Úkoly k samostudiu na 8. - 12. června 2020

Úkoly k samostudiu na 8. - 12. června 2020


Připomínám, že od 25. května probíhá každý den on-line výuka prostřednictvím skypu. Chválím Amálku, Vojtu a Marka za každodenní aktivní účast na on-line výuce. Doufám, že se k nim přidají i ostatní.

Pondělí 8. června 

 • ČJ - učivo přísudek - z U str. 113 si opsat žlutý rámeček + str. 114 nahoře žlutý rámeček (do ČJ školní)
 •       - U str. 113/1 ústně         PS str. 66/1 a + b       PS str. 66/2
 • M - Zlomky - U str. 91/1, 3, 4, 5 (ústně)   91/2 do sešitu    PS str. 18/celá
 • Vla - české země po husitských válkách: U str. 38 - 39 pročíst, https://slideplayer.cz/slide/2798551/
 • ​      - opsat si zápisek do sešitu Vlastivědy:

                             České země po husitských válkách

- jen jeden rok vládl poslední Lucemburk: Zikmund Lucemburský

​- po něm měl vládnout král "dítě" - Ladislav Pohrobek - ​království místo něj ale spravuje šlechtic Jiří z Poděbrad

​- země byla po dlouhá léta opět bez krále

- lid se rozdělil podle víry na katolíky a kališníky

​po smrti Ladislava se králem stal Jiří z Poděbrad ​- udržoval v zemi mír, vyslal po Evropě mírové poselství, chtěl řešit spory jednáním a ne válkou, knihy se začínají rychleji šířit - vynález knihtisku     


Úterý 9. června

 • Český jazyk - opakování učiva 4. třídy: PS str. 72/3, 73/4
 •                      -  opakování přísudku U str. 114/4 (ústně)
 •                       - seznámení s učivem podmět - udělat zápis do sešitu + datum

                                                     Podmět (Po)

             - je dalším důležitým větným členem, je doplněním přísudku. Je vždy vyjádřen ve tvaru 1. pádu.

​             - může být vyjádřen: kterýmkoliv slovním druhem. Nejčastěji ale podstatným jménem.

             - ptáme se na něj: Kdo, co? (Na stromě rostou jablka. Kdo, co roste na stromě? Jablka.) - podst. jménem

                                                              (Oni mi napíší. Kdo mi napíše? Oni.) - zájmenem

                                                               ( Nejlepší vyhrál v soutěži. Kdo vyhrál v soutěži? Nejlepší.) - přídavným jménem

         Druhy podmětu:

 1. Vyjádřený: je ve větě vyjádřen slovně. (Pavlína spí.)

 2. Nevyjádřený: není ve větě vyjádřen, ale víme, o koho/co se jedná. (Chceš [ty] kousek čokolády?)

 3. Všeobecný: není ve větě vyjádřen a ani netušíme, o koho přesně se jedná. (V televizi dávali [oni] film.)

       ​Pro vysvětlení doporučuji prohlédnutí těchto videí: https://www.youtube.com/watch?v=6vXPtfhz2lA

                                                                                                           https://www.youtube.com/watch?v=085dvjdImEY

                                                                                                           https://www.youtube.com/watch?v=x4Kybm2pvyg


 •  Matematika - U str. 92/1 ústně, 2 (písemně)
 •                         - Početník 2 - str. 14/1, 2
 •                        - vysvětlíme učivo výpočet části z celku ​- vysvětlení na videu: https://www.youtube.com/watch?v=h6S-BAVX4DY
 •                        - nyní zápis do sešitu M (opište si z tabulky)                                          

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Konstantinovy Lázně, okres Tachov ...

            U str. 92/3, 4, 5 (písemně do sešitu)      92/6 ústně


 • Anglický jazyk - nová paní učitelka Vám bude do záložky Anglický jazyk postupně dávat úkoly. Pěkně je plňte.


Středa 10. června

 • Český jazyk - U str. 115/2 a) vypiš do sešitu pouze podměty
 •                               b) vypiš do sešitu do dvou sloupců přísudky
 •                      - dnes se seznámíte s učivem Základní skladební dvojice (datum + zápis do sešitu)

                                                Základní skladební dvojice

             - tvoří ji 2 základní větné členy - podmět (Po) a přísudek (Ps)

               Např.    Pes zuřivě štěkal. (přísudek je štěkal - vlnovkou podtrhni, podmět je pes - rovně podtrhni. Pomocí

                            uvedeného znaku se spojí podmět a přísudek - je to znak pro základní skladební dvojici.)                                      23-spojnice.PNG


            Např. Marek píše úkoly.  (vlnovkou vyznač přísudek píše, podmět je Marek - rovně podtrhni). Pomocí znaku                                                             vyznač základní skladební dvojici.

            - vysvětlení je i na videu: https://www.youtube.com/watch?v=vEaUKt5H22Y

           - PS str. 66/4b, 67/1a

 • Matematika - PS str. 18 a 19/dodělat vše                            Nafotit str. 18 a 19 a poslat do čtvrtku 11. června 2020.             
 •                        - U str. 93/1, 2, 3, 4, 5

 • Přírodověda - U str. 70 pročíst si Význam přírody pro člověka a znečišťování přírody    
 •                        
 •                        - zápis do sešitu Přírodověda (nadpis + datum)

                                ČLOVĚK A PŘÍRODA

             Význam přírody pro člověka - je pro nás nepostradatelná, jsme závislí na přírodních zdrojích (voda, dřevo,                                                                         ropa, len, paliva, pohonné hmoty...)                                                                   -                                                                           - potřebujeme vodu, potraviny, nábytek, oblečení, obydlí ...

             Znečišťování přírody - znečišťování ovzduší - zejména dopravou, průmyslovými závody, zařízeními pro                                                                                                           výrobu tepla a elektřiny 

                                                  - znečišťování vody - způsobuje vypouštění odpadních vod z průmyslových továren,                                                                                               domácností a ze zemědělství

                                                  - znečišťování půdy - chemickými látkami z průmyslu, z nesprávného ukládání odpadů,                                                                                           nadměrným používáním hnojiv a postřiků v zemědělství         

          Čtenářské deníky - do pondělí 15. června 2020 pošlete po dětech, které chodí do školy čtenářské deníky (zapsané alespoň 2 knihy za 2. pololetí)         

                V pátek 19. června přinesou děti, které mají domácí samostudium, odevzdat všechny učebnice. Všechny                    řádně zkontrolujte, vygumujte, případně slepte uvolněné listy průhlednou páskou. Sundejte z nich obaly.                      Máte tyto učebnice: Český jazyk, Čítanka, Matematika, Vlastivěda - poznáváme naši vlast, Vlastivěda -                          hlavní události nejstarších českých dějin, Anglický jazyk, Hudební výchova, Přírodověda (celkem                                    8 učebnic). Učebnice pro 5. ročník se budou vydávat až v září.

                Pokud někdo nějakou učebnici ztratil nebo zcela poničil, přinese mi nově koupenou jako náhradu                                  (prodejna Albra v Uherském Hradišti).

                Přikládám rozpis časů, kdy je budete vracet: Bruštíková - 11:15         Kroupa - ve 11:35  

                                                                                                Heliová - 11:20              Křápek - ve 11:40   

                                                                                                Hiklová - 11:25              Plesník - ve 11:45

                                                                                                Kočař - 11:30                 Rídl - ve 11:50

                                                                                                Danko - 11:55

               Vysvědčení se bude vydávat v pátek 26. června 2020, časy dám vědět. 

                         V pondělí 29. a 30. června bude ředitelské volno.


Čtvrtek 11. června

 • Český jazyk - z U str. 115/3 a do sešitu   115/4 ústně
 •                        - PS str. 72/1 a - f     72/3 b     73/6 a, b
 • Matematika učivo: Obsah obdelníku ​   vysvětlení na videu: https://www.youtube.com/watch?v=g3gezlrgIiw
 •                        - napsat do sešitu Geometrie: datum + zápisek
 •                                           Obsah obdelníku​​
 •              ???


                                    - U str. 131/2 písemně do sešitu Geometrie

                                     - U str. 129/3 ústně                  PS str. 38/2, 35/1

 • Anglický jazyk - zadání v záložce Anglický jazyk


Pátek 12. června

 • Český jazyk - U str. 116/5 písemně     116/6, 7, 8 ústně
 •                       - PS str. 66 dodělat                                                                Ofotit str. 66 a poslat do pátku 12. června 2020.

 • Matematika - PS str. 30
 •                          U str. 104/5    105/2                                 Ofotit stranu 30 a poslat do pátečního večera 12. června 2020.

 • Vlastivěda - napíšete si test na husitství (vložen ve formátu pdf. úplně dole pod všemi úkoly) Poslat do pátku 12. 6. 2020.

 •                     - U str. 39 pročíst:  Jagellonci na českém trůně                             
 •                      + pustit si video: https://edu.ceskatelevize.cz/jagellonci-na-ceskem-trune-5e441a71f2ae77328d0a6ce1
 •                      + zápis do sešitu:
 •                                                        Jagellonci (konec 15. - 1. pol.16.století)

  ​ Vladislav Jagellonský (král Dobře)
 • nastoupil po smrti Jiřího z Poděbrad
 • byl mladý a nerozhodný
 • nechal si poroučet od šlechty
 • nechal postavit Vladislavský sál na Pražském hradě

 • Ludvík Jagellonský (král Dítě)

 • syn Vladislava
 • bojoval s Turky
 • utonul i s koněm v bažině
 • Jagellonci vymřeli po meči​               

          PS str. 25/1, 2, 3                                                

© 2022 Základní škola Františka Horenského / Prohlášení o přístupnosti / web by icard.cz