Anglický jazyk SKUPINA 5A

Hello students,

zde budou materiály do hodin anglického jazyka. Naleznete zde:

 1. Vocabulary list - seznam slovíček ke každé lekci. Seznam může posloužit jako kontrola slovníčku, pokud by někdo nestihl slovíčka během hodiny zapsat a také, pokud by někdo chyběl ve škole, může si tak slovíčka sám doma do slovníčku dopsat. Seznam slovíček bude vytvořen pomocí Google dokumentu, který najdete vždy zde na stránkách u každé lekce. Seznam budu pravidelně aktualizovat a slovíčka doplňovat. Množství slovíček v seznamu se tím pádem může v průběhu lekce zvětšovat, proto prosím berte seznam finální až tehdy, kdy začneme probírat další lekci. S žáky ve skupině 5B zvládneme probrat i slovíčka nad rámec učebnice. Možnost znát tato slovíčka mají samozřejmě i žáci skupiny 5A. Pokud se je budou chtít naučit, slovíčka budou k dispozici v Google dokumentu označeny červenou barvou. Samozřejmě se také nabízí možnost využít Quizlet aplikaci pro skupinu 5B (najdete ji v jejich složce na stránkách školy), kde budou tato slovíčka zahrnuta do procvičování. 

 2. Procvičování slovíček v aplikaci QUIZLET (vysvětlivky pod textem), kde se budou moci děti slovíčka učit a procvičovat. Součástí aplikace quizlet je i možnost přehrát správnou výslovnost slovíčka, tudíž si zde můžou děti správnou výslovnost zkontrolovat. 

 3. Extra materiály, pokud by si chtěl někdo procvičit gramatiku, kterou probíráme. Tyto materiály jsou dobrovolné, není třeba je povinně plnit. Materiály poslouží těm, kteří se chtějí v gramatice cítit ještě jistěji. 

 4. Informace pro nemocné - zde naleznete, čemu jsme se věnovali v hodině AJ, i jaké domácí úkoly máte. Pokud budeme psát při hodině zápis do sešitu gramatiky, prosím zkuste požádat kamaráda ze třídy, aby vám zápis vyfotil a poslal. Pokud by nastal nějaký problém, prosím kontaktujte mě. Pro označení učebnic budu používat zkratky: TB (textbook = učebnice), WB (workbook - pracovní sešit), p (page - strana), ex (exercise - cvičení), HW (homework = domácí úkol)

 5. Můžete také využít online procvičování v rámci vaší učebnice Project Explore. Každý máte k pracovnímu sešitu na úvodní straně přilepenou kartu s přístupovým kódem (ten je ukryt pod černou páskou, kterou musíte sloupnout). Abyste se mohli dostat do online procvičování, je nutné se nejdřív na stránkách www.projectexploreonline.com registrovat a poté můžete využít nabízené online cvičení. Jak postupovat při registraci:

 • otevřete si stránky www.projectexploreonline.com

 • Zvolte možnost "Register"

 • zvolte jazyk z nabídky

 • napište e-mailovou adresu a zvolte pokračovat

 • vyberte typ účtu "Student"

 • vložte přístupový kód z vaší karty (kód je pouze jednorázový, proto doporučuji, abyste si přístupové heslo někam zaznamenali v případě, že si jej nezapamatujete!)

 • ​napište své jméno a vymyslete si heslo pro váš účet na těchto stránkách

 • ​před tím než dokončíte registraci, je nutné,  souhlasit s podmínkami


Aplikace Quizlet​

Základ jsou kartičky: z jedné strany je anglický pojem a z druhé přeložený výraz, úplně stejně jako to máte ve slovníčkách. Při kliknutí na kartičku se vám otočí a ukáže ten překlad. Např. Behind – za něčím,… šipkou vpravo nebo vlevo přepínáte na další kartičku. Ve spodní části jsou zobrazené veškeré termíny, kde si můžete poslechnout jejich výslovnost, DOPORUČUJI NAUČIT SE TO I ČÍST SPRÁVNĚ.

APLIKACE BY MĚLA FUNGOVAT I BEZ REGISTRACE

Další část nastavení STUDY (=studovat), ten obsahuje FLASHCARDS (již zmíněná verze kartiček),

LEARN (=učit se, snažíte se přiřadit správný anglický pojem k českému),

možnost WRITE (=psaní, procvičujeme psaní daného pojmu anglicky),

SPELL (=psaní podle poslechu, dítě si poslechne nahrávku a snaží se správně napsat anglický výraz),

TEST (=testování znalostí s různými druhy otázek)

Poslední funkce je PLAY (=hrát), kde jsou možnosti MATCH (spojování pojmů na čas) nebo GRAVITY (rychlé odpovídání ve formě hry)


Pokud by se naskytl jakýkoliv problém, prosím kontaktuje mě na e-mailové adrese: b.rihova@zsborsice.cz


​                                                                                                                                           Barbora Říhová

Unit 1

1A In the playground

1B My family

1C Birthdays

1. Vocabulary list

     Vocabulary list - Unit 1

2. Quizlet

    ​Unit 1

3. Extra materiály - zde naleznete odkaz na webové stránky, kde můžete procvičovat sloveso být. Vzhledem k tomu, že české stránky nenabízí tolik možností, zvolila jsem anglickou stránku. Pro vysvětlení: affirmative = kladná věta, negative = záporná věta, question = otázka. Kliknout můžete na jakékoliv cvičení od 1-14. A co víc? Pod cvičením číslo 14 naleznete možnost "next page"  ​a když na ni kliknete, otevře se vám nová stránka se spoustou dalších cvičení. ​

    Online cvičení: sloveso být 

4. Informace pro nemocné

5.10. - TB p10, ex 1a - doplnit do prázdných políček slova z tabulky, WB p74 - dopsat všechna slovíčka 1A In the playground do slovníčku, zapsat zápis do sešitu Sloveso být (prosím zeptejte se kamaráda ve třídě, jestli by vám půjčil sešit, popřípadě poslal fotku zápisu). Zde naleznete vysvětlení gramatiky slovesa být: kladná věta, záporná věta, otázka

7.10. - WB p2, ex 1

9.10. - WB p2, ex 2,3,4, zápis Short answer (krátká odpověď)

12.10. - TB p11, ex 3,4b , HW: WB p3, ex 6,7

​    


Distanční výuka

Dear students,

zde naleznete úkoly a materiály k distanční výuce, která bude probíhat v termínu 14.-30.10.2020. Spolu budeme mít 2 hodiny týdně přes Teams , a to vždy ve středu v 11:10 a v pátek od 12:05. Naše třetí hodina, která bude vždy v pondělí v 8:15, bude probíhat tak, že se v tomto čase podíváte na stránky školy do složky vaší anglické skupiny a zde budete mít vložený úkol a všechny informace k němu Prosím, čtěte vždy pozorně zadání úkolu. Některé úkoly budu chtít poslat vyplněné zpět ke kontrole. Vždy tak prosím učiňte po dokončení úkolu.

Pokud by se naskytl nějaký problém, můžete mi napsat na e-mailovou adresu: b.rihova@zsborsice.cz

14.10. - dnes výjimečně neproběhne výuka AJ přes Zoom, a to z toho důvodu, aby měli děti možnost vyzkoušet si Zoom s jejich paní učitelkou třídní. Dětem proto dnes zadám úkol. Vyplněný úkol prosím zaslat do dnešního večera.

 1. Vypracujte prosím Pracovní list/Worksheet (vložen pod textem) k opakování slovíček. Pracovní list je ve formátu Word. Máte dvě možnosti, jak list vypracovat. Buď budete psát své odpovědi přímo do dokumentu pod zadání, poté jej uložíte a takto vyplněný dokument mi zašlete na e-mail. Nebo je možné dokument, vytisknout, vyplnit jej ručně a zaslat mi fotografii vyplněného listu opět na e-mail.                                                    E - mail: b.rihova@zsborsice.cz 

 2. Vypracujte ve WB (pracovní sešit) cvičení 5a,b. Ve cvičení 5a máte za úkol doplnit tabulku podle nahrávky (máte buď na vašem účtu Project Explore Online, ale vložím nahrávku i zde pod text). Poté na základě informací z tabulky rozhodněte ve cvičení 5b, zda jsou věty pravda (T) nebo nepravda (F). Pokud bude věta nepravdivá, na prázdný řádek napíšete správnou větu (stejně jako u věty 1b -Tamsin), pokud bude pravdivá, necháte řádek volný. Tento úkol mi nemusíte zasílat. Zkontroluju si jej v pátek při výuce přes Zoom.

 3. Zopakujte si slovíčka ze slovníčku. U slovíček z lekce 1A máte možnost využít Quizlet - Unit 1 a formu, jakou slovíčka zopakujete je na vás. Můžete se učit pomocí "flashcards" nebo si zahrát nějakou hru. Buďte prosím pečlivý a zkuste si do páteční hodiny zopakovat opravdu všechna.

16.10. - vkládám správné řešení pracovního listu. Zkontrolujte si, zda máte vyplněno srpávně.

19.10. - úkoly pro dnešní den:

 1. nejdříve si v sešitě zopakujte gramatiku slovesa být (I am, you are, he is,....) a také gramatiku can (jak říct: on umí zpívat, já neumím plavat). Poté vyplňte online pracovní listy. Vkládám sem dva odkazy na online pracovní list, jeden na gramatiku can, druhý na sloveso být. V pracovním listu can vytvoříte věty podle tabulky. V pracovním listu slovesa být věty správně seskládáte . Jakmile vyplníte list, zapíšete vaše odpovědi (vždy celé věty) do sešitu gramatiky pod dnešní datum a při středečním videohovoru spolu zkontrolujeme.

          Online pracovní list - can

          Online pracovní list - sloveso být

 2. Quizlet - zopakujte slovíčka z první lekce pomocí aplikace Quizlet. Pravidelne také opakujte slovíčka ve slovníčku z lekce poředešlé.

 3. Učebnice, str. 12 - pracujte na cv. 1 a + b = nejdříve se podívejte na obrázek a do sešitu pod dnešní datum odpovězte na tyto otázky: Why is the family unusual? (proč je rodina na obrázku neobvyklá), How many twins can you see?; poté doplňte slova z rámečku do obrázku (slabě tužkou!) Nakonec si všechny slovíčka z obrázku zapište do slovníčku (než začnete psát vynechejte prosím řádek a než vepíšete první slovíčko z obrázku, na řádek napište barevně Unit 1B - začínáme totiž novou část kapitoly). Slovíčka naleznete také v pracovním sešitě na str. 74/ 1B - My family (zapište jen tučně zvýrazněná slovíčka). Další cvičení cv. 2 a + b = nejdříve si zopakujte číslovky 1-20, poté poslechněte nahrávku (vložena pod textem) a opakujte číslice na obrázku. V části části 2b doplňte dalších 5 číslic a doplňte řadu (slabě tužkou!)

21. 10. - dnes mějte prosím při videohovoru zapnutou také KAMERU. Vkládám správné řešení úkolu z dnešního dne - WB p4, ex 1.

23.10. - informace pro ty, kteří dnes nebyli připojeni

 1. ​do sešitu AJ jsme si zapsali zápis Sloveso být - plural (množné číslo): prosím poproste některého ze svých spolužáků, aby vám poslal fotografii zápisu

 2. TB p12-13, ex 5 - k jednotlivým popiskům 1-5 přiřaďte fotografie ze strany 13

 3. do slovíčku jsme zapsali slovíčka - tall, strong, short, pretty, clever, young, old, nice (překlad naleznete v seznamu slovíček)

 4. za : přeložit věty (níže), WB p4, ex2 - napsat věty o členech rodiny z obrázku ve cv 1, použít slovíčka v rámečku. Věty k překladu:

 • Oni jsou smutní.

 • Je (ona) rozzlobená?

 • Vy nejste vystrašení.

 • Jste dvojčata?

 • On je můj otec.

 • Jsme žízniví?

 • Oni nejsou bratranci.

 • Já jsem babička.

2.11. - úkoly pro dnešní den:

 1. Vyfoťte prosím váš splněný úkol z poslední hodiny anglického jazyka a pošlete mi úkol do dnešního večera na e-mail: b.rihova@zsborsice.cz 

 2. ve WB, p 4 vyplňte cvičení 3a (poslech ke cvičení vložen pod textem)

 3. Pracovní list - níže je vložen Pracovní list/Worksheet. Poprosím list vyplnit a poslat do dnešního večera na můj e-mail. List je vložen ve dvou formátech. V PDF formátu můžete list vytisknout, vyplnit ručně a poté fotografii odeslat.  Abyste nemuseli list tisknout, můžete ho v tomto formátu pouze otevřít a do sešitu anglického jazyka pod dnešní datum zaznačit vždy číslo cvičení a odpovědi. Fotografii vašich odpovědí pak zašlete na můj e-mail. Ve formátu Word můžete do listu psát přímo na počítači, poté list uložit a poslat mi jej v tomto formátu na e-mail. Vyberte si variantu, která vám bude nejvíce vyhovovat. V pracovním listu je bonusový úkol - tento úkol není povinný. Pokud se však rozhodnete jej splnit a úkol bude správně, můžete získat 1 za aktivitu

 4. Quizlet - pravidelně si opakujte slovíčka z první lekce, ale i ty, která jsme si zapsali dříve

 5. Chtěla bych poprosit, aby byly úkoly plněny a zasílány v termínu, který vždy u úkolu uvedu. Pokud se tak nestane, budu bohužel hodnotit úkol špatnou známkou. Pokud by se vyskytly nějaké problémy, prosím kontaktujte mě na e-mail: b.rihova@zsborsice.cz

4.11. - pro jistotu píšu zadání a termíny úkolů z dnešní hodiny.

 1. Vymysli 4 otázky, kterými se zeptáš kamaráda/kamarádky na jeho/její rodinu. Těmito otázkami se zeptej přes chat - Messenger, Teams, Whatsapp. Konverzaci vyfoť nebo udělej printscreen a do 5.11. zašli na můj e-mail. Tento úkol budu hodnotit známkou. 

 2. Vypracuj cvičení 5 ve ​WB p5. Úkol vyfoť a zašli do 5.11. na můj e-mail. 


9.11 - úkoly pro dnešní den:

 1. Quizlet - naučit se a opakuj slovíčka z 1. lekce.

 2. Sloveso TO BE - zopakuj si skloňování slovesa i gramatiku (jak tvoříme kladnou, zápornou větu a otázku). Buď prosím opravdu poctivý. Poté vypracuj Worksheet/Pracovní list (vložen níže). Do školního sešitu pod dnešní datum zapiš číslo cvičení tvé odpovědi. Do dnešního večera - 9.11. prosím zaslat na můj e-mail.

 3. ve WB p5 vypracuj cvičení 6a (POZOR! pouze 6a, ne víc). Audio vloženo pod textem. Tento úkol nemusíte zasílat. 

 4. Od některých z vás mi chybí úkoly a TESTY slovíček z minulého týdne!

 5. Vkládám k dispozici test ze dne 6.11.

16.11. Úkoly pro dnešní den:

 1. TB p15, ex 2a - seřaď data tak, jak jdou postupně. Část jsme si již zapsali při vysvětlování pořadových číslovek ve škole. Stačí proto seřadit data až od 22nd August. Data zapiš do sešitu pod stejně jako data zápisu pořadových číslovek. Fotku zašli do dnešního večera - 16.11.

 2. Quizlet -  nauč se měsíce, opakuj slovíčka z celé lekce

 3. Listening - poslechni si nahrávku (0:00 min - 1:53 min) o Paulově rodině. Do sešitu pod dnešní datum odpověz na otázky níže. Své odpovědi zašli do  dnešního večera - 16.11.  na můj e-mail. Tento úkol budu známkovat:

 • How many people is in Paul's family?

 • What's Livia's favourite school subject?

 • Who is Oliver?

 • Who is Lucy? 

 • Is Paul's mother good cook?

 • What's Paul's dad job?

23.11. Úkoly pro dnešní den:

 1. Nauč se - pořadové číslovky a přivlastňovací zájmena

 2. Quizlet - zopakuj měsíce a slovíčka z celé lekce

 3. WB p7, ex 4a+b - vypracuj cvičení (audio níže), fotografii tohoto úkolu a úkolu z páteční hodiny (WB p7, ex5) zašli do dnešního večera - 23.11.

 4. Do slovníčku zapiš tato slovíčka: Art - výtvarná výchova (slovíčko znamená i umění), History - dějepis, Maths - matematika, Music - hudební výchova, PE - tělocvik, Science - přírodověda (slovíčko znamená i věda), Technology - počítače,  gymnastics kit - gymnastická výbava

 5. Do sešitu gramatiky udělej zápis "Určování času" (vloženo níže v PDF formátu) - látku si vysvětlíme ve středeční online hodině

 6. V bakalářích naleznete známky z části lekce 1A+1B. Výsledná známka je průměrem známek z více úkolů (od některých z vás mi nepřišly úkoly z 16.11!), a to test ze slovesa být, poslechu a popisu rodinných členů. 

27.11. - úkol z dnešního dne:

 1. pošlete fotku WB p 11, ex 5a, 7,8

 2. do pondělí WB p8, ex 3a + b

 3. do středy dobrovolný úkol WB p10, ex 2-3, p11, ex 4

Unit 2

4.12. - Informace pro nemocné:

 1. have got - zapsali jsme do sešitu. Popros spolužáka o fotku nebo zapůjčení sešitu a dopiš zápis

 2. WB p13 - vypracovali jsme všechna cvičení na této straně kromě 4a. Poslech ke cvičení 3a vložen níže.

7.12. - Informace pro nemocné:

 1. TB p24, ex 1-2 - vypracovali jsme cvičení na této straně

 2. Do slovníku zapiš nová slovíčka - najdeš je ve WB p75, část 2B 

 3. Vypracovali jsme cvičení 4a ve WB p13


​9.12. - Informace pro nemocné:

 1. TB p24, ex 3-4 - poslechy ke cvičením naleznete níže

 2. WB p14, ex 1-2 - vypracovat cvičení

DISTANČNÍ VÝUKA

4.1.2021 - Úkoly pro dnešní den

 1. ​Vocabulary - zopakujte si slovíčka z druhé lekce: My room, My pets (najdete je v WB, p75), do slovníčku zapište NOVÁ SLOVÍČKA - WB p 75, 2C - My things (zapište všechna slovíčka)

 2. Gramatika - zopakujte si gramatiku have got: jak vypadá kladná, záporná věta a otázka, jak tvoříme větu pro he/she/it. Poté přeložte následující věty. Věty pište do sešitu (zepředu) pod dnešní datum a označte je číslem. Stačí psát pouze překlad. 

                            1) Já nemám leguána.

                            2) Králíček má dlouhé uši.

                            3) Má to velké oči? Ano, má.

                            4) Máš křečka a morče?

                            5) Má jejich papoušek žlutá křídla? Ne, nemá.

        3. WB p 15, ex 8 - Vypracuj cvičení. Úkolem je poskládat slova ve správném pořadí a poté zapsat.

        4. Bonusový úkol - kdo bude chtít, může vypracovat bonusový úkol (fotka úkolu je vložena níže). Tento úkol NENÍ povinný! Zadání zní: Doplň do vět správě sloveso have got. Odpovědi můžete zapsat do sešitu ze zadní strany. Stačí psát pouze vaše odpovědi oddělené čárkou. Pokud někdo úkol splní, zašlete mi jej prosím na e-mail do středečního večera. 


Pokud byste měli jakýkoliv dotaz nebo nerozuměli úkolům, prosím ozvěte se na můj e-mail. Úkoly si zkontrolujeme  při středeční online hodině. Pokud někdo NEMÁ kameru a nebude moci úkoly při středeční hodině ukázat, prosím, zašlete jej na e-mail b.rihova@zsborsice.cz do zítřejšího večera (5.1.2021)!

6.1.2021 - Úkoly z dnešního dne

 1. ​Slovíčka - naučit se nová slovíčka!

 2. WB p16, ex1

 3. Vymyslete nápovědy ke 2 věcem ze str. 27, cv. 2a, TB, tak aby je vaši spolužáci mohli uhodnout. U každé nápovědy zvolte alespoň 3 informace, z těch vytvořte celé věty (GRAMATICKY SPRÁVNĚ!) a zapište do sešitu.

8.1.2021 Úkol z dnešního dne

1. Překlad vět: pište do sešitu i s českým zadáním

 1. Co má Lucie na poličce?

 2. Co máš v pokoji?

 3. Jaký komiks má Pavel na stole?

 4. Jakou magnetku mají oni v kuchyni?

 5. Kolik klíčenek máš na stole?

 6. Kolik fotbalových karet máme (my) v šuplíku?

2. nápověda - vymyslete nápovědy ke 2 věcem ze str. 27, cv. 2a, TB, tak aby je vaši spolužáci mohli uhodnout. U každé nápovědy zvolte alespoň 3 informace, z těch vytvořte celé věty (GRAMATICKY SPRÁVNĚ!) a zapište do sešitu.

3. Vkládám k dispozici video příběhu z TB p26

Pokud byste si nevěděli s něčím rady, prosím ozvěte se přes MS Teams nebo na e-mail, ráda poradím. 

11.1.2021 Úkoly pro dnešní den

 1. slovíčka - opakujte slovíčka 

 2. WB p17, ex 6a + 6b - poslechněte si nahrávku (vložena pod příspěvkem). U cvičení 6a zvolte a napište správné jméno pod sbírku věcí. U cvičení 6b  přečtěte otázku a zakroužkujte správnou možnost. 

Fotografii pracovního sešitu i překladu vět prosím zašlete na můj e-mail do úterního večera 12.11.2021.

13.1. Úkoly z dnešního dne:

 1. WB p 16, ex 3a - poskládej věty tak, aby vytvořili rozhovor. Do rámečků vepiš čísla, jak půjdou věty po sobě.

 2. TB p 27, ex 6c - poskládej správně slova do vět, tak aby vytvořili otázku. Věty 2,3,4 zapiš ve správném znění do sešitu.

18.1.2021 Úkoly pro dnešní den

 1. WB p 19, ex 1,2,3 - vypracujte cvičení 1,2,3 na str. 19 ve WB. Překlad zadání jednotlivých úkolů: 1. Podívej se na obrázky. Které postavy jsou v příběhu? 2. Přečti si příběh. Očísluj obrázky ve správném pořadí podle příběhu. 3. Přečti znovu. Spoj správné půlky vět k sobě. Fotografii úkolů zaslat do zítřejšího večera, 18.1.2021. Dodržte prosím termín zaslání!!

 2. Gramatika - na středeční online hodinu si zopakujte gramatiku how many/what a také se naučte gramatiku this, that, these, those

20.11. Úkoly z dnešního dne

 1. Gramatika - nauč se gramatiku this, that, these, those a zopakuj si How many/What!!!

 2. Pracovní list - z online pracovního listu, odkaz zde: pracovní list, doplň čísla 9-16

25.1. Úkoly pro dnešní den

 1. Doctor Z - prohlédni video první epizody Doctora Z (vložen níže). Poté si přečti celý příběh (TB, str 34-35) nahlas. Není třeba příběh překládat, ale trénovat správnou výslovnost!

 2. WB p21, ex 6a , 6b - vypracuj cvičení 6a+6b na str. 21 ve WB 

 3. Gramatika - zopakuj si gramatika How may/what + this, that, these, those

27.1. Úkoly z dnešního dne

 1. How many/what - do sešitu pod dnešní datum zapiš správně řešení překladu a správné znění vět v druhém cvičení. 

1.2.2021 Úkoly pro dnešní den

 1. WB p22 - 23, ex 1,2,5,6 - vypracuj cvičení 1, 2, 5, 6 na straně 22, 23 v pracovním sešitě. Tentokrát si zkuste zadání úkolů přeložit sami. Pokud by někdo narazil na jakýkoliv problém, i v překladu zadání, ozvěte se mi prosím na e-mail nebo do zprávy přes MS Teams. Poslech ke cvičení 5 vložen níže.

 2. Překlad vět - připomínám úkol z 27.1. (výše)!


Fotografii obou úkolů (jak překlad vět, seskládání slov do vět, tak úkoly z dnešního dne) prosím zaslat hromadně​ na e-mailovou adresu do 2.2.2021. Poprosím dodržet termín!!! 

3.2. Úkoly z dnešního dne

 1. Pracovní list - vypracujte druhou stranu pracovního listu. Není třeba si list tisknout, můžete své odpovědi zaznamenat do sešitu, stejně jako v dnešní online hodině. Fotografii zaslat do dnešního večera.

Unit 3

My day, your day


8.2. Úkoly pro dnešní den

 1. Vocabulary -  nadepište si ve slovníčku novou lekci - Unit 3 a zapište do něj nová slovíčka. Nová slovíčka se naučte.

 2. WB p24, ex 1a, 2 = Vypracujte cvičení 1a a 2, str. 24 v pracovním sešitě. Na str. 25 dokončete 4b. Pokud by měl někdo problém s překladem zadání, prosím pište na e-mail nebo také přes MS Teams. Fotografii zaslat do 9.2.!! Poprosím dodržet termín!

 3. Present simple - naučte se gramatiku present simple. Pod text vkládám přehled této gramatiky. Zatím jej nepište do sešitu, budeme probírat postupně. Pokud bude někdo chtít, klidně si může přehled vytisknout a vložit do sešit.

10.2. Úkoly z dnešního dne:

 1. Vocabulary - naučte se slovíčka ze 3.lekce

 2. Present simple - naučte se gramatiku přítomného času prostého a jak tvoříme +, -, ?

 3. WB p25, ex 5a - vypracujte cv. 5a na str. 25 (audio vloženo níže)

12.2. Úkoly z dnešního dne:

 1. Test - zašlete prosím během dneška fotku testu na e-mail

 2. WH questions - opište si zápis (vložen níže) do sešitu. Příkladové věty jen opište, nemusíte je překládat.

15.2. Úkoly pro dnešní den

 1. Grammar - zopakujte si gramatiku Present simple - jak tvoříme +, -, ?

 2. TB p37, ex 6a + 6c - vypracujte cvičení 6a + 6c na str. 37 v učebnici, u cvičení 6c přepište otázky a své odpovědi do sešitu. Fotografii poslat do úterního večera!

 3. Vocabulary - do slovníčku zapište slovíčka: in the morning - ráno, in the afternoon - odpoledne, in the evening - večer, at night - v noci

 4. Splňte úkoly z 12.2.!

22.2. Úkoly pro dnešní den:

 1. Present simple - zopakuj si gramatiku Present simple, jak tvoříme +, -, ? a také otázku se slovíčky when, what time, what, why!

 2. Vocabulary - do slovníku zapiš nová slovíčka. Najdeš je ve WB, p76 - zapiš VŠECHNA slovíčka z části 3B (i t, která nejsou tučně vyznačená). Překlad slovíček není třeba vyhledávat, slovíčka si projdeme při online hodině a český překlad dopíšeme.

 3. Překlad: do sešitu přelož tyto věty:

          1. Ona si dělá úkoly každý večer.

2. On si čistí zuby v noci.

3. Ona se sprchuje po večeři.

4. My neobědváme ve škole.

5. Oni si čistí zuby odpoledne.

6. Proč chodíme do školy?

7. What děláš v sobotu?

8. Kdy chodíš na autobus?

Ve středu 24.2.2021 proběhnou hodiny AJ výjimečně formou úkolu. Úkoly budou zadány stejným způsobem jako v pondělí - naleznete zde pod datem zadání úkolu i termíny, do kdy úkoly zaslat ke kontrole. Mnohokrát děkuji za pochopení. Barbora Říhová.

24.2. Úkoly namísto online výuky

 1. Vocabulary - do slovníku zapiš český překlad slovíček, najdeš jej pod tímto odkazem --> Vocabulary 3B, slovíčka se nauč.​

 2. Present simple - stále opakuj gramatiku přít. času prostého

 3. WB p26, ex 2+3a,3b - vypracuj uvedená cvičení. U cv. 2 prosím napiš větu pouze na první řádek, druhý řádek nechej volný. Pokud by někdo nerozuměl zadání, má určitě možnost ozvat se přes MS Teams či e-mail. Bohužel neakceptuji omluvu, že není úkol splněn, protože někdo nevěděl, co dělat.

Fotografie pracovního sešitu a pondělního překladu vět prosím zaslat do dnešního večera!! (24.2.)

1.3. Úkoly pro dnešní den

 1. Vocabulary - opakujte ​všechna slovíčka této lekce

 2. Present simple - stále opakujte gramatiku tohoto času, jak tvoříme +, -, ? u všech osob!!

 3. TB p27, ex 4 - podle odpovědí zapište otázky. Pokud by někdo nerozuměl zadání, ať se prosím ozve přes        e-mail, možná raději přes MS Teams. Fotografii úkolu zaslat do úterního večera (2.3)

 4. TB 27, 5a - Vymyslete 5 otázek, kterými se budete ptát svého spolužáka na jeho nejlepšího kamaráda. Otázky, ať jsou podobné jako ve cvičení 4, např. Where does he live? Otázky musí být gramatiky správně! Kdo by potřeboval poradit, budu k dispozici na MS Teams nebo e-mailu. 

 5. Interview - vašich 5 otázek zašlete spolužáku (z vaší anglické skupiny) přes Messenger, Whatsapp nebo jakoukoliv jinou aplikaci, kterou používáte. Úkolem spolužáka je odpovědět na vaše dotazy a naopak vy zase budete odpovídat na jeho dotazy. POZOR! Neodpovídáte za sebe ale za svého nejlepšího kamaráda - musíte používat he/she. PrintScreen nebo fotografii vaší konverzace zaslat prosím taktéž do úterního večera (2.3). Úkol tentokrát budu známkovat, jak vaše otázky, tak vaše odpovědi. Ještě jednou nabízím svou pomoc. Kdo by potřeboval cokoliv zkonzultovat, jsem k dispozici.


Připomínám, že je třeba zasílat úkoly ke kontrole a to v termínu, který vždy u úkolu uvádím!! Za nezaslaný úkol nebo pozdní termín, si k sobě značím, že je úkol nesplněn. Pokud se tak stane třikrát, budu značit do bakalářů nedostatečnou za neplnění úkolů. Děkuji za pochopení.


PRÁZDNINY S ANGLIČTINOU

Milí žáci, zde vkládám krátký příběh, který si můžete přečíst a zlepšit si tak svou angličtinu. Není to žádný povinný úkol. Je to opravdu jen pro ty, kteří mají zájem strávit chvilku s Angličtinou, popřípadě si zlepšit své znalosti.

Pokud by měl někdo zájem získat 1 za aktivitu na tomto úkolu, ať se mi po přečtení ozve přes MS Teams nebo e-mail a domluvíme se, jakým způsobem můžete 1 získat.


Enjoy your holiday!


15.3. Úkoly pro dnešní den:

 1. Vocabulary - stále opakujte slovíčka této lekce

 2. Present Simple - zopakujte si gramatiku přítomného času prostého

 3. WB p32 - vypracujte všechna cvičení na str. 32 kromě 2c. Fotografii úkolu prosím zaslat do dnešního večera!! (15.3.)

Ve čtvrtek 18.3. v době 8:30 - 9:00 nabízím možnost doučování Přítomného času prostého. Pro tuto událost vytvořím schůzku na MS Teams.  Do středeční hodiny  si prosím rozmyslete, kdo by o toto doučování měl zájem. 


22.3. Úkoly pro dnešní den:

 1. Vocabulary - naučte se nová slovíčka a stále opakujte všechna slovíčka této lekce

 2. Present Simple - opakujte gramatiku přítomného času prostého + vytvořte otázky z vět ve cvičení (vloženo pod zadáním). Otázky zapisujte do sešitu. Fotografii úkolu prosím zaslat do dnešního večera (22.3.)

 3. WB p28, ex 1 - vypracujte toto cvičení. Fotografii úkolu prosím zaslat do dnešního večera (22.3.)

Ve čtvrtek 25.3. v době 8:15 - 8:45 opět nabízím možnost doučování Přítomného času prostého. Pro tuto událost vytvořím schůzku na MS Teams.  Do středeční hodiny  si prosím rozmyslete, kdo by o toto doučování měl zájem. 


29.3. Úkoly pro dnešní den:

 1. Vocabulary - do slovníku zapište nová slovíčka (WB p76, 3D - A family party). Zapište všechna slovíčka, i ta, která nejsou tučně vytištěna. Překlad slovíček naleznete na fotce pod textem. Slovíčka se naučte! (poslat)

 2. Grammar - zopakujte si gramatiku Present Simple a vypracujte tento pracovní list: Worksheet 1. Jakmile projdete všechny věty, klikněte na "finish" a "check my answers". Poté prosím udělejte Printscreen nebo obrazovku vyfoťte (poslat)

 3. ​Letter - v úterý 30.3.2021 se prosím zastavte na horní budovu školy pro dopis, na který budete mít za úkol odpovědět. Ve škole budu od 8:15 - 12:00. Prosím zazvoňte na zvonek a já vám dopis přinesu ven. Váš dopis s odpovědí budete mít za úkol odevzdat až během druhé poloviny příštího týdne. Ve středu 7.4. vás budu při online výuce informovat, jakým způsobem odevzdání proběhne. ​

Úkoly z dnešního i středečního dne prosím pošlete HROMADNĚ na e-mailovou adresu b.rihova@zsborsice.cz. Úkoly, které je třeba zaslat ke kontrole, jsem označila takto: (poslat). 

 Připomínám, že tuto středu 31.3. budete mít namísto online výuky zadaný úkol zde na stránkách školy. Pokud byste měli jakýkoliv dotaz, určitě se mi ozvěte buďto přes MS Teams nebo můžete využít e-mailovou adresu.

31.3. Úkoly pro dnešní den:

 1. Vocabulary - zopakuj si nová slovíčka

 2. WB p30, ex 1 - vypracuj toto cvičení v pracovním sešitě (poslat)

 3. WB p31, ex 1+ 2- vypracuj tato cvičení v pracovním sešite (poslat)

 4. DOBROVOLNÝ ÚKOL - do cvičení (obrázek vložen níže) zaměřeného na Present Simple, doplňte správný tvar slovesa. Dávej pozor, zda je věta +,- nebo ?. Správné odpovědi piš do sešitu, věty vždy označ číslem.            (kdo bude chtít - poslat)

Úkoly z dnešního i středečního dne prosím pošlete HROMADNĚ na e-mailovou adresu b.rihova@zsborsice.cz. Úkoly, které je třeba zaslat ke kontrole, jsem označila takto: (poslat). 


12.4. Úkoly pro dnešní den:.

 1. Would you like....? - zopakujte si gramatiku zdvořilých frází "Would you like...?" a vypracujte cvičení (vložena pod textem). Číslo cvičení a výsledky zapisujte do sešitu. Pokud si někdo nebude vědět rady se zadáním, prosím kontaktujte mě přes e-mail či MS Teams. Fotografii tohoto úkolu prosím zaslat do dnešního večera! (12.4.)

 2. Present Simple - stále si opakujte jak tvoříme +, -, ? v přítomném čase prostém

 3. Doctor Z - připomeňte si, o čem byl první díl komiksu Doctor Z (TB p34 + video zde na stránkách - 25.1.). Budu se na to ptát ve středu při online hodině!

 4. TB p60 - pročtěte si a zhlédněte video (vloženo pod textem) nové části komiksu Doctor Z na str. 60 

 5. Vocabulary - do slovníčku zapište tato slovíčka: invention, headphones, loud, carefully, blanket, fluffy, shout, happen. Není třeba psát si překlad slovíček, projdeme je společně ve středeční online hodině. 


Co se týče dopisů, vysbírám si je až ve škole. Není třeba posílat fotku odpovědi dopisu. Dopisy si vyberu v pondělí 19.4. Připomínám, že odevzdání dopisu je domácí úkol, tudíž kdo dopis neodevzdá, jako kdyby úkol nesplnil.

V pátek 23.4. si také vysbírám sešity do AJ, slovníčky a pracovní sešity a podívám se, zda máte hotové všechny zápisy a cvičení z doby distanční výuky. Pokud si někdo kupoval v posledním době nový sešit do gramatiky, prosím, aby přinesl i ten původní.

Unit 5

In the town

26.4. Úkoly pro dnešní den

 1. Vocabulary - naučte se nová slovíčka z lekce 5

 2. Grammar - naučte se novou gramatiku There is/are. Měli byste vědět, jak tvoříme + ,- , ? v této gramatice.

 3. WB p46, ex 1a + 4 - vypracujte tato cvičení v pracovním sešitě. Pokud by měl někdo problém se zadáním, prosím ať se mi ozve skrz e-mail nebo MS Teams.  Fotografii pošlete prosím na můj e-mail do dnešního večera (26.4.).


10.5. Úkoly pro dnešní den

 1. Vocabulary - zapište nová slovíčka do slovníku. Najdete je ve WB, p78, 5C The chase. Zapište všechna slovíčka z části 5C. Český překlad naleznete na fotce pod zadáním úkolů. Fotografii prosím zaslat do dnešního večera  (10.5.)

 2. WB, p50, ex 1a + 1b - vypracujte tato cvičení. Pokud si nebudete vědět rady se zadáním, můžete se mi ozvat přes e-mail či MS Teams. Fotografii prosím zaslat do dnešního večera (10.5.)

 3. Preposition of place - zopakujte si předložky a vyplňte tento online pracovní list: Worksheet . Není třeba zasílat fotografii.


© 2022 Základní škola Františka Horenského / Prohlášení o přístupnosti / web by icard.cz