Nový rozvrh pro Distanční výuku - platnost od 2. 11. 2020

Milí rodiče,

musím Vás bohužel informovat, že se děti v pondělí 2. listopadu 2020 do školních lavic nevrátí. Budeme tedy pokračovat v Distanční výuce.                                                                                                                                           Předpokládaný návrat žáků zatím není podložen žádným termínem. Doufám ale, že to bude v průběhu listopadu 2020. Ale ještě je brzy spekulovat. Zatím budou žáci pokračovat v plnění úkolů zadávaných na stránkách školy v sekci 5. třída a účastnit se každý den on-line výuky přes program MS Teams. Jelikož došlo k drobným změnám v rozvrhu, přikládám upravenou verzi. Vzdělávání bude opět soustředěno na vybrané předměty, výuka výchov nebude probíhat. Oba způsoby práce jsme si již s žáky vyzkoušeli před podzimními prázdninami. Pokud by se ale přesto vyskytly nějaké nejasnosti, můžete se obrátit přímo na mne. Ráda Vám pomohu.

Připomínám, že na základě změny školního řádu ze dne 30. srpna 2020 je účast na distanční výuce pro všechny žáky povinná. Pokud se žák nebude moct z nějakého důvodu zúčastnit, je nutné tuto neúčast včas písemně omluvit - buď třídní učitelce nebo vyučujícímu daného předmětu. To platí i pro neplnění úkolů posílaných na můj školní mail.

Nyní bych Vám všem chtěla poděkovat za spolupráci a za pomoc dětem při posílání úkolů.

Přeji Vám všem pevné zdraví.


Pěkný víkend, držte se.

                                                S pozdravem

                                                                    Mgr. Lenka Vavrušová

© 2022 Základní škola Františka Horenského / Prohlášení o přístupnosti / web by icard.cz