Aktuální informace pro rodiče

Všem rodičům byly poslány na jejich emailové adresy aktuální informace týkající se školního i domácího vzdělávání. Prosím, abyste se s nimi pečlivě seznámili. Ti žáci, kteří v pondělí nastoupí do školy, nesmí zapomenout přinést vyplněné a podepsané Čestné prohlášení.

© 2022 Základní škola Františka Horenského / Prohlášení o přístupnosti / web by icard.cz