Informace

-
Úkoly pro Michalku, Pavlíka a Vilíka v týdnu od 15.  do 19.6.:


Přeji vám pěkný týden a posílám poslední úkoly. Pokud všechno dobře dopadne, uvidíme a uslyšíme se v přímém vysílání v úterý v 9:00 během Pasování na čtenáře. 


Slabikář – Strana 111-115, články čtěte podle svých možností - můžete si je zkrátit. Zbývající články a
                    úryvky z pohádek si čtěte v týdnu od 22. do 26.6., popř. o prázdninách. Během prázdnin si
                    přečtěte libovolnou knížku, kterou v září přinesete do školy a budete nám o ní povídat.

                  

JČ –            1. pracovní list - práce s textem - doplň slova z obrázkové nápovědy

                     2. pracovní list - práce s textem - škrkni slova, která do řady nepatří, doplň vhodná slova a 
                     kresli podle popisu                
                    
Tyto pracovní listy mi, prosím, zašlete.                  

Psaní –     písanka č. 4 , str. 28 - 31, písanku dopiš další týden.                  


Diktát písmen - g, z, s, r, m, i, k, c, j, h.

                             C, H, I, J, K, T, P, R, U, V. 

Diktát slov  -  rodina, budík, knihy, týden, mládě, děti, pěšina, květiny, svět, měsíc.

Diktát vět -    Děda pěstuje rajčata.

                        Žije v chalupě na vesnici.                       

                        Pojedeme tam v sobotu.

                        Mám pro dědu dárek.


Písanku str. 28 - 31 a diktáty mi, prosím, zašlete!!!


Matematika – učebnice str. 75 - 79 včetně.

                           Str. 77 mi, prosím, zašlete.

                              https://skolakov.eu/matematika-1-trida/scitani-a-odcitani-do-20

                              http://rysava.websnadno.cz/matematika_1.roc/su4.htm

                              http://rysava.websnadno.cz/matematika_1.roc/scitanido20_1.htm

                               http://rysava.websnadno.cz/matematika_1.roc/odcitanido20_1.htm

                          

Barevné příklady – dokončete během příštího týdne.  Příklady s přechodem přes desítku nepočítejte. 
                                  Probereme ve 2. třídě.


Početník - dokončete během příštího týdne. Příklady s přechodem přes desítku nepočítejte. 
                   Probereme ve 2. třídě.


Prvouka – str. 78-80, str. 81-82 dokončete během příštího týdne. Zahrejte si s rodiči závěrečnou hru.

                  
           http://rysava.websnadno.cz/prvouka_1.roc/hodiny1.htm

           http://rysava.websnadno.cz/Prvouka.html

           http://rysava.websnadno.cz/Ukoly-na-kveten-pro-1-tridu.html


 HV -     https://www.youtube.com/watch?v=segtM5CtVPo - prosím, aby se děti tuto písničku naučily
            zpívat podle nahrávky. Písničku budeme zpívat při slavnostním pasování na čtenáře.


Dobrovolné úkoly pro zájemce a "rychlíky"

- http://rysava.websnadno.cz/matematika_1.roc/su4.htm

- https://skolakov.eu/matematika-1-trida/scitani-a-odcitani-do-20


 SHRNUTÍ


Skypové vyučování  proběhne v úterý 16.6. v 9:00 a ve čtvrtek 18.6. v 17:00.  Děti si připraví Slabikář, papír A4 a papírové hodiny.  


Do pátku 19.6. prosím, pošlete na můj mail tyto úkoly: 

- 2 pracovní listy do JČ, viz skeny

- diktát písmen, slov a vět

- stránky z písanky

matematika - učebnice str. 77


V týdnu od 22.6. do 26.6., prosím, dokončete poslední učivo v učebnicích a písance. Skypové vyučování v tomto týdnu už nebude.  Uvidíme se 26.6. při předávání vysvědčení. Úkoly pro Michalku, Pavlíka a Vilíka v týdnu od 8.6. do 12.6.:


Všechny zdravíme ze školy a přejeme Vám, ať jsou pro Vás úkoly na tento týden "hračkou"!!! Uvidíme se a uslyšíme ve čtvrtek v 17:00.


Slabikář – Strana 106-110, články čtěte podle svých možností - můžete si je zkrátit
                  

JČ –            1. pracovní list - slabiky dě, tě, ně - procvičování

                     2. pracovní list - slabika mě, čtení s porozuměním                
                    
Tyto pracovní listy mi, prosím, zašlete.                  

Psaní –     písanka č. 4 , str. 24 - 27.                  


Diktát písmen - b, a, e, u, v, d, g, f, ch, l.

                            M, E, B, D, F, CH, G, Y, Z, L. 

Diktát slov  -  smrk, jedle, modřín, buk, topol, bříza, vrba, lípa, javor, olše.

Diktát vět -    Pekař upekl makové koláče.

                        Lékař léčí nemocné.

                        Kovář ková koně.

                        Učitel učí žáky číst.

                       Zedník staví dům.


Písanku str. 24 - 27 a diktáty mi, prosím, zašlete!!!


Matematika – učebnice str. 72 - 74 včetně.

                           Str. 73 mi, prosím, zašlete.

                           Pracovní list se slovními úlohami mi také, prosím, zašlete. 

                              https://skolakov.eu/matematika-1-trida/scitani-a-odcitani-do-20

                              http://rysava.websnadno.cz/matematika_1.roc/su4.htm

                              http://rysava.websnadno.cz/matematika_1.roc/scitanido20_1.htm

                               http://rysava.websnadno.cz/matematika_1.roc/odcitanido20_1.htm

                          

Barevné příklady – str. 34, 35. 


Početník - dopíšou děti po str. 31,32 včetně.Prvouka – str. 76-77

                     PL - režim dne -dokreslete do hodin ručičky - obrázek Vám napoví

                      PL mi, prosím, zašlete

                    - určování času na papírových hodinách (celé hodiny, čtvrt, půl, třičtvrtě)

                   - děti by měly vědět, kdy začíná a končí kalendářní a školní rok. Měly by umět vyjmenovat a
                    stručně popsat roční období a vyjmenovat měsíce v roce.   
                    11.6. budu toto učivo zkoušet

           http://rysava.websnadno.cz/prvouka_1.roc/hodiny1.htm

           http://rysava.websnadno.cz/Prvouka.html

           http://rysava.websnadno.cz/Ukoly-na-kveten-pro-1-tridu.html


 HV -     https://www.youtube.com/watch?v=segtM5CtVPo - prosím, aby se děti tuto písničku naučily
            zpívat podle nahrávky. Písničku budeme zpívat při slavnostním pasování na čtenáře.


Dobrovolné úkoly pro zájemce a "rychlíky"

- http://rysava.websnadno.cz/matematika_1.roc/su4.htm

- https://skolakov.eu/matematika-1-trida/scitani-a-odcitani-do-20


 SHRNUTÍ


Skypové vyučování  proběhne ve čtvrtek 11.6. od 17:00. do 18:00.  Děti si připraví Slabikář, papír A4, nakreslenou tabulku (3 řádky, 3 sloupce) a papírové hodiny.  


Do pátku 12.6. prosím, pošlete na můj mail tyto úkoly: 

- 2 pracovní listy do JČ, viz skeny

- PL do prvouky

- diktát písmen, slov a vět

- stránky z písanky

matematika - učebnice str. 73
Úkoly pro Michalku, Pavlíka a Vilíka v týdnu od 1.6. do 5.6.:


Milé děti, přeji Vám všechno nejlepší k Vašemu svátku. Sladkůstku posílám po Adélce a Miušce. Uvidíme a uslyšíme se tentokrát ve středu 3.6. v 17:00. Mějte se moc hezky a pilně se učte.

Zdraví Vás paní učitelka a spolužáci.


Slabikář – Strana 102-105, články čtěte podle svých možností - můžete si je zkrátit
                  

JČ –          1. pracovní list na procvičení čtení s porozuměním 
                  
Tento pracovní list mi, prosím, zašlete.                  

Psaní –     písanka č. 4 str. 21 - 23. Psaní slov se slabikami di, ti, ni, dy, ty, ny, bě, pě ,vě
                  


Diktát písmen - g, m, j, s, z, r, u, p, ch, f

                            S, N, P, U, I, J, K, Y, G, T.

Diktát slov  -  děda, koště, slůně, štěně, kotě, Soňa, Péťa, loď, síť

Přepis do psacího písma - Rok je dlouhý copánek, 

                                                na konci má korálek.

                                                Korálek je jeden den

                                                a rok musí z kola ven.


 Písanku str. 21 - 23 a diktáty mi, prosím, zašlete!!!


Matematika – učebnice str. 69 - 71 včetně.

                           Str. 71 mi, prosím, zašlete.

                           Pracovní list se slovními úlohami mi také, prosím, zašlete. 

                              https://skolakov.eu/matematika-1-trida/scitani-a-odcitani-do-20

                              http://rysava.websnadno.cz/matematika_1.roc/su4.htm

                              http://rysava.websnadno.cz/matematika_1.roc/scitanido20_1.htm

                               http://rysava.websnadno.cz/matematika_1.roc/odcitanido20_1.htm

                          

Barevné příklady – str. 32, 33. 


Početník - dopíšou děti po str. 30 včetně.Prvouka – str. 74-75

                    - určování času na papírových hodinách (celé hodiny, čtvrt, půl, třičtvrtě)

                   - děti by měly vědět, kdy začíná a končí kalendářní a školní rok. Měly by umět vyjmenovat a
                    stručně popsat roční období a vyjmenovat měsíce v roce.   
                    11.6. budu toto učivo zkoušet

           http://rysava.websnadno.cz/prvouka_1.roc/hodiny1.htm

           http://rysava.websnadno.cz/Prvouka.html

           http://rysava.websnadno.cz/Ukoly-na-kveten-pro-1-tridu.html


 HV -     https://www.youtube.com/watch?v=segtM5CtVPo - prosím, aby se děti tuto písničku naučily
            zpívat podle nahrávky. Písničku budeme zpívat při slavnostním pasování na čtenáře.


Dobrovolné úkoly pro zájemce a "rychlíky"

- http://rysava.websnadno.cz/matematika_1.roc/su4.htm

- https://skolakov.eu/matematika-1-trida/scitani-a-odcitani-do-20


 SHRNUTÍ


Skypové vyučování tentokrát proběhne výjimečně ve středu 3.6. od 17:00. do 18:00.  Děti si připraví Slabikář, papír A4, nakreslenou tabulku (3 řádky, 3 sloupce) a papírové hodiny.  


Do pátku 5.6. prosím, pošlete na můj mail tyto úkoly: 

- 2 pracovní listy do JČ a matematiky, viz skeny

- ofocené stránky z Písanky č. 4 str. 21 - 23

- diktát písmen, slov a přepis

matematika - učebnice str. 71Úkoly pro Michalku, Pavlíka a Vilíka:


Slabikář – slabika mě  

                   Strana 96-101, str. 98 ještě ne


                   Na čtvrteční online vyučování si děti  připraví  čtení na známky str. 99 V Království   
                   čtenářů. Michalka prvních 9 řádků - po větu Knihy pohádek, knihy o zvířatech, ... 
                  

JČ –          1. pracovní list na procvičení čtení s porozuměním - děti vykreslí listy podle pokynů -
                    pravolevá orientace
                  
Tento pracovní list mi, prosím, zašlete.

                   2. pracovní list - na procvičování slabik di, ti, ni, dy, ty, ny   děti vybarví políčko se správným
                   slovem a doplní správnou slabiku -
I tento pracovní list mi, prosím, zašlete.

                   3. pracovní list - děti vybarví obrázek podle zadání a červenou pastelkou opraví chyby

                   Tento pracovní list mi, prosím,  také zašlete.

Psaní –     písanka č. 4 str. 18 až 20. Psaní slov se slabikami dě, tě, ně.
                  


Diktát písmen - g, f, ch, b, c, h, t, z, š, r.

                            G, Y, F, D, Ch, L, Ř, B, Ž, E.

Diktát slov  -  žirafa, slon, opice, jaguár, papoušek, zebra, nosorožec, hroch, krokodýl, velbloud

Diktát vět -     Ráno jdeme do školy. Máma dává pusu Čendovi. Budeme se pilně učit. Zuzka umí dobře číst.


                        Písanku str. 18, 19, 20  a diktáty, mi prosím, zašlete!!!


Matematika – učebnice str. 66 - 68 včetně.

                           Str. 68 mi prosím, zašlete.

                              https://skolakov.eu/matematika-1-trida/scitani-a-odcitani-do-20

                              http://rysava.websnadno.cz/matematika_1.roc/su4.htm

                              http://rysava.websnadno.cz/matematika_1.roc/scitanido20_1.htm

                               http://rysava.websnadno.cz/matematika_1.roc/odcitanido20_1.htm

                          

Barevné příklady – str. 30, 31. 


Početník - dopíšou děti po str. 29 včetně.Prvouka – str. 72- 74

                    - budeme se učit určovat čas na papírových hodinách (celé hodiny, čtvrt, půl, třičtvrtě)

                   - děti by měly vědět, kdy začíná a končí kalendářní a školní rok. Měly by umět vyjmenovat a
                    stručně popsat roční období a vyjmenovat měsíce v roce.   
                    11.6. budu toto učivo zkoušet

           http://rysava.websnadno.cz/prvouka_1.roc/hodiny1.htm

           http://rysava.websnadno.cz/Prvouka.html

           http://rysava.websnadno.cz/Ukoly-na-kveten-pro-1-tridu.html


           

VV, PČ  - paní vychovatelka Umlaufová Vás pozdravuje a na stránkách školy - družina - Tvořivé ručky
               -  na Vás čekají výtvarné náměty, které můžete využít a něco pěkného si vyrobit. 


HV -     https://www.youtube.com/watch?v=segtM5CtVPo - prosím, aby se děti tuto písničku naučily
            zpívat podle nahrávky. Písničku budeme zpívat při slavnostním pasování na čtenáře.Dobrovolné úkoly pro zájemce a "rychlíky"

- http://rysava.websnadno.cz/matematika_1.roc/su4.htm

- https://skolakov.eu/matematika-1-trida/scitani-a-odcitani-do-20

 SHRNUTÍ


Ve čtvrtek  28.5.  proběhne skypové vyučování v 17:00.  Děti si připraví Slabikář, diktátový sešit, papír A4 a papírové hodiny.  


Do pátku 29.5. prosím, pošlete na můj mail tyto úkoly: 

- 3 pracovní listy do JČ 

- ofocené stránky z Písanky č. 4 str. 18 - 20

- diktát písmen, slov a vět

matematika - učebnice str. 68

- prvouka - učebnice str. 74


Milí rodiče, prosím Vás, abyste mi všechny úkoly Vašich dětí za celý týden posílali najednou. Abych je nemusela dohledávat. Děkuji za pochopení. Moc mi to ulehčí práci.

Pokud Vám nebude cokoliv jasné, volejte na mé telefonní číslo, popř. se uvidíme v úterý na skype.
Poslední úkoly na týden od 18. do 22. května:


Slabikář – slabiky bě, pě, vě  

                   Strana 92 - 95

                    Str. 92 - křížovka - doplň správně slova z vět , viz. růžový tulipánek

                   Str. 93 - úkol pero - doplň jména svých kamarádů a činnost, kterou dělají nejraději

                   Str. 94 - slabiky bě, pě, vě - s touto stránkou budeme pracovat v úterý během skypového 
                                  vyučování   

                   Str. 95 - pracujte podle zadání 

                   Na úterní online výuku si děti připraví čtení  pohádky O velké řepě na známky - str. 6 a budu
                   zkoušet celou abecedu.

                   Na 25.5. si děti, které půjdou do školy, připraví čtení článku "Jaký je tvůj koníček" ze strany
                   93 a čtení slov ve sloupečcích na straně 95 - fialový tulipánek

JČ –          1. pracovní list na procvičení čtení s porozuměním - děti vykreslí obrázek podle zadání
                  
Tento pracovní list mi, prosím, zašlete.

                   2. pracovní list - děti doplní vhodná slova do vět - I tento pracovní list mi, prosím, zašlete.

         

Psaní –     písanka č. 4 str. 14 až 17. Poslední nové písmenko G v tomto školním roce. Písmenko není
                   těžké, skládá se z velkého psacího C a  malého psacího j.

 
                   Posílám odkazy, které mohou pomoci.

                                  
                     http://pisanka.cz/1-trida/samostatna-pismena/psaciG/

                      http://bobyho-skola.cz/cesky-jazyk-1-trida/pisanka/ Diktát slov  -  Lenka, Dana, Filip, Yvona, smích, sníh, hroch, kapr, doga, flétna. 

Diktát vět -     Naďa si hází s míčem.  Soňa si hraje se Zdeňkou. Do přístavu pluje loď. U babičky je zítra pouť.


Písanku str. 14, 15, 16, 17  a diktáty, mi prosím, zašlete!!!


Matematika – učebnice str. 63 - 65 včetně. Stranu 65 nevyplňujte, budeme s ní pracovat v úterním
                          skypování.

                              https://skolakov.eu/matematika-1-trida/scitani-a-odcitani-do-20

                              http://rysava.websnadno.cz/matematika_1.roc/su4.htm

                              http://rysava.websnadno.cz/matematika_1.roc/scitanido20_1.htm

                              http://rysava.websnadno.cz/matematika_1.roc/odcitanido20_1.htm

                          

Barevné příklady – str. 29. 


Početník - dopíšou děti po str. 28.


Pracovní list se slovními úlohami str. 59 mi prosím, zašlete.


Prvouka – str. 70- 71

                  - děti by měly vědět, kdy začíná a končí kalendářní a školní rok. Měly by umět vyjmenovat a
                    stručně popsat roční období a vyjmenovat měsíce v roce.   
                  

          http://rysava.websnadno.cz/Prvouka.html

           http://rysava.websnadno.cz/Ukoly-na-kveten-pro-1-tridu.html

           

VV, PČ  - paní vychovatelka Umlaufová Vás pozdravuje a na stránkách školy - družina - Tvořivé ručky
               -  na Vás čekají výtvarné náměty, které můžete využít a něco pěkného si vyrobit. 


HV -     https://www.youtube.com/watch?v=segtM5CtVPo - prosím, aby se děti tuto písničku naučily
            zpívat podle nahrávky. Písničku budeme zpívat při slavnostním pasování na čtenáře.Dobrovolné úkoly pro zájemce a "rychlíky"

- JČ - PL viz. sken - děti doplní správné slovo

- procvičujte matematické pyramidy, viz. odkazy na stránky

- http://rysava.websnadno.cz/matematika_1.roc/su4.htm

- https://skolakov.eu/matematika-1-trida/scitani-a-odcitani-do-20

 SHRNUTÍ

Milí rodiče, v úterý 19.5. od 9:00 do 10:00 skypové vyučování 1. skupina - Sabinka, Michalka, Miuška, 
                                  Sárinka, Pavlíček, Tomášek, Petříček

                                  od 10:00 do 11:00 skypové vyučování 2. skupina - Zuzanka, Verunka, Gábinka, 
                                  Adélka, Kryštůfek, Tobiášek, Vilík.


Děti si připraví čtení pohádky O velké řepě, budou umět celou abecedu. Přichystají si Slabikář,  učebnici matematiky  a papír A4.


Ve čtvrtek  21.5.  skypové vyučování odpadá. Budu chystat třídu na pondělní vyučování.


Do pátku 22.5. prosím, pošlete na můj mail tyto úkoly: 

- 2 pracovní listy do JČ 

- ofocené stránky z Písanky č. 4 str. 14 - 17

- diktát slov a vět

matematika - PL se slovními úlohami

- prvouka - učebnice str. 70,71


Milí rodiče, prosím Vás, abyste mi všechny úkoly Vašich dětí za celý týden posílali najednou. Abych je nemusela dohledávat. Děkuji za pochopení. Moc mi to ulehčí práci.

Pokud Vám nebude cokoliv jasné, volejte na mé telefonní číslo, popř. se uvidíme v úterý na skype.
Úkoly na týden od 11. do 15. května:


Slabikář – slabiky di, ti, ni a dy, ty, ny  

                   Strana 76 - Den matek, str. 89 - 91

                   V úterý, během skypového vyučování, budeme pracovat se stranou 90 a budu na známky  
                   zkoušet čtení slov ze strany 86 a 88.

                   Ve čtvrtek budu zkoušet čtení pohádky O velké řepě str. 5 a abecedu od písmene a po ř.

                   Učte se, prosím, poslední část abecedy od písmene  ř po ž, zkoušet budu 21.5., v tento den
                   budu také zkoušet pohádku O velké řepě str. 6


JČ – 1. pracovní list na procvičení nového písmene b, d, p, q  viz. sken – prosím, vytiskněte je a po
         vyplnění pošlete zpět.

          2. pracovní list na procvičení čtení s porozuměním - děti namalují obrázek podle zadání
         
I tento pracovní list mi, prosím, zašlete.

          3. pracovní list - děti doplní písmenko, které ve slově chybí pracovní list mi, prosím, zašlete.

          4. pracovní list 065 s holčičkou pracovní list mi, prosím, zašlete.


Psaní – písanka č. 4 str. 10 až 13. Nová  písmena F, Y a g. Písmenka nejsou těžká, skládají se z částí 
               již probraných písmen.

    
                 Posílám odkazy, které mohou pomoci.

                      http://pisanka.cz/1-trida/samostatna-pismena/psaci-F/

                   http://pisanka.cz/1-trida/samostatna-pismena/psaci-Y/                        
                   http://pisanka.cz/1-trida/samostatna-pismena/psacig/

                      http://bobyho-skola.cz/cesky-jazyk-1-trida/pisanka/ Diktát slov  -  prší, vítr, mlčí, četl, svetr, trn, srna, mrkev, vlk, hrnek. 

Diktát vět - Maminku mám moc ráda. Je milá a hodná. Dnes má svátek. Podávám jí dárek.

Písanku str. 10, 12, 13  a diktáty, mi prosím, zašlete!!!


Matematika – učebnice str. 59 - 62 včetně. Stranu 61 prosím, zašlete.

                              http://rysava.websnadno.cz/matematika_1.roc/su4.htm

                              http://rysava.websnadno.cz/matematika_1.roc/scitanido20_1.htm

                              http://rysava.websnadno.cz/matematika_1.roc/odcitanido20_1.htm

                    

Barevné příklady – str. 28. 


Početník - tak jak jsme se domluvili, dopíšou děti po str. 27


Prvouka – str. 68 - 69

                  - děti by měly umět vyjmenovat a stručně popsat roční období a do 21.5. budou umět

                     vyjmenovat měsíce v roce  
                  

Pracovní list - roční období str. 43, viz sken. S touto stránkou budeme pracovat v úterý.

          http://rysava.websnadno.cz/prvouka_1.roc/rok1.htm

          http://rysava.websnadno.cz/prvouka_1.roc/domaci_zvirata1.htm

          http://rysava.websnadno.cz/Prvouka.html

           http://rysava.websnadno.cz/Ukoly-na-kveten-pro-1-tridu.html

           

VV, PČ  - paní vychovatelka Umlaufová Vás pozdravuje a na stránkách školy - družina - Tvořivé ručky
               -  na Vás čekají výtvarné náměty, které můžete využít a něco pěkného si vyrobit. 


HV -     https://www.youtube.com/watch?v=segtM5CtVPo - prosím, aby se děti tuto písničku naučily
            zpívat podle nahrávky. Písničku budeme zpívat při slavnostním pasování na čtenáře.


Vážení rodiče, milé děti, 

nezapomeňte mi do 15. května poslat:

1. svou záložku do knížky (třeba Vám pomůžou mnou zaslané náměty - viz předešlý mail)

2. nakreslí pohádkovou postavu ze své oblíbené knížky (pastelkami, fixy, voskovkami, barvami,...) 

Dále prosím, aby se děti naučily:

- abecedu do 21.5. viz My si zpíváme - písnička Abeceda

- připraví si čtení Pohádky o  řepě viz Malované čtení  ( str. 5 do 14.5., str. 6 do 21.5.)


Dobrovolné úkoly pro zájemce a "rychlíky"

- JČ - sken 064

- matematika:  PL str. 24 viz sken

- prvouka:  PL str. 44, měsíce v roce  - viz sken

    http://rysava.websnadno.cz/matematika_1.roc/su4.htm

 SHRNUTÍ

Milí rodiče, v úterý 12.5. od 9:00 do 10:00 skypové vyučování 1. skupina - Sabinka, Michalka, Miuška, 
                                  Sárinka, Pavlíček, Tomášek, Petříček

                                  od 10:00 do 11:00 skypové vyučování 2. skupina - Zuzanka, Verunka, Gábinka, 
                                  Adélka, Kryštůfek, Tobiášek, Vilík.


Děti si připraví čtení slov ze strany 86 a 88 na známky. Přichystají si Slabikář, diktátový sešit, pracovní list do prvouky - roční období a papír A4.


Ve čtvrtek  14.5. budu zkoušet.
- čtení pohádky O veliké řepě 
str. 5 a část abecedy od a po ř.

Do pátku 15.5. prosím, pošlete na můj mail tyto úkoly: 

- 4 pracovní listy do JČ 

- ofocené stránky z Písanky č. 4 str. 10, 12, 13

- diktát slov a vět

matematika - str. 61 - úkol 6 nepřepisujte do sešitu, výsledky zapište za příklad do učebnice


Prvouka - PL str 43 - roční období


Pokud mi pošlete nějakou fotografii, jak trávíte čas doma nebo nějaký výrobek, obrázek, ráda je uložím na stránky do složky ,,Pozdravy z domovů ".

Milí rodiče, prosím Vás, abyste mi všechny úkoly Vašich dětí za celý týden posílali najednou. Abych je nemusela dohledávat. Děkuji za pochopení. Moc mi to ulehčí práci.

Pokud Vám nebude cokoliv jasné, volejte na mé telefonní číslo, popř. se uvidíme v úterý na skype.Úkoly na týden od 4. do 7. května:


Slabikář – nová písmenka dˇ, tˇ, ň - měkčení  

                   Strana 86  až 88, včetně. 

                   V úterý, během skypového vyučování, budeme pracovat se stranou 88 a budu na známky  
                   zkoušet pohádku O velké řepě, str. 3, 4 a abecedu od
a po ch. 

                   Připravujte si čtení pohádky O velké řepě str. 5, 6, zatím ne na známky, čtení budu zkoušet
                   12. května.  Učte se, prosím, abecedu od písmene
i po ř, zkoušet budu 14.5.


JČ – pracovní list na procvičení nového písmene b, d viz. sken – prosím, vytiskněte je a po vyplnění
          pošlete zpět.

          Pracovní list na procvičení čtení s porozuměním - děti stejnou barvou vyznačí zvířecí mámu a
          namalují obrázek podle říkanky.
I tento pracovní list mi, prosím, zašlete.


Psaní – písanka č. 4 str. 7 až 9. Nové písmeno f. Písmeno f si děti nejprve nacvičí v pracovním
               listě, viz sken.

               Začátek malého písmenka f je stejný jako u malého psacího l , s tím rozdílem, že se "záda
               protáhnou pod linku" , zatočíme do prava - "úzká kapička" + malinká smyčka shora dolů. .

    
                 Posílám odkazy, které mohou pomoci.

                       http://pisanka.cz/1-trida/samostatna-pismena/psaci-f/

                       http://bobyho-skola.cz/cesky-jazyk-1-trida/pisanka/ 


Diktát slov  -  bubák, duben, žabák, banán, bota, buben, dub, buk, bledule, dopis. Matematika – učebnice str. 56 - 58 včetně.

                    

Barevné příklady – str. 26, se stranou 27 budeme pracovat v úterním skypování


Početník - nachystejte na úterní skypování


Prvouka – str. 67 - opakování

                  - děti by měly umět vyjmenovat rodiny základních domácích zvířat (např. kohout, slepice, 
                  kuře)

                  - děti by měly znát alespoň 3 typické znaky po savce a vyjmenovat alespoň 5 živočichů -
                  savců


          http://rysava.websnadno.cz/prvouka_1.roc/domaci_zvirata1.htm

          http://rysava.websnadno.cz/Prvouka.html

           http://rysava.websnadno.cz/Ukoly-na-kveten-pro-1-tridu.html

           

VV, PČ  - paní vychovatelka Umlaufová Vás pozdravuje a na stránkách školy - družina - Tvořivé ručky
               -  na Vás čekají výtvarné náměty, které můžete využít a něco pěkného si vyrobit. 


HV -     https://www.youtube.com/watch?v=segtM5CtVPo - prosím, aby se děti tuto písničku naučily
            zpívat podle nahrávky. Písničku budeme zpívat při slavnostním pasování na čtenáře.


Vážení rodiče, milé děti, 

pokud situace dovolí a 25.5. půjdeme do školy, zúčastníme se koncem května slavnostní akce "Pasování na čtenáře". Co to pro nás bude znamenat? Každý žák si vyrobí:

1. svou záložku do knížky (třeba Vám pomůžou mnou zaslané náměty - viz mail)

2. nakreslí pohádkovou postavu ze své oblíbené knížky (pastelkami, fixy, voskovkami, barvami,...) 

3. naučí se abecedu- viz Písnička v odkazu hudební výchova , do 5.5. se naučí první část                            abecedy zatím od A po CH. Abecedu posílám viz mail. Do 14.5. od písmene I po Ř.
    

4. připraví si čtení Pohádky o  řepě viz Malované čtení - sken - do 19.5.

5. naučí se krátkou písmenkovou říkanku, říkanky pošlu po domluvě s Vámi


Po splnění prvních dvou úkolů mi, prosím, ofocené práce zašlete, originály záložek a obrázků si uschovejte doma, děti  mi je potom předají  ve škole.


Pokud mi pošlete nějakou fotografii, jak trávíte čas doma nebo nějaký výrobek, obrázek, ráda je uložím na stránky do složky ,,Pozdravy z domovů ".


Dobrovolné úkoly pro zájemce a "rychlíky"

- matematika:  dva PL - viz sken (PL  str. 14, geometrické tvary)

- prvouka:  PL str. 40 - viz sken

- matematická pyramida


 SHRNUTÍ

Milí rodiče, v úterý 5.5. od 9:00 do 10:00 skypové vyučování 1. skupina - Sabinka, Michalka, Miuška, 
                                  Sárinka, Pavlíček, Tomášek, Petříček

                                  od 10:00 do 11:00 skypové vyučování 2. skupina - Zuzanka, Verunka, Gábinka, 
                                  Adélka, Kryštůfek, Tobiášek, Vilík.


Děti si připraví čtení pohádky O veliké řepě, str. 3,4 na známky, první část abecedy a - ch zpaměti, také budu známkovat. Přichystají si Slabikář, Barevné příklady, Početník.  


Ve čtvrtek 7.5. skypové vyučování NEBUDE !!!


Do čtvrtku 7.5., prosím, pošlete na můj mail tyto úkoly: 

- PL na procvičování písmen b, d , viz. sken

- PL - čtení s porozuměním  

- ofocené stránky z Písanky č. 4 str. 7, 8, 9

- diktát slov

- matematika - barevné příklady str. 26


Milí rodiče, prosím Vás, abyste mi všechny úkoly Vašich dětí za celý týden posílali najednou. Abych je nemusela dohledávat. Děkuji za pochopení. Moc mi to ulehčí práci.

Pokud Vám nebude cokoliv jasné, volejte na mé telefonní číslo, popř. se uvidíme v úterý na skype.

Úkoly na týden od 27. do 30.dubna:


Slabikář – nové písmenko g, G    

                   Strana 82 až 85, včetně. 

V úterý, během skypového vyučování, budu zkoušet úryvek z pohádky Hrnečku vař, str. 81.


JČ – pracovní list na procvičení nového písmene G viz. sken – prosím ,vytiskněte jej a po vyplnění
          pošlete zpět.

           Pracovní list na procvičení tiskacího písmene b a d. Červenou pastelkou děti zakroužkují b ,
           modrou d a podle zadání budou malovat do obdélníčku. Na závěr napíší správná slova -
           obrázek jim napoví. I tento pracovní list mi, prosím, zašlete.


Psaní – písanka č. 4 str. 3 až 6. Písmeno ch, CH, D. Písmena ch, Ch by neměla činit problémy, protože
               jsou složena z písmen c a h, která již umíme. Písmeno D si děti nejprve nacvičí v pracovním
               listě, viz sken.

               Pozor na dolní ležatou kličku, která se píše zespodu nahoru a na "nos". Mezi "nosem" a
               šikmou čarou je malá mezírka.

    
                 Posílám odkazy, které mohou pomoci.

                       http://pisanka.cz/1-trida/samostatna-pismena/psaci-ch/

                       http://pisanka.cz/1-trida/samostatna-pismena/psaci-D/

                       http://bobyho-skola.cz/cesky-jazyk-1-trida/pisanka/ 


Diktát vět - Je jaro. Vracejí se k nám ptáci. Kvetou tulipány. Každý má jinou barvu. Slunce teple hřeje.


Matematika – učebnice str. 51 - 55 včetně.

                     Stranu 52 děti nebudou vyplňovat - budeme s ní pracovat v úterý společně!!!

                     Pracovní list - slovní úlohy- děti nevyplňují, budeme s ním pracovat v úterý.

                    

Barevné příklady – str. 25 - opakování


Prvouka – str. 65-66 domácí mazlíčci - poznáváme zvířátka

                  - děti by měly umět vyjmenovat rodiny základních domácích zvířat (např. kohout, slepice, 
                  kuře)

                  - děti by měly znát alespoň 3 typické znaky po savce a vyjmenovat alespoň 5 živočichů -
                  savců


          http://rysava.websnadno.cz/prvouka_1.roc/domaci_zvirata1.htm

          http://rysava.websnadno.cz/Prvouka.html

           http://rysava.websnadno.cz/Ukoly-na-duben-pro-1-tridu.html

           https://www.youtube.com/watch?v=xOsXWkp1_BM  zvířata v lese - hezké


VV, PČ  - paní vychovatelka Umlaufová Vás pozdravuje a na stránkách školy - družina - Tvořivé ručky
               -  na Vás čekají výtvarné náměty, které můžete využít a něco pěkného si vyrobit. 


HV -     https://www.youtube.com/watch?v=segtM5CtVPo - prosím, aby se děti tuto písničku naučily
            zpívat podle nahrávky. Písničku budeme zpívat při slavnostním pasování na čtenáře.


Vážení rodiče, milé děti, 

pokud situace dovolí a 25.5. půjdeme do školy, zúčastníme se koncem května na obecním úřadě slavnostní akce "Pasování na čtenáře". Co to pro nás bude znamenat? Každý žák si vyrobí:

1. svou záložku do knížky (třeba Vám pomůžou mnou zaslané náměty - viz mail)

2. nakreslí pohádkovou postavu ze své oblíbené knížky (pastelkami, fixy, voskovkami, barvami,...) 

3. naučí se abecedu- viz Písnička v odkazu hudební výchova , do 5.5. se naučí první část                            abecedy zatím od A po CH. Abecedu posílám viz mail.
    

4. připraví si čtení Pohádky o  řepě viz Malované čtení - sken - do 19.5.

5. naučí se krátkou písmenkovou říkanku, říkanky pošlu koncem týdne, po domluvě s Vámi


Po splnění prvních dvou úkolů mi, prosím, ofocené práce zašlete, originály záložek a obrázků si uschovejte doma, děti  mi je potom předají  ve škole.


Pokud mi pošlete nějakou fotografii, jak trávíte čas doma nebo nějaký výrobek, obrázek, ráda je uložím na stránky do složky ,,Pozdravy z domovů ".


Dobrovolné úkoly pro zájemce a "rychlíky"

- matematika:  dva PL - viz sken

- prvouka: dva PL domácí zvířata  - viz sken

- pátračka se zvířátky


 SHRNUTÍ

Milí rodiče, v úterý 28.4. od 9:00 do 10:00 skypové vyučování 1. skupina - Sabinka, Michalka, Miuška, 
                                  Sárinka, Pavlíček, Tomášek, Petříček

                                  od 10:00 do 11:00 skypové vyučování 2. skupina - Zuzanka, Verunka, Gábinka, 
                                  Adélka, Kryštůfek, Tobiášek, Vilík.


Děti si připraví čtení článku Hrnečku vař, str. 81, karty s číslicemi 10-20, diktátový sešit, učebnici 
matematiky a pracovní list slovní úlohy.  


Ve čtvrtek 30.4. skypové vyučování pro všechny od 16:00 do 17:00 !!!

Děti si připraví na čtení Pohádku o řepě - viz sken - první stranu  a kdo už bude umět první část abecedy, může se nechat vyzkoušet. Jinak až 5.5.


Do čtvrtku 30.4. , prosím, pošlete na můj mail tyto úkoly: 

- PL na procvičování písmene G , viz. sken

- PL b, d 

- ofocené stránky z Písanky č. 4 str. 3, 5, 6

- diktát vět

- matematika učebnice str. 51


Milí rodiče, prosím Vás, abyste mi všechny úkoly Vašich dětí za celý týden posílali najednou. Abych je nemusela dohledávat. Děkuji za pochopení. Moc mi to ulehčí práci.

Pokud Vám nebude cokoliv jasné, volejte na mé telefonní číslo, popř. se uvidíme v úterý na skype.                                           

Posílám pár odkazů k domácímu procvičování. Tato práce je dobrovolná, slouží dětem k procvičování, děti mohou pracovat samostatně. Záleží jen na Vás a Vašich dětech, zda tuto možnost využijete.


čtení:  http://www.naucsecist.cz/

            http://rysava.websnadno.cz/cteni.html          

         http://skolakov.eu/cesky-jazyk-1-trida


metodika domácího učení pro rodiče: http://www.primauca.cz/,  http://www.facebook.com/primauca/

psaní 1. třída: http://rysava.websnadno.cz/Psani-1-trida.html

                            http://pisanka.cz/1-trida/samostatna-pismena/

                            http://bobyho-skola.cz/cesky-jazyk-1-trida/pisanka/

                            http://pisanka.cz/1-trida/samostatna-pismena

                             - návod, jak psát

                         

Abeceda prvňáčka: http://www.facebook.com/abecedaprvnaka/


matematika: http://rysava.websnadno.cz/Matematika-1rocnik.html,

                        http://skolakov.eu/matematika-1-trida

                         

                       

prvouka:       http://rysava.websnadno.cz/Prvouka.html,

                         http://rysava.websnadno.cz/Ukoly-na-duben-pro-1-tridu.html


nakladatelství NOVÁ ŠKOLA, s.r.o.http://www.nns.cz/blog/1-trida/zahajili-jsme-online-vyuku-pro-zaky-1-rocniku/

program pro žáky 1. stupně od 9.00 hodin http://www.ceskatelevize.cz/porady/13394657013-ucitelka/

učení doma s nakladatelstvím Fraus

http://www.fraus.cz/cs/ucenidoma?utm_source=hp_fraus&utm_medium=banner&utm_campaign=uceni_doma

zábavné procvičování pro 1. stupeň http://www.skolasnadhledem.cz/

                                                          https://rysava.websnadno.cz/ 

                                                          http://www.skolakov.eu   

                                                          http://onlinecviceni.cz
                                                          http://www.brumlik.estranky.cz

Výuková aplikace Zatracená čeština je ke stažení na https://www.jsemdoma.online/

© 2020 Základní škola Františka Horenského / Prohlášení o přístupnosti / web by icard.cz