Organizace 1. týdne v novém školním roce, zájmové kroužky

Organizace 1. týdne v novém školním roce


Úterý 1. září - v 8:30 zahájení školního roku na farní zahradě, sraz v 8:20 na parkovišti naproti kostela (u fary)

Středa 2. září - vyučování začne v 8:15 v prostorách šachového kroužku u kulturního domu (zde se budete během celého školního roku vyučovat). Přineste si přezůvky, aktovku, psací potřeby, deníček, svačinu. Proběhnou třídnické hodiny, rozdáme si učebnice, povyprávíme si o prázdninách, proběhne ponaučení o bezpečnosti a chování. Vyučování bude tento den do 11:55 hodin.

Čtvrtek 3. září - výuka bude už dle rozvrhu, přinést si učebnice dle předmětů v rozvrhu + všechny sešity, které jste si měli během prázdnin pořídit. Vyplněné a podepsané ŽK přinést. Nezapomeňte na cvičební úbor do Tv. 

Pátek 4. září - výuka dle rozvrhu hodin. Přinést si věci do výuky dle rozvrhu, vyplněné a podepsané žákovské knížky (kdo zatím neodevzdal), kufříky s věcmi dle mého zadaného seznamu v červnu. 


Rozvrh hodin na 1. pololetí školního roku 2020/2021

(předběžný - napsat jen tužkou do ŽK, ne perem!)


1.

2.

3.

4.

5.

6.

Pondělí

AJ – 5A

ČJ

M

Vla

Pv

AJ – 5B

Úterý

ČJ

M

Pří

ČJ - čtení

Vv

Vv

Středa

ČJ

M

Vla

Inf- 5B/ AJ – 5A

AJ – 5B


Čtvrtek

ČJ

M - geo

Čj - čtení

Hv

Tv

Tv

Pátek

ČJ

M

Pří

Inf – 5A/ AJ – 5B

AJ – 5AOd tohoto školního roku budete v hodinách AJ a Inf (informatika) rozděleni do dvou skupin. Toto rozdělení bude platit pro celý školní rok. Poznačte si, do které skupiny patříte.

Skupina 5A                                                             Skupina 5B 


Balíčková                                                                Bruštíková

Maleček                                                                  Danko

Mikula                                                                     Heliová

Nečas                                                                      Hiklová                                                                         

Němcová                                                                Kostka

Kroupa                                                                    Krajíček

Křápek                                                                     Kočař

Rídl                                                                           Pernicová

Šumšalová                                                             Novotná

Tomášů                                                                   Hrušák 

Vaculíková                                                              Martináková

Vavřiník                                                                   Plesník


Vyučující v 5. třídě:

ČJ, M, Pří, Vla, Vv, Pv, Hv, třídnictví v 5. třídě             Mgr. Lenka Vavrušová

AJ (obě skupiny )                                                          Bc.    Barbora Říhová 

Tv, Inf (obě skupiny)                                                      Bc.    Vojtěch Duda 


Výuka informatiky bude probíhat vždy na horní škole v prostorách třídy 6. B, nutno mít vždy přezůvky. Vchod do budovy horní školy je bočním vchodem (vraty) – tam, kde jste nosili  papír na sběr.


Seznam kroužků, které budou v novém školním roce probíhat


Kroužky pořádané v rámci školního klubu - šachový kroužek (v pátek)

                                                                          - turistický kroužek (ve středu)

                                                                          - pěvecký kroužek (den bude upřesněn)

Kroužky pořádané přes "Kroužky Zlín" - bojové sporty (pátek od 14:30 ) - přihlásit přes www.krouzky.cz

Kroužek pořádaný "Soukromou ZUŠ Slovácko" - výtvarný (čtvrtek - 15:00 až 17:00

                                                                                                       pátek - 14:00 až 16:15)

Školní kroužky - florbalový kroužek (v pondělí - každý lichý týden od 15:00 až 16:30)

                             - softbalový kroužek ( v úterý - každý sudý týden od 15:00 do 16:30)

Náboženství - ve čtvrtek na faře                            


© 2022 Základní škola Františka Horenského / Prohlášení o přístupnosti / web by icard.cz