Informace

-Do 17.1. sbíráme aktovky nebo pevnější batůžky pro děti do Afriky v rámci projektu www.batuzkovyprojekt.cz . Viz. informace v "Krtečkovi".


Do 27.1. můžete přinést sponzorský dar do tomboly na školní ples. Dar odevzdejte, prosím, mně nebo paní Krajíčkové (třídní důvěrník SR).


22.1. se uskuteční třídní kolo recitační soutěže. Vyberte dětem vhodnou   básničku(2 až 3 sloky) , kterou se děti naučí zpaměti. Nejlepší tři  recitátoři postopí do školního kola, které proběhne 29.1.


Prosím, procvičujte s dětmi sčítání a odčítání do 7 zpaměti !!!!!!


Každý den by měly děti číst články a slova ze slabikáře. Přečíst je třikrát nestačí!!!!!!


Píšeme diktáty písmen , diktáty slabik i slov ( z psacích písmen). Proto  doma trénujte. Děkuji.


- Prosím, procvičujte s dětmi také orientaci na číselné ose. Např: polož na stůl kartu s číslem  2, za ní číslo, které leží mezi trojkou a pětkou, dále číslo, které leží   hned před dvojkou, číslo, které leží hned za dvojkou atd.....


- Pořiďte si, prosím, ještě jednu papírovou abecedu a číslice na domácí procvičování

- Prosím, postupně obalte s dětmi učebnice a sešity, které dostanou      


       


- 17.9.  zahájení sběru papíru - každé úterý od 7:30 do 8:00 na horní škole


© 2020 Základní škola a Mateřská škola Jana Amose Komenského / Prohlášení o přístupnosti / web by icard.cz