Aktuality

ŠKOLNÍ ROK 2020-2021

2. POLOLETÍ

červen 2021:

2. června - 1. náhradní termín JPZ – všechny obory vzdělání

3. června - 2. náhradní termín JPZ – všechny obory vzdělání

8. června - fotíme se, s sebou absolventská trička

10. června - výšlap s panem ředitelem v rámci dopolední výuky, návrat cca kolem 12 hod., rovnou půjdete na oběd, další výuka odpadá

21. června - 8:05 testování na Covid-19, poté 3 vyučovací hodiny neoficiální anglická zkouška KET for School, s sebou pouze psací potřeby, pak následuje klasická výuka, vyučování ukončeno po tělocviku nebo klasicky po dopolední bloku.

22. června - závěrečná klasifikační porada. Vyučování proběhne podle rozvrhu pro dopolední blok, ukončeno během nebo po 5. vyučovací hodině a odchod na oběd. V 1. vyučovací hodině zazní pro osmáky anglické prezentace předem určených deváťáků.

23. června - v 8:15 klasický začátek školy, přineste s sebou všechny učebnice. V 9:45 hod odchod na Haldu, tam v 10:30 hod bowling, poté rozchod domů nebo odvod do jídelny. Další vyučování odpadá. 

24. června - začátek klasicky v 8:15 hod, předávání učebnic, úklid třídy, chystání slavnostního rozloučení na kaplance, v 12:50 hod odchod na oběd

25. června - výšlap na Buchlov, sraz v 8:00 hod na křižovatce k Raškounu u sochy Panny Marie, návrat do 14:30 hod tamtéž. Oběd všem žákům ve školní jídelně zrušen.

28. června - sportovní den, začátek v 7:30 hod na horní škole a proběhne testování na Covid-19. Poté odchod do sportovního areálu u dolní školy, kde od 8:30 hod proběhne sportovní den. Bude k dispozici 6 stanovišť. Od 12:15 hod proběhnou sportovní duely deváťáků proti učitelům, ve 13:45 hod ukončení a odchod na oběd.

29. června - slavnostní rozloučení s deváťáky, začátek v 8:15 hod na kaplance, přijďte ve slavnostním oblečení, po ukončení odchod domů, na oběd je možné jít až od 12 do 13 hodin, proto si ho případně odhlašte.

30. června - v 8:15 hod předání vysvědčení na horní škole ve třídě, ukončení školního roku, následují letní prázdniny. Oběd od 12 do 13 hodin, opět doporučuji si jej případně včas odhlásit.


květen 2021:

3. května - 1. řádný termín JPZ – čtyřleté obory, s sebou mít výsledek testu na Covid-19 a další pomůcky

4. května - 2. řádný termín JPZ – čtyřleté obory, s sebou mít výsledek testu na Covid-19 a další pomůcky

5. května - ještě neplatí rozvrh pro distanční výuku, deváťáci mají samostudium, čas na dokončení zápisků či dalších nedodělků ve svém vzdělávání

6. května - od tohoto dne platí rozvrh pro distanční výuku, který platil na přelomu roku 2020/2021 a později byl nahrazen upraveným rozvrhem pro individuální či skupinové konzultace. Tento rozvrh je vystaven zde jako rozvrh platný od 6. 5. 2021.

10. května - v týdnu od tohoto data ještě pokračujeme v distanční výuce podle rozvrhu zadaného 6. 5. 2021

17. května - návrat do školy, zatím k rotační výuce, rozvrh bude podle platného rozvrhu na začátku školního roku včetně všech výchov. Rozvrh najdete zde jako rozvrh platný od 17. května. Ráno v pondělí v 8:15 hod proběhne testování celé třídy na covid-19, podrobnosti byly zaslány žákům i rodičům do mailu nebo je najdete na hlavní webové stránce naší školy. 

24. května - výuka bez rotace, na Covid-19 se testuje 1x týdně v pondělí, výuka podle klasického rozvrhu ze začátku školního roku. Jak to bude s tělocvikem, upřesníme. Zatím platí, že se může cvičit pouze venku.


duben 2021:

1. - 5. dubna - velikonoční prázdniny, neučí se

od 7. dubna pokračují opět individuální konzultace v matematice podle rozvrhu na horní škole

od 13. dubna se mění podmínky pro výuky ve škole, budou skupinové konzultační hodiny, nutnost testovat se ve škole, podrobnosti předány žákům a rodičům do mailových schránek. Přesné rozdělení do skupin a čas jednotlivého vyučování byly zaslány 12. 4. žákům do mailových schránek.

21. dubna - klasifikační porada ke 3. čtvrtletí, rodiče a žáci budou informování o prospěchu za 3. čtvrtletí

27. dubna - v 8:00 hod proběhne testování na Covid-19 těch, kteří skládají Jednotné přijímací zkoušky, poté dostanete dokument o výsledku. Tento výsledek testu musíte mít s sebou na přijímačkách! Po testování bude následovat přípravný test z jazyka českého pod vedením paní uč. Vajdíkové, můžete si jej vyzkoušet všichni, kdo o něj máte zájem. Potrvá to asi do 10 hodin, poté půjdete domů. Skupinová výuka tedy v tento den nebude, bude pouze společný přípravný test z jazyka českého.

28. dubna - v 8:15 hod proběhne přípravný test z matematiky, mohou se ho opět účastnit všichni zájemci, skupinová výuka opět nebude, po ukončení přípravného testu odcházíte domů. Pokud by čirou náhodou se někdo neúčastnil testování na covid-19 v úterý, přijde ve středu v 8:00 hod od školy a nejdříve se otestuje.

březen 2021:

2. března - individuální konzultace zrušeny z důvodu uzavření škol

3. března - individuální konzultace zrušeny z důvodu uzavření škol

8. - 14. března - jarní prázdniny

15. března a dále - pokračujeme ve výuce distančním způsobem, individuální konzultace pokračují podle dříve zaslaného rozvrhu a domluvy POUZE v českém jazyce, konzultace z matematiky probíhají on-line v hodinách matematiky podle rozvrhu

29. + 31. března - v Boršicích na některých místech je nahlášena výluka el. energie, proto většina hodin odpadá nebo jsou zadány úkoly - rozpis hodin byl zaslán žákům do mailu


únor 2021:

3. února - svoláni žáci na 10:15 hod do školy, předán výpis vysvědčení za 1. pololetí, předány absolventská trička, předány přihlášky na SŠ

8. února - od tohoto data změna v rozvrhu, najdete je ve svých emailových schránkách a v sekci ke stažení. Od úterý začínají individuální konzultace z Čj a M ve škole. 

10. února - opět v 10:15 hod sraz ve škole, orazíme a podepíšeme vám přihlášky a uděláme společnou fotku - prosím nezapomeňte si S SEBOU ABSOLVENTSKÉ TRIČKO.

23. února - individuální konzultace zrušeny z důvodu výskytu koronaviru ve škole, výuka proběhne on-line

24. února - individuální konzultace zrušeny z důvodu výskytu koronaviru ve škole, výuka proběhne on-line


1. POLOLETÍ

leden 2021:

4. ledna - opětovně zavedená distanční výuka, do školy se nejde, studujeme po internetu, rozvrh byl zaslán žákům do mailových schránek, ale je stejný, jako na podzim

18. ledna - v 8:30 hod první termín konzultace pro rodiče ohledně přijímacích pohovorů

19. ledna - v 17:00 hod druhý termín konzultace pro rodiče ohledně přijímacích pohovorů

25. ledna - uzavření klasifikace za 1. pololetí

28. ledna - pololetní vysvědčení, bude předáno do 3 dnů od opětovného nástupu žáků do školy

29. ledna - pololetní prázdniny, volno


prosinec 2020:

nová telefonní čísla do mateřské školky:

ŘEDITELNA: 571 110 100

2.TŘÍDA ČERVENÁ JABLÍČKA: 571 110 102 

4.TŘÍDA ZELENÁ JABLÍČKA: 571 110 103

ŠKOLNÍ JÍDELNA: 571 110 106

4. prosince - možná přijde i Mikuláš (deváťáci chystají mikuláše pro ostatní třídy)

21. + 22. prosince - vyhlášeno ředitelské volno, do školy se nejde

23. prosince - 3. ledna 2021 - vánoční prázdniny, přeji všem krásný vánoční čas a radostný vstup do Nového roku


listopad 2020:

- pokračujeme v on-line výuce do odvolání

5. listopadu - nebude on-line výuka, ale proběhne testování Scia podle pokynů, které máte v mailu nebo na hlavní stránce naší třídy

16. listopadu - pro ty, kdo si zažádali o přihlášku k talentovým zkouškám, platí jejich vyzvednutí mezi 9:30-10:30 hod na horní škole u paní učitelky Daníčkové

17. listopadu - státní svátek Den boje za svobodu a demokracii, neučí se

20. listopadu - uzavírají se známky k 1. čtvrtletí

23. nebo 25. listopadu - rodičovské schůzky pro všechny rodiče, kteří potřebují něco probrat, nabídka platí v rozmezí 17. - 18. hodiny přes Microsoft Teams, což je program, kde mají děti účtu a stačí se připojit přes jejich účet. Prosím ty rodiče, kteří mají o schůzku zájem, aby mi do neděle 22. 11. poslali mailem vybraný den a čas.

30. listopadu - návrat žáků devátých tříd do škol, malé úpravy v rozvrhu si prohlédněte na bakalářích; zároveň platí, že ti, co chodívají na obědy, mají je automaticky přihlášeny. Nezapomeňte si 2 roušky a poslat si na mail prezentaci do AJ.


říjen 2020:

od 5. října - třídní učitel Radim Zapletal musí zůstat doma, výuka AJ bude probíhat on-line přes Moodle, bude-li to technicky možné, budeme se učit ve škole přes počítač. Třídnické věci vyřídím mailem na r.zapletal@zsborsice.cz

14. října - !!! FILMOVÉ PŘEDSTAVENÍ ZRUŠENO ORGANIZÁTOREM, t.j. kinem Hvězda. Vybraná částka bude buď vrácena nebo ponechána v třídním fondu např. na nákup absolventských triček. (výjezd do kina Hvězda do UH na filmové představení filmu "V síti", cena 70 Kč (vstupné) + 80 Kč (autobus))

12. října - ve škole jsou zavedena nová telefonní čísla, zde pro jistotu je vystavuji:

Telefon (NOVÁ ČÍSLA)

Kancelář ředitele: +420 571 110 067

Zástupkyně ředitele: +420 571 110 048

Hospodářka: +420 571 110 068

Horní škola (2. stupeň): +420 571 110 061

1., 3. a 4. třída: +420 571 110 071

ŠD I. ODDĚLENÍ (1. + 3. třída): +420 571 110 071

2. A a 2. B třída: +420 571 110 080

ŠD II. ODDĚLENÍ (2. třídy): +420 571 110 080

5. třída: +420 571 110 026

12. - 16. října - 

1.      Příští týden 12. – 16. října začíná distanční výuka pro žáky 9. třídy.

2.      V sekci ke stažení naleznete nově vytvořený rozvrh pro 9. třídu na příští týden.

3.      Během distanční výuky bude všem žákům příští týden z hygienických důvodů odhlášen hromadně oběd.

4.      Na základě změny školního řádu ze dne 30. srpna 2020 mají žáci povinnost se distančně vzdělávat. Veškerá neúčast během online výuky (Teams) nebo neplnění úkolů (Moodle) je nutné omlouvat. Případné problémy lze řešit, je ale třeba být v kontaktu s třídním učitelem a sdělit závažné okolnosti důvodu neplnění si studijních povinností.

5.      Všechny informace budou včetně vysvětlivek ještě dnes zveřejněny na webových stránkách školy a případné dotazy směřujte na třídního učitele Mgr. Radima Zapletala (r.zapletal@zsborsice.cz) nebo na vedení školy.

Děkujeme za pochopení.

16. října - v tento den máte možnost vyzvednout si Atlasy škol Zlínského kraje. Pokud máte o tuto knížečku zájem, můžete si ji vy nebo rodiče vyzvednout na dvoře horní školy mezi 9.-10. hod nebo 13.-14. hod. Nikomu se nemusíte hlásit, dvůr bude otevřený a brožury budou na stolku pod střechou ve "venkovní učebně" volně k rozebrání. Pro každého je jedna brožura. Kdo si ji nevyzvedne, brožura zůstane u mne do doby, než se opět půjde do školy. 

19. - 23. října - pokračujeme v distanční výuce, rozvrh je platný tak, jako předchozí týden, najdete jej v sekci "ke stažení"

26. - 27. října - covidové prázdniny, do školy se nejde

28. října - státní svátek - Den vzniku samostatného Československa, do školy se nejde

29. - 30. října - podzimní prázdniny, do školy se nejde


září 2020:

1. září - sraz u horní školy v 9:30 hod, řekneme si pár slov, přivítáme se, do školy se vstupovat nebude (v případě deště budeme na dvoře školy)

2. září - vyučování od 8:15 - 12:50, proběhnou třídnické hodiny, vyzvedávání učebnic, vezměte si přezuvky, svačinu a batoh nebo tašku na učebnice 

3. + 4. září - probíhá výuka podle rozvrhu, není ale odpolední vyučování (rozvrh viz záložka "ke stažení")

od 7. září výuka probíhá podle rozvrhu včetně odpoledních hodin

16. září - T-mobile běh, účast celé školy, neučí se, sraz ve škole v 8:15 hod, v 9:40 se přesuneme na cyklostezku a tam proběhne běh. Akce bude ukončena ve 12:50 hod, po něm odchod na oběd. Odpolední vyučování NENÍ!

17. září - třídní schůzka, sraz v 16:00 na horní škole na dvoře, roušky nejsou nutné

18. září - ve 13 hod proběhne v Mařaticích v UH pohřeb našeho bývalého kolegy Jaroslava Chmela

25. září - normálně se učí, na naší škole NENÍ vyhlášen den ředitelského volna

UPOZORNĚNÍ!!! DOŠLO KE ZMĚNĚ ROZVRHU, ŽÁCI MĚLI NEDOPATŘENÍM JEDNU HODINU MATEMATIKY NAVÍC, PROTO JIM BYLA ZRUŠENA. HUDEBNÍ VÝCHOVA Z ÚTERNÍ NULTÉ HODINY TAK BYLA PŘESUNUTA DO DOPOLEDNÍHO VYUČOVACÍHO BLOKU. NOVÝ ROZVRH NALEZNETE V SEKCI "KE STAŽENÍ" A BYL ŽÁKŮM ZASLÁN DO MAILU.

28. září - státní svátek - Den české státnosti, do školy se nejde
ŠKOLNÍ ROK 2019 - 2020

2. POLOLETÍ

červen 2020:

při návratu do školy nebo při předání vysvědčení bude vrácena platba na školní výlet do Českého Švýcarska, částku na kino necháme ve fondu, je možné, že třeba v září do kina na dokument V síti půjdeme.

1. června - den dětí, vyhlašuji v AJ a Dě sportovní či herní den, učivo do těchto předmětů nezadávám

8. června - od tohoto data umožňuje MŠMT opětovný návrat do škol pro žáky 2. stupně

9. června - osmáci mohou přijít do školy na konzultační dvouhodinovku, sraz 8:15 hod před školou, dodržujte mezi sebou rozestupy 1,5 metru. Ukončení 9:45, nezapomeňte s sebou vzít dokument "čestné prohlášení" zaslaný v mailu. S sebou do školy: přezuvky, angličtinu + cokoli z jiných předmětů, bude možnost konzultace s jinými pedagogy (kromě ČJ, paní učitelka do školy nemůže)

16. června - další konzultační dvouhodinovka 8:15 - 9:45 hod, přineste s sebou angličtinu ke kontrole

19. června - ukončení pololetní klasifikace

22. června - pololetní porada

23. června - vrací se učebnice. Ti, kteří chodí do školy na konzultace, přinesou učebnice klasicky na dvouhodinovku (8:15 - 9:45 hod), ostatní je přinesou v 10 hodin, nejpozději do 11 hodin!!! Pokud vám něco bude chybět, musíte to přinést v pátek na vysvědčení. Ti, kteří nechodili do školy a přijdou po 10 hodině, zazvoňte na hlavní vchod a my vás pustíme dovnitř.

26. června - vysvědčení a ukončení školního roku na farní zahradě pro celý druhý stupeň. Pro všechny platí sraz v 8:15 hod, jen ti, kteří se nepřihlásili na úterní výuku, musí přinést čestní prohlášení, které najdete v hlavních aktualitách na hlavní stránce školních stránek. Pokud čestné prohlášení mít nebudete, musíte si přijít pro vysvědčení mezi 10 - 11 hodinou!!! Budou se vybírat klíčky od skříněk v šatnách, VŠICHNI přinést klíče ke vrácení!!! Skříňky se musí také vyklidit!!!

Pokud by si někdo nemohl přijít pro vysvědčení, můžete si ho vyzvednout v pondělí a úterý u paní hospodářky na dolní škole v úřední hodiny.

29. - 30. června - ředitelské volno, učitelé stěhují dolní budovu školy


květen 2020:

pokračujeme v domácí výuce přes Moodle, návrat do školy zatím v nedohlednu

1. května - státní svátek, neučíme se

8. května - státní svátek, neučíme se


duben 2020:

14. dubna - najíždíme na "nový Moodle", který už funguje přes školní server a má výrazně vyšší kapacitu, prosím věnujte pozornost mailu nebo textu na hlavní straně naší třídy

28. dubna - čtvrtletní porada

28. dubna - rodičák - neproběhne osobním setkáním ve škole, o známkách budete informování mailem


březen 2020:

2. - 5. března - jarní prázdniny, do školy se nechodí

11. března až do odvolání - škola uzavřena z důvodu nařízení vlády kvůli koronaviru. Učivo k samostudiu je vystaveno na stránkách školy v aktualitách a také na naší stránce třídy. Upozorňuji žáky, že nemají prázdniny, ale studijní volno!

23. března - od tohoto dne najdete nové učivo, úkoly, ale i testy na stránkách školy v sekci MOODLE, kterou najdete úplně nahoře školních stránek, odkaz první zleva. Prosím choďte na tuto stránku, vypracovávejte úkoly a taky sledujte mailovou schránku, i tam může sem tam něco přistát:-) Všem přeji moc a moc zdraví a žádné viry.

23. března - máme možnost studovat také přes výukový program Didakta.cz, bližší informace máte v mailu i s popisem, jak si to instalovat


12. března - návštěva filmového představení v kině Hvězda v Uh. Hradišti, odjezd v 7:15 z Boršic, autobusová zastávka Obecní úřad (sraz v 7:10!!!), kino začíná v 8:00 hod, pak návrat zpět do vyučování. Cena 70 Kč za představení + 50 Kč na bus, vybíráme do středy 11.3. - ZRUŠENO!!!

Více podrobností zde: dokumentární film „V síti“ ( ukázka https://www.youtube.com/watch?v=Et55DdJN5aw ), který je zaměřený na Sexting https://cs.wikipedia.org/wiki/Sexting.

16. - 20. března - lyžařský výcvik pro přihlášené v Koutech nad Děsnou. Ti, co nejedou, budou mít speciální rozvrh, sledujte bakaláře. - ZRUŠENO!!! - místo něj plánujeme školu v přírodě v červnovém termínu, záloha se tedy vracet nebude a bude využita k tomuto účelu

​19. března - pro ty, co nejedou na lyžák budou dílničky na SŠPHZ UH, odjezd 8:06 z Boršic ze zastávky Obecní úřad (sraz 7:55!!!), odjezd z UH 12:05, návrat do Boršic 12:26, odchod na oběd nebo domů - ZRUŠENO!!!


únor 2020:

3. února - UPOZORŇUJEME, ŽE JE NOVÝ ROZVRH, pohlídejte si bakaláře nebo je ke stažení v sekce "Ke stažení"

17. února - beseda o Peru 3. a 4. hodinu, cena 30 Kč bude uhrazena z fondu

24. února - 5. vyučovací hodinu máme spojenou angličtinu, 6. hodina odpadá!

27. února - vybíráme zálohu 500 Kč na školní výlet do Českého Švýcarska


1. POLOLETÍ

leden 2020:

6. ledna - nástup do školy po prázdninách, vyučování podle rozvrhu

7. ledna - odpadá odpolední tělocvik z organizačních důvodů

22. ledna - kluci - konec vyučování v 12:50 hod, holky ve 12:50 jdou na oběd, pracovka bude v 13:45 - 15:15 hod

​27. ledna - pololetní porada, zrušena 6. vyučovací hodina, konec vyučování ve 12:50 hod, pak odvod na oběd

30. ledna - pololetní vysvědčení, bude předáno 5. vyučovací hodinu, pak odchod na oběd. První 4 hodiny se normálně učí.

31. ledna - pololetní prázdniny, volno, do školy se nejde


prosinec 2019:

10. - 11. prosince - chybí učitelé 6. a 7. třídy, budou suplované hodiny, sledujte bakaláře a případné změny

11. prosince - 4. vyučovací hodinu proběhne beseda na téma Trestná činnost mládeže a páchaná na mládeži

20. prosince - vánoční koncert v kostele v Boršicích v 8:15 hod, po něm vánoční posezení ve třídě, ukončení v 12:40 hod, pak odchod domů nebo na oběd

21. prosince 2019 - 5. ledna 2020 - vánoční prázdniny


listopad 2019:

11. listopadu - elektronické testování ČŠI v 8. třídě na témata související s environmentální výchovou, proběhne 3. - 6. vyučovací hodinu na počítačích, budete rozděleni na poloviny a jedna bude dělat test a druhá se učit. Test trvá 65 minut.

12. listopadu - na 2. stupni vyhlášeno ředitelské volno, do školy se nejde!

14. listopadu - beseda na téma partnerské vztahy s pracovníkem PPP Zlín - 1. a 2. vyučovací hodinu, nutno vyplnit dokument o besedě a přinést zpět do 11. listopadu do školy!

15. listopadu - projektový den 8. + 9. třídy na téma 30. výročí Sametové revoluce

19. listopadu - čtvrtletní porada

26. listopadu - rodičák

29. listopadu - první hodinu se učí, druhou hodinu budeme pracovat na výrobcích pro jarmark, pak účast na programu Pentličky k jejímu výročí, od 10:15 hod do cca 12:00 hod, pak návrat do školy, proběhne třídnická hodina (výrobky na jarmark) a ukončení výuky bude v 12:50 hod, pak odchod domů nebo na oběd!!!


říjen 2019:

1. října - v 17. hodin sraz u letního kina (na parkovišti před dolní školou) kvůli tanečním, setkání s paní Šimíkovou, zástupkyní SRPŠ

3. října - účastníme se besedy v kině Hvězda v UH na téma "Fake News - Jak se vyznat ve světě médií", odjezd po první vyučovací hodině linkovým autobusem ze zastávky Obecní úřad Boršice v 9:23, návrat 12:26 do Boršic. Následně návrat do školy, pokračuje se 6. vyučovací hodinou. První vyučovací hodinu bude dějepis, vezměte si s sebou sešit, budeme hodně psát.

4. října - školní parlament (Železníková, Rada) v 7:15 dolní škola

28. října - státní svátek, do školy se nejde

29. - 30. října - podzimní prázdniny, do školy se nejde

31. října - učí se podle rozvrhu, ale odpoledne od 15:30 hod otvírání zahrady, účast všech žáků VHODNÁ, budu rád, když se tam se všemi uvidím, uděláme si i nějaká fota! Protože není ve škole třídní učitel, tady je mírně upravený rozvrh: 

1. hodina - společná hodina programování s panem ředitelem, nedělíte se do skupin

2. hodina - chemie s paní uč. Přikrylovou - klasická hodina

3. hodina - matematika s paní uč. Vlčkovou - klasická hodina

4. hodina - suplovaná hodina s paní uč. Vlčkovou - doporučuji rozdělit se na dvě poloviny, jedna ať jde na počítače dělat projekt do AJ a druhá ať si dělá úkoly v PS a čte si opakování učiva podle zadání v hodině AJ minulý týden

5. hodina - suplovaná hodina, zatím se nevím s kým, vyměňte se skupiny a dělejte to, co ve 4. hodině, jen prohozeně


září 2019:

2. září - zahájení nového školního roku na Kulturním domě, sraz v 8:45 hod, začátek v 9:00 hod, po skončení zahájení si řekneme, co s sebou na úterý a pak odchod domů; možnost oběda je v 10:30 - 11:45 hod

3. září - do školy na 8:15 hod, s sebou papuče, klíče od skříňky, svačinu, tašku nebo batoh na učebnice, formulář pro rozvrh a přinést si každý RUČNÍK - ve třídách bude mít každý žák místo papírových utěrek SVŮJ RUČNÍK, o který se bude sám starat a nosit si ho prát!!! Rozdáme si učebnice. Budeme mít 5 třídnických hodin, v 12:50 odchod na oběd. Kdo oběd v tento den chce, musí si ho v pondělí přihlásit!  

4. září - od tohoto dne probíhá výuka podle rozvrhu včetně nultých hodin a odpoledního vyučování

13. září - pro zástupce třídy schůzka školního parlamentu na dolní škole v 5.A v 7:15 hod (Rada, Železníková)

17. září - třídní rodičovské schůzky, účast zákonného zástupce nutná, budou se podepisovat nové dokumenty, vybíráme 600 Kč na pracovní sešity a SRPŠ pro žáky, kteří byli loni na školním výletě, ostatní platí 900 Kč

26. září - dílničky na SŠPHZ UH, jede se autobusem do UH v 7:13 ze zastávky Obecní úřad Boršice, návrat kolem 10:30 hod do školy, výuka normálně dál pokračujeakce do budoucna:

10. 6. 2020 - zájezd Bratislava, celý 2. stupeň - zrušeno

ŠKOLNÍ ROK 2018-2019

září 2019 - seznam školních sešitů na nový školní rok naleznete v příloze v sekci "ke stažení"

v září bude vráceno každému žákovi 300 Kč za školní výlet z června 2019, tato částka nebyla z vybraných peněz vyčerpána. 


2019 - 2. pololetí

červen:

28. června - předávání vysvědčení v 8:15 - 9:00 hod a pak hurá na prázdniny:-). Oběd se vydává v 10:00 - 11:30 hod.

27. června - slavnostní rozloučení se školním rokem v tělocvičně a rozloučení se s letošními deváťáky, začátek v 8:15 hod v tělocvičně, ukončení v 11:00 hod, pak odchod domů. Oběd se vydává až od 12. hod!

26. června - sportovní den, sraz v 8:15 na dolní škole, s sebou sportovní obuv jak ven, tak do haly, pokrývku hlavy, svačinu a pití, ukončení akce v 12:20 hod, pak odchod na oběd

25. června - odevzdávají se učebnice, všechny přinést zpět do školy!!!, vyučování 8:15 - 11:55 hod, pak odchod do školní jídelny

24. června - poslední den podle rozvrhu, závěrečná pedagogická porada, ukončení klasifikace. V tento den PŘINÉST VŠECHNY UČEBNICE DO ŠKOLY, ať je pak v úterý pouze prohlédneme a nemusí je nikdo nosit ve středu

19. června - T-Mobile běh, neučí se, běháme na cyklostezce směr Stříbrnice, sejdeme se na horní škole v 8:15 hod, do 9:30 hod máme program, pak se přesuneme na cyklostezku, odkud budeme běhat. Ukončení akce cca 12:00 hod, pak oběd.

14. června - přednáška o třídění odpadu v dopoledním vyučovacím bloku - proběhne to 4. hodinu v rámci hodiny přírodopisu

10. června - výjezd autobusem do Olomouce 6., 7. a 8. třída , exkurze do Pevnosti poznání. Neplatí se nic, sraz v 7:20 hod u obce, odjezd v 7:30 hod. Návrat v odpoledních hodinách.

4. - 5. června - školní výlet - severní Morava, Opavsko, celý druhý stupeň dohromady


květen:

březen - květen - sběr papíru od 7:30 - 8:00 hod na horní škole každou středu

20. května - focení na horním stupni v dopoledních hodinách - slušné oblečení!!!

17. května - Den Země, místo vyučování bude program kolem přehrady na Smraďavce. Sraz v 8:00 hod u dolní školy, odchod na přehradu, s sebou pevnou obuv, teplé oblečení, svačina, pití. Návrat k dolní škole kolem 12:00 hod. V případě, že by ráno pršelo, proběhne vyučování na horní škole podle rozvrhu. 

17. května - Den s Lesy ČR - ZRUŠENO!!!


duben:

25. dubna - třídní schůzky konzultační formou 16:30 - 18:00 horní škola

24. dubna - čtvrtletní porada

18. - 22. dubna - velikonoční prázdniny


březen:

30. března - zveme na farní zahradu na Den Země, vstupenkou je cokoli, co má společného s jablkem (marmeláda, buchty, sirup, mošt, ...)

22. března - v rámci hodiny přírodopisu navštívíme na místním KD mysliveckou výstavu trofejí

21. března - Světový den Downova syndromu, na připomínku tohoto postižení vrozené genetické vady si ve čtvrtek 21.3. oblečeme dvě různé ponožky, které mají upozornit na to, že lidé s touto vadou se ničím neliší od ostatních lidí (ponožky), protože každý jsme jiný (barva ponožek). 

20. března - zasedání školního parlamentu, 8:15 horní škola, zástupci třídy: Denisa Železníková, Tadeáš Rada

14. března - z organizačních důvodů odpadá ve čtvrtek poslední vyučovací hodina - výtvarná výchova, vyučování ukončeno v 11:55 hod, poté odchod na oběd

13. března - z organizačních důvodů odpadá ve středu 13.3. poslední vyučovací hodina - rodinná výchova, vyučování ukončeno v 12:50 hod, poté odchod na oběd

11. března - všechny dívky na 2. stupni se účastní besedy + workshopu na primární prevenci příjmu potravy od 10:15 - 11:45 hod v jedné z učeben horní školy. Pro žákyně je program zdarma, platí jej škola.


únor:

25. února - 3. března - jarní prázdniny, do školy se nejde

19. února - ochutnávka ovoce do škol firmy Wastex (projekt "Ovoce a zelenina do škol")

1. února - pololetní prázdniny, do školy se nejde


2018 - 1. pololetí

leden 2019:

31. ledna - pololetní vysvědčení, vysvědčení se předá 5. vyučovací hodinu, pak odchod na oběd

29. ledna - dopoledne místo vyučování bude lyžování v Osvětimanech, kdo nebude lyžovat, bude procházka po krásách přírody v Osvětimanech:-) Sraz v 8:15 hod u obecního úřadu, odjezd hromadně objednaným autobusem, návrat do 12. hod, pak odchod na oběd, autobus platí škola. Odpolední vyučování zrušeno.

24. ledna - pololetní porada ve 13,30 hod

23. ledna - ve 12. hod uzavření pololetní klasifikace

3. ledna - nástup do školy, vyučování podle rozvrhu, stejně tak i 4. ledna


prosinec:

1. prosince - vánoční jarmark na obci, prodáváme vyrobené výrobky od 13. hodin

20. prosince - v 8:15 hod vánoční koncert v kostele v Boršicích, první vyučovací hodina nebude, do dalších hodin buďte připraveni

21. prosince - neučí se, proběhnou třídní hodiny ve třídách, konec vyučování v 11:55 hod. Připravte si a vezměte z domu hry, dobroty a dobrou náladu.

22. prosince 2018 - 2. ledna 2019 - vánoční prázdniny


listopad:

5. listopadu - účast na koncertu skupiny "Réva" v 8:15 na Kulturním domě, sejdeme se tedy tam nejpozději v 8:10 hod, kdo si chce dát věci do školy, ať si je tam v 8 hod dá a pak jde na kulturák. Vstupné 50 Kč zaplatíme z třídního fondu, máme tam vratku ze zájezdu do Prahy 78 Kč na osobu, takže to z této vratky uhradíme.

20. listopadu - první čtvrtletí klasifikační porada, od 16:30 hod rodičáky formou konzultací na horní škole ve třídě 7. třídy


říjen:

4. října - Seiferos - přehlídka dravců, proběhne v areálu školy, cena 50 Kč za žáka bude zaplacena ze zbytku peněz z loňského roku

11. října - dílničky v Uherské Hradišti na průmyslové střední škole SŠPHZ. Nultá hodina odpadá, odjezd v 8:05 autobusem ze zastávky u obce, sraz v 7:55. Návrat bude opět autobusem do Boršic kolem 10:40, žáci budou zpět odvedeni do školy a pokračují výtvarnou výchovou.

26. října - projektový den, dopoledne 8:15 - 12:00 se budeme vzájemně obohacovat znalostmi z našich 100letých dějin, budou různé aktivity a projektové práce, pak se půjde na oběd. Prosím přijít v bílo-červeno-modrém oblečení, kdo má možnost, může v tzv. retro oblečení. Odpoledne od 14. hod prosím účast našich žáků na dnu otevřených dveří, budeme mít na starost malou tělocvičnu na dolní škole a aktivity, které v ní budou vystaveny pro návštěvníky. Už předem všem díky za účast a váš čas.  

29. - 30. října - podzimní prázdniny, do školy se nejde


září: 

3. září - slavností zahájení školního roku na Kulturním domě v 8:30 hod, po zahájení odchod domů

4. září - začátek v 8:15 na horní škole, vyučování končí v 12:50 hod., proběhnou třídnické hodiny, předání učebnic - přinést si batoh!

5. září - už začíná klasické vyučování podle nového rozvrhu, ten je k dispozici v sekci pro stažení

18. září - první třídní schůzka v 16:30 hod na horní škole

vybíráme za pracovní sešity 445 Kč, prosím nosit do konce září

24. - 26. září - třídenní zájezd do Prahy a okolí, účast žáků 7. - 9. třída, zájezd placen z projektu, moc peněz třeba nebude, počítáme s účastí všech žáků

27. září - ředitelské volno, do školy se nejde

28. září - státní svátek, do školy se nejde

© 2022 Základní škola Františka Horenského / Prohlášení o přístupnosti / web by icard.cz