Anglický jazyk SKUPINA 4B

Hello students,

zde budou k dispozici materiály k hodinám anglického jazyka. Naleznete zde:

 1. Vocabulary list - seznam slovíček ke každé lekci. Seznam může posloužit jako kontrola slovníčku, pokud by někdo nestihl slovíčka během hodiny zapsat a také, pokud by někdo chyběl ve škole, může si tak slovíčka sám doma do slovníčku dopsat. Seznam slovíček bude vytvořen pomocí Google dokumentu, který najdete vždy zde na stránkách u každé lekce. Seznam budu pravidelně aktualizovat a slovíčka doplňovat. Množství slovíček v seznamu se tím pádem může v průběhu lekce zvětšovat, proto prosím berte seznam finální až tehdy, kdy začneme probírat další lekci. S žáky ve skupině 4A zvládneme probrat i slovíčka nad rámec učebnice. Možnost znát tato slovíčka mají samozřejmě i žáci skupiny 4B. Slovíčka budou k dispozici v Google dokumentu označeny červenou barvou. Samozřejmě se také nabízí možnost využít Quizlet aplikaci pro skupinu 4A (najdete ji v jejich složce na stránkách školy), kde budou tato slovíčka zahrnuta do procvičování. 

 2. Procvičování slovíček v aplikaci QUIZLET (vysvětlivky pod textem), kde se budou moci děti slovíčka učit a procvičovat. Součástí aplikace quizlet je i možnost přehrát správnou výslovnost slovíčka, tudíž si zde můžou děti správnou výslovnost zkontrolovat. 

 3. Extra materiály - pokud by si chtěl někdo procvičit gramatiku, kterou probíráme, zde budou vloženy gramatická cvičení. Tyto materiály jsou dobrovolné, není třeba je povinně plnit. Materiály poslouží těm, kteří se chtějí v gramatice cítit ještě jistěji.  

 4. Informace pro nemocné - zde naleznete, čemu jsme se věnovali v hodině AJ, i jaké domácí úkoly máte. Pokud budeme psát při hodině zápis do sešitu gramatiky, prosím zkuste požádat kamaráda ze třídy, aby vám zápis vyfotil a poslal. Pokud by nastal nějaký problém, prosím kontaktujte mě. Pro označení učebnic budu používat zkratky: TB (textbook = učebnice), WB (workbook - pracovní sešit), p (page - strana), ex (exercise - cvičení), HW (homework = domácí úkol)


Aplikace Quizlet​

Základ jsou kartičky: z jedné strany je anglický pojem a z druhé přeložený výraz, úplně stejně jako to máte ve slovníčkách. Při kliknutí na kartičku se vám otočí a ukáže ten překlad. Např. Behind – za něčím,… šipkou vpravo nebo vlevo přepínáte na další kartičku. Ve spodní části jsou zobrazené veškeré termíny, kde si můžete poslechnout jejich výslovnost, DOPORUČUJI NAUČIT SE TO I ČÍST SPRÁVNĚ.

APLIKACE BY MĚLA FUNGOVAT I BEZ REGISTRACE

Další část nastavení STUDY (=studovat), ten obsahuje FLASHCARDS (již zmíněná verze kartiček),

LEARN (=učit se, snažíte se přiřadit správný anglický pojem k českému),

možnost WRITE (=psaní, procvičujeme psaní daného pojmu anglicky),

SPELL (=psaní podle poslechu, dítě si poslechne nahrávku a snaží se správně napsat anglický výraz),

TEST (=testování znalostí s různými druhy otázek)

Poslední funkce je PLAY (=hrát), kde jsou možnosti MATCH (spojování pojmů na čas) nebo GRAVITY (rychlé odpovídání ve formě hry)


Pokud by se naskytl jakýkoliv problém, prosím kontaktuje mě na e-mailové adrese: b.rihova@zsborsice.cz


​                                                                                                                                           Barbora Říhová

Unit1

Sport time

1. Vocabulary list (seznam slovíček)

     Vocabulary list - Unit 1 

2. Quizlet

     Unit 1​​

3. Extra materiály - 

4. Informace pro nemocné

​17.9. ​- zápis gramatika Can -- zde naleznete vysvětlení gramatiky Can: Can , ​TB p6, HW: WB p6, ex 1

​22.9. - slovíčka Sports (naleznete v Google dokumentu) - zapsat do slovníčku, TB p7, WB p6, ex 2

​23.9. - zápis gramatiky Short Answer (krátká odpověď), WB p7

​24.9. - WB p8

​29.9. - TB p8, WB p9, příští hodinu píšeme test

1.10. - TB p9 - čtení komiksu, audio vloženo pod textem

Unit 2

What's in the house?

1. Vocabulary list (seznam slovíček)

     Vocabulary list - Unit 2

2. Quizlet

    Unit 2

3. Extra materiály - zde naleznete online cvičení k procvičení vazby there is/there are . ​Stránky nejsou v českém jazyce, nelekejte se, vysvětlím zadání ke cvičení zde. Jakmile otevřete stránku, popojeďte o kousek níže, až uvidíte 10 vět označených číslem. Pro každou větu máte za úkol vybrat správně ze dvou možností. Jakmile cvičení vyplníte, klikněte na "check" a automaticky se vyhodnotí špatné a správné odpovědi. Pokud po dokončení kliknete na "repeat exercise" nebo "shuffle exercise", cvičení se spustí znovu.

  Online cvičení - there is/there are

4. Informace pro nemocné

6.10. - TB p10 - audio k písni je vloženo níže, zápis gramatiky Množné číslo/plural

​7.10. -  zápis gramatikyThere is/there are - kladná věta, zde naleznete vysvětlení gramatiky There is/there are v kladné větě: There is/are - kladná věta

8.10. - WB p10, ex 1,2

​13.10.zápis gramatiky There is/there are - záporná věta, otázka

5. Zde jde poslech písně k tématu What's in the house? (učebnice, str. 10). Spolu s poslechem si prosím pročítejte text písně. ​.

Distanční výuka

Dear students,

zde naleznete úkoly a materiály k distanční výuce, která bude probíhat v termínu 14.-30.10.2020. Spolu budeme mít 2 hodiny týdně přes Zoom, a to vždy ve středu v 8:15 a v pátek od 9:10. Naše třetí hodina, která bude vždy v pondělí ve 13:00, bude probíhat tak, že se v tomto čase podíváte na stránky školy do složky vaší anglické skupiny a zde budete mít vložený úkol a všechny informace k němu. Prosím, čtěte vždy pozorně zadání úkolu. 

Pokud by se naskytl nějaký problém, můžete mi napsat na e-mailovou adresu: b.rihova@zsborsice.cz

14.10. - dnes výjimečně neproběhne výuka AJ přes Zoom, a to z toho důvodu, aby měli děti možnost vyzkoušet si Zoom s jejich paní učitelkou třídní. Dětem proto dnes zadám úkol. Prosím úkol zaslat do zítřka do 12:00, tak abych jej mohla opravit a poslat s případnými poznámkami zpět před páteční hodinou přes Zoom.

 1. Vypracujte prosím Pracovní list (Worksheet) k opakování gramatiky There is/are a slovíček ze druhé lekce. Pracovní list je ve formátu Word a je možné po otevření přímo do listu psát. Své odpovědi tedy do listu vepište, poté dokument uložte a pošlete mi jej vyplněný na e - mail. Pokud by někomu více vyhovovalo a má možnost pracovní list vytisknout, určitě je možné zaslat i fotografii takto vyplněného pracovního listu.              E-mail: b.rihova@zsborsice.cz

 2. klikněte na odkaz Unit 1​​​​  a v aplikaci quizlet zopakujte slovíčka z lekce 1. Forma, jakou slovíčka zopakujete je na vás. Můžete se učit pomocí "flashcards" nebo si zahrát nějakou hru. Buďte prosím pečlivý a zkuste si do páteční hodiny zopakovat opravdu všechna (co se týče dobrovolných slovíček, opět záleží na vás).

16.10. - Informace pro ty, kteří dnes nebyli připojeni. Dnes jsme si zopakovali vazbu There is/are - jak tvoříme kladnou, zápornou větu a otázku. Pokud budete chtít, pod text vkládám dokument s překladem, s kterým jsme dne pracovali. Věty jsme překládali do sešitu, stejně tak vždy i zápor a otázku. Zapište si prosím nová slovíčka do slovníčku. Slovíčka naleznete v Google dokumentu Vocabulary list u lekce 2.

19.10. - úkoly pro dnešní den:

 1. Překlad vět There is/there are - k zopakování gramatiky prosím přeložte věty níže. Překlad pište do sešitu pod dnešní datum. Ve středu si spolu zkontrolujeme.

                1.  V domě jsou dvě ložnice.

                2. V obývacím pokoji není televize.

                3. Je v kuchyni kočka?

                4. V domě nejsou duchové.

                5. V koupelně je pes. 

 1. Quizlet - do středy se prosím naučte nová slovíčka, které jsme si zapsali minulou hodinu. Také si prosím pravidelně opakujte slovíčka z lekce 1. Doporučuji učit se slovíčka správně psát (v Quizlet je na to přímo jedna z her)

 2. Zápis gramatiky Short answer (krátká odpověď) - do anglického sešitu na gramatiku (ne slovníček) si prosím zapište zápis. Nadpis si zvýrazněte barevně, podobně, jako vidíte zde. Tuto gramatiku vám vysvětlím při středeční online hodině.

  Short answer (krátká odpověď) 

  ​                      ?    Is there ghost in the kitchen?

                                      +  Yes, there is.

                                      No, there isn't.

                        ?   Are there ghosts in the kitchen?

                                       +  Yes, there are.

                                       -  No, there aren't.

 3.  Na středu si prosím  vytiskněte a připravte dokument  "Rooms" , budeme s tím pracovat. Pokud by někdo neměl možnost dokument vytisknout nebo jej potřeboval například v jiném formátu, prosím kontaktujte mě.


21.10. - Informace pro ty, kteří dnes nebyli připojeni. Dnes jsme si zopakovali slovíčka z lekce 2 + gramatiku There is/are. Vysvětlili jsme si gramatiku Short Answer (krátká odpověď) a udělali cvičení v TB p10 - odpovědi na otázky pod obrázkem a textem písně. Také cvičení 3 ve WB p10.

23. 10. - informace pro ty, kteří dnes nebyli připojeni

 1. Zopakovali jsme short answer - viz cvičení (obrázek s duchy) níže, odpovědi jsme zapisovali do sešitu pod dnešní datum, zadání: odpovězte na otázky pomocí krátké odpovědi podle obrázků

 2. do sešitu AJ jsme pod nadpis Předložky zakreslili obrázek s předložkami (viz níže v PDF formátu) a zapsali si do obrázku i český překlad - in - v, on - na, under - pod, behind - za

 3. do obrázků pokojů, které byly v zádání úkolu 19.10.,  jsme zapsali slovíčka  - naleznete v dokumentu níže. Obrázky prosím obstříhnout, vlepit do slovníčku a NAUČIT SE!

 4. ve WB jsme vypracovali cv. 4 na str. 11 - vkládám nahrávku, podle které vybarvíte broučky.

 5. do slovníčku jsme zapsali nové slovíčko- dining room - jídelna

 6. za WB p11, ex 5 + 6 - ex 5: utvořit otázky k odpovědím podle cv. 4, ex 6:  napsat věty o broučcích z obrázku ve cvičení 4. Například: The red bug is on the chair (červený brouček je na křesle), dále se naučit slovíčka z lekce 2 a opakovat gramatiku There is/are, naučit se předložky - po prázdninách si napíšeme test

2.11. - úkoly pro dnešní den:

 1. Worksheet/ Pracovní list - vkládám pracovní list k lekci 2/ Unit 2. Vyplněný pracovní list prosím zaslat do zítřejšího (3.11.) večera na můj e-mailPřeklad instrukcí ke cvičením: 1. vyluštěte osmisměrku a slova zapište pod obrázky, 2. věty 1-5: odpovězte na otázky pomocí krátké odpovědi vazby There is/there are, věty 6-10: odpovězte na otázky a používejte předložky (in, on,...)  

 2. Quizlet - naučit se a opakovat si slovíčka z lekce 2.

 3. Gramatika - zopakujte si předložky v online pracovním listu --> Online pracovní list - předložky

 4. Chtěla bych poprosit, aby byly úkoly plněny a zasílány v termínu, který vždy u úkolu uvedu. Pokud se tak nestane, budu bohužel hodnotit úkol špatnou známkou. Pokud by se vyskytly nějaké problémy nebo byste měli jakýkoliv dotaz, prosím kontaktujte mě na e-mail: b.rihova@zsborsice.cz

4.11. - Dnes byli připojeni všichni. Pro jistotu ale píšu zadání DÚ i sem. Přeložte do sešitu tyto věty. Foto úkolu prosím zaslat během dnešního dne.:

 • Tam je TV na stole

 • Tam jsou balony pod židlí

 • Tam je květina za pohovkou

 • Tam je lampa v ložnici

 • Tam jsou kočky pod stolem

6.11. - Informace pro ty, kteří nebyli připojeni:

 1. TB p12


9.11. - Úkoly pro dnešní den:

 1. WB p12, ex 7

 2. Quizlet - učit se slovíčka z lekce 2. Prosím opakujte si je na KAŽDOU hodinu.

 3. Naučit se předložky a zopakovat si gramatiku There is/are ve školním sešitě.

 4. Dobrovolný úkol - Let's be architects! zadání dobrovolného úkolu

 • Navrhněte dům/byt dle vašich představ a zakreslete jeho plánek na papír A4 (můžete se nechat inspirovat v pracovním sešitě na str. 12, níže vkládám pro inspiraci jiných plánků - obr. 1)

 • Do plánku zakreslete pokoje i s nábytkem (inspirace, jak takový nábytek nakreslit v pracovním sešitě nebo níže mezi obrázky - obr. 2) a nábytek v pokojích prosím popište anglicky

 • Fantazii se meze nekladou!! = dům může být kulatý, hranatý, ve tvaru vesmírné lodi, ponorky , cokoliv se vám jen líbí. Ráda bych, abyste se při vytváření bavili! Pokud budete chtít, můžete klidně nakreslit 2 patra domu (na 2 papíry) nebo podobu domu z vnější strany.

 • Fotku vašeho vysněného domu mi prosím zašlete na e-mail/Messenger/Whastapp do příštího pátku.

11.11. - úkol z dnešního dne:

 1. Quizlet - naučit se slovíčka z lekce 2 + předložky

 2. Překlad vět: fotku prosím zaslat do zítřejšího večera (12.11.)

 • V ložnici je postel.

 • Jsou v obývacím pokoji rostliny?

 • V kuchyni není vařič.

 • Je v koupelně okno?

 • V obýváku jsou skříňky.

 • V jídelně nejsou židle.

 • Jsou v obývacím pokoji pohovky?

Unit 3

Be healthy!

1. Vocabulary list: Vocabulary list - Unit 3

2. Quizlet: Unit 3

3. Extra materiály: zde naleznete online pracovní list k procvičení slovíček "nemoci"

Online pracovní list


16.11. Úkoly pro dnešní den:

 1. Quizlet - naučte se nová slovíčka z lekce 3

 2. vypracuj ex 1, WB p14 -fotografii splněného úkolu prosím zaslat do večera 18.11.

 3. TB p14 -  poslechni si několikrát píseň v učebnici na str. 14, (audio níže), společně s nahrávkou si píseň pročítej nahlas 

23.11. Úkoly pro dnešní den:

 1. Do slovníčku zapište nová slovíčka a slovíčka se naučte!: play loud music - pouštět hudbu hlasitě, drink lots of water - pít hodně vody, play outside - hrát si venku, go to sleep - jít spát, eat lots of ice cream - jíst hodně zmrzliny, tired- unavený

 2. Quizlet - naučte se nová slovíčka a opakujte slovíčka ze 3 lekce

 3. TB p15 - několikrát si pročtěte příběh na straně 15 (audio nahrávka níže)

 4. Ruské kolo - odkaz zde: Ruské kolo .Stejně jako v páteční hodině, zatočte kolem, přečtěte nahlas nemoc a doporučte, co na nemoc pomůže. Točte kolem dokud si nebudete jistí, že umíte odpovědět bez pomoci slovníčku. Př.: I've got headache - Don't play loud music, go to bed. Klikni na "spin it" pro roztočení kola, poté "resume" a znovu "spin it" pro roztočení.  

 5. Do dnešního večera 23.11. prosím zašlete fotografii úkolu WB p14, ex2

Unit 4

My town

1. Vocabulary list: Vocabulary list - Unit

2. Quizlet: Unit 4

Unit 5

On holiday

1. Vocabulary list: Vocabulary list - Unit 5

2. Quizlet: Unit 5

DISTANČNÍ VÝUKA

4.1.2021 - Úkoly pro dnešní den

 1. Quizlet - zopakuj slovíčka ze 4. lekce a nauč se nová slovíčka z lekce 5 

 2. TB p25 - níže vkládám nahrávku příběhu v učebnici na straně 25 nahoře. Za úkol si nahrávku poslechni a zkus pročíst celý příběh několikrát nahlas. Při středeční online hodině budeme tento příběh číst znovu a budeme trénovat správnou výslovnost. 

Vaše školní sešity mám u sebe, protože jsem ještě před Vánoci opravovala poslední test na slovíčka. Sešity vám vrátím příští týden při návratu do školy. Pokud by se prodloužil termín distanční výuky, pokusím se koncem týdne vyřešit vrácení sešitů jiným způsobem. Mnohokrát děkuji za pochopení. 

Při jakémkoliv dotazu se na mě prosím obraťte prostřednictvím e-mailu: b.rihova@zsborsice.cz

6.1.2021 - Úkoly z dnešní online hodiny

 1. Zapiš do slovníčku: fall - padat, Come on! - No tak/ Tak pojď!, holiday - prázdniny, but - ale, now - teď

 2. Gramatika - otevři pracovní sešit (str. 24, cv. 1) a na prázdný papír zapiš pomocí gramatiky - ing (níže je vložen zápis, na kterém jsme si dnes gramatiku vysvětlovali, zabývali jsme se jen kladou větou - +, gramatiku zapíšeme příští týden do sešitu), co dělá brouček 7,6,4,2 na obrázku B. Např. brouček 1 na obrázku B, zapíšu takto: 1) He´s swimming. Úkol nemusíte zasílat, zkontrolujeme jej společně při páteční online hodině. 

 3. Slovíčka - NAUČ!! se slovíčka z lekce č. 5

11.1.2021 Úkoly pro dnešní den

 1. zápis - do sešitu gramatiky prosím udělejte zápis gramatiky -ing (zápis vložen pod příspěvkem z 6.1.2021). Poprosím napsat zápis ručně! Použijte barvičky podobně jako v zápisu, ať je pro vás zápis přehlednější.

 2. překlad - pod zápis přeložte do angličtiny tyto věty:

                              1.  On si čte.

                              2. Ona plave.

                              3. Tančí on? Ano, tančí.

                              4. Já hraju fotbal

                              5. Pije ona? Ne, nepije.

       3. Quizlet - opakujte slovíčka této lekce

​ Fotografii zápisu i s překladem prosím pošlete do úterního večera (12.1.2021). Zároveň poprosím poslat i fotografii cvičení 4, str. 25 v pracovní sešitě, které bylo za úkol dokončit po páteční online hodině.

Řada z vás mi nezaslala páteční test, poprosím poslat fotografii do dnešního večera!

18.1. Úkoly pro dnešní den

 1. WB p26, ex6do dnešního večera pošlete prosím fotografii dopisu z pracovního sešitu, který jsme rozepsali v páteční online hodině a měli jste jej za úkol dokončit.

 2. Listening, reading - vyplňte cvičení v pracovním listu (vložen níže). Jedná se o poslech a čtení. Pokud by někdo neměl možnost tisknout, lze zapsat správné odpovědi na papír. Prosím označte vždy číslo cvičení, u poslechu číslo tak, jak je v listu, a vedle čísla zapište aktivitu, která v poslechu zazní. U čtení pište za sebou Vámi zvolené slovíčka, slovíčka oddělujte čárkou. Prosím zaslat také do dnešního večera (18.1.2021)

 3. Někteří z vás mi opět nezaslali páteční test. Učiňte tak prosím spolu se zadanými úkoly z dnešního dne. 

Unit 6

A sunny day

1. Vocabulary list - Vocabulary list  - Unit 6

2. Quizlet - Unit 6


20.1. Úkoly z dnešního dne

 1. Quizlet -naučit se nová slovíčka

 2. WB p28, ex 1 - vypracovat cvičení. Není třeba zasílat fotografii, zkontrolujeme v pátek.

 3. TB p 28 - pročíst několikrát příběh a trénovat výslovnost. Audio nahrávku vkládáme níže k dispozici.​

25.1. Úkoly pro dnešní den

 1. TB p29 - poslechni si znovu nahrávku (vložena níže) telefonátů Simona, Diane, Kate a Joela a rozhodni, ve kterém městě se každý z nich nachází. Své odpovědi zapiš do sešitu.

 2. Quizlet - stále si opakuj slovíčka této lekce

 3. ​Vypracuj cvičení (vloženo níže) - úkolem je vybrat správná slovíčka z deštníku a vsadit je do textu tak, aby dával smysl. Odpovědi opět zapisuj do sešitu označené číslem stejně jako v rozhovoru.

Fotografii úkolu prosím zaslat do úterního večera (24.1.)!!

27.1. Pro nemocné 

Dnes jsme vypracovali cvičení 3, 4 v pracovním sešitě, str. 29. Nahrávka ke cvičením je vložena pod textem. 

1.2. Úkoly pro dnešní den

 1. Quizlet - zopakuj si slovíčka 6.lekce. Nauč se, jak se správně píši i vyslovují.

 2. TB p30 - poslechni si nahrávku básní (vložena níže) a zkus si podle nahrávky básně pročíst. Budeme s nimi pracovat i při středeční online hodině.

 3. WB p29, ex 5 - vypracuj cvičení 5 na str. 29 v pracovním sešitě. Nejdříve odpověz na otázky pomocí Yes, it is a No, it isn´t. Poté zapiš a zakresli, jaké je u tebe počasí. Fotografii úkolu prosím zaslat do úterního večera (2.2), prosím o dodržení termínu!

3.2. Úkoly z dnešního dne

 1. TB p30 Rain is falling - zakresli obrázek básničky na str. 30 v učebnici. Fotografii prosím zaslat do zítřejšího večera.

8.2. Úkoly pro dnešní den

 1. Quizlet - zopakujte si slovíčka 4,5,6 lekce.

 2. WB p32, ex 1 - vypracujte cvičení 1 na str. 32 v pracovním sešitu. Fotografii zaslat do zítřejšího večera (9.2.)

 3. Weather forecast/předpověď počasí - pokyny ke zpracování projektu Weather forecast 

          1. Vytiskněte mapku ČR (vložena níže)

          2. Barevně zakreslete počasí k jednotlivým městům. Nakreslete, jaké počasí chcete. 

          3. Nacvičte si ke každému městu 2 věty - popis počasí a co můžeme dělat,

              např. It´s hot and sunny. We can play football; It´s cold and it´s snowing. We can ski.  

              Nevadí, pokud se věty budou někde opakovat. 

          4. Mapku připevněte např. na dveře nebo skříň, a poproste někoho z rodiny, ať vás při předpovědi natočí. 

              Mapku využijte k tomu, abyste při předpovídání počasí na jednotlivá města mohli ukazovat.

              Pokud budete chtít, můžete zahájit předpověď počasí větou: Welcome to weather forecast

             (Vítejte u předpovědi počasí). Větu naleznete i v aplikaci Quizlet

             

            Níže vkládám mapku ČR k vytištění, ukázku mé mapky a zde je odkaz ukázku videa, jak by mohla

            předpověď vypadat: Weather forecast

Fotografii vaší mapky a video předpovědi počasí prosím zaslat do pátku 12.2.2021!

10.2. Úkoly z dnešního dne:

 1. Karty se slovíčky - zde je odkaz na karty se slovíčky. Karty využijte k opakování slovíček 4-6 lekce --> Flashcards

15.2. Úkoly pro dnešní den:

 1. Project - řada z vás mi nezaslala video projektu, učiňte tak do dnešního večera. Známky v bakalářích budou odpovídat splnění úkolu. 

 2. Zápis - do sešitu gramatiky udělejte zápis (vložen níže), nezapomeňte si jej barevně zaznačit (podobně, jako je v zápisu) a obrázek v zápisu jednoduše překreslit. Fotku zápisu prosím zaslat do dnešního večera na můj e-mail. 

Unit 7

Space school

1. Vocabulary list: Vocabulary list - Unit 7 

2. Quizlet: Unit 7

17.2. Úkoly z dnešního dne

 1. ​Time - pod tímto odkazem: Time  naleznete kartičky k opakování určování času

22.2. Úkoly pro dnešní den:

 1. Quzilet - naučte se nová slovíčka (dny v týdnu, předměty)

 2. Liveworksheet - pomocí online pracovního listu --> Days of the week , si zopakujte dny v týdnu. V prvním cvičení máte za úkol přiřadit správný den ke správné nahrávce (přehraje se po kliknutí na symbol), druhé cvičení NENÍ POVINNÉ, zde máte za úkol přečíst si text/poslechnout nahrávku (po kliknutí na text se nahrávka spustí) a odpovědět na otázky pod textem. Do prázdných okýnek píšeme dny, ve které dělá Mary určitou činnost. Jakmile vyplníte, klikněte na "Finish" a "Check my answers" , dozvíte se, zda máte list správně.

 3. Time - zopakujte si určování času pomocí kartiček ze dne 17.2. (odkaz výše)

 4. WB p34 - vypracujte cv. 1, str. 34  v pracovním sešitě. Fotografii prac. sešitu zašlete do dnešního večera (22.2.). Prosím o dodržení termínu!

Ve středu 24.2.2021 proběhnou hodiny AJ výjimečně formou úkolu. Úkoly budou zadány stejným způsobem jako v pondělí - naleznete zde pod datem zadání úkolu i termíny, do kdy úkoly zaslat ke kontrole. Mnohokrát děkuji za pochopení. Barbora Říhová.

24.2. Úkoly namísto dnešní online hodiny

 1. Quizlet - stále opakujte nová slovíčka

 2. Time - znovu si zopakujte "čas"

 3. WB p35 - Vypracujte str. 35 v prac. sešitě. Fotografii str. 35 prosím zašlete do dnešního večera (24.2.) na můj e-mail. 

1.3. Úkoly pro dnešní den

 1. Quizlet - stále opakujte VŠECHNA slovíčka z této lekce - školní předměty a dny v týdnu.

 2. Time - stále opakujte určení času! Můžete pořád využívat kartiček, které jsem vytvořila --> Time

 3. TB p35- zopakujte si, jak říkáme, kdy máme který předmět podle rozvrhu (př. On Monday we´ve got Maths at half past eleven)

 4. TB p36 - vypracujte cvičení na této straně. Přiřaďte věty pod textem ke správnému obrázku. Do učebnice pište prosím tužkou. Fotografii prosím zaslat do dnešního večera (1.3.)


Připomínám, že je třeba zasílat úkoly ke kontrole a to v termínu, který vždy u úkolu uvádím!! Za nezaslaný úkol nebo pozdní termín, si k sobě značím, že je úkol nesplněn. Pokud se tak stane třikrát, budu značit do bakalářů nedostatečnou za neplnění úkolů. Děkuji za pochopení.

3.3. Úkoly z dnešní hodiny

 1. WB p36, ex 6 - doplňte text o své škole. Není třeba zasílat fotografii, zkontrolujeme při páteční online hodině. 

PRÁZDNINOVÝ ÚKOL

 1. Holida diary/ prázdninový deník - vašim úkolem bude tentokrát zápis do prázdninového deníku. V dokumentu níže naleznete tabulku, kde jsem vyznačila dny (pondělí - pátek) a čas.                                                               - nejdříve si do tabulky poznačíte, co jste v daný čas a v daný den dělali (zaplněny budou všechny rámečky!)      - poté  na řádky pod tabulky zapíšete vaše aktivity v ten den celými větami. Věta začíná vždy dnem, pokračuje aktivitou a končí časem, např. On Monday I eat apple and bread at hlaf past seven. Pokud se vám věty na řádky nevlezou, nic se neděje, můžete list otočit a psát z druhé strany. Nebo připnout list nový a pokračovat na něm.                                                                                                                                                                                            - DOPORUČENÍ: pokud bych úkol vypracovávala já, každý večer bych si do tabulky poznačila aktivity  a zapsala věty. Úkol bych si tím pádem rozložila do celého týdne a nezabral by mi poté tolik času.

Úkol budu vyžadovat od všech! Zadávám jej ale před prázdninami proto, abyste se sami rozhodli, kdy úkol zvládnete udělat. Úkol můžete splnit, a mně zaslat, již během příštího týdne. Pouze upozorňuji, že v pondělí a úterý po prázdninách zadám na stránky úkoly tak, jako vždy. Tudíž počítejte s tím, že pokud se rozhodnete úkol splnit až po prázdninách, budete mít nejspíš více práce.  Splněný úkol zašlete během příštího týdne nebo v týdnu po prázdninách na můj e-mail. 

V přílohách naleznete dokument s tabulkou a řádky k psaní, ale také ukázku (je zde doplněna jen část tabulky). Do tabulky můžete zapisovat cokoliv vás napadne. Není nutné využívat pouze slovíčka, která se učíme spolu. Pokud znáte jiná slovíčka a chcete je do tabulky zapsat, naopak to uvítám!!


Pokud bude někdo chtít trávit nějaký čas o prázdninách s angličtinou, vkládám také krátkou povídku/příběh, který si můžete přečíst. Některá slovíčka pro vás budou možná neznámá, a proto, kdo by potřebovala jakoukoliv pomoc, určitě se mi může ozvat. Čtení příběhu není POVINNÉ, je to opravdu pouze nabídka pro ty, kteří budou chtít. 


15.3. Úkoly pro dnešní den:

 1. Quizlet - opakujte slovíčka této lekce (předměty, dny v týdnu..)

 2. Grammar - zopakujte také určování času, jak mluvíme o rozvrhu (On Monday we´ve got English at 9 o´clock)

 3. Questions - pod tímto zadáním naleznete 8 otázek. Pokuste se na otázky odpovědět a své odpovědi prosím pište do sešitu pod dnešní datum. Jako inspiraci můžete využít str. 36 v pracovním sešitě. Není třeba psát otázky, pouze své odpovědi. Odpovědi pište CELOU VĚTOU a snažte se, aby byly gramaticky správně!                 Fotografii úkolu prosím zašlete do dnešního večera (15.3.) Prosím o dodržení termínu!

Unit 8

What´s on TV?


1. Vocabulary list: Vocabulary list - Unit 8

2. Quizlet: Unit 8

22.3. Úkoly pro dnešní den:

 1. Vocabulary - naučte se nová slovíčka, stále můžete využívat aplikace Quizlet. K dispozici vkládám také nahrávku slovíček, se kterou můžete trénovat správnou výslovnost (vložena níže)

 2. WB p38, ex 1- vypracujte toto cvičení v pracovním sešitě.                                                                                   Fotografii prosím zašlete do dnešního večera (22.3.)!


29.3. Úkoly pro dnešní den:

 1.  Vocabulary - zopakujte si slovíčka, můžete využít Quizlet

 2. Like/don´t like - zopakujte si tuto gramatiku. Jak zní věta pokud chceme říct, že něco máme rádi a naopak, že něco rádi nemáme. Pod tímto odkazem: Quiz naleznete kvíz, na kterém gramatiku procvičíte. 

 3. High numbers - nejdříve zhlédněte video: High numbers - video , kde vysvětluji látku "High numbers". Poté si udělejte zápis (vložen pod textem). Zápis přepište RUČNĚ!! ​V zápisu chybí dopsat slovem některá složená čísla, to bude vašim úkolem. (poslat)

 4. Online worksheet - pod tímto odkazem: Worksheet, naleznete online pracovní list, kde budete mít za úkol poslouchat čísla a dopisovat je do rámečků. Vždy klikněte na ikonu zvuku a poté vepište číslo, které slyšíte do rámečku. Z celého pracovního listu udělejte pouze jeden sloupeček! Poté klikněte na "finish" a "check my answers" a uvidíte, zda jsou vaše odpovědi správné. Vůbec nevadí, že ostatní sloupečky nejsou hotové, pouze se zobrazí jako špatná odpověď. (poslat)

Pošlete fotografii zápisu a také fotografii nebo Printscreen, jak jste si vedli u online pracovního listu. To vše prosím do pátku 2.4.2021.

31.3. Úkoly pro dnešní den:

 1. Vocabulary - stále opakujte slovíčka z této lekce

 2. High numbers - pomocí odkazu na online worksheet z pondělního úkolu zopakujte vysoká čísla, tentokrát dokončete 2. a 3. sloupeček. Poprosím opět udělat fotku/Printscreen a poslat.

 3. Time - dnes se budeme věnovat času. Budeme se učit, jakým způsobem lze říct hodiny a minuty, pokud se nejedná o celou hodinu, čtvrtku, půlku nebo tříčtvrtku. Opět zhlédněte video s vysvětlením látky: Video, udělejte zápis - RUČNĚ, a určete zbylý čas v zápisu. (poslat)

 4. WB p39, ex 4 - zahrajte si Bingo, poslouchejte nahrávku a zaznačte čas v pořadí, v jakém jej na nahrávce říkají (vedle čísel v Bingu piš číslo pořadí 1-12) (poslat)

Pošlete fotografii zápisu, fotografii nebo Printscreen, jak jste si vedli u online pracovního listu a také Bingo z pracovního sešitu. To vše prosím do pátku 2.4.2021.


19.4. Úkoly pro dnešní den:

 1. The Dragon Crown, TB p41 - pročtěte si několikrát nahlas další díl The Dragon Crown na str. 41 a zkuste si také příběh přeložit - při středeční online hodině se budu ptát! co se v příběhu v tomto díle stalo! Zapište si do slovníku slovíčka sneeze - kýchat, building - budova, look at - podívat se na 

 2. Vocabulary - pod posledním slovíčkem vynechejte volné místo, BAREVNĚ nadepište UNIT 9 a zapište do slovníku tato slovíčka: free time - volný čas, watch TV - sledovat TV, table tennis - stolní tenis, diary - deník, go shopping - jít nakupovat, go fishing - jít na ryby, go running - jít běhat, sleep - spát, listen to music - poslouchat hudbu, stay in bed - zůstat v posteli, go walking - jít na procházku, singer - zpěvačka, penfriend - přítel k dopisování, hobbies - koníčky. Fotografii slovníčku prosím zaslat do dnešního večera (19.4.)


Unit 9

My free time

1. Vocabulary list: Vocabulary list - Unit 9

​2. Quizlet: Unit 9


3.5. Úkoly pro dnešní den

 1. Vocabulary - stále opakujte slovíčka této lekce

 2. Worksheet - vyplňte pracovní list (vložen níže v PDF formátu). Pracovní list si můžete vytisknout a psát přímo do něj. Pokud nemáte k dispozici tiskárnu, je možné psát odpovědi do sešitu zepředu! POZOR! - pokud píšete odpovědi do sešitu, u cv.1 pište tentokrát CELÉ věty. U cv. 2 stačí pouze vaše odpovědi na otázky. Fotografii úkolu zašlete do dnešního večera (3.5.)

 3. TB p44 - několikrát a nahlas si pročtěte oba dopisy na str.44


11.5. Úkoly z dnešního dne

 1. Vocabulary - zapište do slovníku nová slovíčka. Nejdříve ale vynechejte jeden řádek a nadepište barevně UNIT 10. Poté zapisujte slovíčka PSACÍM PÍSMEM. Slovíčka naleznete pod tímto odkazem --> Vocabulary - Unit 10


Unit 10

Amazing animals

1. Vocabulary list: Vocabulary list - Unit 10

2. Quizlet: Unit 10

© 2022 Základní škola Františka Horenského / Prohlášení o přístupnosti / web by icard.cz