Dílničky na SŠPHZ (26. 9. 2019)

popis + názory žáků

Dne 26. 9. 2019 se žáci 8. třídy vydali do Uherského Hradiště na dílničky, které pro nás připravila Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická. Žáci si zde mohli vyzkoušet, jak jsou manuálně zruční a vyrobili si vlastní kladívko. Chlapce zaujala práce s programem, kde si navrhli model hrací kostky, který si poté vytiskli na 3D tiskárně. Dívky dokázaly, že se nebojí technických oborů a vytvořily si pomocí pájky malý funkční blikač.

Malinko fotek viz zonerama

Marie Mrvová, asistent pedagoga

Názory žáků:

Matouš: 26.9 jsme se třídou jeli do UH na střední průmyslovou školu aby jsme se podívali co se na takové škole děje. Jak jsme dorazili ke škole rozdělili jsme se do 3 skupin a každá dělala něco jiného, v naší skupině jsme pracovali na počítačích a vytvářeli jsme tam 3d kostky které jsme tam i dostaly. 

Karla: Dne 26.9.2019 jsme se vydali na SŠPHZ. Rozdělili si nás do 3 skupin. Jedna skupina vyráběla kladívka, druhá blikač a třetí kostku, kterou navrhovali přes počítač. Pracovali jsme ve třídě, kde jsme měli svoji vlastní pracovní plochu a potřebné nářadí. Pán nám vše vysvětlil a nachystal si pro nás prezentaci, abychom to lépe pochopili. Myslím si, že se nám to všem povedlo, každý si mohl odnést svůj výrobek domů.

Martin R.: 26. září jsme se účastnili dílniček na SŠPHZ byly jsme rozděleni do 3 skupin. Se spolužáky jsme šli do učebny s počítači a následně jsme se učili vytvořit model hrací kostky kterou jsme dostali jako předlohu. Pan učitel byl hodný a vše nám vysvětlil.

Marek: Ve čtvrtek 26.9. jela 8. třída do SŠPHZ na dílničky. Cesta tam byla otřesná, protože jsme byli v autobuse namačkaní. Když jsme byli na místě tak jsme byli rozdělení do 3. skupin. 1. skupina modelovala na počítači hrací kostku, 2. skupina vyráběla blikač a 3. skupina vyráběla kladívko. Já jsem byl v 1. skupině, která modelovala hrací kostku. Cesta zpět už byla lepší, protože nebylo v autobuse tolik lidí. Akce se všem líbila.

Michal: Ve čtvrtek 26.9. jsme jeli autobusem do Uherského Hradiště. Odtud jsme šli na dílničky na SŠPHZ. Zde jsme byli rozděleni do skupin, každá skupina si něco vyrobila. Já jsem si vyrobil na 3D tiskárně hrací kostku. Pak jsme měli na Masarykově náměstí rozchod. Do Boršic jsme přijeli před 11 hodinou.

Nikol: 24.9. Se naše třída vydala na dílničky do SŠPHZ v Uherském Hradišti. Rozdělili jsme se do tří skupin. Dělali jsme kladívka, blikač a kostku. Dílničky se mi moc líbily.

Ivana: Ve čtvrtek 26. září jsme se vydali na dílničky na SŠPHZ v Uherském Hradišti. Nejprve jsme se rozdělili do tří skupinek. První si šla vyrobit kladívka, druhá skupinka si udělali hrací kostku v 3D tiskárně a třetí skupinka si šla vyrobit „blikač“. Já jsem si vyrobila „blikač“, byla to pečlivá a trochu nimravá práce, ale i tak jsem ráda, že jsem si zkusila něco nového.

Kevin: Ve čtvrtek 26.9.2019 jsem jel se třídou na dílničky. Dílničky se odehrávali v SŠPHZ. Jeli jsme tam autobusem. Byli jsme rozdělení na tři skupiny. 1. skupina dělala KLADÍVKA, 2. skupinka dělala HLAVOLAMY, 3. skupinka tiskla na 3D tiskárně. Moc se mi to líbilo.

Anežka: Dne 26.9. jsme jeli na Dílničky do Uherského Hradiště na SŠPHZ, kde si někteří žáci mohli například vyrobit na 3D tiskárně kostku, já jsem si vyrobila kladívko. Tato akce se mi líbila, příště bych jela znovu.

Ondra: Tento týden ve čtvrtek 26. 9.  jsme jeli do SŠPHZ na dílničky. Cesta tam byla otřesná, protože jsme byli v autobuse namačkaní. Jak jsme dorazili, tak jsme se vydali do budovy. Tam jsme byli rozdělení do 3 skupin. První v počítači modelovala hrací kostku, druhá vyráběla hlavolam a třetí vyráběli kladívko. Já jsem byl v první skupině, která modelovala kostku. Moc mě to bavilo. Zpátky do Boršic to bylo lepší, protože nebyl plný autobus. Celkově to bylo super.

Kateřina M.: 26.9 naše třída jela na dílničky do SŠPHZ UH. V 7:13 jsme odjely z autobusové zastávky. Když jsme tam dorazili, rozdělily jsme se na 3 skupiny. Naše skupina dělala kladívko. Jak jsme udělali výrobky, šli jsme na náměstí, a měli jsme rozchod 15 minut. A po rozchodu jsme už jeli do Boršic. Dílničky se mi líbily. 

Natálie: Dne 26.9.2019 jsme byli na dilničkách v Uherském Hradišti.Byli jsme rozděleni do třech skupin, každá skupina vyráběla něco jiného. Ve skupině kde jsem byla se vyrábělo kladívko. Vyzkoušeli jsme si pilovat, frézovat a vrtat. Byla to velká zábava. 

Kateřina K.: Dne 26.9.2019 jsme jeli do Uherského Hradiště na dílničky na SŠPHZ. Mohli jsme si tam vyrobit si kladívko,světýlka nebo kostku  ve 3D tiskárně.Já jsem si tam vyráběla kladívko,moc se mi tam líbilo.

Denis: Dne 26. 9. jsme se jeli podívat na Střední průmyslovou školu v Uherském Hradišti. Ve škole nás rozdělili do 3. skupin, 1. Skupina dělala na strojích kladívko. 2. Skupina zkoušela spájet blikátko. 3. Skupina dělala na počítači 3D model hrací kostky a potom jsme měli možnost se podívat jak se tiskne  v 3D tiskárně.Na závěr si každý mohl odnést svůj výtvor domů. Nejvíce se mi líbilo modelování 3D kostky v programu "Autodesk  2020".

Martin Č.: Dne 26.9 jsme jeli autobusem do UH na dílničky, na střední průmyslovou školu SŠPHZ . Tam jsme byli rozdělení na 3 skupiny. Jedna skupina měla kladívka, kde jsem byl já, a ostatních dvou skupinách tam dělali 3D kostku a ta další dělala světýlko. Pak jsme šli na autobus a jeli zpátky do Boršic.

Tadeáš: Dne 26. 9. jsme navštívili dílničky, ve škole SŠPHZ  v Uherském Hradišti. Tam jsme se rozdělili do skupinek, při čemž jedna skupina tvořila kladívka, druhá montovala blikače a třetí, ve které jsem byl i já, modelovala kostky na počitači, které se mohli poté vytisknout ve 3D tiskárně. Práce s ní byla super, moc se mně to líbilo. Celkově se tento výlet velice povedl. 

Kuba: Ve čtvrtek 26.9. Jsme se zúčastnili silnice na střední průmyslové škole v Uherském Hradišti. Po příchodu do školy jsme se rozdělili do 3 skupinek a ta moje dělala kladívka. Se svým výrobkem jsem spokojen a ihned po příchodu domů jsem si kladívko uschoval. Dílničky se mi velice líbili a doufám v další návštěvu třeba za rok. 

Aneta: Dne 26. 9. jsme navštívili dílničky ve škole SŠPHZ  v UH. Cestou tam jsme mysleli, že se do autubusu ani nenatlačíme, ale nakonec jsme se všichni vlezli. Když jsme přijeli na místo, přesunuli jsme se do samotné budovy. Na místě jsme se rozdělili do tří skupin. Naše skupina měla dělat hlavolam, ale na místě došlo ke změně a tak jsme si mohli vyzkoušet sestrojit vlastní blikač. Jsem ráda, že jsem byla v této skupině. Mohla jsem zhotovit můj první elektrický obvod a dozvědět se něco nového...

Sabina: Dne 26.9.2019 jsme jeli 8. třída na dílničky na SŠPHZ. Každý si něco vyrobil někdo kladívko nebo 3D kostku a nebo "světýlko". Na dílničkách se mi líbilo a těším se na další.

Honza: Dne 26.9.2019 jsme jeli do UH na střední průmyslovou školu. Jak jsme vešli do budovy byly jsme rozdělení do 3 skupin. První skupina dělala 3D kostku v 3D tisku, 2 skupina dělala kladívko a třetí dělala blikač. Já jsem byl v druhé skupině, nejdřív jsme dostali nedokončené kladívko, do kterého jsme měli vyvrtat otvory a pak jsme dělali rukojeť a na ni jsme narazili kladívko. Tahle akce se my líbila a byla zajímavá, ale doprava do školy byla otřesná.

Šárka: Dne 26. 9. 2019 jsme se vydali na dílničky na SŠPHZ v Uherském Hradišti. Rozdělili jsme se do 3 skupinek. První skupinka dělala kladívko, druhá blikače a třetí si  v 3D tiskárně ,, vymodelovala"  hrací kostu. Dílničky se mi líbily.

© 2022 Základní škola Františka Horenského / Prohlášení o přístupnosti / web by icard.cz