Úkoly a informace k samostudiu na týden 30. 3. - 3. 4. 2020


Úkoly k samostudiu na 30. 3. – 3. 4. 2020

Matematika

30. 3. - Početník 2: str. 26/1 (jen 1. sloupec – levý) – na zopakování výpočtu obvodu

           - Grafický součet úseček - https://www.youtube.com/watch?v=6UFmtn5RSxE    (vysvětlení učiva na) :

              Do geometrického sešitu napište datum a nadpis Grafický součet úseček, potom tam narýsujte tato cvičení

              z učebnice: str. 134/1, 2 i 4 (někteří mají toto učivo až na str. 136!!!! - máte jiné vydání učebnice)

 31. 3. – Písemné násobení – opakování

            - U str. 73/2, 3, 4 (vše do sešitu M školní)

            - PS str. 8/5

1. 4. – PS str. 7/4    str. 8/4, 6    str. 9/4

2. 4. – PS str. 8/1    str. 9/1, 2    U str. 74/1, 2 i 3 (vše do školního sešitu)

3. 4. – U str. 74/5 a, b – do sešitu M školní             U str. 75/2 a 3 (vše do M školní)               PS str. 9/3


Český jazyk

30. 3.  Skloňování vzoru předseda – naučit se skloňovat tento vzor podle U str. 92

           - do sešitu ČJ školní napsat nadpis Skloňování vzoru předseda  + datum – napsat sem tato cvičení:

             U str. 92/1a (písemně), 1b (ústně)      U str. 92/2 a, b (písemně)     U str. 92/3 (ústně)

           - Pravopis hravě str. 27/1

31. 3. – zopakovat si skloňování vzoru předseda podle U str. 92

           - Pravopis hravě str. 27/2, 3      str. 28/4, 5, 6

1. 4. – naučit se skloňovat vzor soudce podle U str. 92

         - napsat do sešitu ČJ školní nadpis Skloňování vzoru soudce + datum – splnit sem písemně tato cvičení:

           U str. 93/1 (do sešitu)     

           U str. 93/2 vytvoř do sešitu tabulku a doplňuj (ukázku tabulky + postup přikládám níže)


Podstatné  jméno

7. pád č. mn.

vzor

nemluva

(s) nemluvy

předseda

            - do sešitu ČJ školní si napište barevný vykřičník a opište si z učebnice poučku na str. 93/Nezapomeňte

            - Hravý pravopis str. 28/7

2. 4. – zopakovat si skloňování vzorů předseda a soudce

         - PS str. 55/ 1a, b, c                           PS str. 55/2, 3              U str. 93/3 – písemně do ČJ školní (uveďte i datum)

3. 4. – Hravý pravopis str. 26/1, 2, 3

          - U str. 93/4a – do sešitu

                     93/4b – do sešitu – do tabulky doplnit (ukázku tabulky uvádím níže)


Podst. jméno

Rod

Číslo

Pád

Vzor

lvi

mužský

množné

1.

pánPřírodověda

31. 3. – vypracovat test na Ekosystém louka a odpovědi napsat na papír a poslat ofocené na můj mail do středy 1.

              dubna (pracujte prosím bez sešitu a učebnice) – povinné pro všechny!!!!!!!! – test vložen v závěru všech

              úkolů


            - Ekosystém okolí lidských obydlí – Rostliny v okolí lidských obydlí – pročíst si U str. 53, 54

            - opsat si výpisek do sešitu Přírodověda (a naučit se)

            - U str. 54 pročíst si + odpovědět si ústně na otázky

            - udělat si zápisek do sešitu Přírodověda (zapsat a naučit se)


EKOSYSTÉM OKOLÍ LIDSKÝCH OBYDLÍ

- společenstvo uměle vytvořené člověkem

- převaha rostlin užitkových

                               okrasných

                               živočichů chovaných pro užitek

- žijí zde i volně žijící živočichové

ROSTLINY


ovocné stromy

 - byly vyšlechtěny z planě rostoucích druhů

- rozkvétají na jaře na zahradách a v sadech

- jabloň domácí – je nejčastěji pěstovaným stromem u nás, plodem je dužnatý plod jablko (malvice)

- třešeň ptačí – plodem jsou třešně (peckovice)

- hrušeň – plodem jsou hrušky (malvice)

- broskvoň – plodem jsou broskve (peckovice)

- meruňka – plodem jsou meruňky (peckovice)

- švestka domácí – plodem jsou švestky (peckovice)


ovocné keře

rybíz černý a rybíz červený – jejich plody řadíme mezi bobule, v černém rybízu je mnoho vitamínů (zejména C)

angrešt, maliny, ostružiny – jejich plody řadíme mezi bobule


okrasné rostliny – rostou na našich zahradách

- byliny: tulipán, narcis, krokus, růže, sněženka

- dřeviny: šeřík, lípa, zlatice


2. dubna 2020

- U str. 55 pročíst

- udělat si zápisek do sešitu Přírodověda (zapsat a naučit se) – tento zápis navazuje na učivo z 30. 3.

zelenina

- pěstuje se na zahradách jako užitkové rostliny

- jsou jedlé části užitkových rostlin, obsahuje velké množství vitamínů (A, C…) a vlákniny                                                                   


Dělení zeleniny

1. cibulová – česnek, cibule, pór                                  + nakresli alespoň 1 obrázek

2. kořenová – mrkev setá, celer, petržel, ředkev     + nakresli alespoň 1 obrázek

3. listová – salát, kapusta, pažitka                               + nakresli alespoň 1 obrázek

4. košťálová – brokolice, kedlubna, květák                + nakresli alespoň 1 obrázek

5. plodová – paprika, okurka, hrách, lilek rajče         + nakresli alespoň 1 obrázek


- prohlédněte si uvedenou prezentaci http://www.zsbilykostel.cz/evt_file.php?file=506 a splňte úkol, který je v prezentaci – nakreslete dům a k lidskému obydlí domalujte pastelkami stromy, keře, záhonky květin, záhonky se zeleninou, cestičku, plot, zvířátka apod. (nakreslete do sešitu Přírodověda po zapsání zápisku)

- PS str. 13


Vlastivěda  

30. 3. – PS str. 9/1 – 2

           - zopakujte si na test učivo v U 4 – 12, PS str. 2 – 8 (napište si odpovědi na papír, ten ofoťte a pošlete mi  

             mailem (nejpozději do pátku 3. dubna) – pro všechny povinné (test vložen v závěru všech úkolů)


                                                               Velkomoravská říše

Počátkem 9. století vznikl na našem území 1. stát – Velkomoravská říše.

Prvním vládcem byl kníže Mojmír – porazil knížete Pribinu a upevňoval svoji moc a rozšiřoval území. Stavěly se opevněné dvorce a rozsáhlá hradiště. Lidé znali řemesla: hrnčířství, kovářství, vyráběli zbraně a šperky. Rozvíjel se také obchod.

Následníkem knížete Mojmíra byl kníže Rastislav – pohanské náboženství vytlačilo křesťanství. Roku 863 přicházejí na Moravu na žádost knížete Mojmíra kněží Konstantin a Metoděj – šířili křesťanství na Moravě srozumitelným jazykem (slovanským), 1. slovanské písmo – hlaholice. Oba vyhlášeni za svaté. (5. červenec – státní svátek)

Poté vládl kníže Svatopluk – ustálení latinského písma na našem území = latinka.

                                                 - po jeho smrti se roku 906 Velkomoravská říše rozpadla

Střediskem VM říše byl pravděpodobně Velehrad. Archeologic. naležiště z doby VM – Staré Město u UH, Mikulčice.

(Vkládám odkaz na virtuální prohlídku Památníku Velkomoravské říše ve St. Městě)

  http://www.slovackemuzeum.cz/doc/841/

      

1. 4. Vznik českého státu, vláda přemyslovských knížat – U str. 16 – 17, PS. Str. 11

         - opsat si výpisek do sešitu Vlastivěda  


                                    Vznik českého království, vláda přemyslovských králů


- v Čechách vláda Přemyslovců, v 10 století vznik českého státu

 kníže Bořivoj – jeho žena sv. Ludmila, pokřtěni Metodějem – křesťani

                         - založil Prahu

                         - Ludmila – učila číst a psát vnuka sv. Václava, zavražděna Drahomírou (matkou sv. Václava)

kníže Václav – zavražděn bratrem Boleslavem, po smrti prohlášen za světce a patrona České země

kníže Oldřich – nebojácný, prchlivý

                        - první ženu zapudil, druhá žena Božena (syn Břetislav)

                        - založil Sázavský klášter – prvním opatem poustevník sv. Prokop (později prohlášen za světce a 

                          patrona

                          České země), zde pokračuje tradice slovanské bohoslužby a písemnictví

                        - dobyl Moravu a natrvalo ji připojil k Čechám

kníže Břetislav – žena Jitka (unesl ji z kláštera), pět synů

                                  - velké tažení do Polska – přivezl ostatky svatého Vojtěcha do Čech

                                  - zavedl právo stařešinské – vládnout bude vždy nejstarší člen rodu Přemyslovců

                              Sv. Vojtěch – první český biskup (druhý pražský)

                              - kníže Boleslav II. nechal vyvraždit všechny jeho příbuzné Slavníkovce (hrad Libice) – celým

                                Čechám                  

                                vládli Přemyslovci

                               -zemřel mučednickou smrtí, později prohlášen za svatého

       Kníže Vratislav II. – 1. český král


Anglický jazyk - úkoly jsou opět v záložce Anglický jazyk


Žádám všechny rodiče, aby mi v pátek 3. dubna 2020 napsali na můj školní email (l.vavrusova@zsborsice.cz), zda jejich děti splnily všechny úkoly zadané na období 30. března - 3. dubna 2020.

              Připište opět, jak se jim to daří plnit. Prosím o nafocení některých     úkolů a zaslání na email. Tentokrát pošlete i ofocené vypracované testy z Vlastivědy a Přírodovědy.

                                                                                                   

                                                                                                          Moc Vám děkuji za spolupráci.

                                                                                                                            Lenka Vavrušová                           


© 2021 Základní škola Františka Horenského / Prohlášení o přístupnosti / web by icard.cz