Distanční výuka od 4.ledna 2021 - učivo a úkoly

Milí žáci,

na této stránce bude každý den učivo a úkoly pro distanční výuku od 4. ledna 2021. Výuka je povinná, stejně tak plnění úkolů. Úkoly, které je třeba poslat, budou opět označeny červenou barvou. Odesílat můžete na messenger nebo email, jak jste byli zvyklí.

Sledujte také​ záložku anglického jazyka podle skupin a nezapomeňte plnit úkoly.

Přeji Vám hodně úspěchů

tř. učitelka Mgr. Alena Rathúská

ČTVRTEK 28. ledna

M (zoom) G 9.10 - potřebuješ kružítko! a pravítka DÚ na čtvrtek 4.2. PS 44, na pondělí PS 27 cv.8 a 11 - kontrola online

ČJ (zoom) 10.15 -  video s výkladem o rodu středním: https://www.youtube.com/watch?v=5YcKFK56Ntg

DÚ na pondělí PS 46 cv.4, PPJH (pravopis podstatných jmen hravě - nový pracovní sešit str. 3,4) - kontrola online v pondělí

VLA (úkol) - PS str. 28 a 30

Netradiční povinný úkol - vytiskněte si soubor ruka sebereflexe nebo si namalujte svoji a vyplňte. Je to takové sebehodnocení s využitím pádových otázek. Můžete i barevně vylepšit, něco přimalovat a pošlete mi potom fotku.

Ve třídě bychom si vystavili, kvůli online výuce si můžeme vaše výtvory vystavit ve fotogalerii

KRÁSNÉ POLOLETNÍ PRÁZDNINY! Odpočiňte si a naberte síly na další online výuku od pondělí 1.2.2021!

STŘEDA 27. ledna

AJ B (zoom)8.15 

Aj A (zoom)9.10

PŘÍ (zoom) 10.15 - nachystej si i PS VLASTIVĚDU! Kdo nebyl připojen nebo selhalo připojení dodělá si PŘÍ PS 24,25  kontrolovali jsme VL PS 25, 26, 27, 29

​ČJ (úkol) - uč. 73 cv. 1,3 do domácího, cv. 2,5 na folii, PS 45/4,  46/ 2 - kontrola zítra online

povinně všichni  https://wordwall.net/cs/resource/10016471/vzory-st%C5%99edn%C3%ADho-rodu-27-ledna

M (úkol) - PS 28 celá

ÚTERÝ 26. ledna

M (ZOOM) 9.10 - DÚ HP 30 celá, udělali jsme PS 26/6 a cv. 1 (máme hotovou už celou stranu, komu vypadlo připojení, ten si to dodělá)

ČJ (ZOOM) 10.15 - DÚ uč. 71 cv. 3 přepsat do domácího, ps 45 cv.5 přepsat na linky.

PONDĚLÍ 25. ledna

ČJ (zoom) 8.15 DÚ PS 45 cv.1 kontrola zítra online

M (zoom) 9.10

Vla - Z důvodu pedagogické klasifikační porady, kterou máme od 10h budete místo zoom výjimečně plnit z vlastivědy úkol a zkontrolujeme jej ve středu v přírodovědě.

zápis:  25. ledna

CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ

4 národní parky:        1. Krkonošský NP

                                     2. NP Šumava

            3. NP Podyjí

            4. NP České Švýcarsko

CHKO = chráněné krajinné oblasti

Např. Bílé Karpaty, Beskydy, Pálava, Moravský kras, Poodří, Jeseníky, atd.

PS 25 dodělat, 26, 27, 29  - kontrola ve středu online

ČJ (úkol) - uč. str. 72 do sešitu čtení/ sloh cv. 1,2,3,4 a pod básničkou 1 - kontrola online zítra

AJ (obě, úkol)

V PÁTEK 22.1.2021 SE UZAVÍRÁ KLASIFIKACE ZA 1.POLOLETÍ! POSLEDNÍ ŠANCE DOPOSÍLAT, CO VÁM CHYBÍ!!!

čtenářský denik! 

NEZAPOMEŇTE POSLAT PÁTEČNÍ ÚKOLY!!!STÁLE  SPOUSTA CHYBÍ!!!Některým i předchozí! Vše najdete níže

 PÁTEK 22. ledna

​AJ A (ZOOM) B ČJ (ZOOM) 8.15 

AJ B (ZOOM) A ČJ (ZOOM)9.10 

M (ZOOM) 10.15 - poslat pětiminutovku

PŘÍ (úkol) - zápis 

22. ledna

PŮDA

- vzniká zvětrávání  nerostů a hornin

SLUNCE

- velká žhavá plynná koule

- nejbližší hvězda pro planetu Zemi

- živočichům dává teplo a světlo, u rostlin pomáhá vytvářet fotosyntézu

- Země oběhne Slunce za 1 rok

MINERÁLY A HORNINY

 • Minerály (nerosty) – vyskytují se jako součást hornin nebo samostatně např. křemen, magnetit
 • Horniny – jsou tvořeny z jednoho nebo několika minerálů

                                   - podle způsobu vzniku je dělíme na:

                                   a) vyvřelé – žula

                                   b) usazené – pískovec, vápenec

                                   c) přeměněné – mramor

- Mezi horniny patří i energetické suroviny – ropa, uhlí, zemní plyn.

ČJ (úkol) - do domácího sešitu uč. 70 cv. 2, 3

DOBROVOLNÝ ÚKOL, KDO SI CHCE VYLEPŠIT ZNÁMKU Z VL - PS 23

ČTVRTEK 21. ledna

ČJ (ZOOM) 9.10 pololetní písemná práce poslat ke kontrole do večera! rodiče ji mají v emailu

M G (ZOOM) 10.15 DÚ PS 43 cv. 3,4 - kontrola příští čtvrtek online

kdo potřebuje, podívá se na videa: konstrukce obdélníku: https://www.matyskova-matematika.cz/geometrie-4/video/str-28/, konstrukce čtverce: https://www.matyskova-matematika.cz/geometrie-4/video/str-27/,. čtverec a obdélník vlastnosti: ​https://www.matyskova-matematika.cz/geometrie-4/video/str-25/ body, které patří a nepatří čtverci a obdélníku: https://www.matyskova-matematika.cz/geometrie-4/video/str-26/

VLA (úkol) -  1. přečtete si v učebnici 32-35 Nerostné bohatství a průmysl

2. zápis, 3. PS 21,22 (kapitola nerostné bohatství a průmysl)

21. ledna

NEROSTNÉ SUROVINY V ČR

 • hnědé uhlí – Most, Sokolov
 • černé uhlí – Karviná
 • kaolin – k výrobě keramiky – Karlovy Vary, Plzeň, Znojmo
 • sklářské písky – k výrobě skla – Nový Bor
 • vápenec – Beroun, Brno
 • stavební kámen – Českomoravská vrchovina
 • ropa - Hodonín

PRŮMYSL V ČR

 • potravinářský (např. mléko, rohlíky, cukr)
 • textilní a oděvní (oblečení, deky)
 • kožedělný (obuv, kabelky)
 • chemický (barvy, léky)
 • dřevozpracující (nábytek, hudební nástroje)
 • stavební (cement, vápno, cihly)
 • hutní (výrobky ze železa a oceli)
 • strojírenský (stroje a jejich součásti)
 • keramický a sklářský (hrníčky, talíře, umyvadla, sklo a skleněné předměty)

STŘEDA 20. ledna

AJ B (ZOOM) 8.15

AJ A (ZOOM) 9.10

PŘÍ (ZOOM) 10.15 - Prosím nachystejte si i PS z vlastivědy, je vložen nový soubor pl voda 15.1.jako fotka, aby se to všem zobrazilo správně - kdo ještě neodevzdal - pošlete! Bylo to na známku - neodevzdáno = 5

ČJ (úkol) - PS 44 cv.1,2,3,5 poslat, zopakuj si na pol.práci (pošlu dnes rodičům - píšeme ve čtvrtek - první hodinu - prohodíme m za čj vyjímečně!) slovní druhy, pády, podívej se do sešitu na učivo ě/je hodně jste chybovali - připomeňte si znovu - zkuste si ještě cvičení: https://wordwall.net/cs/resource/6336161/-%C4%9B-nebo-je-

M (úkol) -  uč. 53 přečíst kozoroha a cv. 1 na folii/papír - kontrola v pátek, PS 25/12,13,15,16 - poslat  str. 26/2 - kontrola v pátek

zítra si nachystej pravítka a kružítko na geometrii!!!

ÚTERÝ 19. ledna

M (zoom) 9.10

ČJ (zoom) 10.15 nachystej si diktátový sešit!, DÚ - zapsat nové učivo do sešitu - najdete dole v souborech - 2 dokumenty 

poslat diktát

procvičování na pololetní práci: https://wordwall.net/cs/resource/6265633/dopl%C5%88ov%C3%A1n%C3%AD-%C4%9B-jehttps://wordwall.net/cs/resource/5740799/slovn%C3%AD-druhy

PONDĚLÍ 18. ledna

ČJ (zoom) 8.15 uč. 69/4 do domácího, v souborech máte básničku na pády Ježek, vkládám také obrázky ke vzorům podstatných jmen rodu středního

M (zoom) 9.10 PS 25/11 kontrola zítra online

VLA (zoom)10.15

Čj (úkol) přečíst v čítance 77-79 odpovědět - kontrola v pátek online

AJ (úkol), obě skupiny

PÁTEK 15. ledna

AJ A (zoom), B ČJ (zoom) 8.15

AJ B (zoom) A ČJ (zoom) 9.10

M (zoom) 10.15 - POLOLETNÍ PÍSEMNÁ PRÁCE! nezapomeňte nejpozději večer poslat,  DÚ HP 29 první dvě cvičení  - kontrola v pondělí online

PŘÍ (úkol) - zápis poslat, PL voda - ke stažení v souborech
15. ledna​

VODA

 • Většina povrchu planety Země
 • Má velkou sílu, kterou využíváme k výrobě elektrické energie (proud řeky, mořský příboj), ale projevuje se jako i nebezpečné povodně
 • Působením vody vznikly jeskyně, krápníky jsou z vápníku, např. Moravský kras
 • Šetři s vodou a dbej na její ochranu

OCEÁNSKÁ – slaná – obsahuje sůl kamennou

PEVNINSKÁ – ledovcová – nejchladnější

 •        -  povrchová – potoky, rybníky, řeky, …
 •       -   podpovrchová – voda v zemi – podzemní

Skupenství vody

Pára  nad 100 ⁰C

Kapalina - +- 25⁰C  - tekutina

Led pod 0 ⁰C -  jinovatka (zmrzlá), sníh, kroupy

KOLOBĚH VODY V PŘÍRODĚ

Nakresli podle obrázku z učebnice na str. 31 (důležité pojmy – výpar, srážky, povrchový odtok) - toto do sešitu nepiš jen nadpis koloběh vody v přírodě  a obrázek

ČJ (úkol) do domácího sešitu - uč. 66 cv. 1 udělat tabulku

OPAKOVAT PÁDOVÉ OTÁZKY  - v odkazech máte cvičení na procvičování i slovních druhů

ČTENÁŘSKÝ DENÍK - DALŠÍ 1 KNIHA - ODVEZDAT DO  ČT 21.1.2021 - VYFOTÍTE A POŠLETE!

Ve čtvrtek budeme psát pololetní opakování z ČJ. 

Okruhy: slovní druhy, význam slov - synonyma, opozita,... vyjmenovaná slova,  předpony a předložky, umět napsat svou adresu, podstatná jména - rod, číslo, pád

KRÁSNÝ VÍKEND A UŽÍVEJTE SNĚHU:-)

ČTVRTEK 14. ledna

M (zoom) 9.10. opakujeme na pololetní písemnou práci

ČJ (zoom) 10.15 Písnička  O babičce ve všech pádech https://www.youtube.com/watch?v=gkVmAv0XLgk

Podívejte se a udělejte si tam ta cvičení  https://sites.google.com/view/ceskyjazyk4be/domovsk%C3%A1-str%C3%A1nka/p%C3%A1dov%C3%A9-ot%C3%A1zky?fbclid=IwAR1WbvYcDwKWyfAPWYWfdGdM_LoN906OuhtlIaO1zokwuhKk2gS1QkU-auU

DÚ poslat výsledek : https://wordwall.net/cs/resource/9174083/p%C3%A1d-podstatn%C3%BDch-jmen

VLA (úkol) - zápis poslat, PS 19, 20, uč. 30 - 31

​14. ledna                                     PŮDA A ZEMĚDĚLSTVÍ

Půda je zdrojem obživy. Vznikla zvětráváním a rozpadem hornin. Humus = nejúrodnější část půdy ze zbytků těl rostlin a živočichů.

Druhy půd: jílovitá, hlinitá a písčitá

Typy půd dle využití:

a) orná (pole, vinice, sady) – pěstování hospodářských plodin

b) pastviny (louky)

Rostlinná výroba = pěstování hospodářských rostlin

Živočišná výroba = chov hospodářských zvířat

ZEMĚDĚLSTVÍ V ČR

Vysočiny

 • podzol – neúrodná půda
 • lesy, horské louky – pastviny pro ovce

Nižší vysočiny

 • hnědozem
 • brambory, oves, len, řepka olejka
 • krávy, prasata

Nížiny

 • černozem – nejúrodnější půda
 • pšenice, kukuřice, řepa cukrovka
 • nejteplejší oblasti – vinná réva, ovoce, zelenina, chmel
 • koně, prasata, drůbež

STŘEDA 13. ledna

AJ B (zoom) 8.15

AJ A (zoom) 9.10

PŘÍ (zoom)10.15 Kdo se už nepřipojil PS 23 udělat

ČJ (úkol) - PS 43 celá, uč. 65 cv. 5,6 folie - kontrola online, DÚ 65/3 do domácího

M (úkol) PS 24 cv. 1,4,5,6,7,8 - kontrola online,

DÚ POSLAT VÝSLEDEK: https://wordwall.net/cs/resource/9284398/porovn%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD-%C4%8D%C3%ADsel-nad-10-000

ÚTERÝ 12. ledna

M (zoom) 9.10 - PĚTIMINUTOVKA poslat foto, DÚ HP 28 poslední cvičení, PS 24/3 - kontrola ve čtvrtek online

odkaz k procvičování čísel větších než 10 000 - vyzkoušejte: https://skolakov.eu/matematika-4-trida/numerace-do-1000000

ČJ (zoom) 10.15 DÚ - POSLAT VÝSLEDEK :https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/pravopisna-cviceni/pravopisny-zasobnik-vyjmenovana-slova/cviceni-b-l-m-p-s-v-z.html

PS 43/3, do sešitu školního opsat viz dokument dole čj 12.1.

DOBROVOLNÉ PROCVIČOVÁNÍ V ODKAZECH

PONDĚLÍ  11. ledna

ČJ (zoom) 8.15 DÚ PS 42/1a,b, cv.2 celé kontrola zítra online,

Podstatná jména: https://sites.google.com/view/ceskyjazyk4be/domovsk%C3%A1-str%C3%A1nka/podstatn%C3%A1-jm%C3%A9na?fbclid=IwAR3LWywW73jP_zrqJx7Y9R-74KeNmvn8ZcypxkyJJrhvy7hRQ6HYu3cmGUw

M (zoom) 9.10 DÚ HP 27 poslední sloupeček kontrola online

V pátek 15.1. budeme psát pololetní písemnou práci - píši učivo k opakování

- zápis čísel větších než 10 000,

- porovnávání čísel, zaokrouhlování

- písemné sčítání, odčítání, násobení, dělení

- slovní úlohy

- pravoúhlé trojúhelníky, vzájemná poloha přímek, konstrukce trojúhelníku

VLA (zoom) 10.15 opakování vodstvo ČR 

Počasí a podnebí: https://slideplayer.cz/slide/3207659/

ČJ (úkol) - čítanka

str. 72 přečíst a do sešitu čt/sloh odpovědět na otázky, dále přečíst str. 73,74

Aj (úkol obě skupiny)


PÁTEK 8. ledna

AJ A (zoom) B čj zoom 8.15 -

AJ B (zoom), A čj zoom 9.10 - 

M (zoom) 10.15 - DÚ HP 27 prostřední sloupeček a dokončit 2 příklady z prvního

Pří (úkol) - opakování z přírody v zimě  najdete v souborech dole

Zápis do sešitu  8. ledna 2021

NEŽIVÁ PŘÍRODA

VZDUCH

- je všude okolo nás 

- složení vzduchu: - plyny - kyslík (dýchání), dusík, oxid uhličitý (důležitý pro rostliny),  

​                                  - vodní páry

Vzduch nevidíme, ale můžeme jej pozorovat - vítr, teplý vzduch nahoru a chladný klesá dolů, proudění vzduchu

pracovní list - vytisknout a nalepit nebo opsat do sešitu - kontrola online, najdete zase dole v souborech

Čj (úkol) DÚ uč. 59 cv.1 doplnit i a přepsat do domácího sešitu

Tři králové - práce s textem - přiložený soubor - přečíst a doplnit - ke stažení dole v souborech

Úniková hra https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vQP1KmejVql8SlViSnM-astaCnyuelTdNgkMYxDlK9KN4ZOln56p3Kgu7gyuN-nHfa32hODSSEjS-KU/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&fbclid=IwAR2CdTuKqYQoSg86OZHgyMmbnNAb8nHNLLCNdNzHJhUjtQlEc8Htauk3j8s&slide=id.p


ČTVRTEK 7. ledna

M G (zoom) - 9.10 - videa na trojúhelníkovou nerovnost, kdo potřebuje https://www.matyskova-matematika.cz/geometrie-4/video/str-45/

DÚ - PS 42/4 narýsuj dva trojúhelníky, 43 cv.1 do čtvrtku příštího týdne

ČJ (zoom) - 10.15 - máme hotovo PS 40 celá - částice, citoslovce

VLA (úkol) - 1. práce s mapou - řeky - opět pošlete výsledek (stejně jako u př) https://wordwall.net/cs/resource/6795751/%C4%8Dr-vodstvo

učebnice str. 29 - 30 přečíst, PS Počasí a podnebí str.18 (doufám, že je to správné číslo) kontrola v pondělí online - cv.4 je sledovat tři dny počasí a zapisovat do tabulky - zkuste a v pondělí zkontrolujeme

zápis do sešitu:  7. ledna 2021

POČASÍ

 • je okamžitý stav ovzduší

Ovlivňuje ho:

1. poloha místa na Zemi, nadmořská výška a vzdálenost od moře

2. teplota vzduchu

3. vodní srážky

4. proudění vzduchu

5. sluneční svit

PODNEBÍ

 • je to dlouhodobý stav počasí

ČR je v mírném podnebném pásu, počasí je proměnlivé, střídají se tu 4 roční období.  Podnebí ovlivňuje výšková členitost. S vyšší nadmořskou výškou klesá teplota a je více srážek.

Podnebné oblasti: teplé, mírně teplé a chladné


STŘEDA 6. ledna

AJ B (zoom)8.15

AJ A(zoom) 9.10

PŘÍ (zoom) 10.15 -  Zkusíte si test (rostliny a houby) a pošlete mi výsledek  https://wordwall.net/cs/resource/6687498/p%c5%99%c3%adrodov%c4%9bda/rostliny-houby-test

M (úkol) - Podívejte se na všechna 4 videa https://www.matyskova-matematika.cz/4-rocnik-2-dil/video/str-2/  

uč. 47 přečíst úvod a na folii cv. 2,3,5 - kontrola v pátek, zítra je geometrie!

ČJ (úkol) - uč. 56-57 přečíst rámečky,  PS 39 celá - kontrola zítra

ÚTERÝ 5. ledna

PSPP (zoom)

M (zoom) 9.10 - DÚ  https://wordwall.net/cs/resource/2295042/mal%C3%A1-n%C3%A1sobilka zapsat si úspěšnost a čas

další procvičování písemného dělení: https://skolakov.eu/matematika/4-trida/pisemne-deleni/priklady-sedmi-trpasliku/prikladyA1.html

DÚ PS 23 cv.4 - kontrola zítra online

Čj (zoom) 10.15 - DÚ https://wordwall.net/cs/resource/6197774/slovn%C3%AD-druhy slovní druhy vyzkoušet

https://wordwall.net/cs/resource/6013511/slovn%C3%AD-druhy

PS 38 příslovce - máme hotovo

PONDĚLÍ 4. ledna

ČJ (zoom) 8.15 - slovní druhy -  číslovky PS 37, slovesa PS 38 DÚ - Zápis slovních druhů do sešitu školního - bude přiložen v souboru dole na stránce

M (zoom) 9.10 - HP 26 - 1. a 2. sloupeček bez odhadů - kontrola zítra online

pomocné video k dělení https://www.matyskova-matematika.cz/4-rocnik-1-dil/video/str-39/

VLA (zoom) 10.15 vodstvo ČR, PS 16, 17 DÚ - nápověda z učebnice, mapa, kontrola online nebo ve škole, příští týden bude test na vodstvo (práce s mapou)

ČJ (úkol) - Sloh - popis - Jak u nás proběhl Štědrý večer - poslat nejlépe dnes nejpozději zítra. Nejdříve napiš nanečisto na papír - pošli ke kontrole a po kontrole přepíšeš do sešitu čt/sloh, po přepsání do sešitu dostaneš známku

Aj (úkol obě skupiny) - sledujte úkoly podle skupin

© 2021 Základní škola Františka Horenského / Prohlášení o přístupnosti / web by icard.cz