Pomoc při čtení

Jak pomoci dítěti při čtení

Čtení je důležité – čtení je rozhodující základ pro všechny školní předměty.
Pravidelně číst – denně 10 – 15 min.

Čtení po hláskách – obtížná slova číst hlásku po hlásce a za každou hláskou udělat krátkou pauzu. 

Využití čtecího okénka – také záložka pomůže, aby dítě četlo správný řádek a nepřeskakovalo, čtecí okénko používat pod vedením dospělé osoby.

Vzbudit zájem o čtení – číst s dítětem obsahově zajímavé knihy psané velkým tiskacím písmem. 

Střídat se ve čtení – jednu větu (odstavec) dítě, druhou větu rodič.

Použít “dublované čtení” – čte dítě a rodič společně.

Využít „komiksů“, hádanek a vtipů – jsou většinou krátké a motivují děti ke čtení.

Oprava chyb – neopravovat každé chybně přečtené slovo, zaměřit se hlavně na obsah čteného. Porozumění obsahu – klást otázky k textu, vyprávění obsahu vlastními slovy.

Měření času – při čtení měřit dítěti čas (tajně), dítě nesmí být pod vnějším tlakem. Měření slouží pro zjištění tempa ve čtení.

Radost ze čtení – dělat vše pro to, aby dítě mělo ze čtení radost.

Čtení musí být zajímavé a zábavné – pochvala, úspěch, radost, uznání, …

© 2022 Základní škola Františka Horenského / Prohlášení o přístupnosti / web by icard.cz