Anglický jazyk SKUPINA 5B

Hello students,

zde budou materiály do hodin anglického jazyka. Naleznete zde:

 1. Vocabulary list - seznam slovíček ke každé lekci. Seznam může posloužit jako kontrola slovníčku, pokud by někdo nestihl slovíčka během hodiny zapsat a také, pokud by někdo chyběl ve škole, může si tak slovíčka sám doma do slovníčku dopsat. Seznam slovíček bude vytvořen pomocí Google dokumentu, který najdete vždy zde na stránkách u každé lekce. Seznam budu pravidelně aktualizovat a slovíčka doplňovat. Množství slovíček v seznamu se tím pádem může v průběhu lekce zvětšovat, proto prosím berte seznam finální až tehdy, kdy začneme probírat další lekci. 

 2. Procvičování slovíček v aplikaci QUIZLET (vysvětlivky pod textem), kde se budou moci děti slovíčka učit a procvičovat. Součástí aplikace quizlet je i možnost přehrát správnou výslovnost slovíčka, tudíž si zde můžou děti správnou výslovnost zkontrolovat. 

 3. Extra materiály, pokud by si chtěl někdo procvičit gramatiku, kterou probíráme. Tyto materiály jsou dobrovolné, není třeba je povinně plnit. Materiály poslouží těm, kteří se chtějí v gramatice cítit ještě jistěji. 

 4. Informace pro nemocné - zde naleznete, čemu jsme se věnovali v hodině AJ, i jaké domácí úkoly máte. Pokud budeme psát při hodině zápis do sešitu gramatiky, prosím zkuste požádat kamaráda ze třídy, aby vám zápis vyfotil a poslal. Pokud by nastal nějaký problém, prosím kontaktujte mě. Pro označení učebnic budu používat zkratky: TB (textbook = učebnice), WB (workbook - pracovní sešit), p (page - strana), ex (exercise - cvičení), HW (homework = domácí úkol)

 5. Můžete také využít online procvičování v rámci vaší učebnice Project Explore. Každý máte k pracovnímu sešitu na úvodní straně přilepenou kartu s přístupovým kódem (ten je ukryt pod černou páskou, kterou musíte sloupnout). Abyste se mohli dostat do online procvičování, je nutné se nejdřív na stránkách www.projectexploreonline.com registrovat a poté můžete využít nabízené online cvičení. Jak postupovat při registraci:

 • otevřete si stránky www.projectexploreonline.com

 • Zvolte možnost "Register"

 • zvolte jazyk z nabídky

 • napište e-mailovou adresu a zvolte pokračovat

 • vyberte typ účtu "Student"

 • vložte přístupový kód z vaší karty (kód je pouze jednorázový, proto doporučuji, abyste si přístupové heslo někam zaznamenali v případě, že si jej nezapamatujete!)

 • ​napište své jméno a vymyslete si heslo pro váš účet na těchto stránkách

 • ​před tím než dokončíte registraci, je nutné,  souhlasit s podmínkami

     


Aplikace Quizlet​

Základ jsou kartičky: z jedné strany je anglický pojem a z druhé přeložený výraz, úplně stejně jako to máte ve slovníčkách. Při kliknutí na kartičku se vám otočí a ukáže ten překlad. Např. Behind – za něčím,… šipkou vpravo nebo vlevo přepínáte na další kartičku. Ve spodní části jsou zobrazené veškeré termíny, kde si můžete poslechnout jejich výslovnost, DOPORUČUJI NAUČIT SE TO I ČÍST SPRÁVNĚ.

APLIKACE BY MĚLA FUNGOVAT I BEZ REGISTRACE

Další část nastavení STUDY (=studovat), ten obsahuje FLASHCARDS (již zmíněná verze kartiček),

LEARN (=učit se, snažíte se přiřadit správný anglický pojem k českému),

možnost WRITE (=psaní, procvičujeme psaní daného pojmu anglicky),

SPELL (=psaní podle poslechu, dítě si poslechne nahrávku a snaží se správně napsat anglický výraz),

TEST (=testování znalostí s různými druhy otázek)

Poslední funkce je PLAY (=hrát), kde jsou možnosti MATCH (spojování pojmů na čas) nebo GRAVITY (rychlé odpovídání ve formě hry)


Pokud by se naskytl jakýkoliv problém, prosím kontaktuje mě na e-mailové adrese: b.rihova@zsborsice.cz


​                                                                                                                                           Barbora Říhová

Unit 1

1A In the playground

1B My family

1. Vocabulary list

Vocabulary list - Unit 1

2. Quizlet

    Unit 1

3. Extra materiály - zde naleznete odkaz na webové stránky, kde můžete procvičovat sloveso být. Vzhledem k tomu, že české stránky nenabízí tolik možností, zvolila jsem anglickou stránku. Pro vysvětlení: affirmative = kladná věta, negative = záporná věta, question = otázka. Kliknout můžete na jakékoliv cvičení od 1-14. A co víc? Pod cvičením číslo 14 naleznete možnost "next page"  ​a když na ni kliknete, otevře se vám nová stránka se spoustou dalších cvičení. 

    Online cvičení: sloveso být 

4. Informace pro nemocné

5.10. - TB p10, ex 1a - doplnit do prázdných políček slova z tabulky, WB p74 - dopsat všechna slovíčka 1A In the playground do slovníčku, zapsat zápis do sešitu Sloveso být (prosím zeptejte se kamaráda ve třídě, jestli by vám půjčil sešit, popřípadě poslal fotku zápisu). Zde naleznete vysvětlení gramatiky slovesa být: kladná věta, záporná věta, otázka

7.10. - WB p2, ex 1 - 4

9.10. -  zápis Short answer (krátká odpověď), TB p11, ex3, 4b

12.10. - WB p3, ex 5-7, audio poslech ke cvičení 5a naleznete na Project Explore Online (pokud máte již vytvořený účet, stačí se jen přihlásit a podle čísla nahrávky zvolit tu správnou)

Distanční výuka

Dear students,

zde naleznete úkoly a materiály k distanční výuce, která bude probíhat v termínu 14.-30.10.2020. Spolu budeme mít 2 hodiny týdně přes Teams, a to vždy ve středu v 12:05 a v pátek od 11:10. Naše třetí hodina, která bude vždy v pondělí v 8:15, bude probíhat tak, že se v tomto čase podíváte na stránky školy do složky vaší anglické skupiny a zde budete mít vložený úkol a všechny informace k němu. Prosím, čtěte vždy pozorně zadání úkolu. Některé úkoly budu chtít poslat vyplněné zpět ke kontrole. Vždy tak prosím učiňte po dokončení úkolu.

Pokud by se naskytl nějaký problém, můžete mi napsat na e-mailovou adresu: b.rihova@zsborsice.cz

14.10. - dnes výjimečně neproběhne výuka AJ přes Zoom, a to z toho důvodu, aby měli děti možnost vyzkoušet si Zoom s jejich paní učitelkou třídní. Dětem proto dnes zadám úkol. Vyplněný úkol prosím zaslat do dnešního večera.

 1. Vypracujte prosím Pracovní list/Worksheet (vložen pod textem) k opakování gramatiky slovesa být a slovíček. Pracovní list je ve formátu Word. Tento dokument obsahuje dvě strany a máte také dvě možnosti, jak list vypracovat. Buď budete psát své odpovědi přímo do dokumentu do druhé strany (první strana obsahuje zadání), poté jej uložíte a takto vyplněný dokument mi zašlete na e-mail. Nebo je možné první stranu dokumentu, kde je zadání, vytisknout, tuto stranu vyplnit ručně a zaslat mi fotografii vyplněného listu opět na e-mail. E - mail: b.rihova@zsborsice.cz 

 2. Zopakujte si slovíčka ze slovníčku. U slovíček z lekce 1A máte možnost využít Quizlet - Unit 1 a formu, jakou slovíčka zopakujete je na vás. Můžete se učit pomocí "flashcards" nebo si zahrát nějakou hru. Buďte prosím pečlivý a zkuste si do páteční hodiny zopakovat opravdu všechna.

16.10. -  Vkládám správné řešení pracovního listu, prosím zkontrolujte si, zda máte vyplněno správně.

Informace pro ty, kteří se dnes nepřipojili. Dnes jsme zopakovali sloveso být, slovíčka pocitů a ty jsme zároveň rozšířili o nová slovíčka. Ty si prosím zapište do slovníčku. Naleznete je v Google dokumentu Vocabulary list u Lekce 1. Kdo mi ještě neposlal úkol, který je na stránkách zadaný od středy, prosím učiňte tak do dnešního večera.

19.10. - úkoly pro dnešní den:

 1. nejdříve si v sešitě zopakujte gramatiku slovesa být (I am, you are, he is,....) a také gramatiku can (jak říct: on umí zpívat, já neumím plavat). Poté vyplňte online pracovní listy. Vkládám sem dva odkazy na online pracovní list, jeden na gramatiku can, druhý na sloveso být. V pracovním listu can vytvořte nejdříve věty podle tabulky, v dalším cvičení doplňte krátkou odpověď. Jakmile vyplníte list, zapíšete do sešitu pod dnešní datum své odpovědi. U prvního cvičení celé věty, u druhého stačí pouze krátká odpověď. V pracovním listu slovesa být nejdříve vytvořte u uvedených vět zápor nebo otázku, poté doplňte správná slova do dialogů. Opět zapište u prvního cvičení věty do sešitu, u druhého stačí zapsat číslo dialogu a vaše odpovědi. Při středečním videohovoru spolu zkontrolujeme. ​

                  Pracovní list - can

                   Pracovní list - to be

 1. Quizlet - naučte se nová slovíčka z páteční hodiny a zopakujte slovíčka z první lekce pomocí aplikace Quizlet. Pravidelně také opakujte slovíčka ve slovníčku z lekce předešlé.

 2. Učebnice, str. 12 - pracujte na cv. 1 a + b = nejdříve se podívejte na obrázek a do sešitu pod dnešní datum odpovězte na tyto otázky: Why is the family unusual? (proč je rodina na obrázku neobvyklá), How many twins can you see?; poté doplňte slova z rámečku do obrázku (slabě tužkou!) Nakonec si všechny slovíčka z obrázku zapište do slovníčku (než začnete psát vynechejte prosím řádek a než vepíšete první slovíčko z obrázku, na řádek napište barevně Unit 1B - začínáme totiž novou část kapitoly). Slovíčka naleznete také v pracovním sešitě na str. 74/ 1B - My family (zapište jen tučně zvýrazněná slovíčka). Další cvičení cv. 2 a + b = nejdříve si zopakujte číslovky 1-20, poté poslechněte nahrávku (vložena pod textem) a opakujte číslice na obrázku. V části části 2b doplňte dalších 5 číslic a doplňte řadu (slabě tužkou!). 

21. 10. - dnes mějte prosím při videohovoru zapnutou také KAMERU. Z dnešního dne vkládám správné řešení úkolu WB, p4, ex 1-2

23.10. - úkoly z dnešního dne: WB p4, ex 3-4 (poslech vložen níže), WB p5, ex 5 . Pokud byste měli otázky, kontaktujte mne prosím přes e-mail. 

2.11. - úkoly pro dnešní den:

 1. Vyfoťte prosím váš splněný úkol z poslední hodiny anglického jazyka a pošlete mi úkol do dnešního večera na e-mail: b.rihova@zsborsice.cz 

 2. ve WB, p 5 vyplňte cvičení 6a (poslech ke cvičení vložen pod textem)

 3. Pracovní list - níže je vložen Pracovní list/Worksheet. Poprosím list vyplnit a poslat do dnešního večera na můj e-mail. List je vložen ve dvou formátech. V PDF formátu můžete list vytisknout, vyplnit ručně a poté fotografii odeslat.  Abyste nemuseli list tisknout, můžete ho v tomto formátu pouze otevřít a do sešitu anglického jazyka pod dnešní datum zaznačit vždy číslo cvičení a odpovědi. Fotografii vašich odpovědí pak zašlete na můj e-mail. Ve formátu Word můžete do listu psát přímo na počítači, poté list uložit a poslat mi jej v tomto formátu na e-mail. Vyberte si variantu, která vám bude nejvíce vyhovovat. V pracovním listu je bonusový úkol - tento úkol není povinný. Pokud se však rozhodnete jej splnit a úkol bude správně, můžete získat 1 za aktivitu

 4. Quizlet - pravidelně si opakujte slovíčka z první lekce, ale i ty, která jsme si zapsali dříve

 5. Chtěla bych poprosit, aby byly úkoly plněny a zasílány v termínu, který vždy u úkolu uvedu. Pokud se tak nestane, budu bohužel hodnotit úkol špatnou známkou. Pokud by se vyskytly nějaké problémy, prosím kontaktujte mě na e-mail: b.rihova@zsborsice.cz

4.11. - pro jistotu píšu zadání a termíny úkolů z dnešní hodiny.

 1. Vymysli 5 otázek, kterými se zeptáš kamaráda/kamarádky na jeho/její rodinu. Těmito otázkami se zeptej přes chat - Messenger, Teams, Whatsapp. Konverzaci vyfoť nebo udělej printscreen a do 5.11. zašli na můj e-mail. Tento úkol budu hodnotit známkou. 

 2. ​Popiš celými větami 4 osoby ze své rodiny (na základě informací, které jsme si zapsali do sešitu). Popis osob vyfoť a zašli na můj e-mail do 9.11. Tento úkol budu hodnotit známkou.

 3. Vkládám správné řešení cvičení 5, WB p5 - prosím zkontrolujte si

9.11. - Úkoly pro dnešní den:

 1. Quizlet - opakuj si slovíčka z lekce 1.

 2. TO BE - zopakuj si skloňování slovesa to be i to, jak tvoříme kladnou, zápornou větu a otázku. Buď opravdu pečlivý.

 3. Reading - přečti si text o Matově rodině a poté podle textu doplň do vět o jakého člena rodiny se jedná - mother, sister, grandfather,.... Text i věty, do kterých budeš doplňovat najdeš níže v PDF Reading. Své odpovědi piš do sešitu AJ po dnešní datum. Tento úkol prosím zaslat do dnešního večera - 9.11. na můj e-mail. Budu jej známkovat. Pokud si nebudete vědět s čímkoliv rady, ozvěte se prosím na e-mail nebo klidně i do chatu přes Teams.

 4. Listening - poslechni si nahrávku (0:00 min - 1:53 min) o Paulově rodině. Do sešitu pod dnešní datum odpověz na otázky níže. Své odpovědi zašli do dnešního večera - 9.11. na můj e-mail. Tento úkol budu známkovat:

 • How many people is in Paul's family?

 • What's Livia's favourite school subject?

 • Who is Oliver?

 • Who is Lucy? How old is Lucy?

 • Is Paul's mother good cook?

 • What's Paul's dad job?

​       5.  Vkládám k dispozici test ze dne 6.11.

16.11. Úkoly pro dnešní den:

 1. Nauč se pořadové číslovky ( i psát!) + přivlastňovací zájmena

 2. Quizlet - opakuj slovíčka z celé lekce

 3. WB p6, ex  2,3b

 4. TB p15, ex 7 - připrav si cvičení na středeční online lekci

18.11. Informace pro ty, kteří dnes nebyli připojeni a informace k úkolům:

 1. Dnes jsem pracovali v TB, p16 -  přečetli jsme dialogy, níže vkládám video dialogů

 2. Úkol - WB p7, ex 4 (a+b) - poslech k úkolu vložen níže. Úkol mít připravený do páteční online hodiny.

 3. Do slovníčku zapsat tato slovíčka: Art - výtvarná výchova (slovíčko znamená i umění), History - dějepis, Maths - matematika, Music - hudební výchova, PE - tělocvik, Science - přírodověda (slovíčko znamená i věda), Technology - počítače,  gymnastics kit - gymnastická výbava

23.11. Úkoly pro dnešní den:

 1.  Nauč se - pořadové číslovky a přivlastňovací zájmena

 2. Quizlet - zopakuj slovíčka z celé lekce, nauč se nová slovíčka (předměty ve škole)

 3. Do sešitu gramatiky udělej zápis "Určování času" (vloženo níže v PDF formátu) - látku si vysvětlíme ve středeční online hodině

 4. WB p8, ex 1+2 - vypracujte cvičení, fotografii zaslat do dnešního večera - 23.11. spolu s fotografií pátečního úkolu (WB p7, ex 5)

 5. Vkládám fotografii správného řešení cvičení 4a+b, WB p7 - prosím zkontrolujte si, zda máte správně

Unit 2

2A My room

2B My pet

2C My things

​1. Quizlet: Unit 2 

DISTANČNÍ VÝUKA

4.1.2021 - Úkoly pro dnešní den

 1. ​Vocabulary - zopakujte si slovíčka z druhé lekce: My room, My pets (najdete je v WB, p75), do slovníčku zapište NOVÁ SLOVÍČKA - WB p 75, 2C - My things (zapište všechna slovíčka)

 2. Gramatika - zopakujte si gramatiku have got: jak vypadá kladná, záporná věta a otázka, jak tvoříme větu pro he/she/it. Poté přeložte následující věty. Věty pište do sešitu (zepředu) pod dnešní datum a označte je číslem. Stačí psát pouze překlad. 

                            1) Já nemám leguána.

                            2) Jeho králíček má dlouhé uši.

                            3) Má to velké oči? Ano, má.

                            4) Můj pes nemá malé uši.

                            5) Má jejich papoušek žlutá křídla? Ne, nemá.

        3. WB p 15, ex 7 - Vypracuj cvičení. Úkolem je doplnit plakát ztraceného zvířátka podle informací pod zadáním.

        4. Bonusový úkol - kdo bude chtít, může vypracovat bonusový úkol (fotka úkolu je vložena níže). Tento úkol NENÍ povinný! Zadání zní: Doplň do vět slovíčka pomocí obrázků a poté přiřaď ke každé větě věty A-L. Své odpovědi můžete psát do sešitu ze zadní strany (stačí pouze doplněné slovíčko a písmenko přiřazené věty) Pokud někdo úkol splní, zašlete mi jej prosím na e-mail do středečního večera. 


Pokud byste měli jakýkoliv dotaz nebo nerozuměli úkolům, prosím ozvěte se na můj e-mail. Úkoly si zkontrolujeme  při středeční online hodině. Pokud někdo NEMÁ kameru a nebude moci úkol při středeční hodině ukázat, prosím, zašlete jej na e-mail b.rihova@zsborsice.cz do zítřejšího večera (5.1.2021)! 


6.1.2021 - Úkoly z dnešního dne

 1. ​Slovíčka - naučit se nová slovíčka!

 2. WB p16, ex1

 3. Vymyslete nápovědy ke 2 věcem ze str. 27, cv. 2a, TB, tak aby je vaši spolužáci mohli uhodnout. U každé nápovědy zvolte alespoň 3 informace, z těch vytvořte celé věty (GRAMATICKY SPRÁVNĚ!) a zapište do sešitu.

 4. Vkládám video příběhu z TB p26 

8.1.2021 Úkol z dnešního dne

Překlad vět: pište do sešitu i s českým zadáním

 1. Co má Lucie na poličce?

 2. Co máš v pokoji?

 3. Jaký komiks má Pavel na stole?

 4. Jakou magnetku mají oni v kuchyni?

 5. Kolik klíčenek máš na stole?

 6. Kolik fotbalových karet máme (my) v šuplíku?

Pokud byste si nevěděli s něčím rady, prosím ozvěte se přes MS Teams nebo na e-mail, ráda poradím. 


11.1.2021 Úkoly pro dnešní den

 1. slovíčka - opakujte slovíčka 

 2. WB p17, ex 6a + 6b - poslechněte si nahrávku (vložena pod příspěvkem). U cvičení 6a zvolte a napište správné jméno pod sbírku věcí. U cvičení 6b  přečtěte otázku a zakroužkujte správnou možnost. 

Fotografii pracovního sešitu i překladu vět prosím zašlete na můj e-mail do úterního večera 12.11.2021.

18.1.2021 Úkoly pro dnešní den

 1. WB p 19, ex 1,2,3 - vypracujte cvičení 1,2,3 na str. 19 ve WB. Překlad zadání jednotlivých úkolů: 1. Podívej se na obrázky. Které postavy jsou v příběhu? 2. Přečti si příběh. Očísluj obrázky ve správném pořadí podle příběhu. 3. Přečti znovu. Spoj správné půlky vět k sobě. Fotografii úkolů zaslat do zítřejšího večera, 18.1.2021. Dodržte prosím termín zaslání!!

 2. Gramatika - na středeční online hodinu si zopakujte gramatiku how many/what a také se naučte gramatiku this, that, these, those

 3. Poprosím také zaslat fotografii úkolu z WB p18, ex 2 + WB p16, ex 3a

 4. Řada z vás mi nezaslala páteční test, učiňte tak prosím do dnešního večera.

20.11. Úkoly z dnešního dne

 1. Gramatika - nauč se gramatiku this, that, these, those a zopakuj si How many/What!!!

 2. Pracovní list - z online pracovního listu, odkaz zde: pracovní list, doplň čísla 9-16

22.1. Doctor Z Episode 1

Vkládám k dispozici video dnešní epizody Doktora Z

25.1. Úkoly pro dnešní den

 1. Doctor Z - prohlédni si znovu video první epizody Doctora Z (vložen výše). Poté si přečti celý příběh (TB, str 34-35) nahlas a přelož si jej tak, ať rozumíš všem slovíčkům.

 2. WB p21, ex 6a , 6b - vypracuj cvičení 6a+6b na str. 21 ve WB 

 3. Gramatika - zopakuj si gramatika How may/what + this, that, these, those

27.1 Úkoly z dnešního dne

 1. WB p23 - dokonči str. 23 v pracovním sešitě. Audio nahrávka ke cv. 5 vložena pod textem. Fotku úkolu zašlete do pondělního večera (1.2.2021) Prosím o dodržení termínu!!!

1.2. 2021 Úkoly pro dnešní den

 1. Worksheet - vyplňte cvičení v pracovním listu. Pokud byste potřebovali s čímkoliv pomoct, určitě se ozvěte na e-mailovou adresu nebo přes zprávy v MS Teams. Pracovní list není třeba tisknout. Vaše odpovědi zaznamenejte ideálně na prázdný papír A4. Každé cvičení označte číslem v kroužku. Jednotlivé odpovědi pak vedle/pod sebe označte také číslem, jak jdou v pořadí. Fotografii vašich odpovědí prosím zaslat do středečního večera (3.2.2021). Prosím o dodržení termínu!!

3.2. Úkoly z dnešního dne

 1. Present simple - projděte si gramatiku přítomného času prostého

 2. Vymyslete 3 záporné věty o denní rutině, př. I don´t get up at 5 oćloc, vymyslete další 2 záporné věty pro osobu we-my, př. We don´t  have lunch on Sunday.

Unit 3

My day, your day

Book day


8.2. Úkoly pro dnešní den

 1. Vocabulary - naučte se nová slovíčka.

 2. WB p24 , p25 - ex 4b = Vypracujte cvičení 1a a 2, str. 24 v pracovním sešitě. Na str. 25 dokončete 4b. Pokud by měl někdo problém s překladem zadání, prosím pište na e-mail nebo také přes MS Teams. Fotografii zaslat do 9.2.!! Poprosím dodržet termín!

 3. Present simple - naučte se gramatiku present simple. Pod text vkládám přehled této gramatiky. Zatím jej nepište do sešitu, budeme probírat postupně. Pokud bude někdo chtít, klidně si může přehled vytisknout a vložit do sešit.

15.2. Úkoly pro dnešní den

 1. Grammar - zopakujte si gramatiku Present simple - jak tvoříme +, -, ?

 2. TB p37, ex 6a + 6c - vypracujte cvičení 6a + 6c na str. 37 v učebnici, u cvičení 6c přepište otázky a své odpovědi do sešitu. Fotografii poslat do úterního večera!

 3. Interview - jako skupina máte za úkol vymyslet společně 16 otázek, na které bude při pátečním rozhovoru odpovídat má kamarádka. Zkuste využít společného chatu v MS Teams nebo můžete zůstat také připojeni po hodině a domluvit se osobně. Otázky musí být v present simple a nesmí se opakovat! Můžete využít slovíček v této lekci a ptát se na to, kdy vstává, co obědvá, kdy chodí ze školy domů, atd. Také můžete ale vymyslet otázky, které se slovíčky z této lekce nesouvisí, např.: What do you do on summer holiday? (co děláš o letních prázdninách?), Do you like swimming? (máš ráda plavání?) What do you do before you go to bed? (co děláš před spaním?). Otázky společně zkontrolujeme ve středeční online hodině. 

 4. Vocabulary - přepiště si slovíčka z WB, p 76 - 3B. Tentokrát přepište všechna slovíčka, i ty, která nejsou tučně vytištěná! Připište také: in the morning - ráno, in the afternoon - odpoledne, in the evening - večer, at night - v noci. Nemusíte psát překlad slovíček, ve středeční hodině je všechny projdeme a dopíšeme i jejich překlad. Fotku zapsaných slovíček zaslat prosím do úterního večera!

17.2. Úkoly z dnešního dne

 1. ​Interview - zde jsou k dispozici otázky pro interview:

 1. When do you get up? Do you get up at the same time on the weekend?

 2. What do you do when you are bored and don´t want to do anything?

 3. Why do you like summer? Do you like swimming at the pool?

 4. What sport do you like?

 1. What do you do in your free time?

 2. What do you do at 4 p.m.?

 3. Do you like animals? What is your favorite animal?

 4. Do you think you are handsome?

 5. Do you like computer games? What computer games do you like?

 6. What movies do you like?

 7. Do you like ice-cream? What´s your favorite flavor?

 8. What do you do before lunch?

 9. Are you grateful for what you have or do you want more?

 10. What kind of car do you like?

 11. What do you do when you stay alone on the island?


22.2 Úkoly pro dnešní den:

 1. Vocabulary - opakuj slovíčka z části 3B

 2. Interview - vytiskni si pracovní list k Interview (vložen níže)

 3. Překlad: do sešitu přelož tyto věty:

1. Matylda neřídí auto.

2. Petr čte knihu každý večer.

3. Oni chodí do knihovny každou neděli.

4. My nebydlíme v Londýně.

5. Moje sestra dělá karate a můj bratr jezdí na kole.

6. Ona nežije v Praze.

7. Matěj sleduje filmy každé odpoledne.

8. Oni si nedělají úkoly ráno.

Ve středu 24.2.2021 proběhnou hodiny AJ výjimečně formou úkolu. Úkoly budou zadány stejným způsobem jako v pondělí - naleznete zde pod datem zadání úkolu i termíny, do kdy úkoly zaslat ke kontrole. Mnohokrát děkuji za pochopení. Barbora Říhová.

24.2. Úkoly namísto online výuky

 1. Vocabulary - stále opakuj slovíčka ze 3.lekce

 2. Present simple - stále opakuj gramatiku přít. času prostého

 3. WB p26, ex 3a,b + 4 - vypracuj uvedená cvičení.  Pokud by někdo nerozuměl zadání, má určitě možnost ozvat se přes MS Teams či e-mail. Bohužel neakceptuji omluvu, že není úkol splněn, protože někdo nevěděl, co dělat.

 4. Interview - mějte na páteční online hodinu připravený vytištěný dokument Interview (vložen výše)

Fotografie pracovního sešitu a pondělního překladu vět prosím zaslat do dnešního večera!! (24.2.)

1.3. Úkoly pro dnešní den

 1. Vocabulary - opakujte ​všechna slovíčka této lekce

 2. Present simple - stále opakujte gramatiku tohoto času, jak tvoříme +, -, ? u všech osob!!Interview - dnes budete pracovat na Interview. Budete k tomu potřebovat pracovní list, který jste si měli připravit již minulý týden. Nejdříve si znovu poslechněte Interview (vloženo níže). Poté bude vaším úkolem:                                                                      1. Zapsat odpovědi pod otázky v 1. osobě a celou větou dle toho jak slečna ve videu odpověděla                             např. otázka: When do you get up? vaše odpověď dle rozhovoru: I get up at 7 o´clock.                                          2. do další kolonky, která je označena "? she" převedete původní otázka do 3 osoby                                                      např. When do you get up? --> When does she get up?                                                                                               3. Do kolonky pod tuto upravenou otázku zapíšete odpověď ve 3. os                                                                                např. I get up at 7 o´clock --> she gets up at 7 o´clock. 

Vkládám fotku jako příklad. Fotografii úkolu zašlete do úterního večera (2.3). Upozorňuji, že úkol zaslaný později budu brát jako nesplněný!

Připomínám, že je třeba zasílat úkoly ke kontrole a to v termínu, který vždy u úkolu uvádím!! Za nezaslaný úkol nebo pozdní termín, si k sobě značím, že je úkol nesplněn. Pokud se tak stane třikrát, budu značit do bakalářů nedostatečnou za neplnění úkolů. Děkuji za pochopení.


PRÁZDNINY S ANGLIČTINOU

Milí žáci, zde vkládám krátký příběh, který si můžete přečíst a zlepšit si tak svou angličtinu. Není to žádný povinný úkol. Je to opravdu jen pro ty, kteří mají zájem strávit chvilku s Angličtinou, popřípadě si zlepšit své znalosti.

Pokud by měl někdo zájem získat 1 za aktivitu na tomto úkolu, ať se mi po přečtení ozve přes MS Teams nebo e-mail a domluvíme se, jakým způsobem můžete 1 získat.


Enjoy your holiday!


15.3. Úkoly pro dnešní den:

 1. Vocabulary - stále opakujte slovíčka této lekce

 2. Present Simple - zopakujte si gramatiku přítomného času prostého

 3. WB p32 - vypracujte všechna cvičení na str. 32 kromě 2c. Fotografii úkolu prosím zaslat do dnešního večera!! (15.3.)

Ve čtvrtek 18.3. v době 8:30 - 9:00 nabízím možnost doučování Přítomného času prostého. Pro tuto událost vytvořím schůzku na MS Teams.  Do středeční hodiny  si prosím rozmyslete, kdo by o toto doučování měl zájem. 


22.3. Úkoly pro dnešní den:

 1. Vocabulary - opakujte všechna slovíčka této lekce

 2. Present Simple - zopakujte si gramatiku přítomného času prostého

 3. WB p28, ex 1+3a - vypracujte tato cvičení. Fotografii úkolu prosím zašlete do dnešního večera (22.3.)

 4. Mum´s/ dad´s favourite sandwich - do sešitu zapište 5 vět o tom, jaký je oblíbený sendvič jednoho z vašich rodičů:                                                                                                                                                                                                    1.  jaký je jeho/její oblíbený sendvič                                                                                                                                      2.  jakou potravinu v sendviči má rád                                                                                                                                    3.  jakou potravinu nemá rád                                                                                                                                                  4. Jakou potravinu v sendviči přímo miluje                                                                                                                          5.  jakou potravinu opravdu nesnáší                                                                                                              Fotografii úkolu prosím zašlete do dnešního večera (22.3.)


Ve čtvrtek 25.3. v době 8:15 - 8:45 nabízím opět možnost doučování Přítomného času prostého. Pro tuto událost vytvořím schůzku na MS Teams.  Do středeční hodiny  si prosím rozmyslete, kdo by o toto doučování měl zájem.


29.3. Úkoly pro dnešní den:

 1. Vocabulary - do slovníku zapište nová slovíčka (WB p76, 3D - A family party). Zapište všechna slovíčka, i ta, která nejsou tučně vytištěna. Překlad slovíček naleznete na fotce pod textem. Slovíčka se naučte! (poslat)

 2. Grammar - zopakujte si gramatiku Present Simple a vypracujte tento pracovní list: Worksheet 1. Jakmile projdete všechny věty, klikněte na "finish" a "check my answers". Poté prosím udělejte Printscreen nebo obrazovku vyfoťte (poslat)

 3. ​Letter - v úterý 30.3.2021 se prosím zastavte na horní budovu školy pro dopis, na který budete mít za úkol odpovědět. Ve škole budu od 8:15 - 12:00. Prosím zazvoňte na zvonek a já vám dopis přinesu ven. Váš dopis s odpovědí budete mít za úkol odevzdat až během druhé poloviny příštího týdne. Ve středu 7.4. vás budu při online výuce informovat, jakým způsobem odevzdání proběhne. 

Úkoly z dnešního i středečního dne prosím pošlete HROMADNĚ na e-mailovou adresu b.rihova@zsborsice.cz. Úkoly, které je třeba zaslat ke kontrole, jsem označila takto: (poslat). 

 Připomínám, že tuto středu 31.3. budete mít namísto online výuky zadaný úkol zde na stránkách školy. Pokud byste měli jakýkoliv dotaz, určitě se mi ozvěte buďto přes MS Teams nebo můžete využít e-mailovou adresu.

31.3. Úkoly pro dnešní den:

 1. Vocabulary - zopakuj si nová slovíčka

 2. WB p30, ex 1 - vypracuj toto cvičení v pracovním sešitě (poslat)

 3. WB p31, ex 1+ 2- vypracuj tato cvičení v pracovním sešite (poslat)

 4. DOBROVOLNÝ ÚKOL - na fotce pod textem je vloženo cvičení. Toto cvičení je zaměřeno na procvičení Present Simple. Doplň do prázdných míst správný tvar slovesa. Dávej pozor na to, zda je věta +,- nebo ?. Ve cvičení by se měla objevit i krátká odpověď. (kdo bude chtít - poslat)

Úkoly z dnešního i středečního dne prosím pošlete HROMADNĚ na e-mailovou adresu b.rihova@zsborsice.cz. Úkoly, které je třeba zaslat ke kontrole, jsem označila takto: (poslat). 

12.4. Úkoly pro dnešní den:.

 1. Would you like....? - zopakujte si gramatiku zdvořilých frází "Would you like...?" a vypracujte cvičení (vložena pod textem). Číslo cvičení a výsledky zapisujte do sešitu. Pokud si někdo nebude vědět rady se zadáním, prosím kontaktujte mě přes e-mail či MS Teams. Fotografii tohoto úkolu prosím zaslat do dnešního večera! (12.4.)

 2. Present Simple - stále si opakujte jak tvoříme +, -, ? v přítomném čase prostém

 3. Doctor Z - připomeňte si, o čem byl první díl komiksu Doctor Z (TB p34 + video zde na stránkách - 25.1.). Budu se na to ptát ve středu při online hodině!

 4. TB p60 - pročtěte si a zhlédněte video (vloženo pod textem) nové části komiksu Doctor Z na str. 60 

 5. Vocabulary - do slovníčku zapište tato slovíčka: invention, headphones, loud, carefully, blanket, fluffy, shout, happen. Není třeba psát si překlad slovíček, projdeme je společně ve středeční online hodině. 


Co se týče dopisů, vysbírám si je až ve škole. Není třeba posílat fotku odpovědi dopisu. Dopisy si vyberu v pondělí 19.4. Připomínám, že odevzdání dopisu je domácí úkol, tudíž kdo dopis neodevzdá, jako kdyby úkol nesplnil.

V pátek 23.4. si také vysbírám sešity do AJ, slovníčky a pracovní sešity a podívám se, zda máte hotové všechny zápisy a cvičení z doby distanční výuky. Pokud si někdo kupoval v posledním době nový sešit do gramatiky, prosím, aby přinesl i ten původní.

Unit 5

In the town

26.4. Úkoly pro dnešní den

 1. Vocabulary - zapište do slovníku slovíčka z pracovního sešitu, str. 78, 5A. Slovíčka z lekce 5 se naučte.

 2. Grammar - naučte se novou gramatiku There is/are. Měli byste vědět, jak tvoříme + ,- , ? v této gramatice.

 3. WB p46, ex 1a + 4 - vypracujte tato cvičení v pracovním sešitě. Pokud by měl někdo problém se zadáním, prosím, ať se mi ozve skrz e-mail nebo MS Teams.  Fotografii pošlete prosím na můj e-mail do dnešního večera (26.4.).


10.5. Úkoly pro dnešní den

 1. Vocabulary - zapište nová slovíčka do slovníku. Najdete je ve WB, p78, 5C The chase. Zapište všechna slovíčka z části 5C. Český překlad naleznete na fotce pod zadáním úkolů. Fotografii prosím zaslat do dnešního večera  (10.5.)

 2. WB, p50, ex 1a + 1b - vypracujte tato cvičení. Pokud si nebudete vědět rady se zadáním, můžete se mi ozvat přes e-mail či MS Teams. Fotografii prosím zaslat do dnešního večera (10.5.)

 3. Preposition of place - zopakujte si předložky a vyplňte tento online pracovní list: Worksheet . Není třeba zasílat fotografii.

© 2022 Základní škola Františka Horenského / Prohlášení o přístupnosti / web by icard.cz