Distanční výuka - učivo a úkoly od 1. února

Milí žáci,

na této stránce bude každý den učivo a úkoly pro distanční výuku od 1. února 2021. Výuka je povinná, stejně tak plnění úkolů. Úkoly, které je třeba poslat, budou opět označeny červenou barvou. Ostatní úkoly kontrolujeme online a je nutné si je také udělat!! Odesílat můžete na messenger nebo email, jak jste byli zvyklí.

Sledujte také​ záložku anglického jazyka podle skupin a nezapomeňte plnit úkoly.

NA ONLINE HODINY SE PŘIHLAŠUJEME O 5 MINUT DŘÍVE!!! HODINU UKONČUJE UČITEL!!! 

Přeji Vám hodně úspěchů

tř. učitelka Mgr. Alena Rathúská

PÁTEK 26.2.

AJ A(ZOOM) B ČJ ZOOM 8.15 

AJ B (ZOOM) A ČJ ZOOM 9.10

M (ZOOM) 10.15 - poslat pětiminutovku římské číslice DÚ - vytiskněte si soubor matematika 26.2. a vypočítejte sloupeček 57 (kdo nemůže vytisknout do sešitu M školní napíše pouze výsledky příkladů!!) kontrola v pondělí!

PŘÍ (úkol) - přečtete si v učebnici str. 36-39, mrknete se na prezentacihttps://player.slideplayer.cz/8/2326013/

ZÁPIS - najdete dole v souborech, prosím přepsat - jen co mají PSPP mohou vlepit, PS 35 (ekosystém pole)

ČJ (úkol) - poslat výsledek-  vzory rodu mužského: https://wordwall.net/cs/resource/11142332/vzory-rodu-mu%C5%BEsk%C3%A9ho-kopie

uč. 83 cv. 3 ústně - kontrola v pondělí PPJH str. 20 cv.4 a 5 kontrola v pondělí, vytiskněte si soubor ČJ 26.2. a udělejte si tabulku č. 1 - kdo nemůže vytisknout, přepíše do sešitu čj školní!! kontrola v pondělí

Krásný víkend! Užívejte sluníčka a budu se těšit v pondělí!

ČTVRTEK 25.2.

M geometrie (ZOOM) 9.10 -  dnes poslat opakování ze sešitu, máme hotovo PS (1.díl - žlutý) 47, DÚ na příští čtvrtek 48/2, vkládám do souborů upravený zápis obvodu obdélníku, přidám i znázornění graficky (najdete i v učebnici) napište si do sešitu!

ČJ (ZOOM) 10.15 poslat diktát do večeraDÚ PPJH 20cv.3, kontrolovali jsme ps 50 a ppjh 19

VLA (úkol) - Přečtete si v učebnici str. 8, zápis + obrázek (najdete v souborech Keltové) pusťte si prezentace a videa: https://slideplayer.cz/slide/2422203/https://www.ceskatelevize.cz/porady/10177109865-dejiny-udatneho-ceskeho-naroda/208552116230004-keltove/

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10177109865-dejiny-udatneho-ceskeho-naroda/208552116230005-keltska-kouzla/

PS 3,4 

DALŠÍ PROCVIČOVÁNÍ NA ŠKOLÁKOVĚ : https://skolakov.eu/vlastiveda-4-trida/keltove-na-nasem-uzemi

ÚKOL na pondělí najít na internetu keltský horoskop - úkole je popsán v učebnici na str. 8 (nápověda - posílám odkaz: http://www.shaman.cz/keltove/stromoskop/

V pondělí bude opakování z pravěku!!

STŘEDA 24.2.​

Ve středu 24.2.2021 proběhnou hodiny AJ výjimečně formou úkolu. Úkoly budou zadány stejným způsobem jako v pondělí - naleznete ve skupinách pod datem zadání úkolu i termíny, do kdy úkoly zaslat ke kontrole. Mnohokrát děkuji za pochopení. Barbora Říhová.

Nabízím připojení 9.30 kdo potřebuje s něčím pomoci, poradit

PŘÍ (ZOOM) 10.15 poslat opakování ze sešitu - do večera!

ČJ (úkol) - PS 50 celá, PPJH 19 - kontrola zítra online

video s vysvětlením vzorů: https://www.youtube.com/watch?v=M-04ut1_JAo

https://www.youtube.com/watch?v=jpHDO03xhTM

M (úkol) - uč. 69 přečíst a projít si cvičení 1,2,3,4 (v pátek si dáme diktát římských číslic)

PS 6 celá - kontrola v pátek

ÚKOL PRO VŠECHNY - PROSÍM ZAPSAT ZNÁMKY DO ŽK - STÁHNĚTE SI DOLE SOUBOR, KDE JE SOUPIS ZNÁMEK ZA TOTO POLOLETÍ. DOPIŠTE DO ŽK A podle bakalářů si zapište známky!

ÚTERÝ 23.2.

M (zoom) 9.10 DÚ PS 5 cv.3, někteří se opět nepřipojili zpět do hodiny - udělali jsme cv.2 v PS - DOPLŇTE SI!

v souborech najdete pomůcku k vytištění římské číslice - vytiskněte popř. přepište a mějte u sebe na stole při hodinách matematiky.

dobrovolné procvičování: https://skolakov.eu/matematika-4-trida/rimske-cislice

ČJ (zoom) 10.15 - stáhněte si prosím soubor HRA DETEKTIV A VYTISKNĚTE (kdo nemá tiskárnu, tak si namaluje tabulky, nachystejte si obrázky vzorů pro rod mužský!

PS 50  cv,1 hádanky,  v souborech najdete pomůcku pro postup při určování vzorů rodu ženského i mužského

PONDĚLÍ 22.2.​

ČJ (zoom) 8.15 poslat výsledek: https://www.liveworksheets.com/sl47381nc

M (zoom) 9.10 poslat opakování ze sešitu školního

VLA (zoom) 10.15 poslat opakování vzadu v sešitu, v pondělí bude opakování z doby kamenné!

Dobrovolný úkol - převléci se za pračlověka, můžete si i vyrobit nějaký pravěký nástroj a vyfoťte se (pošlete), nezapomeňte poslat pravěké obrázky (kdo ještě máte) vytvořím pak fotoalbum.

Zápis k dnešní hodině - přepište do sešitu a neposílejte!

22.2.2021

                        Doba bronzová

            V této době lidé vyráběli nástroje, zbraně a šperky z bronzu.

            Bronz je slitina kovů.

                        Doba železná

            Železo bylo pro výrobu nástrojů a zbraní vhodnější než bronz.

            Během této doby kolem roku 400 př.n.l. přicházejí na naše území Keltové.


procvičování pravěku  - slíbený odkaz: https://skolakov.eu/vlastiveda-4-trida/pravek

ČJ (úkol) - čtení - stáhněte si soubor Doba kamenná - najdete dole v souborech. Kdo nemůže vytisknout, přečte si v počítači a zapíše si na papír:  text 1 a zapíše si odpovědi např.1a, 2c, atd, pak text 2 a zase 1a, 2c....celkem je tam 5 textů

Další dobrovolný úkol týkající se karnevalu - vyfotit se v masce, nemusí být přímo ta, kterou jste měli na online vysílání.

Aj (úkol) obě

PÁTEK 19.2.

AJ A(ZOOM) B ČJ ZOOM 8.15 

AJ B (ZOOM) A ČJ ZOOM 9.10

M (ZOOM) 10.15 - poslat pětiminutovku

PŘÍ (úkol) - pracovní list - stáhnete si dole v souborech PŘ 19.2.,

udělat si cvičení na poznávání hodin https://wordwall.net/cs/resource/6618557/hodiny-ru%C4%8Di%C4%8Dkov%C3%A9-digit%C3%A1ln%C3%AD

Čj (úkol) https://www.liveworksheets.com/worksheets/cs/%C4%8Cesk%C3%BD_jazyk/Podstatn%C3%A1_jm%C3%A9na_vzory/Vzory_rod_%C5%BEensk%C3%BD_yh1604560vu poslat výsledek - vyplňujete přímo na stránkách - dole dáte finish a check my answer! - vše bylo vysvětleno online bohužel: HODNĚ Z VÁS SE NEPŘIPOJILO ZPĚT DO HODINY! HODINU KONČÍ UČITEL !!!!!

PPJH 18/4 kontrola v pondělí

Zkontrolujte si úkoly, pětky z neodevzdaných úkolů nebudu mazat do nekonečna!!Vše vždy v pátek kontroluju, jediné páteční úkoly můžete poslat do neděli!! Plňte úkoly každý den, jinak toho bude opravdu moc!

V pondělí bude písemné opakování z VLA - malá kapitola o čase, učte se i o době kamenné.

PĚKNÝ VÍKEND A DĚKUJI VŠEM, KTEŘÍ PRACUJÍ A PLNÍ VŠE TAK, JAK MAJÍ!!

ČTVRTEK 18.2.

M geometrie (ZOOM) 9.10 -  poslat geometrii do dnešního večera, DÚ na příští čtvrtek PS 47 cv.1 společně jsme si ukázali vzor a čtverec KLMN - o= 4.l = 4.12 = 48mm.

ČJ (ZOOM) 10.15​ poslat diktát do dnešního večera, DÚ do domácího uč. 81 cv.3, nemusíte určovat pád a vzor

VLA (ÚKOL) Zápis najdete dole v souborech (ZÁPIS VLA 18.2.), Ti, kdo mají PSPP mohou vytisknout a vlepit do sešitu, ostatní přepíší - ukládáme tím informace do hlavy!

​videa: https://www.ceskatelevize.cz/porady/10177109865-dejiny-udatneho-ceskeho-naroda/208552116230001-lovci-mamutu/

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10177109865-dejiny-udatneho-ceskeho-naroda/208552116230002-praveci-zemedelci/

Pokud by videa nefungovala zadejte do vyhledávače Dějiny udatného národa českého a najdete si díl 1. lovci mamutů a 2. pravěcí zemědělci

STŘEDA 17.2.

AJ B (ZOOM) 8.15

AJ A (ZOOM) 9.10

PŘÍ (ZOOM) 10.15 - komu selhalo připojení, udělá si PS 28 (kontrolovali jsme 26, 27) příští týden bude písemné opakování 

ČJ (úkol) PS 49 celá - kontrola zítra online, dále vyzkoušet si 1 cvičení na vyjmenovaná slova - první jsme měli už na známku, zkuste další, zítra nahlásíte počet chyb https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/pravopisna-cviceni/pravopisny-zasobnik-vyjmenovana-slova/cviceni-b-l-m-p-s-v-z.html

M (úkol) PS 4 celá - kontrola v pátek online

vyzkoušejte si všech 10 příkladů a zapište si počet chyb - nahlásíte v pátek https://skolakov.eu/matematika/4-trida/pisemne-deleni/priklady-osmi-koumaku/prikladyG1.html

ÚTERÝ 16.2.

M (zoom) 9.10 do dnešního večera poslat pětiminutovku, DÚ PS 4/5 dodělat 2 příklady - kontrola online

ČJ (zoom)10.15 dobrovolné odkazy: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-zenskeho/karticky-pravopis-koncovek-vzoru-pisen/index.html

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-zenskeho/karticky-pravopis-koncovek-vzoru-kost/index.html

PONDĚLÍ 15.2.

ČJ (zoom) 8.15 DÚ PPJH 14/6 přepsat do domácího sešitu

M (zoom) 9.10 DÚ PS 3 cv.5 kontrola zítra online

VLA (zoom) 10.15 Dobrovolný úkol - namalovat pravěkého člověka nebo jeskynní malbu - splnění bude ohodnoceno 1 za aktivitu - obrázky si nachystejte na příští pondělí, v pondělí také bude opakování z malé kapitoly o čase!

ČJ (úkol) - čtení - stáhnete si v souborech - ČTENÍ - MASOPUST, vyplníte a pošlete (kdo nemůže vytisknout, napíše na papír odpovědi a pošle), můžete se podívat na video: https://www.youtube.com/watch?v=krbyp4CyHdU&fbclid=IwAR2G5s2YqB9kav3v1c2gnXNd7grl0wPLamfGhHw2fMXQm-AVhy7AePPEVjY

do souborů přikládám k přečtení dobrovolně jiný text

Aj (úkol) obě


PÁTEK 12.2.

AJ A(ZOOM) B ČJ ZOOM 8.15 

AJ B (ZOOM) A ČJ ZOOM 9.10

M (ZOOM) 10.15 - poslat pětiminutovku (uč. 64/1 jen výsledky), DÚ PS nový str. 3 cv. 2,3 (1 máme hotovo)

PŘÍ (úkol) - zápis (můžete si vytisknout a nalepit do sešitu) najdete dole v příloze, PS 26,27 kontrola ve středu online

Čj (úkol) - poslat výsledek https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-zenskeho/koncovky/cviceni-zena1.html

PS (s magikem) str. 48 - vzory žena, růže - cv. 5, 4, 2 - kontrola v pondělí online

Krásný víkend všem!:-)

V pondělí se těším na karnevalový den - nachystejte si nějakou masku:-)

ČTVRTEK 11.2.

M geometrie (ZOOM) 9.10 -  DÚ PS 46 cv. 1 (udělali jsme PS stranu 45)

ČJ (ZOOM) 10.15​ DÚ uč. 77/3 přepsat do domácího, poslat diktát

VLA (ÚKOL) zápis (najdete dole v souborech), nový PS str.2 - kontrola v pondělí online

​Slíbený odkaz na stažení  příručky Bezpečně internetem: 

https://drive.google.com/file/d/1Nz3t18DaA-Lx3TyHQgIB7zXt7yIJEwr3/view


STŘEDA 10.2.

AJ B (ZOOM) 8.15

AJ A (ZOOM) 9.10

PŘÍ (ZOOM) 10.15 - udělali jsme PS 26 cv. 1 a u cv. 2 převody jednotek délky

ČJ (úkol) podívejte se na stránky: https://sites.google.com/view/ceskyjazyk4be/%C4%8Desk%C3%BD-jazyk/sklo%C5%88ov%C3%A1n%C3%AD-podstatn%C3%BDch-jmen-rodu-%C5%BEensk%C3%A9ho?fbclid=IwAR1E08DVCaph0yjG5nOWf7jvw-6s2fRB3jM4Mh1cPKydbeLIpjZCRtAeqOQ

Vyzkoušet a neposílat:

1.  https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-zenskeho/vzory/cviceni2.htm

​2. https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-zenskeho/neposedne-zabky/cviceni1.html

​3. https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-zenskeho/koncovky-vzoru/cviceni.htm

poslat na známku: https://wordwall.net/cs/resource/10181340/vzory-rodu-%C5%BEensk%C3%A9ho-3

​PPJH 11celá, 12/ 4 kontrola ve čtvrtek

M (úkol)  

HP 34 (1. sloupeček - 11 příkladů jen na násobení – kontrola v pátek)

Do sešitu školního uč. 65 cv. 1,2,4 – zápis výpočet  a odpověď u cv. 2,4. Dále cv.3 a 7 na folii kontrola v pátek

ÚTERÝ 9.2.

M (zoom) 9.10

ČJ (zoom)10.15 DÚ PPJH 12/5,6 - kontrola ve čtvrtek


PONDĚLÍ 8.2.

ČJ (zoom) 8.15 DÚ PS 47 cv. 1 c,d - kontrola zítra online

 - kdo nemá, vytiskne si obrázky nebo namaluje vzory rodu ženského - najdete dole v souborech - zítra je budeme potřebovat

M (zoom) 9.10 HP 33 (první sloupeček na známku, druhý DÚ)

VLA (zoom) 10.15

ČJ (úkol) - čtení - čítanka 88-91 přečíst! Odpovědi na otázky pod textem si řekneme v pátek při čtení, zapište si je do sešitu čt/sloh

Aj (úkol) obě

PÁTEK 5.2.

AJ A(ZOOM) B ČJ ZOOM 8.15 - nachystat si prosím čj i čítanku

AJ B (ZOOM) A ČJ ZOOM 9.10

M 10.15 - budeme počítat s kalkulačkou, dokončit PS 15

PŘÍ (úkol) - vyzkoušet: http://www.brumlik.estranky.cz/file/567/horninyprirazovani.htm

horniny a nerosty opakování - ​najdete v souborech PŘ 5.2. - můžete vytisknout nebo napsat odpovědi a poslat

Čj (úkol) - uč 75/4 jen přepsat do domácího

poslat výsledek: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-stredniho/znamkovane-diktaty/cviceni5E.htm

Pěkný víkend všem! Doposílejte úkoly!

ČTVRTEK 4.2.

8.30  Pokec:-)

M Geometrie (zoom)9.10 - nachystat pravítka a kružítko!! poslat opakování

(pro nepřipojené do geo sešitu narýsovat olympijské kruhy str. 124, kontrolovali jsme PS 44)

ČJ (zoom)10.15 DIKTÁT, kontrolovali jsme ppjh str. 10celá, DÚ povinně https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-stredniho/znamkovane-diktaty/cviceni5A.htm

VLA (úkol) PS 31,32

STŘEDA 3.2.

AJ B (ZOOM) 8.15

AJ A (ZOOM) 9.10

PŘÍ (ZOOM) 10.15 http://www.brumlik.estranky.cz/file/560/horninyanerostyctvrta.htm

ČJ (úkol) - PPJH 10 - cv.10 bude diktát ve čtvrtek, str.9 cv. 5, do sešitu školního si přepíšete nové učivo - vzory podstatných jmen rodu ženského - najdete dole v souborech (PSPP mohou vytisknout) - kontrola online

povinně vyzkoušet: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-stredniho/pravopisny-trenazer/cviceni5.html

M (úkol) - PS 29 celá, HP 31 spodní polovina - kontrola online v pátek

ÚTERÝ 2.2.

M (zoom) 9.10 - HP 32 celá

ČJ (zoom)10.15 - PPJH 8/3 (kdo nestihl dodělá celou stranu) DÚ str. 9  cv. 6,7 - kontrola online

Perfektní odkaz - určitě si projděte! Skloňování podstatných jmen rodu středního.: https://sites.google.com/view/ceskyjazyk4be/%C4%8Desk%C3%BD-jazyk/sklo%C5%88ov%C3%A1n%C3%AD-podstatn%C3%BDch-jmen-rodu-st%C5%99edn%C3%ADho?fbclid=IwAR1l21exARMSs6uKkAehaNEaBsJlSy1M_7jfISHZpcClAf39vwiDIjoRVl8

PONDĚLÍ 1. 2.

ČJ (zoom) 8.15 DÚ PPJH str.6 cv. 2, kontrolovali jsme strany 3,4, str. 6 cv.1

M (zoom) 9.10 HP 31 (1. polovina stránky - je to odděleno čarou), 

VLA (zoom) 10.15 - kdo nebyl připojen máme hotovo PS 33-36

Čj (úkol) - do sešitu čtení/sloh napsat datum a nadpis POLOLETNÍ JÍZDA a odpovědět na otázky:

1. Co jsem se v prvním pololetí naučil/a? 2. Na co rád/a vzpomínám? 3. Na co se těším?

nezapomeňte poslat ruku - sebereflexi! úkol z minulého týdne!

Čítanka str. 84-86 přečíst a odpovědět na otázky - kontrola online v pátek při čtení

Aj (obě úkol) - sledujte stránky podle své skupiny!

POZNÁMKA- ve čtvrtek od 8.30 - 9.00 zařazujeme dobrovolně pokec:-) v hodinách potřebujeme více pracovat, proto čtvrteční půlhodinka bude vyhrazena na vykládání. Chápu, že je to náročné, ale potřebujeme se více soustředit, abychom zvládali učivo, které není nyní jednoduché např. v českém jazyce. Znovu připomínám mít nachystané pomůcky, zapnuté kamery a nejíst během online hodin. Děkuji!
© 2022 Základní škola Františka Horenského / Prohlášení o přístupnosti / web by icard.cz