Úkoly k samostudiu na 4. - 7. května 2020

Úkoly pro samostudium na 4. – 8. května 2020


Tento týden budeme mít opět pouze 4 pracovní dny, protože v pátek 8. května je státní svátek (Den osvobození Československa). Nafocené úkoly mi tedy pošlete nejpozději do pátku 8. května 2020. Chválím Vás za dosavadní plnění úkolů i testů v rámci samostudia. Těším se na společný skype v pondělí a ve čtvrtek.

Začneme opět s kroužkem Doučování – tentokrát přes Skype. Děti, které do něho chodí, jsem zařadila na skypu do skupiny s názvem DOUČOVÁNÍ. Během samostudia bude probíhat od tohoto týdne vždy ve středu v 9:00 hodin. Sama dotyčné žáky prozvoním.

Všem přeji úspěšný studijní týden. Pokud si s něčím nebudete vědět rady, volejte nebo pište.

Těším se na setkání na skypu!Anglický jazyk – zadání úkolů je opět v záložce Anglický jazyk (nad Marody)


Český jazyk

4. května – časování sloves v přítomném čase:

                     U str. 100/1a přečíst text + vypsat do ČJ školní všechna slovesa v přítomném čase

                     U str. 100/1b – ústně

                     PS str. 59/3

5. května – procvičování časování sloves v přítomném čase

                     PS str. 59/1a + b – vlnovkou vyznačit všechna slovesa v 1. hádance + nadepsat nad ně čas-min., bud.,                                                            přít.

                     PS str. 59/1c – do sešitu ČJ školní vypište z 1. hádanky všechna podstatná jména a určete u nich rod,

                                                číslo, pád a vzor (vytvořte si tabulku a do ní vepisujte)

Podstatné jméno

Rod

Číslo

Pád

Vzor6. května – dnes využijete znalosti časování sloves v přítomném čase

                     U str. 101/2 – do ČJ školní pište jen odpovědi: Např. Já si čtu. (podtrhnout vlnovkou „si čtu“)

                     PS str. 59/2 a, b

7. května – z U str. 100/4 – do ČJ školní + vlnovkou vyznačit slovesa

                  -  PS str. 59/4 a, b                         Stranu 59 v PS nafotit a poslat do pátku 8. května 2020 na můj email.


Matematika

4. května – U str. 81/3 vypočítat do sešitu M školní + udělat vedle kontrolu výpočtu (odhady neprovádět)

                  -  PS str. 12/1 (přečtěte si pečlivě nejprve zadání)

                  - PS str. 11/6

5. května – PS str. 12/ 2, 3, 4

6. května – PS str. 12/5                              Celou stranu 12 nafotit a poslat do pátku 8. května 2020 na můj email.

                   - zopakujete si znalosti o jednotkách délky, do sešitu M školní si napsat datum + nadpis + tento zápis

                                                  Jednotky délky

                     - základní jednotkou délky je 1 metr (m)

                     - další jednotky délky: 1 km, 1 dm, 1 cm, 1 mm

                     - převody jednotek: (toto si opište z U str. 82 oranžová tabulka „Zopakuj si“) + tyto převody musíte umět


7. května – procvičování převodů jednotek délky (zopakujte si převody podle tabulky z U str. 82)

                  - do sešitu M školní napište datum a vypočítejte tam z U str. 82/1

                  - PS str. 13/1, 2, 3


Přírodověda

5. května – tento týden začneme s Ekosystémem rybník, prohlédněte si obrázky v U str. 62 – 63, přečtěte si 

                      v U str. 64 + potom si udělejte zápisek do sešitu Přírodověda

                                                               EKOSYSTÉM RYBNÍK

                     Rybník – je umělý ekosystém (vytvořen člověkem)

                                  - využití k chovu ryb


                                                             Rostliny v rybníku a jeho okolí

                    Břehový porost – tvoří byliny a dřeviny, které rostou na břehu rybníka

                                                 - význam: zpevňují břehy, úkryt pro živočichy

                                                 - dřeviny: např. vrba bílá

                                                 - byliny: rákos obecný, orobinec úzkolistý

                    Ve vodě – leknín bílý (naše největší vodní rostlina)


7. května – PS str. 42/1, 2, 3                 Celou stranu 42 nafotit a poslat do pátku 8. května 2020 na můj email.


Vlastivěda

4. května – tento týden dokončíme učivo o Lucemburcích. Příští týden Vás z něho čeká test.

                  - U str. 28 si přečíst + opsat si zápisek do sešitu Vla (nemusíte nadepisovat nový nadpis, navazuje na

                     minulou hodinu)

                     Václav IV. – syn Karla IV.

                                       -   byl to slabý král začala doba neklidu:                                                                                

                                           a/  spory s církví -  kritika církve (prodávání odpustků) → nastala doba Mistra J. Husa –                                                                                    husitské války

                                           b/  spory s bratrem Zikmundem     

                                           c/  vláda šlechty

                                           d/  mor – černá smrt

                                       -  umírá bez potomků

                        Zikmund Lucemburský -  bratr Václava IV., přezdívka „šelma ryšavá“

                                                                  -  výborný diplomat (po otci Karlu IV.)

                                                                  -  českým králem


6. května – PS str. 17/1, 2     18/3, 4 (dodělat)      19/5, 6     

                                                Nafotit strany 17, 18 a 19 a poslat mi na email do pátku 8. května 2020.


Čítanka  - pročíst si str. 118 – 121 + zodpovědět si ústně na uvedené otázkyPřeji Vám krásné květnové dny.

Nazapomeňte mi poslat do pátku 8. května 2020 všechny nafocené úkoly.


© 2022 Základní škola Františka Horenského / Prohlášení o přístupnosti / web by icard.cz