Naše radosti, naše strasti

práce na třídním kolektivu v rodinné výchově

Dvě čtvrteční rodinné výchovy (5. a 12. dubna) jsme věnovali práci na třídním kolektivu. Každý si vystřihl z papíru své ruce a chodidla a do nich jsme psali zadané údaje. Na levou ruku (od srdce) co dobrého předávám já svým spolužákům, čím je obdarovávám, z čeho oni díky mně mají radost, na pravou ruku (tou se zdravíme) čím dobrým spolužáci obdarovávají mě.

Na chodidla patřilo to, co mě trápí - opět levá bylo to, čím trápím druhé a na pravou patřilo to, čím druzí trápí mě.

Následně jsme popsané ruce i nohy nalepili na velký plakát a vyvěsili ve třídě na nástěnku, aby si to každý mohl během přestávek číst a také aby jsme věděli, co kdo ve třídě prožívá.

Smyslem práce je hlavně poznat sám sebe, umět dát najevo, z čeho mám radost a také co mě trápí a také seznámit s tím okolí. Snad nám to všem (včetně učitelů) pomůže zlepšit atmosféru ve třídě, zlepšit vzájemné vztahy a vážit si jeden druhého. 

Fotografie si prohlédněte ve fotogalerii.

© 2022 Základní škola Františka Horenského / Prohlášení o přístupnosti / web by icard.cz