Distanční výuka - úkoly od 1. 3. do 31. 3. 2021

Milí žáci,

na této straně budete opět každý den dostávat zadání úkolů na distanční výuku dle rozvrhu (je platný již od 4. ledna 2021), který je na stránkách třídy vyvěšen. Platí pouze pro období distanční výuky. Všechny zadané úkoly jste povinni plnit a posílat ve stanovený termín na můj mail: l.vavrusova@zsborsice.cz. Za nesplněné úkoly nebo neposlané testy Vám bude udělena známka "nedostatečný". Stejně tak se musíte účastnit každý den on-line výuky přes MS Teams. Úkoly pro Anglický jazyk Vám bude paní učitelka opět vkládat do levého sloupce podle skupin (anglický jazyk skupina 5B/anglický jazyk skupina 5A). Ty musíte pravidelně také plnit a posílat ke kontrole (paní učitelce Říhové).

Přeji Vám hodně úspěchů.

                                              Mgr. Lenka Vavrušová

pondělí 1. března 2021

ČJ - od 8:15 on-line výuka
     - : z U str. 134/2a - utvořit a napsat do sešitu ČJ školní vzniklá slovní spojení         Úkol je na zítra do on-line hodiny.

M - od 9:00 on-line výuka
     - DÚ: z U str. 68/17 vypočítat písemně do M školní - musí to být s postupným počítáním, nelze napsat jen výsledek
                                                         Úkol je na zítra do on-line hodiny.
     - dobrovolné procvičování pís. dělení: https://rysava.websnadno.cz/matematika_5.roc/pisemne_deleni_dvojcif1.htm
​                                                                        https://www.onlinecviceni.cz/exc/test_exc.php
Vla - od 10:00 on-line výuka, pracujeme už ve 2. dílu Vlastivědy - Novodobé české dějiny (učebnice i PS)
      - zápisek z hodiny je zcela dole v pdf., dále jsme v hodině udělali v PS str. 2, 3, str. 4/ cv. 7, 8. 9
​      - přikládám k přiblížení daného období i videa: https://www.youtube.com/watch?v=MPZnuYUDC28
​                                                                                         https://www.youtube.com/watch?v=vdDj2-cYVsA
                                                                                         https://www.youtube.com/watch?v=L8aMBOjVgYA
                                                                                         https://www.youtube.com/watch?v=28gEExRd8S0
                                                                                         https://www.youtube.com/watch?v=4Aq3AeiLYfM

AJsamostatná práce, paní učitelka Vám ji opět zadává podle skupin (vlevo nahoře)

úterý 2. března 2021

ČJ - sloh - samostudium: v U str. 142 si přečtěte ukázku Popisu pracovního postupu + zodpovězte si ústně na                                                            otázky pod ukázkou. Budu se na ně ve středu během on-line hodiny ČJ ptát.

ČJ - od 8:15 on-line výuka
     -: PS str. 62/2        Úkol je na zítra do on-line hodiny.

M - od 9:00 in-line výuka
    - :  z U str. 69/19 vypočítat tabulku do M školní     Úkol je na zítra do on-line hodiny.

Pří - od 10:00 on-line výuka, probíráme Společné znaky živočichů, zápis z hodiny si opsat do sešitu přírodověda (vložen dole v pdf.)
      - DÚ: PS str. 30/2, 3           

středa 3. března 2021

Vlastivěda - samostudium:  dnes si zopakujete další učivo ze 4. ročníku - husitství a doba pohusitská 
​                    - učivo vám přiblíží tato prezentace
                     - videa k dané době: 

​                    - zápis do sešitu Vlastivěda najdete zcela dole v pdf.

                    - Praktický úkol pro všechny žáky: vytvořte nějakou husitskou zbraň z papíru nebo z plastu nebo ze dřeva, případně si                            vytvořte kostým (oblečení) husity nebo křižáka. Do kostýmu se oblečte. Potom výrobek, příp. sebe v kostýmu nafoťte a                          pošlete nejpozději do pondělí 16. března – všichni budete za tento praktický úkol oceněni známkou. Vaše fotografie                              pak umístím na stránky třídy a na Zoneramu. Těším se na Vaše nápadité výrobky.

M - od 9:00 on-line výuka, psala se 10minutovka         Poslat do dnešního poledne ke kontrole.
    - DÚ: Početník 1 - str. 20/2    Úkol je na zítra do on-line hodiny.  

ČJ - od 10:00 on-line výuka
      - DÚ: PS str. 62/1, 3              Úkol je na zítra do on-line hodiny.

AJ - skupina AJ - Tems A - on-line výuka od 11:10
                                 Tems B ​- on-line výuka od 12:10 

čtvrtek 4. března 2021

Čtení - samostudiumdnes si přečtete ukázku detektivního příběhu " Čtyři a půl kamaráda..." na str. 80 - 82. Poté zodpovíte písemně                do sešitu čtení na tyto otázky: str. 81/1, 2, 3 a 82/1, 3. Do sešitu začněte psát na novou stranu, napište název díla a pod to                    autora. Teprve potom pište odpovědi.                Poslat ke kontrole do pátečního večera 5. 3. 2021.

            Připomínám, že do 16. března mi máte posílat ofocený čtenářský deník - zápis o přečtené knize.
            (Žáci, kteří mi v prosinci neodevzdali čtenářský deník ke kontrole, budou mít k danému dnu zapsané 2 knihy.)

M - geometrie: od 9:00 on-line výuka, nachystat si sešit geo, pomůcky na rýsování
    - DÚ: PS str. 50/1, 2        Úkol je na zítra do on-line hodiny.

ČJ - od 10:00 on-line výuka, dnes jsme psali diktát - poslat dnes ke kontrole 
      - DÚ: z U str. 135/6a na folii
                             135/6 b do sešitu ČJ školní      Úkoly jsou na zítra do on-line hodiny.

                       Zítra výjimečně začínáme on-line výuku od 8:15 hodin - ČJ.


pátek 5. března 2021

ČJ - od 8:15 on-line výuka
     - : PS str. 62/4         Úkol je do on-line hodiny na 15. 2. 2021.

M - od 9:00 on-line výuka
     - DÚ: Početník 2 - procvičování čísel přes milion - str. 2, 3, 5, 10    Úkol je do on-line hodiny na 15. 2. 2021.

Přírodověda - samostudium. Nejprve si procvičte Vaše znalosti o živé přírodě v PS str. 29/6.
                 Potom už začnete s novou kapitolkou nazvanou ČLOVĚK. Dnes začneme s úvodní látkou "Vývoj člověka". V učebnici si                         na  str. 48 /1 prohlédněte obrázky a najděte si rozdíly mezi částmi těla člověka a šimpanze. 
                 Projděte si tuto prezentaci

                 - vytiskněte si zápisek k učivu a nalepte si do sešitu Přírodověda (je zcela dole v pdf.)

                 - v PS vypracujte na str. 30/1, 2, 3     Poslat ke kontrole str. 29 + 30 do neděle 7. března 2021.

                Přikládám video k výuce (dobrovolné):  https://www.youtube.com/watch?v=fTm4WQB2ch0
       
AJ - skupina AJ - Tems B - on-line výuka od 11:10
                                 Tems A ​- on-line výuka od 12:10 

                     Od pondělí 8. března 2021 do pátku 12. března 2021 jsou jarní prázdniny. 

                            Po jarních prázdninách budeme pokračovat v distanční výuce. 


pondělí 15. března 2021

ČJ - od 8:15 on-line výuka
     - DÚ: Dokážeš psát bez chyb ? - str. 29/1 Napiš do sešitu věty tak, aby byla slovesa v 1. os. č. j. času přítomného
                                          Úkol je na zítra do on-line hodiny.

M - od 9:00 on-line výuka
    - DÚ:  PS str. 8/2        Úkol je na zítra do on-line hodiny.                       

Vla - od 10:00 on-line výuka, pracujeme už ve 2. dílu Vlastivědy - Novodobé české dějiny (učebnice i PS)
      - opsat si zápisek z dnešní hodiny do sešitu Vlastivěda (je zcela dole v pdf.)

AJsamostatná práce, paní učitelka Vám ji opět zadává podle skupin (vlevo nahoře)

úterý 16. března 2021

ČJ - od 8:15 on-line výuka
     - DÚ: Dokážeš psát bez chyb? - str. 30/4 doplnit písmena + vlnovkou vyznačit všechna slovesa
                                                                                       Úkol je na zítra do on-line hodiny. 
M - od 9:00 on-line výuka
    - DÚ:  Početník 1 - str. 11/1, 3    Úkol je na zítra do on-line hodiny. 

Pří - od 10:00 on-line výuka, zápisek z dnešní hodiny najdete opět zcela dole v pdf.

ČJ - sloh: samostudium: v U str. 143 si přečtěte nahoře krátký text o výrobě loutek
                                             v U str. 143/4 si přečtěte uvedený postup. Určitě Vás napadá, že nám postup zamíchali. V takovém
                                             uvedeném pořadí bychom uvedený výrobek nemohli udělat. Napište si na zvláštní papír, v jakém pořadí to
                                             mělo být za sebou (zapište si čísla správné pořadí). 
                                                                                                                             Úkol budeme kontrolovat tento pátek při on-line výuce.

středa 17. března 2021

Vlastivěda - samostudium:  dnes se dozvíte, jak to vypadalo v českých zemích po upevnění vlády Habsburků 
                    - pročíst si v U str. 6 a 7 + opsat (vytisknout a vlepit) si do sešitu Vlastivěda zápisek (je opět zcela dole v pdf.)
                    - z U str. 9 zodpovědět písemně do sešitu Vlastivěda na otázky 1, 2, 3    Poslat ke kontrole do pátku 19. března 2021.
                    - videa: bitva Na Bílé hoře
                                 poprava 27 českých pánů
                                 třicetiletá válka

M - od 9:00 on-line výuka, psala se 10minutovka (měla být poslána hned po napsání v průběhu hodiny)
    - DÚ: PS str. 9/7 a 9 + někteří dokončit i cv. 12, 13            Úkol je na zítra do on-line hodiny.          

ČJod 10:00 on-line výuka
    - : Dokážeš psát bez chyb - str. 30/5 doplnit chybějící písmena + vyznačit vlnovkou všechna slovesa
                                                                                                                            Úkol je na zítra do on-line hodiny. 
AJ - skupina AJ - Tems A - on-line výuka od 11:10
                                 Tems B ​- on-line výuka od 12:10 ​

Pro čtenáře vkládám slíbený odkaz pro stahování knih zdarmahttps://www.databazeknih.cz/eknihy-zdarma-ke-stazeni


čtvrtek 18. března 2021

Čtení - samostudium:  dnes si procvičíte práci s básní. Pěkně si zarecitujte báseň na str. 84 Detektiv blesk.
             Nyní budete písemně odpovídat na otázky pod básní: 84/1 - 5. Nezapomeňte pracovat do sešitu čtení + na novou stranu.   
             Nadepište název básně, pod to autora a teprve potom začněte s odpověďmi.        Poslat ke kontrole do pátku 19. 3. 2021.

M - geometrie: od 9:00 on-line výuka
   - DÚ: Početník 1 - str. 34/1 + PS str. 48/7      Úkol je na zítra do on-line hodiny. 

ČJod 10:00 on-line výuka, dnes se psal diktát - poslat dnes do 11:15 na můj mail ke kontrole
      - : procvičovat si časování sloves v minulém čase podle tabulky v U str. 140 (dole)
                                                                         Úkol je na zítra do on-line hodiny. 

pátek 19. března 2021

Přírodověda - samostudium: U str. 49 a 50 učit se  popisovat kostru člověka dle obrázků, v úterý budu ústně zkoušet během
                          on-line výuky od učiva společné znaky živočichů až kostra člověka (i popis)
                         Pracovní sešit: str. 31/1, 2                 Kontrola proběhne v úterý během on-line výuky.

Matematika - od 9:00 on-line výuka
                       - : z U str. 75/13 zelená tabulka  + 76/17 - obě cvičení do M školní písemně    Úkol je na pondělí do on-line hodiny.    

Český jazyk - od 10:00 on-line výuka
                      - : U str. 141/4  na folii doplnit v minulém čase uvedená slovesa     Úkol je na pondělí do on-line hodiny. 

AJ - skupina AJ - Tems B - on-line výuka od 11:10
                                Tems A ​- on-line výuka od 12:10 

pondělí 22. března 2021

ČJ - od 8:15 on-line výuka
​     - : PS str. 63/1 a      Úkol je na zítra do on-line hodiny. 

Matematika - od 9:00 on-line výuka
                      - : PS str. 10/1, 4     Úkol je na zítra do on-line hodiny. 

Vlastivěda - samostudium:  z důvodu školení vyučujícího nebude dnes on-line výuka vlastivědy 
                   Dnes budete pokračovat v učivu: Vláda Habsburků v Čechách. Přečtěte si v učebnici str. 8 a prohlédněte si obrázky.
                   Poté si do sešitu Vlastivěda opište zápisek z tohoto učiva (opět vložen zcela dole v pdf.).
                   V PS vypracujte na str. 6/ cv. 1, 2, 3.

AJsamostatná práce, paní učitelka Vám ji opět zadává podle skupin (vlevo nahoře)

Výtvarná výchova ​- jelikož se nám blíží Velikonoce, začneme pomalu s přípravami. Vytvoříte si Velikonoční vajíčka zdobená lakem na nehty
Postup: Použití laku na nehty ve vodě je jeden z trendů v lakování nehtů, ale tato technika je už známá dlouho v jiných oblastech.
Video-návod https://bystre-deti.cz/velikonocni-vajicko-zdobene-lakem-na-nehty-ve-vode/ ukazuje, jak je možné tuto techniku použít i na zdobení vajíček. Budete mít možnost si tuto techniku vyzkoušet a poslat mi pak fotky vašich výtvorů. Už se těším na vaše výrobky. Ať se vám daří!     Každý vytvoří alespoň 2 různá vajíčka.​                   Vyfotit vajíčka a poslat do středy 31. března 2021.


úterý 23. března 2021

ČJ - od 8:15 on-line výuka
      - : PS str. 63/4        Úkol je na zítra do on-line hodiny.

Ma - od 9:00 on-line výuka
      - DÚ: z U str. 77/4 písemně do sešitu M školní     Úkol je na zítra do on-line hodiny.

Pří - od 10:00 on-line výuka, výpisek z dnešní hodiny najdete zcela dole v pdf.

ČJ - sloh: samostudium - dnes si připomeneme, co všechno musí obsahovat pohlednice nebo dopis. V U str. 121/5  si přečtěte, jak 
        se píše adresa adresáta (komu posíláme psaní). Vytvořte si z nelinkovaného papíru (lze z tvrdého výkresu) vlastní pohlednici s 
        jarní nebo velikonoční tématikou - na jedné straně bude obrázek a na druhé straně: vlevo napíšete přání + vpravo adresu       
        adresáta. Obě strany pohlednice mi pak vyfotíte a pošlete ke kontrole.             Tento úkol je do pátku 2. dubna 2021.

Pv - budeme pokračovat v přípravách na Velikonoce. Vyrobíme si veselou velikonoční výzdobu z vaječných skořápek. Vyrobte si             výzdobu z 1 skořápky dle přiloženého návodu: ​https://hobby.instory.cz/ostatni/1004-originalni-vyzdoba-vyrobte-si-veselou-
     Zdobení skořápky můžete udělat dle své fantazie (fixem, nalepením očiček z barevného papíru nebo plastová). 
     Hotové výrobky mi pošlete do pátku 2. dubna 2021. Už se moc těším, jak se Vám podaří!!!!

            
58e531cd6fbb8-1004.jpg


středa 24. března 2021

Vlastivěda - samostudium: jelikož docházelo v 17. století k různým povstáním, připomínám pouze to nejvýznamnější chodské povstání. Prohlédněte si přiložené videohttps://www.ceskatelevize.cz/porady/10177109865-dejiny-udatneho-ceskeho-naroda/208552116230072-selske-boure/
​V 17. a 18. století k nám proniká nový umělecký sloh Baroko. Přikládám opět videa k přiblížení tohoto stylu:

Zápis k tomuto učivu jsem vložila opět zcela dole v pdf. - opište si ho (vytiskněte) do sešitu Vlastivěda.
Vypracovat v PS - str. 8/1, 2    

M - od 9:00 on-line výuka
    - : Početník 2 - str. 34/2         Úkol je na zítra do on-line hodiny.
    - Zítra je geometrie. Zopakovat výpočty obvodů a obsah obdelníku !!!

ČJ - od 10:00 on-line výuka
      - DÚ: PS str. 63/3       Úkol je na zítra do on-line hodiny.

AJ - skupina AJ - Tems A - on-line výuka od 11:10
                                Tems B ​- on-line výuka od 12:05

čtvrtek 25. března 2021

Čtení - samostudium. Dnes si připomeneme, jaký příběh připomínají Velikonoce. Přečtěte si v čítance str. 106 a 107 a poté písemně zodpovězte na otázky v růžovém rámečku - napište je opět do sešitu čtení na novou stranu. Začneme zase nadpisem, pod to autora a pak zodpovězte na 3 otázky na str. 107.          Tento úkol mi pošlete ke kontrole do středy 31. března 2021.

M - geometrie: od 9:00 on-line výuka
     - DÚ: PS str. 47/1 + 48/8   Úkol je na zítra do on-line hodiny.

ČJ - od 10:00 on-line výuka
     - : PS str. 65/1          Úkol je na zítra do on-line hodiny.

Hv - samostudium: Dlouho jsme si spolu nezazpívali, tak jsem si pro Vás připravila úkol, při kterém si budete moci nejenom zazpívat, ale i zasoutěžit. Budete mít za úkol poznat hudbu z Večerníčků a pohádek. Vezměte si papír a tužku a pokuste se uhádnout všechny ukázky: https://www.youtube.com/watch?v=Ulo-ND2SIq0&t=6s
Napište si je na papír tak, jak jdou za sebou. Poté mi jej vyfoťte a pošlete ke kontrole. Po zaslání všech Vašich úkolů Vám prozradím správná řešení. Věřím, že na vše přijdete. A pokud ne, nic se neděje.             Tento úkol poslat do čtvrtka 8. dubna 2021.

                Tento pátek 26. března 2021 výjimečně začínáme on-line výuku od 8:15 hodin - ČJ.         


pátek 26. března 2021

Přírodověda - samostudiumdnes se seznámíme s funkcemi dýchací soustavy
                       - prohlédněte si video z pořadu Byl jednou jeden život  - o dýchání: https://www.youtube.com/watch?v=D0T2DL7LjbE
                       - udělejte si zápisek z hodiny do sešitu Přírodověda (opsat/ vytisknout a nalepit) - přikládám zcela dole v pdf.
                      - v PS si vypracujte na str. 32/4, 5

ČJ - od 8:15 on-line výuka, dnes jsme psali diktát - poslat ihned po hodině na můj mail k opravě
      - DÚ: Dokážeš psát bez chyb? - str. 31/6 - podtrhni zde všechna slovesa vlnovkou a potom si je všechna vypiš pod sebe do sešitu
                                                              ČJ školní + určí u nich osobu, číslo, způsob a čas    Úkol je na úterý 30. 3. do on-line hodiny.

Ma - od 9:00 on-line výuka
      - DÚ: PS str. 11/10, 13    Úkol je na úterý 30. 3. do on-line hodiny.

AJ - skupina AJ - Tems B - on-line výuka od 11:10
                                Tems A ​- on-line výuka od 12:05 ​

Z důvodu odstávky elektrické energie nebude v pondělí 29. března a ve středu 31. března

on-line výuka. Budete pracovat v rámci samostudia. Úkoly budou vloženy na stránkách třídy

vždy předcházející den.

pondělí 29. března 2021

ČJ - samostudium: dnes si budete procvičovat podmiňovací způsob u sloves.
        Opište si zápisek k opakování tvoření podmiňovacího způsobu - přikládám zcela dole v pdf.
        Nyní si procvičíte samostatně jejich tvoření: PS str. 64/2, 3
                                                                                      Dokážeš psát bez chyb - str. 31/7    Úkol je na zítra do on-line hodiny.

M - samostudium: procvičování převodů jednotek času: PS str. 10/3, 5, 6
                                                                                                    PS str. 11/7, 8, 11              Úkol je na zítra do on-line hodiny.

Vla - dnes nás čeká téma "Vzdělávání v českých zemích" - dozvíte se, jak to bylo se vzděláváním v 17. století -  pročíst si U str. 12, 14
      - opište si/vytiskněte a vlepte do sešitu Vlastivěda zápisek dnešního učiva (vložen zcela dole v pdf.)
     - PS str. 9/3, 4     str. 10/1                  Poslat ke kontrole do úterý 29. 3. Pracovní sešit str. 6, 7, 8, 9.

úterý 30. března 2021

ČJ - od 8:15 on-line výuka
     - DÚ: z U str. 147/4 - písemně do ČJ školní                Úkol je na úterý 6. 4. do on-line hodiny.

Ma - od 9:00 on-line výuka
      - DÚ: PS str. 11/celý pravý sloupec                    Úkol je na zítra, neposílat zatím ke kontrole.

Pří - od 10:00 on-line výuka, výpisek z dnešní hodiny najdete zcela dole v pdf. (opsat/ vytisknout a nalepit do sešitu Přírodověda)
     - DÚ: vyfotit a poslat ke kontrole PS str. 31 a 32      Poslat dnes ke kontrole!

Zítra (ve středu) 31. března 2021 nebude on-line výuka z důvodu odstávky elektřiny, úkoly budou zadány jako samostudium.


středa 31. března 2021

ČJ - samostudium: dnes si budete procvičovat podmiňovací způsob sloves
     - PS str. 64/1a - podtrhněte vlnovkou všechna slovesa
             str. 65/3
     - Dokážeš psát bez chyb? - str. 32/8 - převeďte věty do 1. osoby čísla množného zp. podmiň.  - písemně do ČJ školní

Ma - samostudiumzaměříte se na procvičování převodů jednotek hmotnosti a opakování počítání přes milion
       - PS str. 10 a 11 (dokončit chybějící cvičení)        Strany 10 a 11 mi celé vyfoťte a pošlete ke kontrole do středečního večera!
       - PS str. 12/1, 2, 6

Vla - samostudiumdokončíme si dnes učivo o vzdělávání v 17. století, dozvíte se více informací o J. A. Komenském
       - pročtěte si na str. 13 a 14
       - udělejte si zápisek do sešitu Vlastivěda ( je vložen zcela dole v pdf.)
       - vypracujte v PS str. 10, 11

Pomalu si opakujte na písemné práce, které nás čekají po Velikonocích: 
- středa 7. dubna: vlastivědný test - opakovat od vlády Habsburků po J. A. Komenského (včetně)
- pátek 9. dubna: přírodovědný test - podle U str. 48 - 54
- úterý 13. dubna : 3/4 letní písemná práce z ČJ
- čtvrtek 15. dubna: 3/4 letní písemná práce z Ma

Od čtvrtka 1. dubna do pondělí 5. dubna mají děti velikonoční prázdniny,

on-line výuka bude opět od úterý 6. dubna 2021.


© 2022 Základní škola Františka Horenského / Prohlášení o přístupnosti / web by icard.cz