Organizace výuky

První týden v novém školním roce máme zdárně za sebou. Od pondělí 7. září už bude výuka probíhat zcela dle rozvrhu - nezapomenout si v pondělí přinést kufřík s výtvarnými potřebami (dle seznamu) + barevné papíry.

V pátek 4. září proběhly ještě drobné změny v rozvrhu a v rozdělení žáků do skupin. Žáci si to ve škole už opravili. Raději přikládám upravený rozvrh hodin + dělení žáků do skupin. Přeji pěkný a pohodový víkend.


Rozvrh hodin na 1. pololetí školního roku 2020/2021

(předběžný - napsat jen tužkou do ŽK, ne perem!)​


1.

2.

3.

4.

5.

6.

Pondělí

AJ – 5A

ČJ

M

Vla

Pv

AJ – 5B

Úterý

ČJ

M

Pří

ČJ - čtení

Vv

Vv

Středa

ČJ

M

Vla

Inf- 5B/ AJ – 5A

AJ – 5B


Čtvrtek

ČJ

M - geo

Čj - čtení

Hv

Tv

Tv

Pátek

ČJ

M

Pří

Inf – 5A/ AJ – 5B

AJ – 5AOd tohoto školního roku budete v hodinách AJ a Inf (informatika) rozděleni do dvou skupin. Toto rozdělení bude platit pro celý školní rok. Poznačte si, do které skupiny patříte.


Skupina 5A                                                             Skupina 5B 


Balíčková                                                                Bruštíková

Maleček                                                                  Danko

Mikula                                                                     Heliová

Nečas                                                                      Hiklová                                                                         

Němcová                                                                Kostka

Kroupa                                                                    Krajíček

Křápek                                                                     Kočař

Rídl                                                                           Pernicová

Šumšalová                                                             Novotná

Tomášů                                                                   Hrušák 

Vaculíková                                                              Martináková

Vavřiník                                                                   Plesník


© 2022 Základní škola Františka Horenského / Prohlášení o přístupnosti / web by icard.cz