Úkoly k samostudiu na 27. - 30. dubna 2020


Úkoly pro samostudium na 27. – 30. dubna 2020


Tento týden budete mít úkoly pouze na 4 dny, protože v pátek 1. května je státní svátek (Svátek práce).

Přeji Vám, ať se Vám daří. Těším se s Vámi na slyšenou a na viděnou přes skype v pondělí a ve čtvrtek.


Anglický jazyk - úkoly na tento týden najdete opět v záložce Anglický jazyk (vlevo nad Marodi)

Český jazyk

27. dubna – dnes si zopakujte skloňování podstatných jmen, včetně vzorů podstatných jmen

                    - potom si napište test v PS str. 76 – celá strana (kdo s námi ve čtvrtek nepsal diktát, přepište si do

                     cvičení 1 text z PS str. 78/3. čtvrtletí). Celý test sami vypracujte, rodiče ať nic neopravují. Ofotit a poslat                      do čtvrtku 30. 4. 2020.


28. dubna Slovesa – tvar určitý a neurčitý (provedeme si zápis do sešitu ČJ školní + datum)

Slovesný tvar určitý – můžeme u něho určit osobu, číslo a čas (např. psali jsme, četl, budu kreslit)

Slovesný tvar neurčitý (infinitiv neboli neurčitek) – nelze u něho určit osobu a číslo (např. běžet, kreslit si, mýt)


Vynechejte 1 řádek a vypracujte do sešitu ČJ školní z U str. 99/1a – udělejte si tabulku a doplňujte do ní:

Určitý slovesný tvar

Infinitiv
PS str. 58/2 b, c, d


29. dubna – z U str. 99/2 a, b, c, d  - do ČJ školní                   PS str. 58/3, 4 a, b, c

30. dubna – z U str. 99/3 – ústně

                    - do sešitu Čj školní napsat datum + opsat zápis

                             Časování sloves v přítomném čase

Přítomný čas – vyjadřuje děj, který právě probíhá (např. uklízíme, vaří, čteš)


PS str. 59/2 a, b

U str. 100 dole /naučte se podle tabulky časovat slovesa


Matematika     

27. dubna – dnes budete řešit složené slovní úlohy = budete k tomu využívat ne několik výpočtů, ale pouze 1

                       výpočet s využitím závorek – projděte si ukázkový slovní úkol v U str. 79/nahoře

                    - do M školní vypočítejte tyto úkoly (výpočet s využitím závorek + odpověď) : U str. 79/1, 79/2, 79/3

28. dubna – dnes vás čekají slovní úlohy dalšího typu. Dnes budu chtít navíc i zápis u slovní úlohy – dle U str. 

                      80/nahoře

                    - do sešitu M školní vypočítat z U str. 80/1, 80/2 (u obou zápis, výpočet, odpověď)

                    - Ps str.  11/1

29. dubna – dnes opakování řešení slovních úloh - PS str.11/2, 3, 4, 5. Tuto stranu ofotit a poslat do 30. 4. 2020.

30. dubna – U str. 80/3 do M školní

                    - do M školní nadpis Další typ slovních úloh + datum

                    - v U str. 81/ typ C si projít. U str. 81/1 + 2 (obě cvičení do M školní – zápis, výpočet a odpověď)

                   - Ps str. 12/4


Vlastivěda

27. dubna – U str. 25 – 27 (pročíst si Český stát za vlády Lucemburků)

                    - udělat si zápis do Vla sešitu


ČESKÝ STÁT ZA VLÁDY LUCEMBURKŮ

14. století - po zavraždění Václava III. – období hádek a sporů o trůn

                    - nástup Lucemburků na č. trůn → sňatek J. Lucemburského s Eliškou Přemyslovnou (sestra Václava III.)

   

   Čeští králové z rodu Lucemburků

●    Jan Lucemburský → Václav / Karel IV. / → Václav IV. → Zikmund Lucemburský


Jan Lucemburský - první Lucemburk na českém trůnu

                                - rytíř, válečník, diplomat

                                - často pobýval v zahraničí → přezdívka král cizinec úpadek českého státu

                                - padl v bitvě u Kresčaku ve Francii / stoletá válka / - „Toho bohdá nebude, aby český král z boje  

                                  utíkal!

                                - po jeho smrti nastupuje na český trůn jeho syn Václav / Karel IV. /


Karel IV. - nejstarší syn E. Přemyslovny a J. Lucemburského

                - vychováván ve Francii → jméno Karel

                - velmi vzdělaný – ovládal několik jazyků, autor několika spisů

                - za jeho vlády země vzkvétala, vytvořil země Koruny české

                - římský císař, český král

                - stavby: Karlův most, Nové Město pražské, Karlštejn, založil pražskou univerzitu = byla 1. ve střední

                                 Evropě, opevnění – hladová zeď, přestavby na Pražském hradě, chrám sv. Víta …

                - nechal zhotovit korunovační klenoty – svatováclavská koruna = nejdůležitější klenot

               - Karel IV. = nejvýznamnější panovník celých českých dějin ↔ Otec vlasti

               - pohřben v královské hrobce v chrámu sv. Víta


29. dubna – pustit si video: https://www.youtube.com/watch?v=MPZnuYUDC28

                                                 https://www.youtube.com/watch?v=vdDj2-cYVsA

                                                 https://www.youtube.com/watch?v=L8aMBOjVgYA

                                                 https://www.youtube.com/watch?v=28gEExRd8S0

                    - PS str. 17/1, 18/4 – pouze levý sloupec otázek – odpovědi doplňujete do hradu umístěného vpravo)


Přírodověda

28. dubna – zopakovat si Ekosystém okolí lidských obydlí - rostliny + živočichové

30. dubna – napsat si test na celý Ekosystém lidských obydlí (je umístěn úplně dole pod všemi úkoly ve formátu

                       pdf.) 

                   - vypracovaný test poslat nejpozději do čtvrtku 30. dubna 2020


Čítanka

- pročíst si o Karlu IV. str. 114 – 117 + ústně si potom zodpovězte na otázky k textu


Přeji Vám krásný 1. máj. Doufám, že vyrazíte do přírody.

Můžete mi pak poslat fotky, jak jste svátek prožili.


© 2022 Základní škola Františka Horenského / Prohlášení o přístupnosti / web by icard.cz