Úkoly k samostudiu na 25. - 29. 5. 2020

Úkoly k samostudiu na 25. – 29. května 2020


Od tohoto týdne budou zadávány úkoly vždy pouze po jednom dnu. Vaším úkolem je bude uvedený den splnit a poslat nafocené do uvedeného data. Pokud byste si s něčím nevěděli rady nebo byste měli nějaké dotazy, můžete mi napsat nebo zavolat od pondělí do pátku od 11:10 – 16:00 hod. Dopoledne už bude probíhat školní výuka, do níž se můžete zapojit z domova prostřednictvím on-line výuky od úterý 26. 5. – vždy od 8:35 až 11:05. Pokud o ni máte zájem, dejte mi vědět.


25. května 2020

ČJ – zopakujte si časování sloves pomocí  https://skolakov.eu/cesky-jazyk-4-trida/slovesa-4-trida

M – PS str. 14/1 (kdo nemá, dodělá si)

     -  PS str. 15/ 3, 4, 6

    - zopakovat si převody jednotek hmotnosti na https://skolakov.eu/matematika/4-trida/prevody-jednotek/jednotky-hmotnosti/prevody-jednotek-hmotnosti/vyber.htm

Vla – U str. 33/ Opakování č. 6 a) ústně si zodpovězte všechny otázky

                                                       b) do sešitu Vlastivěda si překreslete stejnou časovou osu a vyznačte 

                                                            na ni uvedená období dle zadání 1), 2), 3) – pomůckou je vám přehled v modrém

                                                            trojúhelníku (na str. 33 dole)   

                                                           Ofotit tento vypracovaný úkol v sešitu a poslat mi do středy 27. května.        

26. května

Český jazyk – U str. 106/3 ústně

                     -  U str. 106/4 a) napiš do sešitu  b) vypiš do sešitu pod sebe všechna slovesa a                    

                                                                                    urči u nich: osobu, číslo, čas a způsob

Matematika – začínáme učivo „počítáme s milionem“ – je nutno dodržovat při psaní správné mezery                                                     Např. 467 890 200, 421 654 897.

                        - napsat si do M školní: datum + Číslo milion - Rozvinutý zápis čísel

            4 675 801 = 4 . 1 000 000 + 6 . 100 000 + 7 . 10 000 + 5 . 1 000 + 8 . 100 + 0 . 10 + 1 . 1

                       

                          - U str. 86/1, 2 ústně     PS str. 16/1, 2


Přírodověda - U str. 67 prohlédnout si obrázky + str. 68 přečíst + obrázky

                       - zápis do sešitu: datum + Ekosystém potok a řeka

              Potoky a řeky – tekoucí voda

                                        - břehový porost (zpevňuje břehy + úkryt pro živočichy)

              Rostliny – dřeviny (vrba bílá)

                            - byliny (pomněnka bahenní)

              Živočichové – ryby (okoun říční a pstruh potoční – oba masožraví, kapr obecný - všežravý)

                                     - ptáci (ledňáček říční – stálý)

                                    - savci ( bobr evropský – býložravec, vydra říční – loví ryby)​       


27. května 2020

ČJ – rozkazovací způsob U str. 107/1 ústně, 107/2 ústně

     - PS str. 62/2 a, b  62/3

      Do sešitu Čj školní zapsat: datum + Způsob rozkazovací

   - vyjadřuje děj, který má nebo nemá někdo uskutečnit.

Rozkazovací způsob lze vyjádřit pouze ve 2. os. č. j., v 1. a 2. os. č.mn. (piš, pišme, pište) (ber, berme, berte).

U sloves v rozkazovacím způsobu se neurčuje čas.


M – Rozvinutý zápis čísel + porovnávání čísel

U str. 86/4 i 5 - písemně do sešitu     U str. 87/1, 2 – obě písemně do sešitu

PS str. 16/1, 3     str. 17/3


AJ – úkoly máte opět v záložce Anglický jazyk (tento týden Vás čeká test na opakování)


28. května 2020

ČJ - U str. 107/4 písemně do sešitu    U str. 108/1 ústně    U str. 108/ nadpis podmiňovací způsob + opsat si do 

        sešitu žluté poučky + naučit se                   Nafotit str. 62 v PS a poslat do pátku 29. 5.

- U str. 87/1 písemně, 87/2 ústně , 87/3 písemně do sešitu     

    - PS str. 16/ 4, 6    

Vla - U str. 34 - 36 pročíst si, PS str. 23/1, 2, 3     Nafotit str. 23 v PS a poslat do pátku 29. 5.           

      - napsat si zápis do sešitu Vlastivěda

                                          HUSITSKÉ VÁLKY

                 Jan Hus a jeho doba (15. století)

- za vlády krále Václava IV. je česká země v úpadku

- šlechta ještě více utiskuje poddané

- církev nesmírně bohatne, aby mohla žít v přepychu, prodává odpustky

- Jan Hus – začal kázat proti lakomé církvi

                 - kázal pro prostý lid v Praze v Betlémské kapli

- církev prohlásila Jana Husa za kacíře

- Hus odjíždí obhájit své učení do Kostnice

- byl odsouzen a 6. července 1415 upálen (dnes je tento den státním svátkem ČR)

                                           

                                           Husité

- byli to prostí lidé, uznávali myšlenky Jana Husa

- vzbouřili se a vyhnali z kostelů bohaté kněze

- při uctívání Krista přijímali pod obojí způsobou

- ve znaku měli kalich = symbol rovnosti všech lidí

- vybudovali si opevněné město Tábor

- Jan Žižka – vůdce husitských vojsk

- proti rytířům na koni sestavovali na obranu vozovou hradbu

- za zbraně používali okované zemědělské nářadí         


29. května 2020                    

ČJ - PS str. 63/2, 3, 4                               Stranu 63 nafotit a poslat do pátku 29. 5.           

     - U str. 108/2 a ústně

M - PS str. 16/dodělat zbylá cvičení na této straně            Stranu 16 nafotit a poslat do pátku 29. 5.           

Pří - pusťte si uvedená videa: https://slideplayer.cz/slide/11157897/

                                                     https://slideplayer.cz/slide/11457462/

       - PS str. 32/1, 2     str. 33/3, 4, 5, 6                                  Stranu 32 i 33 nafotit a poslat do pátku 29. 5.       


Nezapomeňte se mi ozvat, kdy byste si mohli (po vyučování) přijít pro věci, které máte ve škole.  

Je nutné se se mnou předem domluvit.     

© 2022 Základní škola Františka Horenského / Prohlášení o přístupnosti / web by icard.cz