Úkoly k samostudiu na 18. 5. - 22. 5. 2020


Úkoly pro samostudium na 18. – 22. května 2020


Tento týden čeká většinu z Vás poslední týden samostudia. Od příštího týdne se budeme už učit společně ve škole. Už se na Vás těším. Ostatní budou nadále pracovat z domu a úkoly mi posílat na email. Nezapomínejte plnit úkoly do anglického jazyka – a v termínu. Uvidíme se opět na skypu v pondělí v 10:00 hodin, doučování ve středu v 9:00 hodin. Tento čtvrtek skype nebude. Budu celé dopoledne ve škole – budeme mít pracovní poradu + příprava třídy.


Anglický jazyk – úkoly máte v sekci Anglický jazyk - nad Marodi (nezapomeňte splnit tento týden)


Český jazyk

18. května – nejprve si napíšete test na slovesa: na přítomný a budoucí čas (zadání je úplně dole pod všemi úkoly –                        formát pdf.)                     Vypracovaný test mi poslat nejpozději do středy 20. května 2020.

                     - seznámíme se s časování sloves v minulém čase: U str. 104/1 přečíst + ústně udělat cvičení b), c)

19. května – napište si do sešitu ČJ školní datum + tento zápisek

                                                            Časování sloves v minulém čase

                     Slovesné tvary zakončené na -l, -la, - lo, -li, -la, -ly se nazývají příčestí činné.

                     Tvary minulého času tvoříme:   z příčestí činného  +  tvarů slovesa „být

                                                                                                       ↘      ↙       

                                                                                                 běžel  jsem  

                                                                                          pracovali  jste

                                                                                               běhali  jsme

                  - v U str. 104/ projít si tabulku a naučit se časování

                 - z U str. 104/2 do sešitu ČJ školní napsat (Př. Našli jste ten míč?)               

20. května – PS str. 61/1 d,   61/2  , 61/3 a

                    - do sešitu ČJ školní datum + zápisek

                                                Časování zvratných sloves v minulém čase (opsat + naučit se)                              

Č. j.

Č. mn.

1. učil jsem se/ psal jsem si

1. učili jsme se/ psali jsme si

2. učil ses        / psal sis

2. učili jste se  /psali jste si

3. učil se        / psal si

3. učili se        /psali si


               

21. května – PS str. 61/4 a            Tuto stranu 61 vyfotit a poslat na můj email nejpozději do pátku 22. května

                    - z U str. 105/4 do sešitu – vytvořte tabulku a doplňte dle zadání

                    - z U str. 105/5 a, b – obě části splnit písemně do sešitu

22. května – dnes začneme s další kategorií, kterou můžeme u sloves určovat. Je to slovesný způsob.

                     - do sešitu školního napište datum + zápisek

                                                           Slovesný způsob

                                       - rozlišujeme 3: - oznamovací (např. dělám, čteme)

                                                                   - rozkazovací (např. ukliď, napište)

                                                                   - podmiňovací (četli bychom, běžela by)

                                         1. Oznamovací způsob – oznamuje nám děj, který probíhá (čas přítomný), proběhl (čas 

                                                                                     minulý) nebo proběhne (čas budoucí)

                     - PS str. 62/1 a, c


Matematika

18. května – opakování jednotek hmotnosti v PS str. 14/4, 5, 6, 7, 8 (kdo si ví rady, může i 3)

19. května – datum + zápisek do sešitu  

                                       Jednotky objemu

                               - základní jednotkou je 1 l (litr)        

                               - další jednotky 1 hl (hektolitr)

                               - převody: 1 hl = 100 l          Př. 4 hl = 400 l                 9 000 l = 90 hl

                     - z U str. 84/1 do sešitu písemně       84/2 ústně

20. května – z U str. 84/3 do M školní    Př. 500 l = …… hl,   120 l = ……hl

                    - U str. 84/4 do M školní (+ a – vedle sebe, ne pod sebou)

                    - PS str. 15/7, 8, 9

21. května – Početník 2 str. 20/1, 2 (většina z vás už to má z on-line výuky),   21/2

                    - do sešitu M školní datum + zápis

                                                     Jednotky času

                       - základní jednotkou je 1 s (sekunda)

                       - ostatní jednotky: 1 min, 1 h, 1 den, 1 týden…

                      - převody: 1 h = 60 min                       1 den = 24 h

                                         1 h = 3 600 s                  1 týden = 7 dnů

                                         1 min = 60 s                       1 rok = 12 měsíců

                        - z U str. 85/1 do M školní

22. května – PS str. 15/1, 2, 5          Nafotit celou str. 14 a 15 a poslat nejpozději do pátku 22. května na můj email.


Vlastivěda

18. května – pročíst si v U str. 31 – 32, doplnit v PS str. 20/1 – 3

20. května - udělat si zápis do sešitu Vlastivěda

                                                Život ve středověku           

Život lidí ve středověku se velmi lišil podle toho, do jaké společenské vrstvy patřili a kde žili.

1. Panovník

2. Šlechta- a) páni- bohatší, žili na hradech, vlastnili panství s několika vesnicemi

                    b) zemané - chudší, žili v tvrzích, vlastnili většinou jednu vesnici, sloužili často u královského dvora

3. Církev - vlastnila velké majetky, bohatla i vybíráním peněz za církevní úkony

                 a) biskupové a arcibiskupové- vysocí představitelé

                 b) kněží a mniši - řadoví příslušníci církve


4. Na vesnici žili poddaní - platili poddanské dávky- desátky

                         a) sedláci - nejbohatší

                         b) rolníci- vlastnili půdu, odváděli desátky

                         c) bezzemci- neměli půdu, pracovali na cizích pozemcích


5. Ve městech žili - a) obchodníci- nejbohatší, stavěli si honosné domy

                                  b) řemeslníci- kováři, krejčí, truhláři atd. vlastnili domy s krámy a dílnami

                                  c) chudina - tovaryši a učedníci, dělníci

                                                        žebráci

- v PS str. 21 + 22 doplnit       Nafocené strany 20, 21 a 22 mi poslat ke kontrole nejpozději do pátku 22. května.


Přírodověda

19. května – zopakovat si učivo rostliny a živočichové v okolí rybníků = EKOSYSTÉM RYBNÍK

                    - napsat si test na toto učivo – test je vložen úplně dole pod všemi úkoly ve formátu pdf. 

                     Po vypracování ofotit + poslat na můj email do středy 20. května.

21. května – pročíst si v U str. 67 – 68 o Ekosystému potok a řeka (prohlédněte si i obrázky)


Prosím, abyste posílali úkoly nebo testy nejpozději do uvedeného data. Chválím ty, kteří mi posílají úkoly hned,

              jak je udělají - tedy průběžně během týdne a ne vše najednou. Přeji Vám úspěšný studijní týden.   

        

© 2021 Základní škola Františka Horenského / Prohlášení o přístupnosti / web by icard.cz