Anglický jazyk SKUPINA 4A

Hello students,

zde budou k dispozici materiály k hodinám anglického jazyka. Naleznete zde:

 1. Vocabulary list - seznam slovíček ke každé lekci. Seznam může posloužit jako kontrola slovníčku, pokud by někdo nestihl slovíčka během hodiny zapsat a také, pokud by někdo chyběl ve škole, může si tak slovíčka sám doma do slovníčku dopsat. Seznam slovíček bude vytvořen pomocí Google dokumentu, který najdete vždy zde na stránkách u každé lekce. Seznam budu pravidelně aktualizovat a slovíčka doplňovat. Množství slovíček v seznamu se tím pádem může v průběhu lekce zvětšovat, proto prosím berte seznam finální až tehdy, kdy začneme probírat další lekci. 

 2. Procvičování slovíček v aplikaci QUIZLET (vysvětlivky pod textem), kde se budou moci děti slovíčka učit a procvičovat. Součástí aplikace quizlet je i možnost přehrát správnou výslovnost slovíčka, tudíž si zde můžou děti správnou výslovnost zkontrolovat. 

 3. Extra materiály - pokud by si chtěl někdo procvičit gramatiku, kterou probíráme, zde budou vloženy gramatická cvičení. Tyto materiály jsou dobrovolné, není třeba je povinně plnit. Materiály poslouží těm, kteří se chtějí v gramatice cítit ještě jistěji nebo si ji potřebují procvičit.  

 4. Informace pro nemocné - zde naleznete, čemu jsme se věnovali v hodině AJ, i jaké domácí úkoly máte. Pokud budeme psát při hodině zápis do sešitu gramatiky, prosím zkuste požádat kamaráda ze třídy, aby vám zápis vyfotil a poslal. Pokud by nastal nějaký problém, prosím kontaktujte mě. Pro označení učebnic budu používat zkratky: TB (textbook = učebnice), WB (workbook - pracovní sešit), p (page - strana), ex (exercise - cvičení), HW (homework = domácí úkol)


Aplikace Quizlet​

Základ jsou kartičky: z jedné strany je anglický pojem a z druhé přeložený výraz, úplně stejně jako to máte ve slovníčkách. Při kliknutí na kartičku se vám otočí a ukáže ten překlad. Např. Behind – za něčím,… šipkou vpravo nebo vlevo přepínáte na další kartičku. Ve spodní části jsou zobrazené veškeré termíny, kde si můžete poslechnout jejich výslovnost, DOPORUČUJI NAUČIT SE TO I ČÍST SPRÁVNĚ.

APLIKACE BY MĚLA FUNGOVAT I BEZ REGISTRACE

Další část nastavení STUDY (=studovat), ten obsahuje FLASHCARDS (již zmíněná verze kartiček),

LEARN (=učit se, snažíte se přiřadit správný anglický pojem k českému),

možnost WRITE (=psaní, procvičujeme psaní daného pojmu anglicky),

SPELL (=psaní podle poslechu, dítě si poslechne nahrávku a snaží se správně napsat anglický výraz),

TEST (=testování znalostí s různými druhy otázek)

Poslední funkce je PLAY (=hrát), kde jsou možnosti MATCH (spojování pojmů na čas) nebo GRAVITY (rychlé odpovídání ve formě hry)


Pokud by se naskytl jakýkoliv problém, prosím kontaktuje mě na e-mailové adrese: b.rihova@zsborsice.cz


​                                                                                                                                           Barbora Říhová

Unit 1

Sports time

1. Vocabulary list (seznam slovíček)

    Vocabulary list - Unit 1

2. Quizlet

    Unit 1

3. Extra materiály - zde naleznete online pracovní listy k procvičení gramatiky CAN. Jakmile pracovní list vyplníte, klikněte na "finish" a poté na "check answers" . Zobrazí se vám správné odpovědi a a vaše skóre. List můžete vyplňovat kolikrát budete chtít, pokaždé, kdy jej otevřete, list bude prázdný.

Pracovní list 1 - can , Pracovní list 2 - can

4. Informace pro nemocné

​15.9. ​- zápis gramatika Can -- zde naleznete vysvětlení gramatiky Can: Can , ​TB p6, HW: WB p6, ex 1

​17.9. - TB p7, ex 1, WB p6, ex 2

​18.9. - slovíčka Sports (naleznete v Google dokumentu) - zapsat do slovníčku

22.9. - zápis gramatiky Short Answer (krátká odpověď), WB p7

24.9. - TB p8, WB p9

25.9. - WB p8, příští hodinu píšeme test

​1.10. - TB p8 - čtení komiksu, audio nahrávka pod textem

Unit 2

What's in the house?

1.Vocabulary list (seznam slovíček)

    Vocabulary list -Unit 2

2. Quizlet

    Unit 2

3. Extra materiály - zde naleznete online cvičení k procvičení vazby there is/there are . ​Stránky nejsou v českém jazyce, nelekejte se, vysvětlím zadání ke cvičení zde. Jakmile otevřete stránku, popojeďte o kousek níže, až uvidíte 10 vět označených číslem. Pro každou větu máte za úkol vybrat správně ze dvou možností. Jakmile cvičení vyplníte, klikněte na "check" a automaticky se vyhodnotí špatné a správné odpovědi. Pokud po dokončení kliknete na "repeat exercise" nebo "shuffle exercise", cvičení se spustí znovu.

  Online cvičení - there is/there are

4. Informace pro nemocné 

​2.10. - TB p10 - audio k písni je vloženo níže, zápis gramatiky Množné číslo/plural

​6.10. - zápis gramatiky There is/there are - kladná věta, zde naleznete vysvětlení gramatiky: There is/are - kladná věta

​8.10. - WB p10, ex 1-2

9.10. - zápis gramatiky There is/there are - záporná věta, otázka

​13.10. TB p10, zápis Short answer/krátká odpověď - WB p10,ex 3

5.Zde je poslech písně k tématu What's in the house? (učebnice, str. 10). Spolu s poslechem si prosím pročítejte text písně. 

Distanční výuka

Dear students,

zde naleznete úkoly a materiály k distanční výuce, která bude probíhat v termínu 14.-30.10.2020. Spolu budeme mít 2 hodiny týdně přes Zoom, a to vždy ve středu v 9:10 a v pátek od 8:15. Naše třetí hodina, která bude vždy v pondělí ve 13:00, bude probíhat tak, že se v tomto čase podíváte na stránky školy do složky vaší anglické skupiny a zde budete mít vložený úkol a všechny informace k němu. Prosím, čtěte vždy pozorně zadání úkolu. 

Pokud by se naskytl nějaký problém, můžete mi napsat na e-mailovou adresu: b.rihova@zsborsice.cz

14.10.  - dnes výjimečně neproběhne výuka AJ přes Zoom, a to z toho důvodu, aby měli děti možnost vyzkoušet si Zoom s jejich paní učitelkou třídní. Dětem proto dnes zadám úkol. Prosím úkol zaslat do zítřka do 12:00, tak abych jej mohla opravit a poslat s případnými poznámkami zpět před páteční hodinou přes Zoom.

 1. Vypracujte prosím Pracovní list/Worksheet (vložen pod textem) k opakování gramatiky There is/are a slovíček ze druhé lekce. Pracovní list je ve formátu Word a je možné po otevření přímo do listu psát. Své odpovědi tedy do listu vepište, poté dokument uložte a pošlete mi jej vyplněný na e-mail. Pokud by někomu více vyhovovalo a má možnost pracovní list vytisknout, určitě je možné zaslat i fotografii takto vyplněného pracovního listu. E - mail: b.rihova@zsborsice.cz 

 2. klikněte na odkaz Unit 1 a v aplikaci quizlet zopakujte slovíčka z lekce 1. Forma, jakou slovíčka zopakujete je na vás. Můžete se učit pomocí "flashcards" nebo si zahrát nějakou hru. Buďte prosím pečlivý a zkuste si zopakovat do páteční hodiny opravdu všechna (co se týče dobrovolných slovíček, opět záleží na vás).

16.10. - ještě jednou se velmi omlouvám za vzniklé komplikace. S paní učitelkou Rathúskou jsme se nakonec dohodli, že hodina českého jazyka se přesune dnes na 11:10 a místo třetí hodiny bude mít AJ skupina A. Tím pádem dnes úkoly zadávat nebudu a úkol ze středy mi DNES dopošlou ti, co jej ještě neudělali.. Děkuji za pochopení.

Informace pro ty, kteří dnes nebyli připojeni: Prosím, do sešitu gramatiky si udělejte zápis Předložky  a jednoduše překreslete obrázek i se slovíčky z dokumentu, který je vložen pod textem. Překlad předložek: in - v, on - na, under - pod, behind- za, in front of - před. Do slovníčku zapište nová slovíčka (v Googlu dokumentu Vocabulary list u lekce 2). Také jsme opakovali vazbu There is/are - jak vytvořit kladnou, zápornou větu a otázku. Zároveň vkládám obrázek cvičení na krátkou odpověď (short answer). Řešení jsme zapisovali do sešitu. Vysvětlení ke cvičení: u vět 1-4 zapsat krátkou odpověď podle obrázku, u vět 5-8 vymyslet otázku podle obrázku tak, aby na ni bylo možné použít zadanou odpověď.

19.10. - úkoly pro dnešní den:

 1. Překlad vět There is/there are -  k zopakování gramatiky prosím přeložte věty níže. Překlad pište do sešitu pod dnešní datum. Ve středu si spolu zkontrolujeme.

                   1. V domě jsou dvoje schody.

                   2. Je v jídelně stůl? Ne, není. (použijte short answer/krátkou odpověď)

                   3. V ložnici nejsou televize.

                  4. Jsou v domě 3 koupelny? Ano, jsou. (použijte short answer/krátkou odpověď)

 1. Quizlet - do středy se prosím naučte nová slovíčka, které jsme si zapsali minulou hodinu a předložky (ty máte zapsané v gramatickém sešitě)! Také si prosím pravidelně opakujte slovíčka z lekce 1. Doporučuji učit se slovíčka správně psát (v Quizlet je na to přímo jedna z her)

 2. Opakování CAN - zopakujte si nejdříve v sešitě gramatiku CAN (jak říkáme, když něco umíme, neumíme a když se chceme zeptat, jestli někdo něco umí). Stejně jako překlad věty There is/are, přeložte věty níže k opakování gramatiky can.Překlad opět pište do sešitu a ve středu spolu zkontrolujeme.

                   1. Já neumím jezdit na koni.

                   2. Ona umí lyžovat.

                   3. Umíš plavat? Ne, neumím. (použijte short answer/krátkou odpověď)

                   4. On neumí lozit. 

 1. Na středu si prosím  vytiskněte a připravte dokument  "Rooms" , budeme s tím pracovat. Pokud by někdo neměl možnost dokument vytisknout nebo jej potřeboval například v jiném formátu, prosím kontaktujte mě. 

 2. Dobrovolný úkol - zde vkládám odkaz na dobrovolný úkol: Pracovní list - online. Je to online pracovní list k opakování gramatiky. Pokud by někomu zbyl čas a chtěl zkusit náročnější cvičení, může se pokusit vyplnit tento pracovní list. Není potřeba vyplňovat celý, klidně si můžete zvolit například jen dvě cvičení, ve kterých budete rozumět slovíčkům. Překlad zadání online pracovního listu: 1.doplňte there is/are, 2. odpovězte pomocí krátké odpovědi, 3. poslechněte nahrávku a zvolte, jestli je výrok pravda/true nebo lež/false. Jakmile online pracovní list vyplníte, klikněte na "finish"  ​a poté na "check my answers" ​, zobrazí se vám, které odpovědi byly správně a které ne. Pracovní list můžete zkoušet vyplnit kolikrát budete chtít. Pokaždé, když jej znovu otevřete, bude list prázdný. Pokud by měl někdo jakýkoliv problém, může mě kontaktovat přes e-mail.

21.10. - Informace pro ty, kteří dnes nebyli připojeni. Dnes jsme si zapsali nová slovíčka do dvou obrázků - living room, bedroom (obrázky si děti připravily na dnešní lekci). Obrázky i s vepsanými slovíčky vkládám pod text. Zopakovali jsme také předložky a pracovali v TB p11, WB p11, ex4 (podle nahrávky vybarvit broučky - nahrávka vložena pod textem). HW (DÚ) z dnešního dne je dodělat cvičení 5 ve WB p11 podle obrázku ve WB p11, ex 4 

23.10. - Informace pro ty, kteří nebyli připojeni:

 1. dnes jsme zkontrolovali úkol z minulé hodiny - WB p 11, ex 5 - správné řešení vloženo pod textem

 2. dopsali jsme další slovíčka do obrázků pokojů (naleznete pod textem ve formátu PDF)- dining room, kitchen, bathroom. V obrázku bedroom jsme si napsali český překlad pod drawer -šuplík, v obrázku living room jsme si napsali český překlad pod cupboard - skříňka. Všechny obrázky prosím obstřihnout, nalepit do slovníčku a NAUČIT SE!

 3. Pročetli jsme stranu 12 v TB a odpověděli na otázky 1-6 - doma si prosím pročtěte a přeložte text v modrém rámečku, podle textu rozhodněte, zda jsou věty 1-6 true (pravda) nebo false (nepravda)

 4. do slovníčku jsme zapsali nová slovíčka - hall - předsíň, cooker - vařič, flat - byt

 5. za : WB p11, 6 - napsat 4 věty (čtvrtou větu napíšeme pod cvičení) o broučcích z obrázku ve cvičení 4. Například: The red bug is on the chair (červený brouček je na křesle), dále se naučit slovíčka z lekce 2 a opakovat gramatiku There is/are - po prázdninách si napíšeme test.

2.11. - úkoly pro dnešní den:

 1. Worksheet/ Pracovní list - vkládám pracovní list k lekci 2/ Unit 2. Vyplněný pracovní list prosím zaslat do zítřejšího (3.11.) večera na můj e-mail. Překlad instrukcí ke cvičením: 1. vyluštěte osmisměrku a slova zapište pod obrázky, 2. věty 1-5: odpovězte na otázky pomocí krátké odpovědi vazby There is/there are, věty 6-10: odpovězte na otázky a používejte předložky (in, on,...)  

 2. Quizlet - naučit se a opakovat si slovíčka z lekce 2.

 3. Gramatika - zopakujte si předložky v online pracovním listu --> Online pracovní list - předložky

 4. Chtěla bych poprosit, aby byly úkoly plněny a zasílány v termínu, který vždy u úkolu uvedu. Pokud se tak nestane, budu bohužel hodnotit úkol špatnou známkou. Pokud by se vyskytly nějaké problémy nebo byste měli jakýkoliv dotaz, prosím kontaktujte mě na e-mail: b.rihova@zsborsice.cz

4.11. - dnes byli připojeni všichni. Pro jistotu ale napíši zadání úkolu i sem:

 1. WB p13, ex 9 - nejdříve zakroužkovat věci, které se liší na obrázku B od obrázku A, poté toto slovně zapsat. Foto úkolu prosím zaslat nejlépe během dnešního dne.

 2. Dobrovolný úkol - Let's be architects! : pro přehled vkládám zadání dobrovolného úkolu

 • Navrhněte dům/byt dle vašich představ a zakreslete jeho plánek na papír A4 (můžete se nechat inspirovat v pracovním sešitě na str. 12, níže vkládám pro inspiraci jiných plánků - obr. 1)

 • Do plánku zakreslete pokoje i s nábytkem (inspirace, jak takový nábytek nakreslit v pracovním sešitě nebo níže mezi obrázky - obr. 2) a nábytek v pokojích prosím popište anglicky

 • Fantazii se meze nekladou!! = dům může být kulatý, hranatý, ve tvaru vesmírné lodi, ponorky , cokoliv se vám jen líbí. Ráda bych, abyste se při vytváření bavili! Pokud budete chtít, můžete klidně nakreslit 2 patra domu (na 2 papíry) nebo podobu domu z vnější strany.

 • Fotku vašeho vysněného domu mi prosím zašlete na e-mail/Messenger/Whastapp do příštího pátku.

6.11. - Informace pro ty, kteří nebyli připojeni:

 1. TB p13 - vkládám audio nahrávka (1. část příběhu - TB p9, 2. část TB p13)

Unit 3

Be healthy!

 1. Vocabulary list: Vocabulary list - Unit 3

 2. Quizlet: Unit 3 

 3. Extra materiály:


9.11. - Úkoly pro dnešní den:

 1. Slovíčka - ve slovníčku vynechejte řádek. Nadepište si na další volný řádek barevně UNIT 3 a pod nadpis zapište nová slovíčka. Slovíčka jsem vložila jak do Vocabulary list, tak do aplikace Quizlet, pokud by si někdo chtěl slovíčka projít.

        2. There is/are - stále si opakujte vazbu There is/are a předložky. Věty níže prosím přeložte a fotku vět prosím                  zaslat do 10.11. na můj email. 

 • příklad: Na stole jsou jablka. There are apples on the table. 

 • Pod židlí je pes. 

 • Na okně je květina.

 • Jsou před televizí kočky? Ne, nejsou(krátká odpověď)

 • V obývacím pokoji není stůl.

 • Je za pohovkou obraz? Ano, je (krátká odpověď)

 • V ložnici nejsou skříňky.

        3. TB p14 -  poslechni si několikrát píseň v učebnici na str. 14, (audio níže), společně s nahrávkou si píseň                         pročítej nahlas 

        4. Od některých žáků mi chybí TESTY a úkoly z minulého týdne!!

        5. Vkládám k dispozici test ze dne 6.11.

16.11. - Úkoly pro dnešní den:

 1. Vypracujte ex 1-2, WB p14 ​- poslat fotografii úkolu do večera 18.11. 

 2. zapište do slovníku nová slovíčka: illness - nemoc, patient - pacient, loud - nahlas, outside - venku, now - teď, lot of ice-cream - hodně zmrzliny, healthy - zdravý

 3. TB p15 - zkuste si pročítat a přeložit příběh, pro správnou výslovnost vkládám audio (níže)

 4. Quizlet - naučte se slovíčka z lekce 3

23.11. Úkoly pro dnešní den:

 1. Zapiš do slovníčku: tired - unavený

 2. Quizlet - opakuj VŠECHNA slovíčka z lekce 3 

 3. Vypracuj ve WB p16, ex 5, fotografii prosím zaslat do dnešního večera 23.11. 

 4. Ruské kolo - odkaz zde: Ruské kolo .Zatočte kolem, přečtěte nahlas nemoc a doporučte, co na nemoc pomůže. Točte kolem dokud si nebudete jistí, že umíte odpovědět bez pomoci slovníčku. Př.: I've got headache - Don't play loud music, go to bed. Klikni na "spin it" pro roztočení kola, poté "resume" a znovu "spin it" pro roztočení.  

 5. Dobrovolný úkol: udělej komukoliv z rodiny kvíz a zjisti, zda je zdravý. Odpovědi a výsledky zaznamenej do sešitu, ve středu si o nich povíme. Kvíz vložen níže v PDF formátu. Nemusíte jej tisknout, stačí jen zaznamenat odpovědi.


Unit 4

My town

1. Vocabulary list: Vocabulary list - Unit 4

2. Quizlet: Unit 4


1.12.2020 - Informace pro nemocné:

 1. Do slovníčku zapište nová slovíčka (najdete v odkazu "Vocabulary list", vložen výše) - než zapíšete první slovíčko, vynechejte řádek a barevně nadepište Unit 4.

 2. Quizlet - naučit se nová slovíčka

 3. TB p20 - rozhodni, zda jsou věty pravda (true) nebo lež (false)

 4. vypracuj cvičení 1-3, WB p20

 5. Do sešitu gramatiky zapiš:

My town

next to = vedle

opposite = naproti


? Where is the café? (Kde je kavárna?)

- It´s next to the supermarket. (Je vedle supermarketu)


4.12. 2020 - Informace pro nemocné:

 1. Do slovníčku zapiš turn left at - odboč doleva, turn right at - odboč doprava, go straight past - jdi rovně kolem.

 2. TB p 21 - podle poslechu naveď Spika do správného hotelu (poslech vložen níže)

 3. WB p21 - vypracuj cvičení

                                                                                     

Unit 5

On holiday

1. Vocabulary list: Vocabulary list - Unit 5

2. Quizlet: Unit 5

DISTANČNÍ VÝUKA 

4.1.2021 - Úkoly pro dnešní den

 1. Quizlet - zopakuj slovíčka ze 4. lekce a nauč se nová slovíčka z lekce 5 

 2. Gramatika - ING: Zopakuj si gramatiku, zapsali jsme do sešitu ještě před Vánoci. Poté si otevři pracovní sešit (str. 24, cv. 1) a do svého sešitu angličtiny zepředu zapiš pomocí této gramatiky co dělá brouček 7,6,4,2 na obrázku B. Např. brouček 1 na obrázku B, zapíšu takto: 1) He´s swimming. Úkol nemusíte zasílat, zkontrolujeme jej společně při středeční online hodině. 

Při jakémkoliv dotazu se na mě prosím obraťte prostřednictvím e-mailu: b.rihova@zsborsice.cz

6.1.2021 - Úkoly z dnešní online hodiny

 1. Zapiš do slovníčku: fall - padat, Come on! - No tak/ Tak pojď!, holiday - prázdniny, but - ale, now - teď

 2. Pokud by si chtěl někdo znovu poslechnout příbeh v TB, p 25, níže vkládám audio

11.1.2021 Úkoly pro dnešní den

 1. nová slovíčka - do slovníčku zapište nová slovíčka: umbrella - deštník, fantastic - úžasný

 2. Quizlet - opakujte slovíčka z 5. lekce

 3. TB p26 - pročtěte si text několikrát nahlas a zkuste odpovědět na otázky pod textem

 4. WB p25,ex 4 - nakreslete obrázky, co děláte na dovolené a jednotlivé obrázky popište. Např.: In this picture I´m playing football (na tomto obrázku hraji fotbal)

​Fotografii DÚ prosím zašlete do úterního večera (12.1.2021).

Řada z vás mi nezaslala páteční test, poprosím poslat fotografii do dnešního večera!

18.1. Úkoly pro dnešní den

 1. WB p26, ex6do dnešního večera pošlete prosím fotografii dopisu z pracovního sešitu, který jsme rozepsali v páteční online hodině a měli jste jej za úkol dokončit.

 2. Listening, reading - vyplňte cvičení v pracovním listu (vložen níže). Jedná se o poslech a čtení. Pokud by někdo neměl možnost tisknout, lze zapsat správné odpovědi na papír. Prosím označte vždy číslo cvičení, u poslechu číslo tak, jak je v listu, a vedle čísla zapište aktivitu, která v poslechu zazní. U čtení pište za sebou Vámi zvolené slovíčka, slovíčka oddělujte čárkou. Prosím zaslat také do dnešního večera (18.1.2021)

 3. Někteří z vás mi opět nezaslali páteční test. Učiňte tak prosím spolu se zadanými úkoly z dnešního dne. 

Unit 6

A sunny day

1. Vocabulary list - Vocabulary list  - Unit 6

2. Quizlet ​- Unit 6

20.1. Úkoly z dnešního dne

 1. Quizlet -naučit se nová slovíčka

 2. WB p28, ex 1 - vypracovat cvičení. Není třeba zasílat fotografii, zkontrolujeme v pátek.

 3. TB p 28 - pročíst několikrát příběh a trénovat výslovnost. Audio nahrávku vkládáme níže k dispozici.

25.1. Úkoly pro dnešní den

 1. Quizlet - stále si opakuj slovíčka této lekce

 2. ​Vypracuj cvičení (vloženo níže) - úkolem je vybrat správná slovíčka z deštníku a vsadit je do textu tak, aby dával smysl. Cvičení není třeba tisknout. Odpovědi zapisuj do sešitu označené číslem stejně jako v rozhovoru.

Fotografii úkolu prosím zaslat do úterního večera (24.1.)!!

27.1. Pro nemocné + úkoly z dnešního dne

Dnes jsme vypracovali cvičení 3, 4 v pracovním sešitě, str. 29. Dále jsme přečetli básničky v učebnici, str. 30. Nahrávky ke cvičením jsou vloženy pod textem. 

DÚ z dnešního dne - zakresli obrázek básničky z učebnice str. 30 - Rain is falling, falling,... Není třeba psát do obrázku text, nakreslete o čem básnička pojednává. Svůj obrázek zakreslete do cvičení 7 v pracovním sešitě, str. 30

1.2. Úkoly pro dnešní den

 1. Quizlet - pravidelně si opakuj slovíčka 6. lekce

 2. Rain is falling down - připomínám úkol z 27.1., a to zakreslit báseň z učebnice. str 30 - Rain is falling down, do pracovního sešitu. str. 30, cv. 7

 3. WB p29, ex 5 - vypracuj cvičení 5, str 29 v pracovním sešitě. Nejdříve odpoěz na otázky pomocí Yes, it is a No, it isn´t. Poté zapiš a zakresli, jaké je dnes u tebe počasí. Fotografii obou úkolů prosím zaslat do zítřejšího večera (2.2), prosím zasílejte úkoly v termínu!

3.2. Úkoly z dnešního dne

 1. WB p31, ex 8 - vypracuj cvičení 8, str. 31 v pracovním sešitě. Fotku prosím zašli do zítřejšího večera.

8.2. Úkoly pro dnešní den

 1. Quizlet - zopakujte si slovíčka 4,5,6 lekce.

 2. WB p32, ex 1 - vypracujte cvičení 1 na str. 32 v pracovním sešitu. Fotografii zaslat do zítřejšího večera (9.2.)

 3. Weather forecast/předpověď počasí - pokyny ke zpracování projektu Weather forecast 

          1. Vytiskněte mapku ČR (vložena níže)

          2. Barevně zakreslete počasí k jednotlivým městům. Nakreslete, jaké počasí chcete. 

          3. Nacvičte si ke každému městu 2 věty - popis počasí a co můžeme dělat,

              např. It´s hot and sunny. We can play football; It´s cold and it´s snowing. We can ski.  

              Nevadí, pokud se věty budou někde opakovat. 

          4. Mapku připevněte např. na dveře nebo skříň, a poproste někoho z rodiny, ať vás při předpovědi natočí. 

              Mapku využijte k tomu, abyste při předpovídání počasí na jednotlivá města mohli ukazovat.

              Pokud budete chtít, můžete zahájit předpověď počasí větou: Welcome to weather forecast

             (Vítejte u předpovědi počasí). Větu naleznete i v aplikaci Quizlet

             

            Níže vkládám mapku ČR k vytištění, ukázku mé mapky a zde je odkaz ukázku videa, jak by mohla

            předpověď vypadat: Weather forecast

Fotografii vaší mapky a video předpovědi počasí prosím zaslat do pátku 12.2.2021!

                  

10.2. Úkoly z dnešního dne:

 1. Karty se slovíčky - zde je odkaz na karty se slovíčky. Karty využijte k opakování slovíček 4-6 lekce --> Flashcards

15.2. Úkoly pro dnešní den:

 1. Project - řada z vás mi nezaslala video projektu, učiňte tak do dnešního večera. Známky v bakalářích budou odpovídat splnění úkolu. 

 2. Zápis - do sešitu gramatiky udělejte zápis (vložen níže), nezapomeňte si jej barevně zaznačit (podobně, jako je v zápisu) a obrázek v zápisu jednoduše překreslit.Fotku zápisu prosím zaslat do dnešního večera na můj e-mail. 

Unit 7

Space school

1. Vocabulary list: Vocabulary list - Unit 7

2. Quizlet: Unit 7

17.2. Úkoly z dnešního dne

 1. ​Time - pod tímto odkazem: Time  naleznete kartičky k opakování určování času

22.2. Úkoly pro dnešní den:

 1. Quzilet - naučte se nová slovíčka (dny v týdnu, předměty)

 2. Liveworksheet - pomocí online pracovního listu --> Days of the week , si zopakujte dny v týdnu. V prvním cvičení máte za úkol přiřadit správný den ke správné nahrávce (přehraje se po kliknutí na symbol), druhé cvičení NENÍ POVINNÉ, zde máte za úkol přečíst si text/poslechnout nahrávku (po kliknutí na text se nahrávka spustí) a odpovědět na otázky pod textem. Do prázdných okýnek píšeme dny, ve které dělá Mary určitou činnost. Jakmile vyplníte, klikněte na "Finish" a "Check my answers" a dozvíte se, zda máte list správně.

 3. Time - zopakujte si určování času pomocí kartiček ze dne 17.2. (odkaz výše)

 4. WB p34 - vypracujte cv. 1, str. 34 v pracovním sešitě. Fotografii prac. sešitu zašlete do dnešního večera (22.2.). Prosím o dodržení termínu!


Ve středu 24.2.2021 proběhnou hodiny AJ výjimečně formou úkolu. Úkoly budou zadány stejným způsobem jako v pondělí - naleznete zde pod datem zadání úkolu i termíny, do kdy úkoly zaslat ke kontrole. Mnohokrát děkuji za pochopení. Barbora Říhová.

24.2. Úkoly namísto dnešní online hodiny

 1. Quizlet - stále opakujte nová slovíčka

 2. Time - znovu si zopakujte "čas"

 3. WB p35 - Vypracujte str. 35 v prac. sešitě. Fotografii str. 35 prosím zašlete do dnešního večera (24.2.) na můj e-mail. 

1.3. Úkoly pro dnešní den

 1. Quizlet - stále opakujte VŠECHNA slovíčka z této lekce - školní předměty a dny v týdnu.

 2. Time - stále opakujte určení času! Můžete pořád využívat kartiček, které jsem vytvořila --> Time

 3. TB p35- zopakujte si, jak říkáme, kdy máme který předmět podle rozvrhu (př. On Monday we´ve got Maths at half past eleven)

 4. TB p36 - vypracujte cvičení na této straně. Přiřaďte věty pod textem ke správnému obrázku. Do učebnice pište prosím tužkou. Fotografii prosím zaslat do dnešního večera (1.3.)


Připomínám, že je třeba zasílat úkoly ke kontrole a to v termínu, který vždy u úkolu uvádím!! Za nezaslaný úkol nebo pozdní termín, si k sobě značím, že je úkol nesplněn. Pokud se tak stane třikrát, budu značit do bakalářů nedostatečnou za neplnění úkolů. Děkuji za pochopení.

PRÁZDNINOVÝ ÚKOL

 1. Holiday diary/ prázdninový deník - vašim úkolem bude tentokrát zápis do prázdninového deníku. V dokumentu níže naleznete tabulku, kde jsem vyznačila dny (pondělí - pátek) a čas.                                                    - nejdříve si do tabulky poznačíte, co jste v daný čas a v daný den dělali (zaplněny budou všechny rámečky!)      - poté  na řádky pod tabulky zapíšete vaše aktivity v ten den celými větami. Věta začíná vždy dnem, pokračuje aktivitou a končí časem, např. On Monday I eat apple and bread at hlaf past seven. Pokud se vám věty na řádky nevlezou, nic se neděje, můžete list otočit a psát z druhé strany. Nebo připnout list nový a pokračovat na něm.                                                                                                                                                                                            - DOPORUČENÍpokud bych úkol vypracovávala já, každý večer bych si do tabulky poznačila aktivity  a zapsala věty. Úkol bych si tím pádem rozložila do celého týdne a nezabral by mi poté tolik času.

Úkol budu vyžadovat od všech! Zadávám jej ale před prázdninami proto, abyste se sami rozhodli, kdy úkol zvládnete udělat. Úkol můžete splnit, a mně zaslat, již během příštího týdne. Pouze upozorňuji, že v pondělí a úterý po prázdninách zadám na stránky úkoly tak, jako vždy. Tudíž počítejte s tím, že pokud se rozhodnete úkol splnit až po prázdninách, budete mít nejspíš více práce.  Splněný úkol zašlete během příštího týdne nebo v týdnu po prázdninách na můj e-mail. 

V přílohách naleznete dokument s tabulkou a řádky k psaní, ale také ukázku (je zde doplněna jen část tabulky). Do tabulky můžete zapisovat cokoliv vás napadne. Není nutné využívat pouze slovíčka, která se učíme spolu. Pokud znáte jiná slovíčka a chcete je do tabulky zapsat, naopak to uvítám!!


Pokud bude někdo chtít trávit nějaký čas o prázdninách s angličtinou, vkládám také krátkou povídku/příběh, který si můžete přečíst. Některá slovíčka pro vás budou možná neznámá, a proto, kdo by potřebovala jakoukoliv pomoc, určitě se mi může ozvat. Čtení příběhu není POVINNÉ, je to opravdu pouze nabídka pro ty, kteří budou chtít. 


15.3. Úkoly pro dnešní den:

 1. Quizlet - opakujte slovíčka této lekce (předměty, dny v týdnu..)

 2. Grammar - zopakujte také určování času, jak mluvíme o rozvrhu (On Monday we´ve got English at 9 o´clock)

 3. Questions - pod tímto zadáním naleznete 8 otázek. Pokuste se na otázky odpovědět a své odpovědi prosím pište do sešitu pod dnešní datum. Jako inspiraci můžete využít str. 36 v pracovním sešitě. Není třeba psát otázky, pouze své odpovědi. Odpovědi pište CELOU VĚTOU a snažte se, aby byly gramaticky správně!                Fotografii úkolu prosím zašlete do dnešního večera (15.3.) Prosím o dodržení termínu!

Unit 8

What´s on TV?


1. Vocabulary list: Vocabulary list - Unit 8

2. Quizlet: Unit 8


22.3. Úkoly pro dnešní den:

 1. Vocabulary - naučte se nová slovíčka, stále můžete využívat aplikace Quizlet. K dispozici vkládám také nahrávku slovíček, se kterou můžete trénovat správnou výslovnost (vložena níže)

 2. Grammar - naučte se vyjádřit, jaké filmy a programy máte a nemáte rádi (I like comedies/ I don´t like comedies) a jak odpovědět na otázku pomocí krátké odpovědi (Yes, I do/ No, I don´t )

 3. WB p38, ex 1+2 - vypracujte tato cvičení v pracovním sešitě.                                                                          Fotografii prosím zaslat do dnešního večera!! (22.3.)

29.3. Úkoly pro dnešní den:

 1.  Vocabulary - zopakujte si slovíčka, můžete využít Quizlet

 2. Like/don´t like - zopakujte si tuto gramatiku. Jak zní věta pokud chceme říct, že něco máme rádi a naopak, že něco rádi nemáme. Pod tímto odkazem: Quiz naleznete kvíz, na kterém gramatiku procvičíte. 

 3. High numbers - nejdříve zhlédněte video: High numbers - video , kde vysvětluji látku "High numbers". Poté si udělejte zápis (vložen pod textem). Zápis přepište RUČNĚ!! ​V zápisu chybí dopsat slovem některá složená čísla, to bude vašim úkolem. (poslat)

 4. Online worksheet - pod tímto odkazem: Worksheet, naleznete online pracovní list, kde budete mít za úkol poslouchat čísla a dopisovat je do rámečků. Vždy klikněte na ikonu zvuku a poté vepište číslo, které slyšíte do rámečku. Z celého pracovního listu udělejte pouze jeden sloupeček! Poté klikněte na "finish" a "check my answers" a uvidíte, zda jsou vaše odpovědi správné. Vůbec nevadí, že ostatní sloupečky nejsou hotové, pouze se zobrazí jako špatná odpověď. (poslat)

Pošlete fotografii zápisu a také fotografii nebo Printscreen, jak jste si vedli u online pracovního listu. To vše prosím do pátku 2.4.2021.


31.3. Úkoly pro dnešní den:

 1. Vocabulary - stále opakujte slovíčka z této lekce

 2. High numbers - pomocí odkazu na online worksheet z pondělního úkolu zopakujte vysoká čísla, tentokrát dokončete 2. a 3. sloupeček. Poprosím opět udělat fotku/Printscreen a poslat.

 3. Time - dnes se budeme věnovat času. Budeme se učit, jakým způsobem lze říct hodiny a minuty, pokud se nejedná o celou hodinu, čtvrtku, půlku nebo tříčtvrtku. Opět zhlédněte video s vysvětlením látky: Video, udělejte zápis - RUČNĚ, a určete zbylý čas v zápisu. (poslat)

 4. WB p39, ex 4 - zahrajte si Bingo, poslouchejte nahrávku a zaznačte čas v pořadí, v jakém jej na nahrávce říkají (vedle čísel v Bingu piš číslo pořadí 1-12) (poslat)

 5. Pošlete fotografii zápisu, fotografii nebo Printscreen, jak jste si vedli u online pracovního listu a také Bingo z pracovního sešitu. To vše prosím do pátku 2.4.2021.


19.4. Úkoly pro dnešní den:

 1. Film Review - prohlédněte si dva krátké příběhy (vloženy pod textem). Vyberte si jeden, který se vám líbil víc a zakreslete z něj jednu scénu do pracovního listu Film Review, který jsem vám rozdala při páteční hodině AJ. Vaše výtvory prosím zašlete do dnešního večera (19.4.)

 1. The Dragon Crown, TB p41 - pročtěte si několikrát nahlas další díl The Dragon Crown na str. 41 a zkuste si také příběh přeložit - při středeční online hodině se budu ptát! co se v příběhu v tomto díle stalo! Zapište si do slovníku slovíčka sneeze - kýchat, building - budova, look at - podívat se na 

 2. Vocabulary - pod posledním slovíčkem vynechejte volné místo, BAREVNĚ nadepište UNIT 9 a zapište do slovníku tato slovíčka: free time - volný čas, watch TV - sledovat TV, table tennis - stolní tenis, diary - deník, go shopping - jít nakupovat, go fishing - jít na ryby, go running - jít běhat, sleep - spát, listen to music - poslouchat hudbu, stay in bed - zůstat v posteli, go walking - jít na procházku, singer - zpěvačka, penfriend - přítel k dopisování, hobbies - koníčky. Fotografii slovníčku prosím zaslat do dnešního večera (19.4.)


Unit 9

My free time

1. Vocabulary list: Vocabulary list - Unit 9

​2. Quizlet: Unit 9


3.5. Úkoly pro dnešní den

 1. Vocabulary - stále opakujte slovíčka této lekce

 2. Worksheet - vyplňte pracovní list (vložen níže v PDF formátu). Pracovní list si můžete vytisknout a psát přímo do něj. Pokud nemáte k dispozici tiskárnu, je možné psát odpovědi do sešitu zepředu! POZOR! - pokud píšete odpovědi do sešitu, u cv.1 pište tentokrát CELÉ věty. U cv. 2 stačí pouze vaše odpovědi na otázky. Fotografii úkolu zašlete do dnešního večera (3.5.)

 3. TB p44 - několikrát a nahlas si pročtěte oba dopisy na str.44


11.5. Úkoly z dnešního dne

 1. Vocabulary - zapište do slovníku nová slovíčka. Nejdříve ale vynechejte jeden řádek a nadepište barevně UNIT 10. Poté zapisujte slovíčka PSACÍM PÍSMEM. Slovíčka naleznete pod tímto odkazem --> Vocabulary - Unit 10


Unit 10

Amazing animals

1. Vocabulary list: Vocabulary list - Unit 10

2. Quizlet: Unit 10

© 2022 Základní škola Františka Horenského / Prohlášení o přístupnosti / web by icard.cz