Pokračování distanční výuky: úkoly od 1. 2. 2021

Vážení rodiče,

vzhledem k nepříznivé epidemické situaci nedochází od 1. února do 28. února k žádným změnám v režimu vzdělávání a proto i nadále platí, že na prezenční výuku budou docházet pouze žáci 1. a 2. ročníku, ostatní třídy budou i nadále pokračovat v distančním vzdělávání.

Milí žáci,

na této straně budete opět každý den dostávat zadání úkolů na distanční výuku dle rozvrhu (je platný již od 4. ledna 2021), který je na stránkách třídy vyvěšen. Platí pouze pro období distanční výuky. Všechny zadané úkoly jste povinni plnit a posílat ve stanovený termín na můj mail: l.vavrusova@zsborsice.cz. Stejně tak se musíte účastnit každý den on-line výuky přes MS Teams. Úkoly pro Anglický jazyk Vám bude paní učitelka opět vkládat do levého sloupce podle skupin (anglický jazyk skupina 5B/anglický jazyk skupina 5A). Ty musíte pravidelně také plnit a posílat ke kontrole (paní učitelce Říhové).

Přeji Vám hodně úspěchů.

                                              Mgr. Lenka Vavrušová

pondělí 1. února 2021

ČJ - od 8:15 on-line výuka
     - : PS str. 46/2, 3     Úkoly jsou na zítra, kontrola při on-line výuce.

M - od 9:00 on-line výuka
    - : z U str. 57/2, 4 + 58/7, 9 (vše do sešitu M školní - výpočet + odpověď)  Úkoly jsou na zítra, kontrola při on-line výuce.

Vla - od 10:00 on-line výuka
      - zápisek z dnešní hodiny je vložen zcela dole v pdf.
     - DÚ: zopakovat si na středeční test - EU + sousední státy

AJsamostatná práce, paní učitelka Vám ji opět zadává podle skupin (vlevo)

úterý 2. února 2021

ČJ - od 8:15 on-line výuka
      - DÚ: z U str. 93/4 - písemně do sešitu ČJ školní                       Úkol je na zítra, kontrola při on-line výuce.

M - od 9:00 on-line výuky
     - DÚ: z U str. 59/13 písemně do M školní + PS str. 28/11        Úkoly jsou na zítra, kontrola při on-line výuce.

Pří - od 10:00 on-line výuka
     - : poslat mi ke kontrole všechny zápisky ze sešitu Přírodověda (od data 4. 1. - 2. 2.) Poslat do čtvrtka 4. února!  

ČJ - sloh: U str. 95/1 přečíst si text o Nebezpečí na internetu. Potom si písemně (do sešitu Sloh) zodpovězte na otázky ze
                   str. 95/ 2 + 3 + 5a, b. Začněte v sešitu na novou stranu s nadpisem Nebezpečí internetu + datum, pod to pak pište                                   odpovědi. Nakonec nakreslete obrázek k dané tématice.           Pošlete mi ke kontrole do pondělí 8. února 2021.         

středa 3. února 2021         

Vla - samostudium: dnes se seznámíte s podnebím a vodstvem v Evropě.
      - prohlédněte si v U str. 61 - 63 mapy a obrázky
      - projděte si tuto prezentaci:      https://slideplayer.cz/slide/3092956/
      - do sešitu Vla si napište zápisek Evropa - podnebí a vodstvo - je vložen zcela dole ve formátu pdf.
     -  napište si test na opakování znalostí o EU + sousedních státech ČR (je vložen zcela dole v pdf.)
                                                                                                                   Poslat ke kontrole do středečního večera 3. 2. 2021.

M - od 9:00 on-line výuka. Během on-line výuky se psala desetiminutovka.  Poslat dnes ke kontrole!  
      - DÚ: PS str. 29/ 1, 2, 3    Úkoly jsou na zítra, kontrola při on-line výuce.

​         Zítra je geometrie (sešit Geo, kružítko, obě pravítka, zastrouhaná tužka č. 3)!!! 

ČJ - od 10:00 on-line výuka
     - DÚ: Kdo nestihl v hodině, dodělá v PS str. 47/6, 7.   Všichni úkol v malém PS přídavných jmen - str. 5/7,  str. 6/9, 10  
                                                                                                                              Úkoly jsou na zítra, kontrola při on-line výuce. 

AJ - skupina AJ - Tems A - on-line výuka od 11:10

                                 Tems B ​- on-line výuka od 12:10                 


čtvrtek 4. února 2021       

Čtení - samostudium: dříve než si přečtete pohádku, zapíšete si do sešitu Čtení nějaké informace o pohádkách.
                                                     Pohádky       4. 2.
             - jsou vymyšlená vyprávění o smyšlených událostech. Často v nich vystupují nadpřirozené bytosti (víly, čerti...). Většinou v
               nich zápasí dobro se zlem, dobro vítězí a zlo je potrestáno.
              Druhy pohádek: a) lidové pohádky - dochovaly se díky vyprávění z jedné generace na druhou (z dávné minulosti)
                                                                           - nevíme, kdo je vymyslel
                                           b) umělé pohádky - vznikly v nedávné době, jejich autora známe
                                                                           - využívají některé prvky lidové pohádky (nadpřirozené bytosti)
                                                                           - nadpřiroz. bytosti zde vystupují jako součásti běžného života (např. čert jede autem...)
             Úkol:   přečíst si v čítance pohádku na str. 76 - 77 + zapsat odpovědi na otázky ze str. 77/všechny
                          Napiš nejprve název pohádky, pod to autora, pod to odpovědi na jednotlivé otázky. Dbejte na úpravu!
                                                                                                                   Poslat ke kontrole do středy 10. února 2021.

M - geometrie - od 9:00 on-line výuka (sešit Geo + obě pravítka + kružítko + tužka č. 3 ) Dnes potřebujeme 1. i 2. díl Pracov. sešitu!!
     -: PS 2. díl - str. 41/3 a, b   str. 42/4 c, d        Tyto úkoly jsou na příští čtvrtek 11. 2. 2021.

ČJ - od 10:00 on-line výuka
     - DÚ: malý PS přídavných jmen: str. 8/ 16 + velký PS str.47/dodělat chybějící cvičení.      Zítra písemná práce na tvrdá příd. jména.

Předmět speciální pedagogické péče ​- od 11:10 (p. uč. Daňková)


pátek 5. února 2021

Přírodověda - samostudium: dnes si zopakujete, co víte o mírném podnebném pásu, jelikož právě v tomto pásu žijeme
                      - prohlédněte si prezentaci: https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/33716
                      - udělejte si zápisek ČR - oblast mírného podnebného pásu do sešitu Přírodověda: zápisek je zcela dole v pdf.
                      - PS str. 26/1

M - od 9:00 on-line výuka
    - : PS str. 30/7, 8, 10   Kdo nestihl v hodině, dodělá si v PS str. 29/4 a.  Úkoly jsou na pondělí, kontrola při on-line výuce. 

ČJ - od 10:00 on-line výuka, psali jsme písemnou práci na tvrdá přídavná jména (dole je znění v pdf.)     Poslat dnes ke kontrole!!!!
      - : opakovat skloňování tvrdých příd. jmen
                komu něco chybí v malém PS Přídavná jména na str. 3 až 8, tak si to dodělá

AJ - skupina AJ - Tems B - on-line výuka od 11:10

                                Tems A ​- on-line výuka od 12:10​           


pondělí 8. února 2021

ČJ - od 8:15 on-line výuka
      - DÚ: PS str. 48/1 a, b, c   + 48/2             Úkoly jsou na zítra, kontrola při on-line výuce.

M - od 9:00 on-line výuka
    - DÚ: z U str. 60/1 a 4 (vše do M školní)    Úkoly poslat do dnešního večera na můj mail ke kontrole.

Vla - od 10:00 on-line výuka
      - DÚ: PS str. 46/1, 2 (na pondělí) - zkontrolujeme při on-line výuce     

AJsamostatná práce, paní učitelka Vám ji opět zadává podle skupin (vlevo)

úterý 9. února 2021

ČJ - od 8:15 on-line výuka
      -: z U str. 97/4 a - vypište do sešitu školního všechna přídavná jména + určete u každého druh příd. jména
               malý PS příd. jména - str. 9/3, 4       Úkoly jsou na středu, kontrola při on-line výuce. 
   
M - od  9:00 on-line výuka
   - DÚ: PS str. 31/14,  32/1, 4          Úkoly jsou na středu, kontrola při on-line výuce. 

Pří - od 10:00 on-line výuka

ČJ - sloh: každý z vás napíše pěkný dopis pro svého patrona. Napište ho na zvláštní (pěkný) linkovaný papír. Nezapomeňte:. 
                 1. píšeme na rovný a čistý papír (může být i dopisní)
                 2. dbáme na úpravu dopisu - vlevo i vpravo vynecháme čisté okraje, píšeme čitelně a úhledně
                 3. píšeme bez chyb a škrtanců
      Co musí dopis obsahovat:   1. datum + místo odesílatele (vaše bydliště)
                                                       2. oslovení
                                                       3. úvod
                                                       4. vlastní sdělení
                                                       5. závěr
                                                       6. podpis                                  Poslat ke kontrole do pondělí 15. února 2021.


středa 10. února 2021

Vlastivěda - samostudium - dnes se seznámíme, jaké je evropské hospodářství a obyvatelstvo
                    - prohlédněte si uvedené prezentace: http://https://slideplayer.cz/slide/2781787/
                        - http://www.zsmshornilibchava.cz/wp-/2013/12/VY_32_INOVACE_03_20_VL_5_r_EVROPA_HOSPODARSTVI_A_OBYVATELSTVO.pdf         
                     - pročtěte si v U str. 66 + vypracujte v PS str.  48, 49          Úkoly jsou na pondělí 15. 2. 2021.               
                    - zápis do sešitu Vlastivěda je vložen zcela dole v pdf.               

M - od 9:00 on-line výuka           
     - DÚ: PS str. 31/12, 13   32/3    Úkoly jsou na zítra, kontrola při on-line výuce.

     -  dobrovolné procvičování písemného násobení :  

ČJ - od 10:00 on-line výuka, psali jsme diktát     Poslat ke kontrole do dnešního večera! 
     - : PS str. 49/6   str. 51/1, 2, 3     Úkoly jsou na zítra, kontrola při on-line výuce.  
    
     - dobrovolné náměty pro procvičování učiva přídavných jmen:   https://www.skolasnadhledem.cz/game/626
                                                                                                                     https://www.umimecesky.cz/cviceni-druhy-pridavnych-jmen

AJ - skupina AJ - Tems A - on-line výuka od 11:10

                                Tems B ​- on-line výuka od 12:10      


čtvrtek 11. února 2021

Čtení - samostudium: minulou hodinu jsme si zopakovali, co jsou pohádky. Dnes se budeme věnovat pověstem.
            Do sešitu Čtení si na novou stranu zapište tento zápis:
                                                                           Pověst                    11. 2.
            - je příběh, který je často spojen s konkrétním místem, o němž vypráví smyšlenou nebo zčásti smyšlenou příhodu
             - vyskytují se zde názvy obcí, významných staveb, jména panovníků, hradů...
            - příběh nekončí vždy šťastně, někdy má tragický konec
            - vyskytují se zde i nadpřirozené jevy (mluvící draci, víly...)
            - některé končí ponaučením

          - nyní si přečtěte ukázku pověsti + vyzkoušejte si následně práci s textem - odpovídejte na otázky, program vám je vyhodnotí:

M - od 9:00 on-line výuka
    - DÚ: PS 2. díl: 42/5, 6  +  46/5, 6 (dodělat)    Úkoly poslat ke kontrole do pátečního (12. 2.) večera!

ČJ - od 10:00 on-line výuka
      - DÚ: procvičovat si dělení přídavných jmen + umět je rozpoznat
               - malý PS přídavná jména - str. 12/11, 12 (dodělá ten, kdo nestihl v on-line výuce)
              - z U str. 91/3  a) dokončit celé cvičení - pouze vypisovat doplněná přídavná jména 
                                                                                                                        Úkoly jsou na zítra, kontrola při on-line výuce.  

pátek 12. února 2021

Přírodověda - ​samostudium: dnes se seznámíme s první a druhou skupinou živých organismů: bakterie, sinice + houby
                      - projděte si tuto prezentaci + prohlédněte si obrázky: https://www.zstsobra.cz › files › files › trideni_organismu
                      - video o bakteriích: https://edu.ceskatelevize.cz/video/7156-agent-v-kapse-bakterie-nejsou-kamaradi
                         - video o sinicích: https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3132509-voda-je-na-vetsine-mist-pred-prodlouzenym-vikendem-vhodna-ke-                                                                     koupani-presto-pozor-na
                      - nyní si udělejte zápis do sešitu Přírodověda:
                                                 Bakterie a sinice                12. 2. 2021
                      - patří mezi nejjednodušší živé organizmy, které obývaly naši planetu ze všech živých organizmů nejdříve
                      - jsou to pouhým okem neviditelné mikroorganizmy

                                                  Houby
                      - neobsahují zelené barvivo zvané chlorofyl
                   - vyživují se z různých zbytků v půdě
                  - nepohybují se z místa na místo
                     - rozmnožují se výtrusy
                     - dělíme je na:  1. jedlé – sbírají se a upravují k jídlu (hřib dubový, bedla vysoká...)
                                               2. nejedlé – dají se jíst, ale nechutnají dobře (hřib žlučník)
                                               3. jedovaté – jsou jedovaté, někdy i smrtelně (muchomůrka zelená, hřib satan...)
                    - mezi houby, kromě těch složitějších, takzvaných vyšších hub, patří také mikroskopické houby - např. plísně nebo 
                      kvasinky.

Matematika - od 9: 00 hodin, psaní 10 minutovky během on-line hodiny   Poslat dnes ke kontrole!
                       - DÚ: z U str. 61/11, 14  62/16 (vše písemně do sešitu M školní)  Úkoly jsou na pondělí, kontrola při on-line výuce.   

Český jazyk - od 10:00 hodin, vytiskněte si a nalepte do sešitu Přehled skloňování přivlastňovacích příd. jmen ​(vloženo zcela dole v                            pdf.) - v pondělí s ním budeme pracovat
                        - kdo nestihl v hodině, dodělává si během víkendu chybějící cvičení v PS Př. jména na str. 10 - 15
                        - : malý PS Přídavná jména - 24/2, 25/1, 3  26/6   Úkoly jsou na pondělí, kontrola při on-line výuce. 

AJ - skupina AJ - Tems B - on-line výuka od 11:10

                                Tems A ​- on-line výuka od 12:10​ 

Přeji krásný víkend!!!!pondělí 15. února 2021

AJsamostatná práce, paní učitelka Vám ji opět zadává podle skupin (vlevo)

ČJ - od 8:15 on-line výuka
     - DÚ: naučit se skloňovat vzory otcův, matčin (ve všech rodech)
              malý PS str. 16/5, str. 17/7, 8        Úkoly jsou na zítra, kontrola při on-line výuce.

M - od 9:00 on-line výuka
    - DÚ: U 62/18 (poslední 3 příklady do M školní), str. 62/20 (pouze třetí sloupec do M školní)  
                                                                                                                                   Úkoly jsou na zítra, kontrola při on-line výuce.         

Vla - od 10:00 on-line výuka, zápis k dnešní hodině je zcela dole v pdf.         
       - : vypracovat referát na jednu evropskou zemi (v programu WORD) - název země + poloha + hl. město + pohoří  + významné
                 řeky (moře), průmysl a zemědělství, některá významná města, zajímavá místa a osobnosti. Na závěr uvést, proč jste si tuto
                 zemi vybrali. Připojit i několik obrázků.                    Referát mi pošlete do pátečního večera (19. 2. 2021).


úterý 16. února 2021

ČJ - od 8:15 on-line výuka, dnes jsme psali písemnou práci.   Poslat do dnešního večera!
      - : malý PS příd. jmen str. 16/4, 17/9,  18/12  Úkoly jsou na zítra, kontrola při on-line výuce. 

M- od 9:00 on-line výuka, budeme potřebovat 1. i 2. díl PS
    - video k postupu dělení dvojciferných čísel: https://www.youtube.com/watch?v=oLYEaE-UYU0  
                                                      Image result for písemné dělení dvojciferným číslem

​    - DÚ: z U str. 66/2 vypočítat celý druhý sloupec i se zkouškou   Úkoly jsou na zítra, kontrola při on-line výuce. 

Pří - od 10:00 on-line výuka, zápis z hodiny najdete zcela dole v pdf.

ČJ -sloh - pročíst si v U str. 104 - Příprava plakátu + zodpovězte si ústně na otázky pod textem


středa 17. února 2021

Vla - samostudium. Dnes budeme pomalu zakončovat cestování po Evropě. V závěrečném opakování budete pracovat s mapou 
          Evropy a učebnicí: str. 75/6 – odpovězte písemně do sešitu Vlastivěda na všechny otázky v tomto cvičení (1. – 13.). Přeji Vám            zdárné cestování po Evropě.
       - PS str. 54, 55, 56         Tyto úkoly jsou na pondělí do on-line hodiny.

M - od 9:00 on-line výuka, budeme trénovat písemné dělení dvojciferným dělitelem. Přikládám videa k připomenutí si postupu:
      - DÚ: vypočítat příklady na dělení zadané v hodině - i se zkouškou      Úkoly jsou na zítra, kontrola při on-line výuce. 
        Zítra je geometrie!!!!!
                                                                                                                                                                              
ČJ - od 10:00 on-line výuka, budeme se zdokonalovat v učivu tvarosloví přídavných jmen. Cvičení a videa na procvičování učiva:
       - : malý PS příd. jména - str. 16/6, 19/13 a, b                                  Úkoly jsou na zítra, kontrola při on-line výuce. 

AJ - skupina AJ - Tems A - on-line výuka od 11:10

                                Tems B ​- on-line výuka od 12:10       


čtvrtek 18. února 2021

ČJ - čtení: ​dnes si přečtete humorný příběh Lililinda Superhvězda a splníte úkoly, které jsou k textu. Proběhne Vám on-line       
                     vyhodnocení.   https://www.gramar.in/cs/test.php?g_idt=602d54799913c

M - od 9:00 on-line výuka. Dnes je geometrie. Nachystat si potřebné pomůcky + PS 2. díl + Početník 1.
     -  ​z U str. 135/3 + 135/4 a, b - vše do geometrického sešitu        Tyto úkoly jsou na čtvrtek 25. února 2021!!!

ČJ - od 10:00 on-line výuka
    - DÚ: z U str. 99/3 doplnit tabulku                                                           Úkol je na zítřejší on-line hodinu.

pátek 19. února 2021

Pří - samostudium: dnes si rozšíříme naše znalosti o rostlinách a živočiších žijících ve společenstvu pole
      - nejprve si prohlédněte, co roste na polích: https://brumlik.estranky.cz/file/306/pole.htm
       - nyní se podívejte, kdo žije na polích: https://brumlik.estranky.cz/file/316/zviratag.htm
       - na závěr si můžete udělat zápis z této hodiny do sešitu Přírodověda - je vložen zcela dole v pdf.
       - v úterý 23. února si napíšeme během on-line hodiny písemnou práci: zopakovat si od učiva přizpůsobivost rostlin až po   
         zoologické zahrady (včetně)

M - od 9:00 on-line výuka
    - DÚ: PS 2. díl: str. 3/1 + 5/3                                            Úkoly jsou na pondělí, kontrola při on-line výuce. 

ČJ - od 10:00 on-line výuka, psali jsme diktát - poslat do dnešního večera !!!!!
      - DÚ: malý PS přídavných jmen - str. 20/2 + 22/6      Úkoly jsou na pondělí, kontrola při on-line výuce. 

AJ - skupina AJ - Tems B - on-line výuka od 11:10

                                Tems A ​- on-line výuka od 12:10​ 

Přeji krásný a pohodový víkend!!!!    


pondělí 22. února 2021

AJsamostatná práce, paní učitelka Vám ji opět zadává podle skupin (vlevo)

ČJ - od 8:15 on-line výuka
     -: malý PS přídavných jmen - str. 21/3, 22/5    Úkoly jsou na zítra, kontrola při on-line výuce. 

M - od 9:00 on-line výuka
     - DÚ: ​dopočítat příklad na dělení v sešitu školním i se zkouškou + PS str. 5/5 i se zkouškou 
                                                                                                                          Úkoly jsou na zítra, kontrola při on-line výuce. 

Vla - od 10:00 on-line výuka, budeme společně opakovat učivo Evropa, ve středu 24. 2. 2021 si napíšeme na učivo Evropa test
       - DÚ: PS str. 57/9  + opakovat na test (učivo Evropa).
       Od středy začínáme pracovat v učebnici i PS Vlastivěda dějepisná část.

úterý 23. února 2021

ČJ - sloh: samostudium - dnes se pokusíte vytvořit vlastní plakát. V učebnici ČJ si přečtěte na str. 105/4, co všechno má takový plakát obsahovat. Vaším úkolem bude vytvořit vlastní plakát, který bude informovat o úklidu okolí školy. Budete pracovat na pěkný nelinkovaný papír (případně výkres) - prohlédněte si ukázkový plakát na str. 105 vlevo nahoře. Berte to pouze jako inspiraci. 
                                                                                                                                     Poslat do příštího pondělí 1. března 2021.
ČJ - od 8:15 on-line výuka
      - DÚ: PS str. 51/1 - 4      Úkoly jsou na zítra, kontrola při on-line výuce. 

M - od 9: 00 on-line výuka
    - DÚ: PS str. 5/1 i se zkouškou   Úkoly jsou na zítra, kontrola při on-line výuce. 

Pří - od 10:00 on-line výuka, byla napsána naplánovaná písemná práce      Poslat do dnešního večera ke kontrole.


středa 24. února 2021

Dnes  proběhnou hodiny AJ výjimečně formou úkolu. Úkoly budou zadány stejným způsobem jako v pondělí - naleznete na obvyklém místě vlevo (dle své skupiny) pod datem zadání úkolu i termíny, do kdy úkoly zaslat ke kontrole.
                                                                                                                                    Mnohokrát děkuji za pochopení. Barbora Říhová

M - od 9:00 on-line výuka. Potřebujeme Početník 1 i 2.
     - : PS str. 4/5, str. 5/2       Úkoly jsou na zítra, kontrola při on-line výuce. 
      Zítra je geometrie - nachystat si potřebné pomůcky.

ČJ - od 10:00 on-line výuka.
     - : U str. 102/3a  + 102/5a - obě cvičení na folii    Úkoly jsou na zítra, kontrola při on-line výuce. 

     Po skončení on-line výuky si napíšete test z Vla - je vložen zcela dole v pdf. Pošlete ke kontrole do čtvrtečního večera.

Vla - samostudium. Dnes začneme s 2. dílem Vlastivědy (zelená učebnice i PS). 1. díl učebnice neztraťte, budete ho na konci roku
          odevzdávat. Zopakujeme si nejprve učivo ze 4. ročníku - dnes od pravěku po vymření Přemyslovců.
          Udělejte si zápis do sešitu Vlastivěda:
                                             Opakování učiva 4. ročníku     24. 2.
Pravěk – starší doba kamenná
              - mladší doba kamenná
              - doba bronzová
              - doba železná

Keltové – 1. historicky doložení obyvatelé na našem území
Slované – kupec Sámo sjednotil slovanské kmeny = Sámův kmenový svaz
Velkomoravská říše1. státní útvar na našem území
                                      - rod Mojmírovců, příchod křesťanství na naše území – kněží Konstantin a Metoděj – staroslověnština, písmo                                            hlaholice
Přemyslovci – kníže Bořivoj a Ludmila
                       - sv. Václav (patron České země), jeho bratr Boleslav
                       - románský sloh (10. – 13 století) – rotundy, kláštery
                       - Přemysl Otakar I. – dědičný královský titul
                       - Přemysl Otakar II. = král železný a zlatý
                      - Václav III. – poslední Přemyslovec, zavražděn r. 1306 v Olomouci = vymření Přemyslovců po meči                                                                   
Tuto dobu si můžete přiblížit některými videi - jsou to pouze 3minutové nahrávky:

čtvrtek 25. února 2021        

Čtení - v Čítance si přečtěte příběh s detektivní zápletkou - str. 78 - 79. Potom budete písemně zodpovídat na otázky na str. 79/1 - 4.
             Do sešitu čtení začnete na nové straně, napíšete název ukázky Detektivní pátrání, pod to uvedete oba autory, pod to pak                       budete zodpovídat na všechny čtyři otázky.                             Poslat ke kontrole do pátečního večera (26. 2.).             

Matematika - od 9:00 on-line výuka, geometrie - nachystat si všechny potřebné pomůcky

Český jazyk - od 10:00 on-line výuka          

pátek 26. února 2021                

Přírodověda - samostudium  - dnes si zopakujete všechna společenství v pracovním sešitu. Dokončete na str. 27/ 3 včetně otázek                             dole, str. 28/4, 5             Úkoly jsou na pondělí, kontrola při on-line výuce.

M - od 9:00 on-line výuka, procvičujeme písemné násobení a dělení dvojciferným číslem
​    - ukázkové video a psaný postup pro písemné dělení: https://publi.cz/books/12/05.html
    - DÚ: Početník 1 - str. 19/1 celé cvičení i se zkouškou    Úkol je na pondělí, kontrola při on-line výuce.
    
ČJ - od 10:00 on-line výuka, píšeme písemnou práci na přídavná jména         Poslat do dnešního večera ke kontrole!
      - DÚ: PS str. 61/3, 4   Úkoly jsou na pondělí, kontrola při on-line výuce.

AJ - skupina AJ - Tems B - on-line výuka od 11:10

                                Tems A ​- on-line výuka od 12:10​ 


© 2022 Základní škola Františka Horenského / Prohlášení o přístupnosti / web by icard.cz