Informace k předávání vysvědčení - v pátek 26. 6. 2020

Informace k předávání vysvědčení


Ředitelství ZŠ Fr. Horenského v Boršicích oznamuje, že vydávání vysvědčení proběhne v pátek 26. června 2020 v 8:15 hodin v jednotlivých třídách pro všechny žáky I. stupně v budově dolní školy. I žáci, kteří nedocházejí do skupin od 25. 5. 2020 si mohou vysvědčení vyzvednout v uvedený čas. Nutností je předložení vyplněného a podepsaného čestného prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění podepsaného zákonným zástupcem (tiskopis vložen dole k vytisknutí a vyplnění). Ten přinesou žáci v pátek 26. června s sebou.


Pokud žáci toto prohlášení nepřinesou, mají možnost si vysvědčení vyzvednout v tento den od 10 do 11 hodin u svých třídních učitelů na dolní budově.

Žáci, kteří si nevyzvednou vysvědčení v pátek 26. 6. 2020, mají možnost tak učinit ještě v pondělí 29.6. a v úterý 30.6.2020 během úředních hodin /9 – 11 hodin/ u hospodářky školy na dolní budově.

Formulář čestného prohlášení si můžete stáhnout v přiloženém odkaze pod tímto textem nebo vyzvednout v úředních hodinách na budově horní školy.

© 2022 Základní škola Františka Horenského / Prohlášení o přístupnosti / web by icard.cz