Projektový den - PODZIM

V úterý 11. října 2016 měla naše třída projektový den na téma Podzim. Povídali jsme si o podzimu, naučili jsme se básničku o podzimu, nacvičili jsme si kreslení listů, vytvořili jsme si číslice z naskládaných přírodnin, poté jsme je porovnávali. Nechyběla ani výroba zvířátek a náramků z přírodnin, které si děti přinesly.