Úkoly k samostudiu na 11. 5. - 15. 5. 2020

Úkoly k samostudiu na 11. – 15. května 2020


Děkuji za poslání úkolů za minulý týden. Většina z Vás se pěkně snaží a dbá na pěknou úpravu. To je pak radost opravovat. Tento týden Vás čeká 1 test (z vlastivědy) a slohová práce na vyprávění. Už se moc těším na čtení Vašich příběhů.

Vašim rodičům jsem psala email, ve kterém jsem je žádala o předběžnou informaci ohledně Vašeho nástupu do školy v pondělí 25. května 2020. Někteří mi ale doposud neodpověděli. Připomeňte svým maminkách nebo tatínkům, ať tak učiní do pondělí 11. května 2020. Děkuji za vyřízení.


Anglický jazyk – zadání úkolů najdete opět v záložce Anglický jazyk (nad Marodi)


Český jazyk

11. května – dnes si zopakujete v rámci slohu vyprávění, podle U str. 101/5 – napište souvislé vyprávění v přítomném čase o svém snu do sešitu Čj školní (hodnotit budu také chyby + úpravu) + k vyprávění nakreslete obrázek                                                            Slohovou práci ofoťte a pošlete do středy 13. května na můj email.

12. května – dne začneme s budoucím časem u sloves. Do sešitu Čj školní si opište z U str. 102 žlutý rámeček ZOPAKUJTE SI. Potom se seznamte s tabulkou Přehled časování sloves  v budoucím čase.

- do sešitu ČJ školní z U str. 102/1a, b, c

13. května – pokuste se ústně procvičovat časování těchto sloves podle tabulky v U s. 102: pracovat,   

                        uklízet, vázat, utíkat, být, utíkat

                      - PS str. 60/1 a, c, d

                      - U str. 102/2 do ČJ školní – utvořte si tabulku a doplňujte do ní podle této ukázky

sloveso

slovesný tvar

osoba

číslo

čas

doneseme

jednoduchý

1.

mn.

bud.


14. května – U str. 103/4 do sešitu ČJ školní napsat v budoucím čase 

                    - PS str. 60/2 a, b          PS str. 60/4 a, b  

15. května – U str. 103/5 ústně     Např. V pondělí koupím krmení pro rybičky.

                    - U str. 103/6 a, b – barevně vyznačte slovesa v budoucím čase + napište nad ně J (jednoduchý 

                                                        tvar) nebo S (složený tvar)

                      - PS str. 60/3 a, b                                     Stranu 60 ofotit a poslat do pátku 15. května na můj email.


Matematika

11. května – zopakovat si převody jednotek z minulého týdne

                    - z U str. 82/2, 3, 4 do sešitu M školní (stačí uvést vždy výpočet + odpověď)

                    - PS str. 13/4, 6

12. května – PS str. 13/5, 7, 8 a, b                    Stranu 13 celou ofotit a poslat do středy 13. května na můj email.

13. května – dnes si zopakujete jednotky hmotnosti https://www.youtube.com/watch?v=Hlx6bcZfOUc

                     - do sešitu M školní si napište: datum a nadpis + zápis

                                                                       Jednotky hmotnosti

                    - základní jednotkou je 1 kilogram (kg)

                    - další jednotky: 1 tuna (t), 1 metrický cent (q), 1 gram (g)

                    - převody:   1 t = 1 000 kg            1 t = 10 q

                                     1 kg = 1 000 g             1 q = 100 kg

                   - z U str. 83/1 do sešitu vypočítat

14. května – PS str. 14/1, 2    U str. 83/3 do M školní

15. května – U str. 83/2, 4 a, b - doplňte do tabulky na zaokrouhlování                                                                                                                                                                                                                                                                                         

číslo

tisíce

desetitisíce

125 830

126 000

130 000


Přírodověda                       

12. května – budeme pokračovat v ekosystému rybník. Nejprve si zopakujte rostliny našich rybníků pomocí:                                      https://slideplayer.cz/slide/1989581/

Dnes začneme učivo Živočichové v rybníku a jeho okolí. Pročtěte si nejprve v U str. 65 – 66 + prohlédněte obrázky. Potom si udělejte zápis do sešitu Pří.

                                                                   Živočichové v rybníku a jeho okolí

Ryby – v našich vodách sladkovodní

         - všežravé ryby – živí se rostlinami i živočichy - kapr obecný, karas obecný, cejn velký, lín obecný

         - masožravé ryby – štika obecná (tlama s ostrými zuby, dlouhé válcovité tělo, loví drobné rybky)

                                         - pstruh potoční (dravá ryba)

                                         - úhoř říční (protáhlé, válcovité tělo připomínající spíše hada než rybu), dravá ryba

                                         - sumec obecný (dravá ryba) = největší sladkovodní ryba v Evropě                                   

Obojživelníci – čolek obecný, mlok skvrnitý

                        žáby – skokan zelený, skokan hnědý, ropucha obecná

                        plazi – užovka obojková (má žluté půlměsíčky za hlavou)

Ptáci – kachna divoká – všežravec, tažný pták

          - lyska černá (má černé peří a bílou lysinu na čele, všežravec, tažný pták)

          - labuť velká (náš největší vodní pták, rostlinná potrava, stálý pták)

          - čáp bílý

Savci – hryzec vodní – býložravec

          - ondatra pižmová – všežravec


14. května  - video https://slideplayer.cz/slide/2468709/

                       - PS str. 43 vypracovat                      Stranu 43 vyfotit a poslat do pátku 15. května na můj email.


Vlastivěda                  

11. května – PS str. 20/1, 2, 3 + komu chybí dodělat něco na str. 17 – 19.

13. května – dnes si napíšete test na učivo Český stát za vlády Lucemburků. Zakroužkujte správnou odpověď. Případně odpovídejte např. 1c....    Test najdete úplně dole pod všemi úkoly – vloženo v pdf.                                                                                                         Vypracovaný test mi pošlete do pátku 15. května 2020.


© 2022 Základní škola Františka Horenského / Prohlášení o přístupnosti / web by icard.cz