Začínáme nový školní rok

Pracovní učebnice spolu se sešitem Uvolňovací cviky pro rozvoj grafomotoriky pokrývá období zhruba první poloviny školního roku.

Úvodní část je věnovaná motivaci dítěte a průpravnému čtení s nezastupitelnými obrázky. Na tuto část plynule navazuje nácvik čtení i psaní velkých písmen celé abecedy a čtení slov i vět podle získaných zkušeností a zvyšující se obratnosti dětí.