupnosti / web by icard.cz